معیارهای تحدید آزادی بیان در فقه امامیه و نظام حقوقی ایران- قسمت ۱۱

در اسلام آزادی سیاسی وجود دارد و افراد در قانون گذاری و انتخابات آزادند.درا صل ۵۶ ، این حق به رسمیت شناخته شده است، هیچ قدرتی نمی تواند آن را…

ادامه خواندن معیارهای تحدید آزادی بیان در فقه امامیه و نظام حقوقی ایران- قسمت ۱۱

بررسی تحلیلی رویکرد آموزشی رجیو امیلیا و سنجش میزان آگاهی مدیران و مربیان مراکز پیش از دبستان نسبت به عناصر اساسی برنامه درسی آن- قسمت ۱۷

شامل پنج حوزه زبان، ریاضیات، علوم و فناوری، رشد فردی و اجتماعی و هنری. برنامه های آموزشی برای درک بهتر و آسان تر به صورت تلفیق شده می باشند.  …

ادامه خواندن بررسی تحلیلی رویکرد آموزشی رجیو امیلیا و سنجش میزان آگاهی مدیران و مربیان مراکز پیش از دبستان نسبت به عناصر اساسی برنامه درسی آن- قسمت ۱۷

بررسی سه تیپ شخصیتی «عاقل»، «نادان» و «دیوانه» در حکایات طنز آمیز مثنویهای عطار- قسمت ۱۲

رفت سنجر پیش زاهر ناگهی        گفت: « از و عظیم ده زاد رهی»      شیخ زاهر گفت: « بشنو این سخن        چون شبانت…

ادامه خواندن بررسی سه تیپ شخصیتی «عاقل»، «نادان» و «دیوانه» در حکایات طنز آمیز مثنویهای عطار- قسمت ۱۲

پیش فروش ساختمان از دیدگاه فقه و حقوق ایران- قسمت ۴

صرف نظر از بحث پیرامون ماهیت قرارداد مقاطعه، گاهی اوقات برای اجرای پروژه­ ها و انجام کارهای ساختمانی، از قرارداد مقاطعه استفاده می­ شود. به این صورت که شخصی که…

ادامه خواندن پیش فروش ساختمان از دیدگاه فقه و حقوق ایران- قسمت ۴

عوامل اجتماعی موثر بر داوطلب شدن به اهدای عضو- قسمت ۲

فصل پنجم – بحث و نتیجه گیری۱-۵- مقدمه…………………………………………………………………………………………………………………………….۱۰۲۲-۵-بحث و نتیجه گیری …………………………………………………………………………………………………………..۱۰۲۳-۵- پیشنهادات پژوهشی…………………………………………………………………………………………………………..۱۰۹۴-۵- پیشنهادات کاربردی………………………………………………………………………………………………………….۱۱۰۵-۵- نقش مددکار اجتماعی………………………………………………………………………………………………………۱۱۱۶-۵- محدودیت های پژوهش…………………………………………………………………………………………………….۱۱۳منابع……………………………………………………………………………………………………………………………………..۱۱۴پیوستفهرست جدول هاجدول شماره ۱-۳- ضریب پایایی مربوط به…

ادامه خواندن عوامل اجتماعی موثر بر داوطلب شدن به اهدای عضو- قسمت ۲