دانلود پایان نامه (رایگان):بررسی سبکهای حل مساله دیدگاههای یادگیری و شناختی رفتاری

دیدگاههای یادگیری و شناختی رفتاری نظریه پردازان افراطی دیدگاه یادگیری سعی کرده اند که با الگوی محرک پاسخ مساله پیچیده اعتیاد را تبیین کنند ولی با توجه به ناکار آمدی این الگو، در درمان و پیشگیری از سوء مصرف ممواد اکثر پژوهشگران به الگوی محرک – ارگانیسم پاسخ روی آورده اند و این الگو را…

دانلود پایان نامه (رایگان):بررسی سبکهای حل مساله و شیوه های مقابل افراد وابسته به مواد مخدر چشم انداز تاریخی سوء مصرف مواد

 بررسی مطالعات پیشین چشم انداز تاریخی سوء مصرف مواد از دوران پیش از تاریخ انسان جهت کاهش درد جسمی یا تغییر حالت هشیاری از انواع مواد استفاده کردند (دیویسون و نیل، ۲۰۰۱) علاوه بر مسابقه بسیار طولانی مصرف مواد، تقریبا اقوام مختلف آن را به صورتهای متنوع مورد استفاده قرار می دهند (صالحی،۱۳۷۱) تریاک یک…

دانلود پایان نامه (رایگان):بررسی سبکهای حل مساله و شیوه های مقابل افراد وابسته به افیون یا مواد مخدر

افیون یا مواد مخدر کلمات Opioid , opiate از واژه opium عصاره خشخاش[۱] اخذ شده است که حاوی تقریبا ۲۰ نوع آکالوئید تریاک از جمله مورفین می باشد. راهنمای تشخیص و آماری اختلالات روانی (۱۹۹۴) واژه opioid را به عنوان در برگیرنده opiate هر گونه فراوده یا مشتقات تریاک همینطور opioid یک ماده مخدر مصنوعی…

دانلود پایان نامه (رایگان):بررسی سبکهای حل مساله و شیوه های مقابل افراد وابسته به مواد مخدر فشار روانی

فرضیه پژوهش ۱- معتادین به مواد مخدر در عامل c (نوروز گرایی عمومی) نسبت به افراد عادی نمرات بالاتری بدست خواهند آورد. ۲- نمرات معتادین به مواد مخدر در عامل G (وجدان و فرامن قوی) در مقایسه با افراد عادی غیر معتاد بصورت معناداری کمتر خواهد بود. ۳- معتادین به مواد مخدر در عامل O…

دانلود پایان نامه (رایگان):بررسی سبکهای حل مساله مقایسه شیوه حل مساله

مقایسه شیوه حل مساله   نام:                        نام خانوادگی:                 جنسیت:                سن:               وضعیت تاهل: تحصیلات:             تاریخ اجرا: دوست گرامی این پرسشنامه شامل ۲۴ جمله است لطفا هر جمله را بخوانید و چنانچه آن جمله در مورد شما صدق می کند در مقابله کلمه بلی و در غیر اینصورت در مقابل کلمه «خیر» علامت بزنید ۱.من کارهایم را…

دانلود پایان نامه بررسی رابطه اضطراب و انگیزه پیشرفت (رایگان)محدودیتهای پژوهش :

محدودیتهای پژوهش :  کلیه ی عوامل را که ممکن است قابلیت تعمیم پذیری یافته پژوهش را کاهش داده باشند عبارتند از : ۱ ) محدودیت زمانی برای تحقیق ۲ ) عدم همکاری برخی از دانشجویان در جواب دادن به پرسشنامه ۳ ) عدم دسترسی به نمونه های بیشتر ۴ ) عدم انتخاب تصادفی ۵ )…

دانلود پایان نامه بررسی رابطه اضطراب و انگیزه پیشرفت (رایگان) بحث و نتیجه گیری

فصل پنجم بحث و نتیجه گیری هر انسانی برای رسیدن به هدف و مقصد خود باید تلاش کند تا بتواند به اهداف نهایی که در زندگی دارد دست یابد. که این رسیدن به هدف مستلزم این است که فرد باید انگیزه پیشرفت را در خود گسترش داده که با ارائه این موضوع بتواند اختلالات فکری…

دانلود پایان نامه بررسی رابطه اضطراب و انگیزه پیشرفت (رایگان) تجزیه و تحلیل داده ها

فصل چهارم تجزیه و تحلیل داده ها فرضیه یک : مقایسه ی میانگین های دو گروه مستقل با استفاده از آزمون t انگیزه پیشرفت دو گروه دختر و پسر.   پسر دختر ردیف ۷۲۲۵ ۸۸۳۶ ۸۵ ۹۴ ۱ ۶۴۰۰ ۶۷۲۴ ۸۰ ۸۲ ۲ ۸۲۸۱ ۶۸۸۹ ۹۱ ۸۳ ۳ ۶۸۸۹ ۷۷۴۴ ۸۳ ۸۸ ۴ ۷۰۵۶ ۶۷۲۴…

دانلود پایان نامه بررسی رابطه اضطراب و انگیزه پیشرفت (رایگان) روش شناسی پژوهش

فصل سوم روش شناسی پژوهش      روپژوهش حاضر از نوع همبستگی است :  جامعه آماری :  جامعه آماری مورد استفاده در پژوهش حاضر کلیه دانشجویان دختر و پسر دانشگاه پیام نور قزوین می باشد. نمونه آماری :  نمونه آماری در این پژوهش شامل ۳۰ دختر و ۳۰ پسر می باشد که به روش در…

دانلود پایان نامه بررسی رابطه اضطراب و انگیزه پیشرفت (رایگان) راههای کاهش اضطراب امتحان :

راههای کاهش اضطراب امتحان :  کمد زرین حمید (۱۳۷۴) پیرامون راههای کاهش اضطراب امتحان روشهای ذیل را پیشنهاد می کند: ۱ ) روش حساسیت زدایی تدریجی ۲ ) روش آموزش توجه ۳ ) روش آموزش مهارتهای کنار آمدن ۴ ) روش الگوسازی. جایگاه انگیزش در روان شناسی و دیدگاههایی دربارۀ انگیزش :  امروز روان شناسان…