پایان نامه انسان شناسی عرفانی امام خمینی و علامه طباطبایی

دانلود پایان نامه

دانشگاه ادیان و مذاهب

دانشکده مذاهب

 

رشته تصوف و عرفان

 

موضوع

  انسان شناسی عرفانی  امام خمینی6 و علامه طباطبایی6

(تحلیل و مقایسه)

 

 استاد راهنما

آیت الله دکتر احمد احمدی

 

استاد مشاور اول

آیت الله دکتر احمد عابدی

 

استاد مشاور دوم

حجۀ الاسلام دکتررضا الهی منش

بهار 1394

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده پایان نامه درج نمی شود

(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

فهرست مطالب

فصل اول  2

کلیات و مفاهیم  2

گفتار اول: کلیات   4

الف) تبیین مساله  4

ب) اهمیت، فایده و ضرورت بحث   5

ج) پیشینه تحقیق  8

د) اهداف پژوهش    9

ه)سوالات تحقیق  9

سئوال اصلی: 9

سئوالات فرعی: 10

و) فرضیه های تحقیق  10

فرضیه اصلی  10

فرضیه ‌های فرعی.. 10

ز) روش تحقیق  11

ح) پیش فرض های تحقیق  11

گفتار دوم: مفاهیم  12

1.انسان در عرفان. 12

  1. انسان در قرآن. 16
  2. واژه عرفان. 20

1ـ 3ـ 1. منبع، موضوع و مسائل عرفان. 22

مبانی انسان شناسی عرفانی  24

فصل دوم 34

امام 6و انسانشناسی عرفانی  34

مقدمه  36

گفتار اول  37

حقیقت و ماهیت انسان  37

2-1-1. امام و شناخت انسان در عرفان. 37

2-1-2. ناتوانی در شناخت انسان. 39

2-1-3. انسان حیوان بالفعل و انسان بالقوه 42

گفتار دوم 46

جایگاه انسان. 46

2-2-1. حضرات خمس( مراتب هستی) در اندیشه امام خمینی.. 47

2-2-2. مرتبه ملکی و ملکوتی انسان. 51

2-2-3. بقا و نفاد انسان. 52

2-2-4. انسان آیت عظمای الهی.. 54

2-2-5 . هبوط آدم به عالم. 56

2-2-6 .  ارتباط انسان با عوالم  هستی.. 59

2-2-7 . نسبت کتاب تکوین و تدوین.. 62

گفتارسوم 65

ساحت های وجودی انسان. 65

و….

برای دانلود متن كامل پایان نامه اینجا كلیك كنید

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *