"اعتیاد به خرید" هم داریم!

"اعتیاد به خرید" هم داریم! مجموعه: مشاوره خانواده افراط در خرید می تواند هم برای فرار از مشکلات باشد و هم نوعی تجمل گرایی   اگر در پایان هر ماه دخل و خرجتان با هم جور نیست و قسط ها و هزینه های زیادی دارید که پولی برای پرداخت آنها ندارید، اما در اتاق خواب…

محدودیت های تحقیق: دانلود رایگان پایان نامه: بررسی رابطه بین هوش هیجانی و وسواس در بین دختران مقطع سوم دبیرستان شهرستان ابهر

محدودیت های تحقیق ۱. عدم استفاده از مطالب ومنابع معتبر در رابطه با تحقیق حاضر ۲. محدودیتها زمانی جهات ارائه بهتر تحقیق ۳. عدم همکاری آزمودنی ها در جهت اجرای تحقیق ۴. محدود بودن آزمودنی در یک محدوده ی سنی ۵. عدم دسترسی به آزمونهای مورد استفاده در تحقیق حاضر ۶. عدم دسترسی به مطالب…

روش تحقیق : دانلود رایگان پایان نامه: بررسی رابطه بین هوش هیجانی و وسواس در بین دختران مقطع سوم دبیرستان شهرستان ابهر

روش تحقیق : روش تحقیق استفاده شده در تحقیق حاضر از نوع هم بستگی است که هدف از تحقیق هم بستگی عبارت است از درک الگوهای پیچیده رفتاری از طریق مطالعه هم بستگی بین الگوها ومتغییرهایی که فرض می شود بین آنها رابطه وجود دارد این روش مخصوصاًدر شرایطی مفید است که هدف آن کشف…

مراحل هنجاریابی: دانلود رایگان پایان نامه: بررسی رابطه بین هوش هیجانی و وسواس در بین دختران مقطع سوم دبیرستان شهرستان ابهر

مراحل هنجاریابی در اصفهان پس از مکاتبه با سازندۀ آزمون و دریافت نسخه ای از پرسشنامه ، کلیۀ سؤالات ترجمه و ویراستاری گردید ، سپس متن ترجمه شده به زبان انگلیسی برگردان شد و دو فرم اولیه مقایسه گردید . نهایتاً در متن ترجمه شده اصلاحاتی صورت گرفت . سپس نسخه هایی تکثیر شد و…

روش نمونه گیری : دانلود رایگان پایان نامه: بررسی رابطه بین هوش هیجانی و وسواس در بین دختران مقطع سوم دبیرستان شهرستان ابهر

فصل دوم : منصوری در سال ۱۳۶۹ در تحقیقی تحت عنوان برسی رابطه بین وسواس و سلامت روانی دانش آموزان سال اول دبیرستان شهرستان نور شهر مازندران که نتایج بدست آمده حاکی از آن است که بین وسواس و سلامت روانی رابطه وجود دارد . و همین طور تحقیقی را در سال ۱۳۷۰ که تحقیقی…

اهمیت اندازه گیری هوش هیجانی : دانلود رایگان پایان نامه: بررسی رابطه بین هوش هیجانی و وسواس در بین دختران مقطع سوم دبیرستان شهرستان ابهر

سنجش برای هوش هیجانی با فکر کردن به باهوش ترین افرادی که می شناسید احتمالاًچند خصیصه بارزشان را به خاطر می آورید به احتمال زیاد این افراد با کمترین تلاش ،بالاترین نمره ها را در مدرسه می گرفتند . آنها شغل های خوبی دارند ولی در ارتباط با همکارنشان موفق نیستند وبا اینکه دوستان زیادی…

اختلال وسواس – بی اختیاری: دانلود رایگان پایان نامه: بررسی رابطه بین هوش هیجانی و وسواس در بین دختران مقطع سوم دبیرستان شهرستان ابهر

اختلال وسواس – بی اختیاری ۱ – تعریف مفهوم وسواس ، فکر « محاصره » و مفهوم « بی اختیاری » فکر اجبار را القاء می‌کند و درک این مفاهیم بدون مرتبط ساختن آنها با « من » فرد که در بیان آزادانه فکر ، تجسم و عمل خویشتن ، احساس محدودیت می‌کند ، امکان…