رابطه بین سخت رویی و ناامیدی بین دانشجویان-پایان نامه رایگان روان شناسی

این تکه ای از پایان نامه رایگان کارشناسی ارشد رشته روانشناسی و علوم تربیتی با عنوان رابطه بین سخت رویی و ناامیدی بین دانشجویان رشته کشاورزی و روانشناسی ۸۵ص می باشد برای دیدن بقیه قسمت ها می توانید از قسمت بالای سایت کلمه کلیدی مورد نظر را سرچ کنید

سایت ما حاوی تعداد زیادی پایان نامه رایگان در رشته روانشناسی و علوم تربیتی و مشاوره می باشد می توانید از قسمت دسته بندی که در بالای سایت قرار دارد بقیه پایان نامه ها را هم ببینید و از متن کامل آنها استفاده نمایید البته ممکن است بعضی از متون موقع انتقال از فایل ورد به هم بریزد یا عکس ها درج نشود برای دانلود پایان نامه ها با فرمت ورد به همراه تمام پیوست ها به لینک زیر مراجعه کنید:

در سایت مرجع دانلود پایان نامه می توانید صدها پایان نامه رافقط با داشتن یک پسورد  دانلود کنید و به متن کامل آنها دسترسی بدون محدودیت داشته باشید. برای جزییات بیشتر اینجا کلیک کنید 

سایت فوق (payanname.net) قوی ترین سایت در زمینه دانلود پایان نامه است 

کافیست عبارت

دانلود پایان نامه

را در گوگل سرچ کنید

خواهید دید که گوگل این سایت را به عنوان اولین گزینه معرفی می کند 

برای دانلود متن کامل پایان نامه های جدید کارشناسی ارشد روانشناسی و علوم تربیتی  می توانید لینک های زیر را هم ببینید :

قسمت اول لیست پایان نامه های دانلودی رشته روانشناسی و علوم تربیتی  ۱۷۶ پایان نامه

قسمت پنجم لیست پایان نامه های دانلودی رشته روانشناسی و علوم تربیتی  ۲۲۲ پایان نامه

 

رابطه بین سخت رویی و ناامیدی بین دانشجویان-پایان نامه رایگان روان شناسی

این تکه ای از پایان نامه رایگان کارشناسی ارشد رشته روانشناسی و علوم تربیتی با عنوان رابطه بین سخت رویی و ناامیدی بین دانشجویان رشته کشاورزی و روانشناسی ۸۵ص می باشد برای دیدن بقیه قسمت ها می توانید از قسمت بالای سایت کلمه کلیدی مورد نظر را سرچ کنید

سایت ما حاوی تعداد زیادی پایان نامه رایگان در رشته روانشناسی و علوم تربیتی و مشاوره می باشد می توانید از قسمت دسته بندی که در بالای سایت قرار دارد بقیه پایان نامه ها را هم ببینید و از متن کامل آنها استفاده نمایید البته ممکن است بعضی از متون موقع انتقال از فایل ورد به هم بریزد یا عکس ها درج نشود برای دانلود پایان نامه ها با فرمت ورد به همراه تمام پیوست ها به لینک زیر مراجعه کنید:

در سایت مرجع دانلود پایان نامه می توانید صدها پایان نامه رافقط با داشتن یک پسورد  دانلود کنید و به متن کامل آنها دسترسی بدون محدودیت داشته باشید. برای جزییات بیشتر اینجا کلیک کنید 

سایت فوق (payanname.net) قوی ترین سایت در زمینه دانلود پایان نامه است 

کافیست عبارت

دانلود پایان نامه

را در گوگل سرچ کنید

خواهید دید که گوگل این سایت را به عنوان اولین گزینه معرفی می کند 

برای دانلود متن کامل پایان نامه های جدید کارشناسی ارشد روانشناسی و علوم تربیتی  می توانید لینک های زیر را هم ببینید :

قسمت اول لیست پایان نامه های دانلودی رشته روانشناسی و علوم تربیتی  ۱۷۶ پایان نامه

قسمت پنجم لیست پایان نامه های دانلودی رشته روانشناسی و علوم تربیتی  ۲۲۲ پایان نامه

 

رابطه بین سخت رویی و ناامیدی بین دانشجویان-پایان نامه رایگان روان شناسی

این تکه ای از پایان نامه رایگان کارشناسی ارشد رشته روانشناسی و علوم تربیتی با عنوان رابطه بین سخت رویی و ناامیدی بین دانشجویان رشته کشاورزی و روانشناسی ۸۵ص می باشد برای دیدن بقیه قسمت ها می توانید از قسمت بالای سایت کلمه کلیدی مورد نظر را سرچ کنید

سایت ما حاوی تعداد زیادی پایان نامه رایگان در رشته روانشناسی و علوم تربیتی و مشاوره می باشد می توانید از قسمت دسته بندی که در بالای سایت قرار دارد بقیه پایان نامه ها را هم ببینید و از متن کامل آنها استفاده نمایید البته ممکن است بعضی از متون موقع انتقال از فایل ورد به هم بریزد یا عکس ها درج نشود برای دانلود پایان نامه ها با فرمت ورد به همراه تمام پیوست ها به لینک زیر مراجعه کنید:

در سایت مرجع دانلود پایان نامه می توانید صدها پایان نامه رافقط با داشتن یک پسورد  دانلود کنید و به متن کامل آنها دسترسی بدون محدودیت داشته باشید. برای جزییات بیشتر اینجا کلیک کنید 

سایت فوق (payanname.net) قوی ترین سایت در زمینه دانلود پایان نامه است 

کافیست عبارت

دانلود پایان نامه

را در گوگل سرچ کنید

خواهید دید که گوگل این سایت را به عنوان اولین گزینه معرفی می کند 

برای دانلود متن کامل پایان نامه های جدید کارشناسی ارشد روانشناسی و علوم تربیتی  می توانید لینک های زیر را هم ببینید :

قسمت اول لیست پایان نامه های دانلودی رشته روانشناسی و علوم تربیتی  ۱۷۶ پایان نامه

قسمت پنجم لیست پایان نامه های دانلودی رشته روانشناسی و علوم تربیتی  ۲۲۲ پایان نامه

 

رابطه بین سخت رویی و ناامیدی بین دانشجویان-پایان نامه رایگان روان شناسی

این تکه ای از پایان نامه رایگان کارشناسی ارشد رشته روانشناسی و علوم تربیتی با عنوان رابطه بین سخت رویی و ناامیدی بین دانشجویان رشته کشاورزی و روانشناسی ۸۵ص می باشد برای دیدن بقیه قسمت ها می توانید از قسمت بالای سایت کلمه کلیدی مورد نظر را سرچ کنید

سایت ما حاوی تعداد زیادی پایان نامه رایگان در رشته روانشناسی و علوم تربیتی و مشاوره می باشد می توانید از قسمت دسته بندی که در بالای سایت قرار دارد بقیه پایان نامه ها را هم ببینید و از متن کامل آنها استفاده نمایید البته ممکن است بعضی از متون موقع انتقال از فایل ورد به هم بریزد یا عکس ها درج نشود برای دانلود پایان نامه ها با فرمت ورد به همراه تمام پیوست ها به لینک زیر مراجعه کنید:

در سایت مرجع دانلود پایان نامه می توانید صدها پایان نامه رافقط با داشتن یک پسورد  دانلود کنید و به متن کامل آنها دسترسی بدون محدودیت داشته باشید. برای جزییات بیشتر اینجا کلیک کنید 

سایت فوق (payanname.net) قوی ترین سایت در زمینه دانلود پایان نامه است 

کافیست عبارت

دانلود پایان نامه

را در گوگل سرچ کنید

خواهید دید که گوگل این سایت را به عنوان اولین گزینه معرفی می کند 

برای دانلود متن کامل پایان نامه های جدید کارشناسی ارشد روانشناسی و علوم تربیتی  می توانید لینک های زیر را هم ببینید :

قسمت اول لیست پایان نامه های دانلودی رشته روانشناسی و علوم تربیتی  ۱۷۶ پایان نامه

قسمت پنجم لیست پایان نامه های دانلودی رشته روانشناسی و علوم تربیتی  ۲۲۲ پایان نامه

 

رابطه بین سخت رویی و ناامیدی بین دانشجویان-پایان نامه رایگان روان شناسی

بیان مسئله :

طبق نظر  بر نا امیدی حالت تکان دهندایست که با احساس عدم امکان و احساس ناتوانی و بی علاقگی به زندگی آشکار میشود و فرد در اثر ناامیدی بشریت غیر فعال شده و نمی تواند موقعیت های زندگی را بسنجد در نتیجه این مشکلات قدرت تطبیق یا تغییرات زندگی را ندارد مشکلات زندگی و عدم سازگاری با عوامل فشار آورنده ( استرس ) فرد را در زندگی گرفتار می نماید و با گذشت زمان فرد از جریان یک زندگی طبیعی همواره بیشتر فاصله گرفته در پاره ای از موارد حتی به خود کشی کشیده میشود .

از سوی دیگر یک عامل مهم در انسان که او را به کوشش و پیشرفت وا می دارد امید است .

امید یعنی احساس امکان داشتن و ممکن بودن هر چیز غیر ممکن . ( مارسل ، ۱۹۶۲ )

نا امیدی انسان را از درون می پوساند و راه را برای کوشش و پیشرفت مسدود میکند ( نا امیدی شاخص مهم افسردگی می باشد ). ( گلمن ، دانیل ، ۱۹۹۵ ) .

فرد در اثر نا امیدی بشدت غیر فعال شده و نمی تواند موقعیت های مختلف خود را بسنجد و تصمیم بگیرد . نا امیدی شخص را سریعا در هم شکسته و او را در برابر عوامل فشار آور بی دفاع و گرفتار می کند .

یکی از متغییر هایی که ارزیابی آن در تبیین تغییر پذیری گرایش به نا امیدی به نظر میرسد ، سخت رویی است . اولت کوبا سا (۱۹۷۹ ) سخت رویی را ویژگی شخصیتی پیچیده ای معرفی می کند که از سه مولفه چالش ، کنترل و تعهد تشکیل شده است . فردی که میزان خصیصه چالش در او بیشتر است رویدادهای زندگی را به منزله فرصتی برای پویایی و سازگاری مجدد و میدانی برای تحقیق و ارتقاء خویشتن تلقی می نماید و در برابر این رویدادها تسلیم منفعلانه را انتخاب نمی کند . فردی که مولفه کنترل در او زیاد است ، احساس تاثیر گذاری بر زندگی خویشتن را دارد و غالبا خود را در تغییر و دگرگونی شرایط توانا و مسئول می بیند . فردی که از تعهد بیشتری برخوردار است ، نه تنها خود را واجد ارزش می بیند ، بلکه در زندگی به چیز هایی بسیار با ارزش معتقد است که اهمیت و معنای زیستن را برای وی برجسته می سازد ( مدی ، اولت ( کوبا سا ) ۱۹۸۴ ص ۳۱ )

طی سه دهه اخیر نقش تعدیل کننده یا محافظت کننده سخت رویی در قلمرو بیماریهای مختلف جسمانی به وفورمورد پژوهش قرار گرفته است( به عنوان مثال : لامبرت همکاران،۱۹۹۰ ) . به نظر می رسد که سخت رویی از طریق شیوه خاص ارزیابی رویدادها و استفاده از روش های مقابله با آنها مکانیزم محافظت کننده ای را در ساختار جسمی و روانی انسان به جریان می اندازد .

پژوهش حاضر رابطه بین سخت رویی و ناامیدی را مورد بررسی قرار می دهد .

این تکه ای از پایان نامه رایگان کارشناسی ارشد رشته روانشناسی و علوم تربیتی با عنوان رابطه بین سخت رویی و ناامیدی بین دانشجویان رشته کشاورزی و روانشناسی ۸۵ص می باشد برای دیدن بقیه قسمت ها می توانید از قسمت بالای سایت کلمه کلیدی مورد نظر را سرچ کنید

سایت ما حاوی تعداد زیادی پایان نامه رایگان در رشته روانشناسی و علوم تربیتی و مشاوره می باشد می توانید از قسمت دسته بندی که در بالای سایت قرار دارد بقیه پایان نامه ها را هم ببینید و از متن کامل آنها استفاده نمایید البته ممکن است بعضی از متون موقع انتقال از فایل ورد به هم بریزد یا عکس ها درج نشود برای دانلود پایان نامه ها با فرمت ورد به همراه تمام پیوست ها به لینک زیر مراجعه کنید:

در سایت مرجع دانلود پایان نامه می توانید صدها پایان نامه رافقط با داشتن یک پسورد  دانلود کنید و به متن کامل آنها دسترسی بدون محدودیت داشته باشید. برای جزییات بیشتر اینجا کلیک کنید 

سایت فوق (payanname.net) قوی ترین سایت در زمینه دانلود پایان نامه است 

کافیست عبارت

دانلود پایان نامه

را در گوگل سرچ کنید

خواهید دید که گوگل این سایت را به عنوان اولین گزینه معرفی می کند 

برای دانلود متن کامل پایان نامه های جدید کارشناسی ارشد روانشناسی و علوم تربیتی  می توانید لینک های زیر را هم ببینید :

قسمت اول لیست پایان نامه های دانلودی رشته روانشناسی و علوم تربیتی  ۱۷۶ پایان نامه

قسمت پنجم لیست پایان نامه های دانلودی رشته روانشناسی و علوم تربیتی  ۲۲۲ پایان نامه

 

رابطه بین سخت رویی و ناامیدی بین دانشجویان-پایان نامه رایگان روان شناسی خلاصه ،بحث و نتیجه گیری

فصل پنجم

بحث و نتیجه گیری

 

 

 

خلاصه ،بحث و نتیجه گیری

در این فصل با توجه به ادبیات تحقیق که در فصل دوم مورد بحث و بررسی قرار گرفت ،همچنین با عنایت به تجزیه و تحلیل داده های به دست آمده از اجرای پرسشنامه ها هر یک از فرضیات تحقیق مورد بحث و بررسی قرار می گیرد .در پایان به محدودیت های پژوهش اشاره خواهد شد و پیشنهاداتی جهت پژوهش های آینده ارائه خواهد شد .

 1. فرضیه اول : بین سخت رویی و ناامیدی با توجه به جنسیت و رشته تحصیلی دانشجویان رابطه معنا داری وجود دارد .
 2. فرضیه دوم : بین چالش ونا امیدی با توجه به جنسیت و رشته تحصیلی دانشجویان رابطه معنا داری وجود دارد .
 3. فرضیه سوم : بین کنترل و ناامیدی با توجه به جنسیت در رشته تحصیلی در دانشجویان رابطه معنا داری وجود دارد .
 4. فرضیه چهارم : بین تعهد وناامیدی با توجه به جنسیت در رشته تحصیلی دانشجویان رابطه معنا داری وجود دارد .

 

 

 

محدودیت ها و تنگناهای پژوهش

پژوهش حاضر مانند هر پژوهش علمی دیگر در عمل با موانع و محدودیت هایی روبه رو بوده است

 1. مشکلات در بدست آوردن نمونه و عدم همکاری و بی دقتی بعضی از آزمودنی ها.
 2. رابطه سخت رویی با بعضی از مفاهیم برجسته و بحث انگیز روانشناسی از جمله بحران نوجوانی ،بحران میانسالی (احدی جمهری۱۳۷۸.ص۲۱۰)ویا روانشناسی افراد کم در آمد و مستضعف جامعه هنوز روشن نیست .
 3. علی رغم وسعت مطالعه در حیطه سخت رویی و دسترسی کافی به شبکه اینترنت بیشتر پژوهش های بدست آمده مختص جوامع غربی بوده است . با وجودی که بیش از بیست سال از عمر نظریه سخت رویی می گذرد .

 

 

 

 

 

 

پیشنهادات

 • توصیه می شود که پرسشنامه سخت رویی در کشور ایران بر روی جمعیت غیر دانشجو نیز مورد ارزیابی قرار گیرد تا بتوان از نتیجه گیری های آن اطمینان بیشتری حاصل نمود تا آنجا که پژوهشگر عمدتا” اطلاع دارد تعداد پژوهش محدودی که در این حوضه در ایران صورت گرفته است عمدتا”متمرکز بر نمونه های دانشجویی بوده اند .
 • چنانچه در پژوهش حاضر مطرح شد ویژگی های دیگری چون خود کارآمدی ،حمایت اجتماعی از جمله مواردی هستند که افراد را در مقابل اثرات منفی استرس و ناامیدی مقاوم می کنند .

توصیه می شود که پژوهشگران یا دانشجویان علاقه مند علاوه بر بررسی رابطه مفاهیم یاد شده با سخت رویی به دنبال مفاهیم دیگری که احیانا”با سخت رویی همپوشی دارند ، فعالیت های پژوهشی انجام دهند .

 

 

 

 

منابع سخت رویی

 • ات کین سون – رتیال . ات کین سون – ریچارد سی ،اسمیت ،ادوارد ای بم ،داریل ج . نو کن هوکسما ، سوزان (۱۳۷۸)زمینه روانشناسی هیلگارد (دو جلد ) ( مترجمان محمد تقی براهنی و همکاران )چاپ۱۳ تهران . انتشارات رشد (تاریخ انتشار اثر به زبان اصلی ،۹۸۸)
 • احدی ، حسن . جم هری ، فرهاد . ۱۳۸۰ . روانشناسی رشد نوجوانی، بزرگسالی . جوانی تا میانسالی چاپ دوم تهران انتشارات پردیس
 • آزاد ، حسین ( ۱۳۷۸ ) آسیب شناسی روانی چاپ دوم تهران انتشارات بعثت
 • دلاور ، علی ۱۳۷۸ احتمالات و آمار کاربردی در روانشناسی و علوم تربیتی چاپ سوم تهران انتشارات رشد

۵- دلاور علی ۱۳۷۴ مبانی نظری و علمی پژوهش در علوم انسانی و اجتماعی چاپ اول تهران انتشارات رشد

۶- سیف ، علی اکبر ۱۳۷۵ روش تهیه پرسش نامه چاپ اول تهران انتشارات دانشگاه ازاد

 • شفیع آبادی ،عبدالله ۱۳۶۸ نظریه های مشاوره و روان درمانی تهران انتشارات چهر

 

منابع نا امیدی

منابع و ماخذ

 • اسلامی نسب علی ۱۳۷۲ روانشناسی جانبازی و معلولیت چاپ اول انتشارات صفی علی شاه
 • بوستانی منیژه و شکری عباس۱۳۶۰ مجله روانشناسی سال دوم شماره چهارم اسفند ماه
 • تمدن مجتبی ۱۳۸۱ مقایسه پیشرفت تحصیلی و سازگاری آموزشگاهی دانش آموزان شاهد در مدارس شاهد و غیر شاهد دانشگاه علامه طباطبایی
 • علی دلاور ۱۳۷۶ مبانی نظری و عملی پژوهش در علوم انسانی و اجتماعی تهران انتشارات رشد
 • دلاور، علی ۱۳۷۹ احتمالات و آمار کاربردی در روانشناسی و علوم تربیتی تهران انتشارات رشد
 • رحیمی در آباد ، پریسا ۱۳۷۸ استفاده از یک مدل نجربی برای بررسی کمبودها در فرایتد باز خوانی از حافظه ی شخصی در اقدام کننده گان به خودکشی  ، پایان نامه کارشناسی ارشد دانشگاه علوم پزشکی
 • شاه لو ،سعید ۱۳۶۳ مکتبها و نظریه های شخصیت تهران انتشارات چهر
 • شفیع ابادی ، عبدالله ۱۳۶۸ مبانی روانشناسی رشد تهران انتشارات چهر
 • صنعتی نیا ،عباس علی ۱۳۷۵ در مسیر داوری کاوشی پیرامون کودکان بی سرپرست و چگونگی نگهداری آنان . انتشارات سازمان بهزیستی کشور

 

 

این تکه ای از پایان نامه رایگان کارشناسی ارشد رشته روانشناسی و علوم تربیتی با عنوان رابطه بین سخت رویی و ناامیدی بین دانشجویان رشته کشاورزی و روانشناسی ۸۵ص می باشد برای دیدن بقیه قسمت ها می توانید از قسمت بالای سایت کلمه کلیدی مورد نظر را سرچ کنید

سایت ما حاوی تعداد زیادی پایان نامه رایگان در رشته روانشناسی و علوم تربیتی و مشاوره می باشد می توانید از قسمت دسته بندی که در بالای سایت قرار دارد بقیه پایان نامه ها را هم ببینید و از متن کامل آنها استفاده نمایید البته ممکن است بعضی از متون موقع انتقال از فایل ورد به هم بریزد یا عکس ها درج نشود برای دانلود پایان نامه ها با فرمت ورد به همراه تمام پیوست ها به لینک زیر مراجعه کنید:

در سایت مرجع دانلود پایان نامه می توانید صدها پایان نامه رافقط با داشتن یک پسورد  دانلود کنید و به متن کامل آنها دسترسی بدون محدودیت داشته باشید. برای جزییات بیشتر اینجا کلیک کنید 

سایت فوق (payanname.net) قوی ترین سایت در زمینه دانلود پایان نامه است 

کافیست عبارت

دانلود پایان نامه

را در گوگل سرچ کنید

خواهید دید که گوگل این سایت را به عنوان اولین گزینه معرفی می کند 

برای دانلود متن کامل پایان نامه های جدید کارشناسی ارشد روانشناسی و علوم تربیتی  می توانید لینک های زیر را هم ببینید :

قسمت اول لیست پایان نامه های دانلودی رشته روانشناسی و علوم تربیتی  ۱۷۶ پایان نامه

قسمت پنجم لیست پایان نامه های دانلودی رشته روانشناسی و علوم تربیتی  ۲۲۲ پایان نامه