پایان نامه آیا بین شیوه های تربیتی والدین و میزان شادکامی و عزت نفس دانش آموزان رابطه وجود دارد

دانلود پایان نامه

پایان نامه کارشناسی ارشد روانشناسی

عنوان:

آیا بین شیوه های تربیتی والدین و میزان شادکامی و عزت نفس دانش آموزان رابطه وجود دارد

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده درج نمی شود

تکه هایی از متن به عنوان نمونه :

فهرست مطالب:

فصل اول: 1

مقدمه. 2

بیان مسأله. 2

اهمیت و ضرورت انجام تحقیق.. 6

سئوالات پژوهش…. 7

هدف پژوهش…. 8

اهداف کاربردی.. 8

فرضیه‏های تحقیق.. 8

تعریف واژه‏ها و اصطلاحات فنی و تخصصی.. 8

تعاریف مفهومی.. 8

سبک تربیتی( شیوه فرزند پروری): 8

شادکامی.. 9

عزت نفس…. 9

تعاریف عملیاتی.. 9

سبک تربیتی( شیوه فرزند پروری): 9

شادکامی.. 9

عزت نفس…. 9

فصل دوم. 10

مقدمه. 11

شادکامی.. 11

احساس شادکامی و خوشبختی در زندگی.. 12

معنویات نقش مهمی در شادکامی دارند. 12

مذهب و شادکامی.. 12

عوامل موثر در شادکامی.. 14

شادکامی در پژوهش ها 14

چهار رویکرد کلی مربوط به شادکامی.. 15

مهمترین اصول شادکامی.. 15

جنسیت… 17

وضعیت تأهل.. 17

نظریه های شادمانی.. 18

رابطه هوش هیجانی با شادکامی.. 20

عزت نفس…. 21

عزت نفس و شادکامی.. 23

عزت نفس درقرآن مجید. 24

عزت نفس کلی.. 25

عزت نفس اجتماعی.. 25

عزت نفس تحصیلی.. 25

مولفه های اساسی عزت نفس…. 26

ماهیت عزت نفس…. 27

عزت نفس در دوره نوجوانی.. 27

نظریات مرتبط با  عزت نفس…. 31

نظریه ی جمیز. 31

نظریه ی مید. 32

نظریه ی کولی.. 32

نظریه ی سالیوان. 33

نظریه ی روزنبرگ…. 34

نظریه ی هورنای.. 34

نظریه ی آدلر. 35

نظریه راجرز. 36

شیوه های فرزند پروری.. 36

تاثیرات والدین.. 37

شخصیت… 38

ویژگی های شخصیتی  فرزندان. 40

سبک های فرزند پروری و خلاقیت… 42

سلطه جویی والدین.. 47

تنوع فرهنگی در رابطه با فرزند پروری.. 49

پیشینه تاریخی تحقیق: 50

فصل سوم. 56

روش پژوهش…. 57

جامعه پژوهش…. 57

روش تجزیه و تحلیل داده ها 57

ابزار پژوهش…. 58

پرسشنامه شیوه های فرزند پروری دیاناباوم ریند. 58

فصل چهارم: 61

بخش اول: شاخصهای توصیفی.. 63

بخش دوم: فرضیه های پژوهش…. 65

فرضیه اول. 65

فرضیه دوم. 69

فرضیه سوم. 72

فرضیه چهارم: 73

فصل پنجم.. 75

مقدمه. 76

بحث و نتیجه گیری.. 77

جمع بندی.. 81

محدودیت ها 82

پیشنهادات کاربردی.. 82

پیشنهادات پژوهشی: 83

منابع  فارسی.. 84

منابع لاتین.. 84

 

فهرست جداول:

جدول (4-1) توزیع فراوانی متغیر جنسیت  والدین ………………………………………………………………………………………………….64

جدول (4-2) توزیع فراوانی متغیر جنسیت  دانش آموزان………………………………………………………………………………………..64

جدول شماره (4-3) نتایج ضریب همبستگی پیرسون برای تعیین رابطه سبک های تربیتی با عزت نفس و شادکامی…..65

جدول شماره (4-4) لیست متغیر ها وارد شده در تحلیل رگرسیون با روش گام به گام……………………………………………..66

جدول (4-5) نتایج تحلیل رگرسیون گام به گام شادکامی از طریق سبک تربیتی……………………………………………………..67

جدول شماره (4-6): ضرایب رگرسیون متغیرهای پیش بینی کننده در تحلیل رگرسیون  شادکامی…………………………..68

جدول شماره (4-7): متغیرهای حذف شده در تحلیل رگرسیون……………………………………………………………………………..69

جدول شماره (4-8) لیست متغیر ها وارد شده در تحلیل رگرسیون با روش گام به گام…………………………………………….70

جدول (4-9) نتایج تحلیل رگرسیون گام به گام عزت نفس از طریق سبک تربیتی………………………………………………….71

جدول شماره (4-10): ضرایب رگرسیون متغیرهای پیش بینی کننده در تحلیل رگرسیون  عزت نفس……………………….72

جدول شماره (4-11): متغیرهای حذف شده در تحلیل رگرسیون…………………………………………………………………………..73

جدول شماره (4-12) نتایج ضریب همبستگی پیرسون برای تعیین رابطه عزت نفس و شادکامی………………………………73

جدول (4-13) شاخص های توصیفی  و نتایج آزمون t برای مقایسه میانگین عزت نفس و شادکامی…………………………74

جدول (5-1) نتایج فرضیات……………………………………………………………………………………………………..78

چکیده:

برای دانلود متن کامل پایان نامه کلیک کنید

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *