اصول و مبانی پیشگیری : دانلود رایگان پایان نامه روانشناسی: عوامل موثر بر ترک اعتیاد ۶۰ص


دانلود پایان نامه

اصول و مبانی پیشگیری :

سه رویکرد اصلی در اعتیاد : مبارزه با عرضه ـ درمان ـ پیشگیری

اولین گام برای ارزیابی نیازها تحلیل موقعیت ها؛ به معنی این که فرهنگ، تحصیلات، شرایط اقتصادی و اجتماعی، سن، لهجه، آداب و رسوم، فرهنگ و. .. بایستی مدنظر قرار بگیرد.

گام بعدی به منظور اولویت‌بندی نیازها این است که براساس مولفه‌های پنج گانه به این شرح است :

 1. سادگی
 2. قابل اندازه گیری
 3. قابل دستیابی
 4. واقع بینانه
 5. معطوف به زمان

ـ مبنای برنامه‌های پیشگیرانه :

 1. جامعیت ۲. اختصای
 2. گسترده ۴. فرآیندی
 3. مشارکتی ۶. اجتماع کوچک
 4. خلاقانه ۹. سود و هزینه

ـ استراتژیهای پیشگیری :

 1. متمرکز بر فرد که شامل : الف) رفتار ب) نگرش   ج ) احساس
 2. متمرکز بر خانواده ۳. متمرکز بر مدرسه
 3. متمرکز بر محیط کار ۵. متمرکز بر رسانه

ـ نگاهی به تاریخچه پیشگیری :

نسل اول پیشگیری  رویکرد هنجاری (تخمین، غلط، همه معتادند)

نسل سوم پیشگیری  آموزش مهارتهای مقاومت (دهه ۸۰-۷۰)

نسل چهارم پیشگیری آموزش مهارتهای  فردی و اجتماعی

نسل پنجم پیشگیری  رویکرد اجتماع محور و رویکرد جامع

ـ کاهش عرضه به مقدار  ۵۰% منجر به افزایش قیمت به مقدار ۳% می‌شود.

عوامل خطر : در درسترس بودن ـ نمایش مواد و موارد مربوط به آن از طریق رسانه ـ جابجایی زیاد اجتماعی ‌ـ بی سازمانی محله ـ وجود بیماری‌های روانی در خانواده ـ وجود مصرف کننده مواد در اطرافیان ـ تعارض حل نشده فرض در خانواده ـ نامؤثر بودن مهارتهای تربیتی والدین بویژه در برخورد با کودکان دچار مزاج دشوار و اختلال دارو ـ فقدان وابستگی میان والدین و فرزندان ـ فقدان حمایت میان والدین و فرزندان ـ عدم مهارت مدارا با جامعه ـ ارتباط داشتن با آشنایان مرتکب رفتارهای انحرافی ـ فشارهای روانی در والدین ـ انزوای والدین.

و عوامل محافظ : وجود و رعایت قانون در محله ـ ایجاد فرصتهای اجتماعی و تف ریحی مناسب برای جوانان ـ حمایت پلیس از جوانان.

 

 

نام و نام خانوادگی پرسشگر: ……………………………….                                    تاریخ :

آدرس دقیق :. …………………………………………………..                                     تلفن :

۱ـ سن ………….

۲ـ محل سکونت دائمی : شهر ۵   روستا ۵ (نام شهرستان متبوع ذکر شود)…..

۳ـ محل تولد :  شهر ۵   روستا ۵ (نام شهرستان متبوع ذکر شود)…..

۴ـ جنس : زن ۵   مرد ۵

۵ـ میزان تحصیلات : بی سواد ۵  ابتدایی ۵ راهنمایی ۵ دبیرستان ۵ دیپلم ۵ فوق دیلپم ۵ لیسانس۵ فوق لیسانس ۵ دکتری ۵ حوزی ۵ خواندن و نوشتن ۵  سایر (ذکر شود )……………….

۶ـ وضعیت  تأهل : مجرد ۵ متأهل ۵ متارکه ۵ مطلقه ۵ بیوه ۵ سایر (ذکر شود)……………

۷ـ وضعیت فعالیت : بیکار ۵ مشغول به تحصیل ۵ خانه دار ۵ بازنشسته ۵ شاغل موقت ۵ شاغل دائمی ۵ سرباز ۵ کارگر ۵ کشاورز ۵ مغازه دار ۵ کارمند دولت (نظامی و انتظامی) ۵ کارمند دولت (غیرنظامی و انتظامی) ۵ سایر (ذکر شود ):. …………………..

۸ـ وضعیت مسکن : شخصی ۵ اجاره‌ای یا رهنی ۵ منزل پدری ۵ منزل پدر همسر ۵ سایر (ذکر شود ). ………….

۹ـ میزان درآمد ماهانه : به ریال . ………………………..  به تومان. ……………………….

۱۰ـ دلیل مراجعه : عوارض جسمی مصرف ماده ۵  عوارض روانی ماده ۵ مشکلات مالی ۵ حاملگی ۵ مشکلات اجتماعی ۵  فشار (خانواده همسر، دوستان ) ۵  سایر ۵  مشکلات قانونی ۵

۱۱ـ سابقه مصرف سیگار : بلی در گذشته ۵ بلی در زمان حال ۵ خیر ۵

۱۲ـ سن شروع مصرف سیگار :  زیر ۱۰ سالگی ۵  ۱۴-۱۰ سالگی ۵ ۱۹-۱۵ سالگی ۵ ۲۴-۲۰ سالگی ۵ ۲۹-۲۵ سالگی ۵ ۳۴-۳۰ سالگی ۵ ۳۹-۳۵ سالگی ۵ ۴۴-۴۰ سالگی ۵ بعد از ۴۰ سالگی ۵

۱۳ـ متوسط مخارج تهیه مواد (تومان در هفته ) :  کمتر از ۱۰۰۰ تومان ۵ ۳۰۰۰-۱۰۰۰ تومان ۵ ۷۰۰۰-۳۰۰۰ تومان ۵ ۱۲۰۰۰-۷۰۰۰ تومان ۵ ۱۸۰۰۰-۱۲۰۰۰ تومان ۵ بیش از  ۱۸۰۰۰ تومان ۵

۱۴ـ سن شروع مصرف…………..  سن شروع مصرف : الکل. ………….  سایر. …………..

۱۵ـ پیشنهاد مصرف در اولین بار : یکی از افراد خانواده ۵ یکی از بستگان ۵ دوستان (مدرسه ) ۵ دوستان خارج مدرسه ۵ افراد غریبه ۵ بدون پیشنهاد دیگری ۵ بخاطر ندارد ۵ سایر افراد (ذکر شود) ۵

۱۶ـ موقعیت اولین مصرف : مهمانی خانوادگی ۵ مهمانی دوستانه ۵ پارک ۵ مدرسه ۵ کوچه و خیابان ۵ سربازخانه ۵ محل کار ۵ منزل ۵ به خاطر ندارد ۵ سایر  (ذکر شود)…………………

۱۷ـ مصرف مواد در خانواده : خیر ۵ بله ۵

۱۸ـ پیشینه ترک مصرف : بدون پیشینه ۵ بلی ۵. ………… بار

۱۹ـ طولانی‌ترین دوره ترک :. …………..سال. ………………ماه. ……………………روز

۲۰ـ چگونه ماده مورد مصرف را ترک کرده اید : شخصاً ۵ با مراجعه سرپائی به پزشکان بخش خصوصی ۵ با بستری شدن در بخش خصوصی ۵ با مراجعه سرپایی به مراکز درمان دولتی ۵ با اقدامات در مراکز بازپروری ۵ با اقامت دراردوگاهها یا زندانها ۵ سایر (ذکر شود )……………………………

 

 

 

 

 

موضوع : عوامل موثر تصمیم بر ترک اعتیاد

سئوالاتی از مددجو (معتاد)

 1. چگونه معتاد شده اید؟
 2. چه عواملی باعث شده است که شما تصمیم بر ترک اعتیاد بگیرید /
 3. اکنون که تصمیم بر ترک اعتیاد گرفته اید چه احساسی دارید و چه تصمیماتی گرفته اید؟
 4. چه توصیه‌هایی برای کسانی که هنوز تصمیم بر ترک اعتیاد نگرفته‌اند دارید ؟
 5. آیا در مسیری که برای ترک اعتیاد قدم برداشته اید ثابت قدسم هستید ؟

سئوالات مدد کار :

 1. چگونه به یک معتاد کمک می‌کنید؟
 2. به نظر شما معتاد چه کسی است ؟
 3. از نظر شما جامعه چگونه می‌تواند به یک معتاد کمک کند؟
 4. در برخورد با یک معتاد چگونه عمل می‌کنیم ؟

سئوالات دیگر افراد :

 1. نگرشتان نسبت به یک معتاد چگونه است ؟
 2. چگونه حاضرید به یک معتاد کمک کنید ؟
 3. یک معتاد چه آسیب‌هایی در سطح جامعه خواهد داشت ؟

 

راهنمای جداول

 

۱ مذکر ۲۰ متأهل
۲ مونث ۲۱ بیکار
۳ بالای ۲۰ سال ۲۲ شغل موقت
۴ زیر ۲۰ سال ۲۳ شغل دائم
۵ محل سکونت دائمی شهر ۲۴ خانه شخصی
۶ محل سکونت دائمی روستا ۲۵ مستأجر
۷ محل تولد شهر ۲۶ منزل پدری
۸ محل تولد روستا ۲۷ میزان درآمد کم
۹ بی سواد ۲۸ میزان درآمد متوسط
۱۰ ابتدایی ۲۹ میزان درآمد بالا
۱۱ راهنمایی ۳۰ دلیل مراجعه فشار خانواده
۱۲ دبیرستان ۳۱ مشکلات اجتماعی
۱۳ دیپلم ۳۲ شروع مصرف سیگار بالای ۲۰سال
۱۴ فوق دیپلم ۳۳ شروع مصرف سیگار بالای ۲۰سال
۱۵ لیسانس ۳۴ سن شروع مصرف مواد زیر ۲۰سال
۱۶ فوق لیسانس ۳۵ سن شروع مصرف مواد بالای ۲۰ سال
۱۷ دکتری ۳۶ کمتر از یک ماه در ترک
۱۸ حوزوی ۳۷ بیشتر از یک ماه در ترک
۱۹ مجرد ۳۸ بیشتر از یک سال در ترک

 

 

منابع :

 1. اعتیاد سراب زندگی و انواع مواد تأثیر گذار و راه درمان ، تألیف دکتر ایرج صالحی
 2. معتاد کیست ، مواد مخدر چیست ، تالیف دکتر تاج زمان دانش
 3. راهنمای والدین برای پیشگیری (گسترش دنیای عاری از اعتیاد)، ناشر: دبیر خانه ستاد مبارزه با مواد مخدر چاپ اول ، آذر ماه ۱۳۸۲
 4. روان شناسی اعتیاد ، مرتضی تحولی ،‌۳۴۳/۱
 5. قائمی ،‌دکتر علی : خانواده و مسائل نوجوانان و جوان ،‌جلد دوم ،‌انتشارات شفق،‌۱۳۷۰
 6. آنچه جوان باید بداند « نشر فرهنگ اسلامی »

این تکه ای از پایان نامه رایگان رشته روانشناسی و علوم تربیتی

با موضوع :

عوامل موثر بر ترک اعتیاد

می باشد برای دیدن بقیه قسمت ها می توانید از قسمت بالای سایت کلمه کلیدی مورد نظر را سرچ کنید

سایت ما حاوی تعداد زیادی پایان نامه رایگان در رشته روانشناسی و علوم تربیتی و مشاوره (هم در مقطع کارشناسی و هم در مقطع کارشناسی ارشد)می باشد

می توانید از قسمت دسته بندی که در بالای سایت قرار دارد بقیه پایان نامه ها را هم ببینید و از متن کامل آنها استفاده نمایید البته ممکن است بعضی از متون موقع انتقال از فایل ورد به هم بریزد یا عکس ها درج نشود برای دانلود پایان نامه ها با فرمت ورد به همراه تمام پیوست ها به لینک زیر مراجعه کنید:

در سایت مرجع دانلود پایان نامه می توانید صدها پایان نامه رافقط با داشتن یک پسورد  دانلود کنید و به متن کامل آنها دسترسی بدون محدودیت داشته باشید.

برای جزییات بیشتر اینجا کلیک کنید 

سایت فوق (payanname.net) قوی ترین سایت در زمینه دانلود پایان نامه است 

کافیست عبارت

دانلود پایان نامه

را در گوگل سرچ کنید

خواهید دید که گوگل این سایت را به عنوان اولین گزینه معرفی می کند 

برای دانلود متن کامل پایان نامه های جدید کارشناسی ارشد روانشناسی و علوم تربیتی  می توانید لینک های زیر را هم ببینید :

قسمت سوم لیست پایان نامه های دانلودی رشته روانشناسی و علوم تربیتی  ۲۰۸ پایان نامه

قسمت پنجم لیست پایان نامه های دانلودی رشته روانشناسی و علوم تربیتی  ۲۲۲ پایان نامه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *