دانلود پایان نامه رایگان روانشناسی موضوع حجاب استثناء وجه وكفین:


دانلود پایان نامه


استثناء وجه وكفین:

در اینكه آیا حكم حجاب صورت و دست‌ها حتی از مچ به پایین را نیز شامل می‌شود یا نه در میان فقها بحث فراوان است. بسیاری عقیده دارند كه پوشاندن این دو (وجه وكفین) از حكم حجاب مستثنی است در حالی كه جمعی فتوا به وجوب پوشاندن داده‌اند یا حداقل احتیاط می‌كنند البته آن دسته كه پوشاندن این دو را واجب نمی‌دانند نیز آن را مقید به صورتی می‌كنند كه منشاء فساد و انحرافی نگردد و گرنه واجب است.

در آیه فوق قرائتی براین استثناء و تأیید قول اول وجود دارد از جمله:

الف) استثناء «زینت ظاهر» در آیه فوق خواه به معنی محل زینت باشد یا خود زینت دلیل روشنی است براینكه پوشاندن صورت و كفین لازم نیست.

ب) دستوری كه آیه فوق در مورد انداختن گوشه مقنعه به روی گریبان می‌دهد كه مفهومش پوشانیدن تمام سروگردن و سینه است و سخنی از پوشانیدن صورت در آن نیست. قرینه دیگری به این مدعا است.

ج) روایات متعددی نیز در این زمینه در منابع اسلامی و كتب حدیث وارد شده است كه شاهد زنده‌ای بر مدعا است. (وسایل الشیعه جلد 14 صفحه 145 باب 109 از ابواب مقدمات نكاح). هرچند روایات معارضی نیز دارد كه در این حد از صراحت نیست و جمع میان آنها از طریق استحباب پوشاندن وجه وكفین و یا حمل بر مواردی كه منشاء فساد و انحراف است كاملاً ممكن است.

شواهد تاریخی نیز نشان می‌دهد كه نقاب زدن به صورت در صدر اسلام جنبه عمومی نداشت ولی باز تأكید و تكرار می‌كنیم كه این حكم در صورتی است كه سبب سوء استفاده و انحراف نگردد.

منظور از «نسائهن» چیست؟

چنانكه در تفاسیر آیه خواندیم نهمین گروهی كه زن حق دارد زینت باطن خود را در برابر آنها آشكار كند زنان هستند منتهی با توجه به تعبیر «نسائهم» (زنان خودشان) چنین استفاده می‌شود كه زنهای مسلمان تنها می‌توانند در برابر زنان مسلمان حجاب را برگیرند ولی در برابر زنان غیرمسلمان باید با حجاب اسلامی باشند و فلسفه این موضوع چنانكه در روایات آمده است این است كه ممكن است بروند و آنچه را دیده‌اند برای همسرانشان توصیف كنند و این برای زنان مسلمان صحیح نیست.

در رابطه با پوشش زنان در آیه 59 سوره احزاب نیز مواردی ذكر شده است. آنجا كه خداوند می‌فرماید:

«یا ایها النبی قل لازواجك ….

یعنی : «ای پیامبر به همسران و دخترانت و زنان مومنین بگو روسری‌های بلند خود را برخویش فرو افكنند تا شناخته نشوند و مورد آزار قرار نگیرند.»

در اینكه منظور از «جذابیت» چیست مفسران و ارباب لغت چند معنی برای آن ذكر كرده‌اند:

  1. ملحفه (چادر) و پارچه بزرگی كه از روسری بلندتر است و سروگردن و سینه‌ها را می‌پوشاند.
  2. مقنعه و خمار (روسری)
  3. پیراهن گشاد.

گرچه این معانی با هم متفاوتند ولی قدر مشترك همه آنها این است كه بدن را به وسیله آن بپوشاند اما بیشتر به نظر می‌رسد كه منظور پوششی است كه از روسری بزرگتر و از چادر كوچكتر است چنانچه نویسنده «لسان العرب» روی آن تكیه كرده است. و منظور از «یدنین» (نزدیك كنند) این است كه زنان «جلباب» را به بدن خویش نزدیك سازند تا درست آنها را محفوظ دارد نه اینكه آن را آزاد بگذارند به طوری كه گاه و بیگاه كنار رود و بدن آشكار گردد و به تعبیر ساده خودمان لباس خود را جمع و جور كنند. اما اینكه بعضی خواسته‌اند از این جمله استفاده كنند كه صورت را نیز باید پوشاند هیچ دلالتی بر این معنی ندارد و كمتر كسی از مفسران پوشاندن صورت را در مفهوم آیه داخل دانسته است. (نمونه جلد 17)

همانطور كه ذكر شد این تفاسیر تا اینجا از تفسیر نمونه ذكر شد. از آنجا كه به صورت همه جانبه قصد بررسی همه آراء و تفاسیر موجود را داریم در ادامه مطالبی را از تفسیر المیزان و سایر كتب تفسیر بیان می‌كنیم.

علامه طباطبایی در جلد 15 تفسیر المیزان ذیل ترجمه آیه 30 و 31 سوره نور می‌آورد:

كلمه «غضن» به معنای روی هم نهادن پلك‌های چشم است و كلمه «ابصار» جمع «بصر» است كه همان عضو بیننده است و از اینجا معلوم می‌شود كه كلمه «من» در جمله «من ابصارهم» برای ابتدای غایت است یا برای بیان جنس و یا تبعیض باشد كه هر یك را مفسری گفته و معنایش این است كه مومنین چشم پوشی را از خود چشم شروع كنند.

.. معنای جمله این است كه به مومنین امر كن كه چشم خود را بپوشند و … و این آیه به جای نهی از چشم چرانی امر به پوشیدن چشم می‌كند و فرقی ندارد. آن امر این نهی را هم افاده می‌كند و چون مطلق است نگاه به زن اجنبی را بر مردان و نگاه به مرد اجنبی را به زنان تحریم كرده.

جمله «و یحفظوا فروجهم» نیز به همین معناست كه به ایشان امركن تا «فرج» خود را حفظ كنند. و مقابله‌ای كه میان جمله قبل با این جمله است این معنا را می‌رساند كه مراد از «حفظ فرج» پوشاندن آن از نظر نامحرمان است نه حفظ آن از زنا و لواط كه بعضی پنداشته‌اند. در روایات هم از امام صادق رسیده كه فرمود:

«تمامی آیاتی كه در قرآن درباره حفظ فروج هست به معنای حفظ از زنا است به غیر از این آیه كه منظور از آن حفظ از نظر است».

«و قل للمومنات یغضضن من ابصارهن و یحفظهن فروجهن»

كلام در جمله فوق همان است كه در جمله «قل للمومنین…» گذشت. پس برای زنان هم نظر كردن به چیزی كه برای مردان جایز نیست، روا نمی‌باشد و برایشان واجب است كه عورت خود را از اجنبی چه مرد و چه زن بپوشانند.

و اما اینكه فرموده «و لا یبدین زینتهن الا ماظهر منها»

«و زینت خود را جز آنچه ظاهر است بر بیگانه آشكار نسازند».

كلمه «ابداء» به معنای اظهار است و مراد از «زینت زنان»، مواضع زینت است زیرا اظهار خود زینت از قبیل گوشواره و دست بند حرام نیست؛ پس مراد از اظهار زینت اظهار محل آنهاست.

خداوند از این حكم آنچه را كه ظاهر است استثناء كرده و در روایات آمده كه مقصود از آنچه ظاهر است صورت و دو كف دست و قدم‌ها می‌باشد.

«و لیضربن بخمرهن علی جیوبهن» كلمه «خمر» به دو ضمه جمع خمار است. و «خمار» آن جامه‌ای است كه زن سرخود را با آن می‌پیچد و زاید آن را به سینه‌اش آویزان می‌كند و كلمه «جیوب» جمع «جیب» به فتح جیم و سكون یا به است كه معنایش معروف است و مراد از جیوب سینه‌هایست و معنایش این است كه به زنان دستور بده تا اطراف مقنعه‌ها را به سینه‌های خود انداخته آن را بپوشانند.

«و لا یبدین زینتهن الا لبعولتهن » كلمه «بعوله» به معنای شوهران است و طوایف هفتگانه‌ای كه قرآن از آن‌ها نام برده محرم‌های نسبی و سببی هستند. و اجداد شوهران حكمشان حكم پدرانشان و نوه‌های شوهران حكمشان حكم فرزندان ایشان است.

و اینكه فرمود: «نسائهن» و زنان را اضافه كردن به ضمیر زنان برای اشاره به این معنا بوده كه مراد از «نساء» زنان مومنین است كه جایز نیست خود را در برابر زنان غیرمومن برهنه كنند از روایات وارده از ائمه اهل بیت هم همین معنا استفاده می‌شود.

اطلاق جمله «او ما ملكت ایمانهن» هم شامل غلامان می‌شود و هم كنیزان و از روایات نیز این اطلاق استفاده می‌شود. همچنان كه به زودی خواهد آمد و این جمله یكی از مواردی است كه كلمه مادر صاحبان عقل استعمال شده و در معنای «من = كسی كه» به كار رفته است.

«او التابعین غیر اولی الاربه من الرجال» كلمه «اربه» به معنای حاجت است و منظور از این حاجت شهوتی است كه مردان را محتاج به ازدواج می‌كند و كلمه «من الرجال» بیان تابعین است و مراد از آن رجال تابعین افراد «سفیه و ابلهی» هستند كه تحت قیمومیت دیگران هستند و شهوت و مردانگی ندارند.

«اوالطفل الذین لم یظهروا علی عورات نساء» الف و لام در «الطفل» برای استفراق است و كلیت را می‌رساند. یعنی جماعت اطفالی كه بر عورت‌های زنان غلبه نیافته‌اند یعنی آنچه از امور زنان كه مردان از تصریح به آن شرم دارند، اطفال زشتی آن را درك نمی‌كنند.

«و لا یضربن بأرجلهن لیعلم مایخفین من زینتهن» پاهای خود را محكم به زمین نزنند تا صدای زیورآلاتشان از قبیل خلخال و گوشواره و دست‌بند به صدا در نیاید.

از امام صادق روایت شده (از كتاب تفسیرقمی) خداوند فرموده: «قل للمومنین یغضوا…» و مومنین را نهی كرده از اینكه به عورت یكدیگر نگاه كنند و مرد به عورت خواهرش نگاه كند و اینكه عورت خود را از اینكه دیگران ببینند حفظ كند و نیز فرموده:

«قل للمومنات …» وزنان مومن را نهی كرده از اینكه به عورت خواهر خود نگاه كنند و نیز عورت خود را از اینكه دیگران به آن نگاه كنند حفظ نمایند.

آنگاه اضافه فرموده كه در هر جای قرآن درباره حفظ فرج آیه‌ای هست مقصود حفظ آن از زنا است مگر این آیه كه منظور از آن حفظ از نگاه است.

در منشور از ابن مردویه از علی(ع) روایت شده و ظاهر آن این است كه مراد به امر چشم‌پوشی در آیه شریفه نهی از مطلق نگاه به زن اجنبی است همچنانكه ظاهر بعضی روایات سابقه این است كه آیه شریفه نهی از نگاه به خصوص فرج غیر است.

و در آن كتاب به سند خود از مروك بن عبیر از بعضی اصحاب امامیه از امام صادق روایت كرده كه گفت: به وی عرضه داشتم: زنی كه به آدمی محرم نیست چه مقدار نگاه به او حلال است فرمود: صورت و كف دو دست و دو قدم‌ها.

سید محمد تقی مدرسی نیز در تفسیر هدایت ذیل این آیه چنین می‌آورد:

«و لا یبدین زینتهن الا ماظهر منها و لیضربن نجمر‌هن علی جیوبهن»

«و زینت‌های خود را جز آن مقدار كه پیداست آشكار نكنند و مقنعه‌های خود را تا گریبان فروگذارند»

این بخش از آیه حجاب شرعی را كه واجب است زن مسلمان مراعات كند بیان می‌كند. و این حجاب چنان كه بعضی فقیهان آن را تفسیر كرده‌اند و در احادیث آمده این است كه واجب است زن تمام پیكر خود را بپوشاند به جز چهره و دو كف دست و دو قدم و سورمه‌چشم و حنا و انگشتری كه ظاهر ساختن آنها جایز است وانگهی بر زن واجب است كه روسری یا مقنعه‌ای بپوشد كه سینه و گردن را بپوشاند.

در حدیثی از امام صادق(ع) (نورالثقلین ج 3 ص 585) كه یكی از یارانش از او پرسیده آمده است كه به راوی گفت: به حضرتش گفتم: مرد كدام بخش از اندام‌های زنی را كه محرم او نیست می‌تواند ببیند؟

فرمود: «چهره و دو كف دست و دو قدم»

زن در دوره جاهلیت نیز روسری می‌پوشید ولی زینت خود را بر مردان آشكار می‌كرد بدین گونه كه روسری را پشت گوش خود می افكند تا گوشواره‌هایش آشكار گردد. و گردن و گلو و قسمتی از سینه خود را نیز آشكار می‌ساخت و در نتیجه زیبایی‌ها و جذابیت‌های خود را نمایش می‌داد. آنگاه این آیه نازل شد كه به زنان مومن دستور می‌دهد مقنعه بپوشند به گونه‌ای كه موی و گوش‌ها و گردن‌ها و سینه‌هایشان پیدا نباشد. اما زینت آشكار را واجب نیست بپوشانند. و در حدیث منقول از امام صادق(ع) آمده است كه: منظور از زینت آشكار «سورمه و انگشتری» است.

«و لا یبدین زینتهن الا لیعوبتهن او ابائهن اواباء بعولتهن » و زینت‌های خود را آشكار نكنند جز برای شوهر خود یا پدر خود یا پدرشوهر خود یا پسر خود یا برادر خود یا پسر برادر خود یا پسر خواهر خود یا زنان همكیش خود».

از این آیه درمی‌یابیم كه نشان دادن زیبایی‌ها و جذابیت‌های زن جز به زنان مومن جایز نیست. و در حدیث از امام صادق آمده كه:

«برای زن جایز نیست كه خود را در برابر زنان یهودی و نصرانی برهنه كنند. زیرا آنان این را برای همسران خود توصیف می‌كنند.»

«او ماملكت ایمانهن اوالتابعین غیراولی الارته» یابندگان خود یا مردان خدمتگزار خود كه رغبت به زن ندارند»

و آنان نابالغان و دیوانگان و كسانی هستند كه غریزه جنسی در آنها مرده است همچون پیران كهنسال و جز ایشان از كسانی كه شهوت جنسی را از دست داده‌اند. اما آنچه بعضی ادعا می‌كنند كه برای زن جایز است كه زینت خود را به خدمتگزار و نگهبان نشان دهد خواه در خانه یا مدرسه یا اداره خطایی است بزرگ كه با آموزش‌های قرآنی مخالفت دارد. بنابراین برای زن جایز نیست كه زینت خود را جز برای كسانی كه بیشتر در این آیه ذكر شده است نشان دهد.

«اوطفل الذین لم یظهروا علی عورات نساء = یا كودكانی كه از شرمگاه زنان بی‌خبرند …»

پس چون كودك به مرحله مردان برسد یا در این زمینه صاحب تمیز و تشخیص شود بر زنان حرام است كه زینت خود را در برابر او نمایان سازند.

«ولا یضربن بارجلهن لیعلم مایخضین من زینتهن = و نیز چنان پای خود را بر زمین نزنند تا آن زینت كه پنهان كرده اند دانسته شود …»

از این رو برای زنان شایسته نیست با بوی عطری كه پراكنده می‌شود و جلب می‌كند به میان مردان بیگانه بیرون آید و این امر دلالت بر آن دارد كه اسلام نه به ظاهر و پوسته‌ها بلكه به مغز و جوهر امور توجه و عنایت دارد زیرا داشتن حجاب باطنی را نیز برزن فرض و واجب می‌سازد.

از همین جاست كه بعضی فقیهان شنیدن صدای زن بیگانه را حرام شمرده‌اند یا این كه زن در گفتار چنان نرمش به كاربرد كه مرد را برانگیزد و تحریك كند.

و شاید از مضامین این آیه است كه زن كفش نپوشد كه هنگام راه رفتن وی از آن صدایی برخیزد كه مردم را متوجه او كند در صورتی كه اگر آن كفش نبود كسی هنگام عبور به او توجهی نمی‌كرد.

همینطور میرمحمدكریم جعفرالعلوی در جلد دوم «قرآن برای همه» ذیل آیه 31 سوره نور اینطور می‌آورد:

آیه 31 سوره نور:

«بگو به زنان مومنه آنها هم دیدگان خود را از نگاه حرام بپوشانند و فروج خود را از عمل زشت زنا محفوظ دارند. زنان از برای مردان بیگانه اعضایی را كه زینت برآنها به كاربرده می‌شود ظاهر و آشكار نسازند. مگر آن اعضایی كه با آشكاری آنها عادت جاری شده است و ظاهركردن آنها به بیگانه جایز است.»

علمای تفسیر محل زینت زنان را دو قسم گفته‌اند یكی زینت ظاهری مانند صورت و دست و پا كه ظاهر شدن در برابر بیگانه طبق آیه شریفه جایز است و دیگر زینت باطن شامل سینه و گوش‌ها و جای بازوبند و خلخال كه اظهار آنها به نامحرم جایز نیست.

معنی حاصل از آیه شریفه بنا به قول اهل تفسیر این است كه همانطور كه از آیه ظاهر می‌شود بر زنان پنهان كردن صورت و دست و پا از مردان بیگانه لازم نیست ولی پوشانیدن و مخفی كردن سایر اعضا لازم است اما میان بعضی از فرق اهل اسلام محسوب بودن حجاب از واجبات دینیه ثابت و مقرر است.

این تکه ای از پایان نامه رایگان کارشناسی ارشد رشته روانشناسی و علوم تربیتی با عنوان حجاب و بررسی روند حجاب در جامعه امروزی 90صفحه می باشد برای دیدن بقیه قسمت ها می توانید از قسمت بالای سایت کلمه کلیدی مورد نظر را سرچ کنید

سایت ما حاوی تعداد زیادی پایان نامه رایگان در رشته روانشناسی و علوم تربیتی و مشاوره می باشد می توانید از قسمت دسته بندی که در بالای سایت قرار دارد بقیه پایان نامه ها را هم ببینید و از متن کامل آنها استفاده نمایید البته ممکن است بعضی از متون موقع انتقال از فایل ورد به هم بریزد یا عکس ها درج نشود برای دانلود پایان نامه ها با فرمت ورد به همراه تمام پیوست ها به لینک زیر مراجعه کنید:

در سایت مرجع دانلود پایان نامه می توانید صدها پایان نامه رافقط با داشتن یک پسورد  دانلود کنید و به متن کامل آنها دسترسی بدون محدودیت داشته باشید. برای جزییات بیشتر اینجا کلیک کنید 

سایت فوق (payanname.net) قوی ترین سایت در زمینه دانلود پایان نامه است 

کافیست عبارت

دانلود پایان نامه

را در گوگل سرچ کنید

خواهید دید که گوگل این سایت را به عنوان اولین گزینه معرفی می کند 

برای دانلود متن کامل پایان نامه های جدید کارشناسی ارشد روانشناسی و علوم تربیتی  می توانید لینک های زیر را هم ببینید :

قسمت اول لیست پایان نامه های دانلودی رشته روانشناسی و علوم تربیتی  176 پایان نامه

قسمت دوم لیست پایان نامه های دانلودی رشته روانشناسی و علوم تربیتی  163 پایان نامه

قسمت سوم لیست پایان نامه های دانلودی رشته روانشناسی و علوم تربیتی  208 پایان نامه

قسمت چهارم لیست پایان نامه های دانلودی رشته روانشناسی و علوم تربیتی  214 پایان نامه

قسمت پنجم لیست پایان نامه های دانلودی رشته روانشناسی و علوم تربیتی  222 پایان نامه

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *