نقش بازی در یادگیری:پایان نامه مشاوره,نقش بازی در پرورش خلاقیت کودکان

دانلود پایان نامه

نقش بازی در یادگیری

بازی فعالیتی غیر جدی است که مختص به یک دوره از زندگی نمی باشد. بازی برای سنین مختلف ممکن است معنی و مفهوم خاصی داشته باشد. آلپورت درباره ی بازی می‌گوید:

فرد سالم کسی است که بتواند فعالانه کار کند، بازی کند و دوست بدارد.

کودک در بازی با محیط ارتباط برقرار می‌کند و دنیای اجتماعی اش گسترش می‌یابد، همکاری و همیاری با کودکان دیگر زمینه ی مشارکت را در او بوجود خواهند آورد.

  • بازی به کودک می‌آموزد که برای رسیدن به هدف چگونه باید نقشه بکشد. به چه صورت راحی کندو چگونه از عهدۀ حل مشکل برآید.
  • بازی نشان دهندۀ افکار، تمایلات و عواطف کودک است. به همین دلیل مربیان می‌توانند کودک را هنگام بازی، دقیق تر بشناسند.


مفهوم راهنمایی

راهنمایی عبارت است از کمک به فرد در شناختن خود و مشکلات خود.

به عبارت دیگر راهنمایی کمک به فرد در حل مشکلات خود و ایجاد رابطۀ اساسی با دیگران است. همچنین می‌توان گفت: راهنمایی وسیله کمک به فرد در زمینه های مختلف زندگی است.

رسول اکرم (ص) می‌فرماید: اگر کسی طفل خردسال داشت باید یا او در جنبشهای کودکانه و حالتهای بچه گانه اش همکاری و هماهنگی کند.

بر اساس روایات معتبر، حضرت پیامبر (ص) با فرزندان و کودکان همبازی می‌شدند و در جنبشهای بچه گانه شرکت می‌کردند و هیچگاه مقام و موقعیت رسالت آن حضرت مانع از تائید و تشویق از این همکاری ضروری با کودکان نمی گردید.

وظایف مربیان و والدین اقتضا می‌کند که به عنوان راهنما با کودک همراه شده، ضمن شرکت در فعالیتها و جنب و جوشهای جسمی در قالب بازی به راهنمایی او پرداخته، اهداف تربیتی خود را در این راستا به تحقق برسانند.

خلاقیت کودک

آنچه کودک انجام می‌دهد و یا می‌گوید می‌تواند خلاقیت به حساب آید در صورتی که دو ضابطۀ زیر را تأمین نماید:

اول آنکه اساسا باید با کارهایی که کودک قبلا انجام داده یا تمام چیزهایی که قبلا دیده و شنیده است متفاوت باشد.

دوم آنکه فقط نباید متفاوت باشد بلکه باید صحیح بوده و در جهت رسیدن به یک هدف مفید باشد و به طریقی برای کودک جذابیت داشته و معنی دار باشد.

خلاقیت بی نهایت است، دست دادن به آینده است و بلوغ. مغزخلاقی است که خود را با آنچه در پیش است وفق دهد.

از عوامل موثر در خلاقیت می‌توان به والدین و مربیانی اشاره نمود که هر روز با کودکان در ارتباط هستند و هر روز ساعاتی را در آموزش و تربیت کودکان سپری می‌نما یند.

از دیگر عوامل موثر در خلاقیت محیط اجتماعی، مدرسه، معلمان و تمام افرادی است که کودک با آن‌ها سرو کار دارد.

رابطه بازی با خلاقیت

بازی عمده ترین شکل فعالیت کودک و مناسب ترین آن برای بروز رشد استعداد ایجادگری و خلاقیت او به شمار می‌رود. بازی در کودک تحویل به وجود می‌آورد.

بازی نقش مهمی در پرورش، رشد آفرینندگی و خلاقیت کودک داراست. کوشش و فعالیت، به وجود آورنده خلاقیت و ایجادگری است و فعالیتهای گوناگون کودک نیز در صورت وجود شرایط لازم، نخستین جوانه های خلاقیت، ایجادگری و آفرینندگی را پدیدار می‌کنند.

آغاز رشد آفرینندگی، ایجادگری و خلاقیت کودکان در سنین آمادگی پیش از دبستان است. در این سن، خصلت فعالیت کودک نسبت به دوران خردسالی، تغییر می‌یابد و روابط جدیدی میان تفکر و عمل پدید می‌آید. در کودکان شش و هفت ساله معمولا فکر و ایده به شکل انتخاب موضوع برای بازیها، نقاشیها و تعریف قصه‌ها تظاهر می‌کند.

کودک دو ، سه ساله هنگام نقاشی  کردن هدف معینی ندارد. بعدها در او تمایل به ساختن ماشین یا ترسیم خانه به وجود می‌آید. اما بعدا یعنی در سنین آمادگی به تدریج اعمالش تابع نقشه و هدف می‌گردد. در ابتدا، نقشه کودکان چندین استوار نیست و تحت تاثیرات اتفاقی تغییر پیدا می‌کند.

در بازیهای ابتکاری، کودک ضمن تقلید از بزرگسالان، خاطره‌ها و تجارب شخصی خود را نیز به آن می‌افزاید و تصورات خود را با داستانها و کتابها و فیلمها و سایر معلومات کسب شده ترکیب می‌کند. خلاقیت، ایجادگری و آفرینندگی از پیروی و تقلید آغاز می‌شود. مربی یا والدین باید از میل کودک به پیروی و تقلید استفاده کنند و با تمرین و تکرار، در وی مهارت به وجود آورند. مهارت روح استقلال و اتکایی به نفس را در کودک تقویت می‌کند و تفکر انتقادی را در او رشد می‌دهد.

بنابراین آموزش نقش بزرگی در فعالیت ثمربخش و ایجادگرانه و خلاقیت کودک ایفا می‌کند. تفکر خلاق در کودک به ویژه در بازیهای ابتکاری پدیدار گشته و رشد می‌کند. محرک اولیه برای بازی کودک دو یا سه ساله ای که هنور دامنه تصوراتش گسترش نیافته است، می‌تواند اسباب بازی و بازیچه های مختلف و همچنین تقلید از کودکان دیگر باشد.

هدف و مقصد ضمن بازی به وجود می‌آید و تحت تأثیراتی تغییر می‌کند.

در بازیهای جمعی این ضرورات به وجود می‌آید که هدف بازی به روشنی معلوم باشد و نقشها نیز با هم هماهنگ باشند. اما برای کودکان خردسال که اغلب یکدیگر را درک نمی کنند و اکثرا نمی توانند با هم هماهنگی داشته باشند، این کار بسیار دشوار است.

پیدایش بازیهای طولانی گویای مرحله تازه و عالی تر رشد خلاقیت کودکان در بازی است. ضمنا کودکانی که چند بار در یک نقش باقی می‌مانند، عمیق تر به هدف چهره‌ای که ارائه می‌کنند، پی می‌برند.

رشد اندیشه خلاق در کودکان آنجا قابل مشاهده است که بازیهای خود را با خاطره‌ها و تجربه های تازه ترکیب می‌کنند.

اغلب کودکان ضمن بازی احساساتی از خود نمایان می‌سازند که در زندگی، تکرار آن بر ایشان غیر ممکن است. تجربۀ بسیاری از کودکستانها درستی این فکر را که بازی در تربیت و احساسات کودک تأثیر فراوان دارد را به اثبات رسانده است. کودک میان بازی و واقعیت فرق می‌گذارد. اما با وجود این احساسات، تشویشها و اضطرابهای کودک ضمن بازی همیشه حقیقی هستند. با تکامل و پیچیده تر شدن نقشه بازی، احساسات کودک ژرف تر و قابل فهم تر می‌گردد. بازی هم خواسته های کودک را آشکار می‌سازد و هم احساساتش را پرورش می‌دهد.

«ای.م.سه چه نف» دانشمند برجسته و روانشناس در رشته تعلیم و تربیت کودک به اثبات رسانیده است که حال و احوالی که هنگام بازی در کودک ایجاد می‌گردد، اثری عمیق در ذهن وی باقی می‌گذارد. تکرار بسیار اعمال و رفتار بزرگسالان و تقلید خصایل اخلاقی آنان در پیدایش چنین خصایلی در کودک تأثیر می‌گذارد.[۱]

خلاقیت کودکان همچنین در تجسس و انتخاب وسایل برای بازی آشکار می‌گردد. کودک با کمک وسایل و ابزاری از قبیل کلمات، حرکات و ژست ها،  اسباب بازیهای گوناگون و غیره نقشه بازی خود را اجرا می‌کند. میان سخن و بازی، رابطه دو جانبه وجود دارد، از طرفی سخن ضمن بازی تکامل پیدا می‌کند و فعال می‌شود، و از طرف دیگر، بازی تحت تأثیر تکامل سخن خود نیز تکامل می‌یابد. کودک به منظور عملی ساختن نقشه و اندیشه خود به اسباب بازی نیاز دارد.

به علاوه هرگاه بازیچه‌های لازم در دسترس او نباشد، می‌تواند به جای آن‌ها از چیزهای دیگری استفاده و همان شیء دلخواه را در خیال خود مجسم کند.

این قابلیت ویژۀ کودکان خردسال است. آنان می‌توانند کیفیتی را در چیزی تصور کنند که در آن وجود ندارد. اما در سنین بالاتر، این علاقه که بازیچه به واقعیت شبیه‌تر باشند در کودک پیدا می‌شود و به همین دلیل است که خود به ساختن اشیاء و بازیچۀ لازم می‌پردازند.


[۱] نقش بازی در ایجاد خلاقیت و پرورش کودکان. ابوالقاسم ریاحی، انتشارات پرنیان، ۱۳۸۰.

این تکه ای از پایان نامه رایگان رشته روانشناسی و علوم تربیتی

با موضوع :

بررسی رابطه عزت نفس با پرخاشگری در دانش آموزان ۱۰۵ص

می باشد برای دیدن بقیه قسمت ها می توانید از قسمت بالای سایت کلمه کلیدی مورد نظر را سرچ کنید

سایت ما حاوی تعداد زیادی پایان نامه رایگان در رشته روانشناسی و علوم تربیتی و مشاوره (هم در مقطع کارشناسی و هم در مقطع کارشناسی ارشد)می باشد

می توانید از قسمت دسته بندی که در بالای سایت قرار دارد بقیه پایان نامه ها را هم ببینید و از متن کامل آنها استفاده نمایید البته ممکن است بعضی از متون موقع انتقال از فایل ورد به هم بریزد یا عکس ها درج نشود برای دانلود پایان نامه ها با فرمت ورد به همراه تمام پیوست ها به لینک زیر مراجعه کنید:

در سایت مرجع دانلود پایان نامه می توانید صدها پایان نامه رافقط با داشتن یک پسورد  دانلود کنید و به متن کامل آنها دسترسی بدون محدودیت داشته باشید.

برای جزییات بیشتر اینجا کلیک کنید 

سایت فوق (payanname.net) قوی ترین سایت در زمینه دانلود پایان نامه است 

کافیست عبارت

دانلود پایان نامه

را در گوگل سرچ کنید

خواهید دید که گوگل این سایت را به عنوان اولین گزینه معرفی می کند 

برای دانلود متن کامل پایان نامه های جدید کارشناسی ارشد روانشناسی و علوم تربیتی  می توانید لینک های زیر را هم ببینید :

قسمت سوم لیست پایان نامه های دانلودی رشته روانشناسی و علوم تربیتی  ۲۰۸ پایان نامه

قسمت پنجم لیست پایان نامه های دانلودی رشته روانشناسی و علوم تربیتی  ۲۲۲ پایان نامه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *