مقاله دانشگاهی – ارزیابی وانتخاب یکپارچه تامین کنندگان در دو لایه از زنجیره تامین و تعیین …

۶) قیمت ۷) توانایی تکنیکی ۸) موقعیت مالی ۹) روند پذیرش ۱۰) موقعیت و شهرت در صنعت ۱۱)موقعیت تجاری ۱۲) سازماندهی ۱۳)کنترل عملیات ۱۴)سرویس و تعمیرات ۱۵) سیستم ارتباطی ۱۶)…

ادامه خواندن مقاله دانشگاهی – ارزیابی وانتخاب یکپارچه تامین کنندگان در دو لایه از زنجیره تامین و تعیین …

مقاله – بررسی نقش عناصر بازاریابی رابطه مند بر عملکرد شرکت های دانش بنیان- …

ارتباطات ۱۰- ۱۳ پرسشنامه روابط با همکاران رین لمای ترجمه دکتر سید محمد مقیمیپرسشنامه نگرش افراد در زمینه برقراری ارتباطات مک گراس ترجمه دکتر سید محمد مقیمی کنترل تعارض ۱۴-…

ادامه خواندن مقاله – بررسی نقش عناصر بازاریابی رابطه مند بر عملکرد شرکت های دانش بنیان- …