نظریه مجاورت مكانی (همجواری):دانلود رایگان پایان نامه روانشناسی,بررسی تأثیر میزان تحصیلات بر ملاکهای ازدواج در بین دانشجویان


دانلود پایان نامه

3-3-2- نظریه مجاورت مكانی (همجواری)(The theory of propinquity):

چنانچه در پیش رفت فشارهای اجتماعی تأثیر خود را بر افراد به صورت مختلف گذاشته و آنها را در عین آزادی با برخی كنترلهای خود محدود می نمایند از جمله كنترل كننده ها عامل جغرافیایی است كه علیرغم توسعه و گسترش امكانات ارتباطی همچنان تأثیر مهم و ژرف خود را بر بسیاری از امور اجتماعی از جمله همسرگزینی می گذارد. آلن ژیرارد در این خصوص می گوید در واقع امكان انتخاب به معنای امكان برخورد است و نزدیكی محل سكونت خود به گونه ای مقدمه و زمینه ای برای وصلت افراد بشمار می رود. اقامتگاه افراد و سكونت آنان در مكانهایی خاص آنها را با افرادی محدود مواجه می سازد كه معمولاً گزینش همسر از میان این محدود افرداد صورت می گیرد تحقیقات زیادی در این مورد بعمل آمده و فرض فوق را به اثبات رسانده است‌”از جمله جیمزبوسارد (1932) جامعه شناس آمریكایی ضمن مطالعات خود برای اولین بار دریافت كه احتمال اینكه فردی، فردی دیگری را بعنوان همسر انتخاب كند در شرایط مساوی بستگی به فاصله منزل آنها از همدیگر دارد” (شهابی 1371 ، 27) كه كرنولد می گوید: نظریه همجواری می پذیرد كه ازدواج در میان اشخاصی كه از نظر مكان به یكدیگر نزدیك هستند به مقیاس گسترده تری انجام می شود تا ازدواجی كه معلول تصادف باشد معنای این سخن سلطه و چیرگی مكان بر اراده انسان نیست بلكه بدین معناست كه كسانیكه بهم نزدیك هستند تعداد زیادی صفات و عادات همگون دارند.

این مسئله بیانگر این نكته می باشد كه هر چه افراد بیشتر با یكدیگر برخورد و ملاقات داشته باشند فرصت آشنایی و ازدواج آنها بیشتر است. فراوانی و میزان تماس آنها بستگی به مجاورت مكانی آنها دارد. در جوامعی كه همسرگزینی بصورت خود انتخابی صورت می گیرد افرادی كه هرگز همدیگر را ندیده اند نمی توانند با همدیگر ازدواج كنند آن گروه از افراد جامعه كه محل زندگیشان به هم نزدیك می باشد و یا در محیطی مشترك به كار و یا تحصیل مشغولند و یا به یك سازمان و باشگاه مشترك تعلق دارند بیشتر بسوی همدیگر كشیده می شوند بنابراین دو نوع مجاورت را می توان از یكدیگر تشخیص داد مجاورت سكنایی و مجاورت سازمانی. (توضیح در قسمت همسان همسری سازمانی ارائه شد).

در مجاورت سكنایی تمایل افراد به انتخاب همسر از میان كسانیكه به لحاظ جغرافیایی در نزدیكی و دسترس آنها زندگی می كنند می باشد. اولین مطالعه در این زمینه توسط جیمز بوسارد در فیلادلفیای آمریكا صورت گرفت وی آدرس محل سكونت پنج هزار نفر از افراد تازه ازدواج كرده را از دفاتر ثبت ازدواج تهیه نمود و به بررسی آنها پرداخت و پی برد كه 6/1 از آن افراد در فاصله یك ساختمان ، یك سوم در فاصله پنج ساختمان وبیش از نیمی از آنها در فاصله بیست ساختمان از همدیگر سكونت
داشته اند. وی نتیجه گرفت كه نسبت ازدواجها متناسب با افزایش فاصله بین طرفین بطور قابل ملاحظه ای كاهش می یابد. هر چند جغرافیا گرایان بر عامل مجاورت مكانی بطور خاص تأكید می كنند اما باید یادآور شد كه از دیدگاه گزینش همسر جغرافیا عاملی در كنار دیگر عوامل است و هر روز نیز از سلطه آن بر اراده انسانها كاسته می شود.

 

نقد نظریه:

در نقد این نظریه می توان گفت كه: اولاً نظریه فوق بیانگر اهمیت یك عامل غیر شخصی بنام عامل جغرافیایی در روند همسرگزینی است ولی صرفاً مبین یك امر بدیهی و آشكار است و آن اینكه ازدواج بین كسانی صورت می گیرد كه فرصت دیدار همدیگر را داشته باشند و همجواری در ارتباط با همسرگزینی صرفاً بعنوان یك عامل محدود كننده عمل می كند و هیچكس نمی تواند همسر خود را از میان بی نهایت همسر ممكن انتخاب كند.

دوماً: این نظریه عامل افزایش امكان تحرك و دسترسی به وسایل حمل و نقل و در نتیجه تحرك جغرافیایی را از یاد می برد و امروزه از نقش این عامل در روند همسرگزینی كاسته شده است و سوماً: مهاجرتهای داخلی بین المللی در كشورها امكان بروز ازدواجهای خارج از قاعده همجواری را فراهم ساخته است علیرغم اینكه مهاجرین معمولاً در محل خاصی سكنا می گزینند ولی باز هم به ازدواج در درون یك محل سكونت یا قشر مشخص مهاجر كه خود نیز بدانها وابسته هستند می پردازند.

 

4-3-2- نظریه تأثیر تصور از والدین در انتخاب همسر:

این نظریه كه عمدتاً به بررسی زمینه های تأثیر تصویر مكتسبه از والدین در فرزندان در جریان همسرگزینی می پردازد بیشتر پایه های روانشناختی داشته و عموماً از آراء و نظریه های زیگموند فروید ناشی شده است فروید و بطور كلی روانكاروان و رواشناسان بر این باورند كه انسانها معمولاً بدنبال همسری هستند كه آن نوع از روابط روان شناختی را كه آنها در كودكی تجربه كرده اند تداوم بخشند فروید معتقد است كه عوامل تعیین كننده انتخاب همسر بطور وسیعی از طریق مراحلی كه فرد در توسعه روانی-جنسی طی می كند شكل می گیرد او مطرح می كند كه عشق اول آدمی متوجه یكی از والدین است و در نوجوانی فرد مجدداً نسبت به كسی عشق می ورزد ولی این بار او بطور ناخودآگاه معشوق خود را با توجه به كیفیات و ویژگی های یكی از والدین انتخاب می كند. در برخی از اوقات پسر یا دختر احساس تعلق شدید عاطفی نسبت به خواهر یا برادر خود پیدا می كند حال فرقی نمی كند كه منظومه واقعی مناسبات آنها در خانواده چگونه است مهم این است كه وی وقتی به بزرگسالی رسید سعی می كند تا این الگوی متناسب را همچنان تداوم بخشد و یا آنرا در فردی كه می خواهد بعنوان همسر انتخاب كند ببیند در این توسعه روانشناختی دوره ای پنهانی پدید می آید كه در طی آن میزان رشد روانشناختی فرد بطور قابل ملاحظه ای كاهش می یابد بهرحال رشد نهایی در سن بلوغ و تحرك شدید قوای جنسی مثلث ادیپی گذشته را مجدداً احیاء كرده و این در حالی است كه مانعی از لحاظ فرهنگی و اجتماعی در مقابل عشق با محارم وجود دارد. با وجود این در قالب تلاش برای یافتن شخصیتی طبیعی فرد سائقه جنسی خود را متوجه دیگران ساخته یا موضوعاتی كه از لحاظ اجتماعی قابل قبول تر است (مانند دوست دختر یا دوست پسر داشتن) را انتخاب می كند با این وصف اگر ارتباط پسر با مادر خود در عهد طفولیت
رابطه ای رضایت بخش نباشد وی ممكن است در جستجوی دختری باشد كه دارای ویژگیهای كاملاً متفاوتی از مادرش باشد و ‌آن نوع ارتباطی را برای او برقرار نماید كه وی در زمان كودكی اش آرزوی آنرا داشته است. مثلاً پسری كه مادری ضعیف ناتوان و ریز نقش دارد ممكن است زنان قوی سالم و درشت اندام را به همسری برگزینند. البته درصورتیكه آن زنان از نظر او قوی هیكل و سالم باشند. اغلب تحقیقات پیرامون نظریه فرویدی حول این محورها متمركز گردیده اند: 1- كوشش برای نشان دادن اینكه تضاد بین فرزند والدین جنس مخالف برای آزاد نمودن فرزند از عقده ادیپ و صدور اجازه به او برای پیشرفت عشق ضروری است. 2- اثبات این نكته كه مردان بیشتر به سمت زنانی كه شبیه مادران خود بوده و دختران نیز به سمت مردانی كه شبیه پدرانشان باشند كشیده می شوند.

كوششهایی نیز برای نشان دادن تشابه فیزیكی بین همسر انتخابی جنس مخالف صورت گرفته كه اغلب در نشان دادن این تشابه شكست خورده اند كه این مطلب را یادآوری می كند كه علیرغم دیدگاه فوق علائق فرزندان با والدین تفاوتهای فاحشی داشته و احساسات آنان نیز با احساسات والدین تطابق ندارد مطالعه ای در همین زمینه توسط جادلیكا صورت گرفته كه محقق سعی داشته بیشتر بر واقعیات تأكید نماید تا تصور.(1986) وی در مطالعه بر روی ساكنان هاوایی ازدواجهایی را انتخاب نمود كه در آنها والدین افراد مورد بررسی از زادگاههای متفاوتی بودند و خود افراد مورد بررسی با شخصی كه از زادگاه یكی از والدینشان بوده ازدواج نموده بودند در تطابق با نظریه فرویدی وی فرض نمود كه پسران
می بایست بیشتر همسر خود را از كسانی انتخاب نمایند كه با مادر خود هم زادگاه باشند و دختران نیز برعكس در تأیید بسیاری از مطالعات قبلی او دریافت كه گزینش همسر بطور قابل ملاحظه ای بیشتر تحت تأثیر مادر بود تا پدر. ولی با این وجود پسرها بیشتر از دختران تحت تأثیر مادرانشان بودند در حالیكه دختران بیشتر از پسران تحت تأثیر پدران خود بودند وی نتیجه گیری نمود كه این داده ها تئوری روانكاوی را در مورد تأثیر غیر مستقیم والدین بر روی انتخاب زوج تأیید می كنند.

 

نقد نظریه:

در این زمینه می توان گفت كه این نتیجه گیری چندان معتبر نیست چرا كه هر چند تأثیر مادر در انتخاب بیشتر بود (در مورد هر دو جنس) اما بطور كلی انتخاب هم زادگاه والدین (جنس مخالف) بسیار كم بود بطوریكه بدون توجه به نظریه روانكاوی نیز می توانست تبیین شود و حتی می تواند به تأثیر عوامل فرهنگی نسبت داده شود.

در یك نقد كلی در مورد دیدگاه تأثیر تصور از والدین در انتخاب همسر می توان گفت كه:

“1- برای تبیین اینكه آیا تأثیر عامل فوق در گزینش همسر چقدر می باشد باید دید كه آیا این تأثیر بر روی آنهایی است كه كاملاً عقده ادیپی خود را حل كرده اند. (در مقایسه با آنها كه این عقده را حل ننموده اند) این ضرورت در تحقیقات مشابه تحقیق فوق هرگز مورد ملاحظه قرار نگرفت و معیاری نیز برای تمایز بین این دو ارائه نشده است.

2-فقدان دقت در مورد بسیاری از مفاهیم نظریه روانكاوی غالباً تكرار كارهای فروید را غیر قابل آزمون ساخته است در مورد بحث بالا یعنی عقد ادیب تأثیر عوامل جامعه شناختی با نظریه روانكاوی درآمیخته شده و می توان نتیجه گیری كرد كه داده ها بطور اندكی با تغییر روانكاوانه انطباق داشته و بیشتر منطبق با تفسیری جامعه شناختی است. بهر حال نظریه تصور از والدین از این لحاظ كه بر خلاف سایر نظریه ها به تأثیر عوامل ناخودآگاهاه و غیر ملاحظه كارانه و انگیزش در روند انتخاب همسر تأكید می كند كمك قابل ملاحظه ای به شناخت روند فوق می باشد. اما به نظر نمی رسد كه این عامل در روند انتخاب همسر اهمیت زیادی داشته باشد.” (شهابی 1371 ، 60).

 

 

 

 

 

 

 

 

این تکه ای از پایان نامه رایگان رشته روانشناسی و علوم تربیتی

با موضوع :

بررسی رابطه عزت نفس با پرخاشگری در دانش آموزان 105ص

می باشد برای دیدن بقیه قسمت ها می توانید از قسمت بالای سایت کلمه کلیدی مورد نظر را سرچ کنید

سایت ما حاوی تعداد زیادی پایان نامه رایگان در رشته روانشناسی و علوم تربیتی و مشاوره (هم در مقطع کارشناسی و هم در مقطع کارشناسی ارشد)می باشد

می توانید از قسمت دسته بندی که در بالای سایت قرار دارد بقیه پایان نامه ها را هم ببینید و از متن کامل آنها استفاده نمایید البته ممکن است بعضی از متون موقع انتقال از فایل ورد به هم بریزد یا عکس ها درج نشود برای دانلود پایان نامه ها با فرمت ورد به همراه تمام پیوست ها به لینک زیر مراجعه کنید:

در سایت مرجع دانلود پایان نامه می توانید صدها پایان نامه رافقط با داشتن یک پسورد  دانلود کنید و به متن کامل آنها دسترسی بدون محدودیت داشته باشید.

برای جزییات بیشتر اینجا کلیک کنید 

سایت فوق (payanname.net) قوی ترین سایت در زمینه دانلود پایان نامه است 

کافیست عبارت

دانلود پایان نامه

را در گوگل سرچ کنید

خواهید دید که گوگل این سایت را به عنوان اولین گزینه معرفی می کند 

برای دانلود متن کامل پایان نامه های جدید کارشناسی ارشد روانشناسی و علوم تربیتی  می توانید لینک های زیر را هم ببینید :

قسمت سوم لیست پایان نامه های دانلودی رشته روانشناسی و علوم تربیتی  208 پایان نامه

قسمت پنجم لیست پایان نامه های دانلودی رشته روانشناسی و علوم تربیتی  222 پایان نامه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *