مکان یابی استقرار کیوسک های خودپرداز بانک ملت با استفاده از مدل ریاضی …

چند تجهیزاتی استاتیک/کمی/قطعی/غیرخطی حداقل کردن هزینه حمل و نقل برای جایابی همزمان چند تسهیل بکار میرود برای دانلود فایل متن کامل پایان نامه به سایت 40y.ir مراجعه نمایید. چند وسیله…

ادامه خواندن مکان یابی استقرار کیوسک های خودپرداز بانک ملت با استفاده از مدل ریاضی …

سامانه پژوهشی – بررسی نقش آزمایش «دی ان ای» در اثبات نسب و نفی ولد- قسمت ۵

یعنی مردی که بر طبق اماره قانونی فراش،پدر کودکی به شمار آید، بخواهد انتساب ان کودک را به خود نفی کند در این صورت باید خلاف ان اماره را اثبات…

ادامه خواندن سامانه پژوهشی – بررسی نقش آزمایش «دی ان ای» در اثبات نسب و نفی ولد- قسمت ۵