جرائم خاص زنان: دانلود رایگان پایان نامه رشته روانشناسی:بررسی مشکلات زندانیان زن پس از آزادی از زندان

جرائم خاص زنان جرائمی که زنان مرتکب می‌شوند و حتی وسایل و روشهایی که بکار می‌گیرند، با مردان متفاوت است. برخی از پژوهشگران درباره علل بزهکار زنان و به خصوص عواملی که آنان را وادار به ارتکاب جرم می‌کند یا از ارتکاب جرم باز می‌دارد و موجب تقلیل بزهکاری می‌گردد، نظرات مختلفی ابراز داشته‌اند که…

نتایج:دانلود رایگان پایان نامه رشته روانشناسی:بررسی مشکلات زندانیان زن پس از آزادی از زندان

نتیجه گیری : زنان به عنوان آسیب پذیرترین افراد در اجتماع و به لحاظ شرایط فیزیکی وجسمانی خاصی که دارند به راحتی در معرض خطر و اتهام قرار می گیرند. زنان در جامعه ما نیز از این قاعده مستثنی نیستند خصوصاً اینکه تعدادی از آنها در رابطه باموقعیت اقتصادی وابسته به مردان هستند و گاهی…

خصوصیات مربوط به شخصیت بزه کار: دانلود رایگان پایان نامه رشته روانشناسی:بررسی مشکلات زندانیان زن پس از آزادی از زندان

خصوصیات مربوط به شخصیت بزه کار ۱- سن بزهکار : نتایج حاصل از بررسی ۲۰۰ پرونده محکومیت کیفری نشان می‌دهد که سطح سن بزهکاری در سنین بین ۲۵-۱۹ (۲۶ درصد) بالاترین میزان را دارد . الف ) سن تاهل : سن ازدواج از بین زنان بر اساس بررسی ۵۰ پرونده بزهکاری نشان می‌دهد که ۴۶…

منابع:دانلود رایگان پایان نامه رشته روانشناسی:بررسی مشکلات زندانیان زن پس از آزادی از زندان

منابع و مآخذ: آسیب های اجتماعی ایران / مجموعه مقالات انجمن جامعه شناسی ایران ، ۱۳۸۳ ، تهران . آسیب شناسی اجتماعی ایران ، مساواتی آذر. مجید ، ۱۳۷۴ ، تهران . آسیب شناسی اجتماعی ، ستوده . هدایت ، ۱۳۷۲ ، تهران . آسیب شناسی اجتماعی و جامعه شناسی انحرافات ،‌فرجاد. محمد حسین ،…

واکنش های اجتماعی نسبت به کجروی:دانلود رایگان پایان نامه رشته روانشناسی:بررسی مشکلات زندانیان زن پس از آزادی از زندان

واکنش های اجتماعی نسبت به کجروی با توجه به نادرستی نظریاتی که به کجروی جنبه مطلق می‌دهند ، در حال حاضر در قوانین هنجاری تغییرات فراوانی بوجود آمده است ، بنابراین در نوع گرایشهای افراد به کجروی هم تغییراتی پدیدار گشته است . واکنش های گروهی که پس از تخطی فرد نسبت به هنجارهای اجتماعی…

طلاق و روابط خانوادگی:دانلود رایگان پایان نامه رشته روانشناسی:بررسی مشکلات زندانیان زن پس از آزادی از زندان

الف) طلاق و روابط خانوادگی در مورد زنان ، طلاق نسبت به جرم عموماً حالت متغیر مستقل دارد . بیش از ۳۵ درصد زنان زندانی در زندگی خود با طلاق مواجه شده‌اند و از این میان ۷۶ درصد آنان قبل از آمدن به زندان مطلقه بوده اند و فقط ۲۴ درصد آن ها را شوهرانشان…

تأثیر زندان در زنان:دانلود رایگان پایان نامه رشته روانشناسی:بررسی مشکلات زندانیان زن پس از آزادی از زندان

مورد هشتم: ز.م ـ ۲۳ ساله به جرم مواد مخدر دستگیر شده و اظهار می دارد که کاملاً بی گناه بوده دارای ۲ فرزند می‌باشد و به مدت ۳ سال در زندان می‌باشد و ۲ سال از آزادیش می گذرد بنا به اظهاراتش زمانی که به منزل یکی از دوستان می رود مأموران به خانه…

مورد مطالعاتی:دانلود رایگان پایان نامه رشته روانشناسی:بررسی مشکلات زندانیان زن پس از آزادی از زندان

مورد دوم نام : س ـ ا جرم : همدستی در قتل عمد مدت محکومیت: ۱۸ ماه سابقه محکومیت : ندارد. سن : ۲۲ سال و مجرد در حالی که با مادر و خواهرش مشغول صحبت کردن بودیم از محل کارش برمی گردد و بدون اینکه خستگی اش بر طرف شود بعد از فهمیدن موضوع…

مورد مطالعاتی: دانلود رایگان پایان نامه رشته روانشناسی:بررسی مشکلات زندانیان زن پس از آزادی از زندان

مورد پنجم: نام : ز- ن جرم: مواد مدت محکومیت: ۲ سال سابقه ۲ بار مورد پنجم که ما در مورد چهارم است بیان می دارد که ۲ مرتبه تا به حال در زندان بوده است و مرتبه اول به دلیل نزاع و درگیری بر سرزمینی که داشته به زندان می‌افتد و چون بچه هایش…

سئوالات تحقیق:دانلود رایگان پایان نامه رشته روانشناسی:بررسی مشکلات زندانیان زن پس از آزادی از زندان

مفهوم نظریه مرتن : مرتن مفهوم نظریه دورکیم را بطور استادانه مورد بررسی مجدد قرار دارد و چنین گفت : اگر از لحاظ فرهنگی ، اهداف تجویز شده برای فرد غیر قابل حصول گردد                   « همچنانکه برای بیشتر افراد جوان و طبقه کارگر و طبقه پائین پیش می آید » بین آنچه برای « ایده…