کودکان مبتلا، کمبود توجه، ،


دانلود پایان نامه

ز 12 سالگی کم است . اگر بهبودی روی دهد معمولا” بین 12 تا 20 سالگی است .

سیر تکاملی :

در زندگی کودکان مبتلا به اختلال توجه بیش فعالی سیر تکاملی وجود دارد . البته این سیر در کودکان با توجه به شدت ناراحتی واختلال کارکرد بایکدیگر تفاوت هایی دارند. توصیفاتی که در پیش روی دارید . بیشتر منطبق با کودکان اختلال نقص توجه بیش فعالی با علائم تکانشی ثانویه به بش فعالی است، زیرا سیر تکاملی کودکان اختلال نقص توجه بیش فعال با علائم اولیه بی توجهی کمتر مورد مطالعه قرارگرفته است .  این  کودکان در دوران جنینی فعالیت بیشتری در رحم مادر دارند. درزمان طفولیت نیز آنها را با عنوان خستگی ناپذیر ، شیطان ، بیقرارو فعال می شناسند . تنظیم خوابو خوراک آنها خیلی مشکل است . خلق وخوی آنها در نوپایی وقبل از مدرسه خیلی بد است .

44

 غالبا” نیز بچه های خشن وبیقرارهستند ، که دائما” باید تحت نظارت باشند . برخی از آنها وابستگی وچسبندگی مناسبی به مراقبین خود در هنگام طفولیت ندارند و کنترل آنها خیلی سخت تر از همسالان آنها است .  بیش از 60 درصد کودکان تا بزرگسالی علامت دار می مانند ، بچه  های مبتلا به اختلال نقص توجه بیش فعالی هم مثل بچه های نرمال مراحل مختلف تکاملی را طی میکنند ولی باسرعت آهسته وبا فاصله ای بیشتر نسبت به همسالانشان هستند ( لوئیس ، 2007 ).

شدت اختلال نقص توجه بیش فعالی کودکی ودر مان پیش گیری کننده تداوم آن در بزرگسالی است . علائم ونشانه های آن در بزرگسالی بیشتر به هتروژن و متفاوتند و منجر به این مسئله که بعضی از پژوهشگران ضرورت معیارهای تشخیصی متفاوتی را در بزرگسالی پیشنهاد کنند.    بیش فعالی علامتی است که طی رشد سریعتر تکامل می یابد بطوری که نوجوانان وبزرگسالان مبتلا فقط احساس درونی بیقراری را ذکر میکنند.

 مداوم ترین مجموعه علائم شامل بی توجهی ، حواسپرتی ، بی نظمی و شکست در تمام کردن چیزها میباشد که در تمام سنین اثرات خودرا متناسب با سن نشان میدهند( سادوک وسادوک ،2004 موفقیت های تحصیلی : در تمام مطالعات انجام شده مشاهده شد ه که این کودکان دارای نمرات پایین تری در تحصیل بوده و به میزان بیشتری در کلاس ها دچار تجدیدی و مردودی می شوند . دراین کودکان اختلال یادگیری و اختلال ریاضی بیشتر میباشد( والسیک 2، 2005 ) .

اختلا لات روانپزشکی : این کودکان میزان بیشتری از اختلالات همراه شامل اختلال رفتار ایذایی ( اختلال رفتار مقابله ای ، اختلال سلوک ) ، افسردگی عمده و اختلال سوء مصرف مواد را نشان میدهند . این کودکان به میزان بیشتری در معرض اختلال رفتار ضد اجتماعی می باشند . در بزرگسالی با تغییرات مکرر شغل وشریک زندگی و میزان بالای طلاق روبرو هستند . اشکال در زمانبندی ومدیریت پول و احساس نا امیدی و درماندگی مرتبط با مشکلات دائمی مدیریت زندگی روزانه دارند. زنان مبتلا درریسک بیشتر حاملگی های ناخواسته هم هستند( لوئیس ، 2007 ) .

45

  • مصرف سیگار : کودکان بیش فعال کمبود توجه مصرف سیگار را زودتر شروع کرده ومیزان

بیشتری سیگار مصرف می کنند . مصرف سیگار در این کودکان بیشتر در ارتباط با اختلال افسردگی عمده ، مصرف مواد ودریافت کمتر درمان میباشد. ( والسیک ، 2005 ).

  • تصادفات : این کودکان در معرض انواع تصادفات بخصوص تصادف ماشین در سنین بالاتر هستند( لوئیس ، 2005 ) .
  • جنایت : این کودکان در سنین بالاتر بیشتر در معرض جنایت و مشکلات قانونی هستند (مالهوترا ، 1998 ) .

تمام این عوارض ، نشان دهنده اهمیت تشخیص زودتر این کودکان و پیشگیری ودرمان به موقع در کودکان پر خطر است . بدیهی است هر روش در تشخیص سریع وزودتر اختلال نقص توجه بیش فعالی به درمانگرها کمک کند ، میتواند جهت در مان به موقع و پیشگیری از عوارض کوتاه مدت و بلند مدت این اختلال برای کودک ، خانواده وجامعه اش مؤثر باشد. تمام این عوارض ، نشان دهنده اهمیت تشخیص زودتر این کودکان و پیشگیری ودرمان به موقع در کودکان پر خطر است . بدیهی است هر روش در تشخیص سریع وزودتر اختلال نقص توجه بیش فعالی به درمانگرها کمک کند ، میتواند جهت در مان به موقع و پیشگیری از عوارض کوتاه مدت و بلند مدت این اختلال برای کودک ، خانواده وجامعه اش مؤثر باشد.

مهم ترین اختلالاتی که معمولاً با بیش فعالی کودکان توأم است عبارتند از:

اختلالات اضطرابی1 : تقریباً 25 درصد کودکان بیش فعال ، علائمی از اختلالات اضطرابی از خود

نشان می دهند . این علائم عبارتند از : ترس ، وحشت 1، پریشانی ، نگرانی شدید و  که اغلب با علائم جسمانی متنوعی مثل شدت ضربان قلب ، حالت تهوع ، درد معده ، سرگیجه و سردرد  همراه می شود.

______________________________________

1.Anxiety 2. Disoder

46

سندرم تورت 1 : ADHD در نمونه بالینی قویا” با اختلالات تیک همراه میباشد ( 40 تا 60 درصد کودکان دچار سندرم تورت ) میباشند. با این حال دلیل اصلی برای مشاوره اغلب علائم ADHD است و 10-2 درصد کودکان سنین مدرسه به ADHD با اهمیت بالینی مبتلا هستند . رابطه بین تیکها و ADHD  در نمونه جامعه کمتر واضح است و ممکن است  بشدت به اختلال تیک بستگی داشته باشد . ارتباط سبب شناختی بین ADHD وسندرم تورت هنوز نامعلوم است ، اما شواهد رابطه بین تیکها و ADHD  در نمونه جامعه کمتر واضح است و ممکن است  بشدت به اختلال تیک بستگی داشته باشد . ارتباط سبب شناختی بین ADHD وسندرم تورت هنوز نامعلوم است ، اما شواهد اندکی دال بر ارتباط ژنتیک بین این دو سندرم وجود دارد ویک همپوشانی در زمینه های مغزی اغلب مطرح شده است ( انجمن روانپزشکی کودکان و نوجوانان ، 1387 ) .

ب .رفتارهای ایذایی 2  : در ADHD همراه با پرتحرکی ، تکانشی بودن ، سماجت و تحریک پذیری یک تاثیر روانی اجتماعی گسترده دارد که روی خواب ، عملکرد تحصیلی و همچنین عملکرد اجتماعی و خانوادگی اثر میگذارد . نوع بی توجه این اختلال نسبتا” از نوع پرفعالیتی وتکانشی آن مستقل است . و بیشتر با بهره هوشی کمتر و مشکلات یادگیری ارتباط دارد. ADHD با تیک ها  واجبارها تابلو های مشترک شایعی دارند که شامل واکنش پذیری بالاتر به محرکها و مهار ضعیف تر میل ها میباشد.تفاوت کمی بین علایم ADHD در بیماران غیر میتلا به سندرم تورت ودر بیماران مبتلا به تورت ADHD وجود دارد ( انجمن روانپزشکی کودکان و نوجوانان ، 1387 ) .

ج. نافرمانی و مخالفت ( لجبازی )3 : حدود 35 درصد کودکان مبتلا به بیش فعالی دچار رفتارهای مخالفت آمیز و نافرمانی اند . آنان با رفتارهای خشن و گاه پرخاشگرانه خود مدام درصدد سرپیچی از دستورها و خواست های دیگران ( والدین ، آموزگاران ، مربیان ، اعضای خانواده اند (چویل وموریس بالینی کد ترجمه رضانائیان 1388) .

_________________________________________

1.Torte 2..Opposit Lonal Difinnet 1.Pertinacity

47

د اختلالات خلقی 2 : تقریباً 18 درصد کودکان مبتلا به بیش فعالی ، تجاربی از افسردگی  داشته اند . آن ها ممکن است احساس انزوا ، ناکامی ، کاهش عزت نفس کنند و چنانچه مدرسه می روند ، با افت تحصیلی و کاهش روابط دوستی و اجتماعی روبرو می شوند .

ذ ناتوانی های یادگیری 3: نزدیک به 25- 20 درصد کودکان بیش فعال دچار ناتوانی یادگیری اند . رایج ترین این اختلالات ناتوانی در خواندن و نوشتن است . هرچند کودکان بیش فعال الزاماً در یادگیری ناتوان نیستند ، اما چون قدرت توجه و تمرکز آن ها کاهش یافته ، در انجام وظایف درسی مدرسه ای خود دچار مشکلات فراوانی می شوند(چویل وموریس بالینی کد ترجمه رضانائیان 1388) .

درمان :

مطالعات نشان داده اند درمان مؤثر کیفیت زندگی را بطور چشمگیری بهبود میبخشد(کاپلان وسادوک ، 2004 ).  

 

درمان دارویی خطاول درمان ADHD محسوب میشود. محرک های دستگاه عصبی مرکزی داروهای انتخاب اول هستند ، زیرا مشخص شده اثر بخشی بالایی دارندوعموما” عوارض خفیف قابل تحملی ایجاد میکنند هرچند سوابق مستند مربوط به فرآورده های کوتاه اثر وپیوسته رهش مثل متیل فندیت ، آمفتامین ودکستروآمفتامین بی خطری این داروهارا نشان داده اند ، اما راهبردهای فعلی مصرف یکبار در روز فرآورده های پیوسته رهش  به دلیل سهولت مصرف و کاهش عوارض بازگشت  ارجهیت دارند. یک شکل جدید متیل فندیت دکستمیل فندیت ( فوکالین  ) است که فقط حاوی آنانتیومر است اخیرا” به بازار عرضه شده است .

وهدف از تولید آن افزایش اثرات درمانی وکاهش عوارض جانبی درآن دسته از مبتلایان به ADHD است که پاسخ ناقص نسبت به متیل فندیت نشان داده اند . یکی از مزایای انواع پیوسته رهش داروها در بسیاری از کودکان این است که مصرف یک وعده در صبح سبب حفظ اثرات درمانی در تمام طول روز میشودودیگر لازم نیست کودک برای مصرف وعده دوم یا سوم دارو فعالیت تحصیلیش را قطع کند.   

________________________

1.Affect Disorder 2.Learning Disorder

 

48

مزیت فیزیولوژیک ارآورده های پیوسته رهش محرکهای فوق این است که سطح دارو در تمام طول روز در حد ثابتی باقی میماندو این امر مانع بروز دوره های بازگشت وتحریک پذیری میشود. داروهای خط دوم. درمان کودکان ونوجوانان دچار بیش فعالی کمبود توجه عبارتند از: انوموکسین ( استراتن ) که یک مهار کننده باز جذب نورا اپی نفرین است ; داروهای ضد افسردگی نظیر : بوپروپیون وتلافاکسین آگونیستهای گیرنده آلفا آدرنرژیک هستند.

داروهای محرک : متیل فندیت ( ریتالین )  و فرآوردهای آمفتامین  آگونیست دوپامین هستند ، اما مکانیسم عمل این داروها ناشناخته مانده است. داروهای غیر محرک : نظیر استراترا   که اسم ژنریک آن آتو موکستی