اطلاعات، اطلاعاتی،

اطلاعات به شمار می‌رود (حسن‌زاده؛ نویدی و حسینی، 1388، ص.19). جامعه‌ای كه در آن فن‌آوری اطلاعاتی، رایانه‌ها و ارتباطات از راه دور با هزینه‌ای اندك و در سطحی گسترده برای تسهیل ارتباطات ملی و بین‌المللی و پیشبرد دسترسی به كتابخانه‌ها، بایگانی داده‌ها و سایر بانك‌های اطلاعاتی كه توسط سازمان‌های خصوصی نگهداری و یا در مالكیت…

ارزش افزوده، ، اطلاعات

منتقل گردیده است؛ البته اطلاعاتی بودن پیام، بسته به نگرش قبلی گیرنده و تصمیمات بعدی وی مربوط است. بنابراین، نمی‌توان اطلاعات را از ارتباطات و ارتباطات را از اطلاعات جدا نمود. حتی نمی‌توان گفت كه اطلاعات پایه ارتباطات است یا ارتباطات سنگ بنای اطلاعات را به وجود آورده است. در واقع، میان این دو مفهوم…

ارزش افزوده، ادراک، اطلاعات

همان‌طور که مشاهده می‌شود اطلاعات بر حسب داده، دانش بر حسب اطلاعات و خرد بر حسب دانش تعریف می‌شود. آکوف (1989) معتقد است: _ داده به عنوان نمودی که نماینده موجودی یک شیء، رویداد یا محیط آن هستند، تعریف می‌شود. داده‌ها محصول مشاهده‌اند و تا زمانیکه در یک قالب مفید که مرتبط است قرار نگیرد،…

گروه مهارتهای اجتماعی- قسمت 2

فعالیت ذهنی متمرکز مانند خل مسئله ریاضی ، اضطراب و دلهره مرتبط میدانند( تارو ، 2005 ). هنگامیکه امواج بتا در طول مدیتیشن مشاهده شد ، مشخص شد که آنها تنها در افرادی که در مدیتیشن بسیار باتجربه هستند وبه طور کلی با تمرکز شدید پدیدار میشوند( وست ، 1980 و 1979 ; سورویلو ،…

گروه مهارتهای اجتماعی- قسمت 1

گروه مهارتهای اجتماعی ، آموزش والدین کودکان ADHD و مداخلات رفتاری در مدرسه وخانه اغلب دردرمان کلی این کودکان مؤثر هستند یکی از اهداف مشترک درمان این است که والدین در یابند با اینکه کودک احتمالا” به طور ارادی علائم ADHD را بروز نمیدهد ، قادر است مسئولیت برآوردن انتظارات مغقول را بپذیرد. آموزش والدین…

گروه مهارتهای اجتماعی- قسمت 4

گوش بزنگی 1 وجذب 2 با هم مقایسه نمود ، توجه فرد (گوش بزنگی)، آزادانه از موضوعی به موضوع دیگر منتقل میشود . در جذب توجه کاهش میابد ، بطوریکه شخصی بدون ذهن بنظر میرسد ، اگرچه معمولا” محتوی این جذب را میتوان پس از آن بخاطر آورد . بین توجه متمرکز3 وتوجه تقسیم شده…

گروه مهارتهای اجتماعی- قسمت 5

این واحدها عدد باشند چه حرف باشند و چه کلمه ( میلر 1960 ). میلر ادعا کرد که در حدود 7 قطعه بهم پیوسته اطلاعات میتوانند در حافظه کوتاه مدت نگه داشته میشود. برای مثال IBM برای کسانی که بانام شرکت آشنا هستند یک قطعه است اما برای کسانی که چنین آشنایی ندارند سه قطعه…

گروه مهارتهای اجتماعی- قسمت 3

ر محدوده 2-7 هرتز تشویق میشوندومورد درمان قرارمیکیرند (هاموند .دی کوریدون ، 2005). ______________________________ 1Judi.D.kropto 2.Green yansko 59 انواع نوروفیدبک ها نوروفیدبک به انواع مختلفی تقسیم می شود ، یکی از انواع نوروفیدبک ها ، نوروفیدبک کم انرژی 1 یا به اختصار LENS است در این نوع تقریبا” متفاوت از سایر انواع نوروفیدبک ، پالسی…

کودکان مبتلا، کمبود توجه، ،

ز 12 سالگی کم است . اگر بهبودی روی دهد معمولا” بین 12 تا 20 سالگی است . سیر تکاملی : در زندگی کودکان مبتلا به اختلال توجه –بیش فعالی سیر تکاملی وجود دارد . البته این سیر در کودکان با توجه به شدت ناراحتی واختلال کارکرد بایکدیگر تفاوت هایی دارند. توصیفاتی که در پیش…

کمبود توجه، کودکان مبتلا، و

راتژی ، محققین فرکانس فرمهای مختلف ژن ها ی خاص را بررسی میکنند . مثلا” تحقیق نشان داده است که ریتالین برروی گیرنده های خاصی عمل می کنند و حال اگر ژنهای کد کننده این گیرنده ها تعیین شده و کلون گردند ، تعیین کردن بیمارانی که واریانس های غیر طبیعی  این ژن خاص را…