چکیده : دانلود رایگان پایان نامه روانشناسی : بررسی رابطه بین هوش هیجانی و رضایت زناشویی در بین دانشجویان متأهل


دانلود پایان نامه

چكیده

فصل اول – كلیات تحقیق ……………………………………………………………………………………..1

مقدمه ……………………………………………………………………………………………………………….2

بیان مسئله ………………………………………………………………………………………………………….4

اهمیت و ضرورت تحقیق …………………………………………………………………………………….5

هدف كلی تحقیق ……………………………………………………………………………………………..6

اهداف جزئی ……………………………………………………………………………………………………6

فرضیه های تحقیق ……………………………………………………………………………………………..6

واژه ها و متغیرهای تحقیق ……………………………………………………………………………………6

تعاریف عملیاتی و نظری …………………………………………………………………………………….7

فصل دوم پیشینه و ادبیات تحقیق…………………………………………………………………………..8

پیشینه نظری – رضایت زناشویی ………………………………………………………………………… 9

ناخشنودی و طلاق در خانواده و علل آن …………………………………………………………….12

دوازده باور و انتظار مخرب ………………………………………………………………………………14

تاریخچه هوش هیجانی ……………………………………………………………………………………19

ظهور و مفهوم هوش هیجانی ………………………………………………………………………….. 20

دو رویكرد در تعریف هوش هیجانی …………………………………………………………………27

هوش غیر شناختی ………………………………………………………………………………………….29

دانستنیهای هوش هیجانی ………………………………………………………………………………..31

مولفه های هوش هیجانی ………………………………………………………………………………..35

عوامل هوش هیجانی …………………………………………………………………………………….36

سنجش برای هوش هیجانی ……………………………………………………………………………38

جایگاه هیجانات ………………………………………………………………………………………….40

مقیاسهای مبتنی بر روشها و رویكردهای اندازه گیری ………………………………………….44

نقش هوش عاطفی در تفكر و رفتار انسان …………………………………………………………54

نظری گلمن ……………………………………………………………………………………………….59

نظریه باران …………………………………………………………………………………………………60

نظریه كامپوس و گرمویان ……………………………………………………………………………..61

الگوی رابطه ای هیجان در خارج و داخل كشور ……………………………………………………..61

تحقیقات انجام شده در خارج و داخل كشور ………………………………………………………….64

فصل سوم – روش شناسی پژوهش ……………………………………………………………………….66

روش تحقیق …………………………………………………………………………………………………….67

جامعه مورد مطالعه …………………………………………………………………………………………….67

نمونه و روش نمونه گیری …………………………………………………………………………………..67

ابزار و اندازه گیری ……………………………………………………………………………………………67

اعتبار و رواتی …………………………………………………………………………………………………..68

روش اجرای تحقیق …………………………………………………………………………………………..70

روش آماری و تجربه و عامل داده ها ……………………………………………………………………70

فصل چهارم – یافته ها وتجربه و تحلیل داده ها …………………………………………………….. 71

جدول 1-4…………………………………………………………………………………………………….72

تحلیل داده ها …………………………………………………………………………………………………73

جدول 2-4…………………………………………………………………………………………………….74

جدول 3-4…………………………………………………………………………………………………….75

جدول 4-4…………………………………………………………………………………………………….76

جدول 5-4…………………………………………………………………………………………………….77

جدول 6-4…………………………………………………………………………………………………….78

فصل پنجم – بحث و نتیجه گیری ………………………………………………………………………79

خلاصه یافته ها و نتیجه گیری ………………………………………………………………………….. 80

محدودیت ها ………………………………………………………………………………………………..81

پیشنهادات ……………………………………………………………………………………………………82

فهرست منابع و سایت ها ………………………………………………………………………………….84

آزمون هوش هیجانی ( 20 سئوالی )

پرسشنامه رضایت زناشویی ENRICH

پاسخنامه


چكیده

هدف از تحقیق حاضر بررسی رابطه بین هوش هیجانی و رضایت زناشویی در بین دانشجویان متاهل دانشگاه آزاد اسلامی واحد ابهر كه فرضیه های عنوان شده عبارت بودند از :

  • بین هوش هیجانی و رضایت زناشویی دانشجویان متاهل رابطه معنا داری وجود دارد .
  • بین هوش هیجانی و رضایت زناشویی دانشجویان متاهل زن رابطه وجود دارد .
  • بین هوش هیجانی و رضای زناشویی دانشجویان متاهل مرد رابطه معنی دار وجود دارد.

جامعه مورد مطالعه عبارت بودند از دانشجویان متاهل كه 80 نفر به عنوان نمونه انتخاب گردیده و آزمون هوش هیجانی بار و رضایت زناشویی اینریچ بر روی آنها اجرا گردیده كه جهت آزمون فرضیه های تحقیق از روش همبستگی پیرسون استفاده گردیده كه نتایج نشان داد كه بین هوش هیجانی و رضایت زناشویی دانشجویان رابطه معنی داری وجود دارد .

فصل اول

 

كلیات تحقیق

 مقدمه :

رضایت مندی زناشویی تا حدودی به شرایط زندگی زن و شوهر ها بستگی دارد در مجموع هنگامی كه با شرایط تنش زای زندگی مواجه شوند ، خطر بیشتری آنها را تهدید می كند اما اگر این خانواده پیش از مواجه با فشار روانی خانواده ای با ثبات و استوار باشد ، كمتر در معرض خطر خواهد بود برخی از یافته های اختصاصی تر در زیر خواهد آمد ، درآمد كم و ناامنی شغلی با رضایت مندی زناشویی پائین همراه است ( چرلین 1979) ( یلینت 1977) هنگامی كه زوجین دائما درباره پول نگرانی داشته باشند رضایت مندی زناشویی پائین خواهد بود به ویژه برای شوهرها ، رضایت مندی شغلی با خشنودی زناشویی رابطه دارد اما موفقیت شغلی نیز ممكن است مسائل و مشكلات خاص خود را داشته باشد معلوم شده است كه اگر شوهران پردرآمد مجبور باشند قسمت عمده ای از زمان را بیرون از خانه به سر ببرند ، رضایت مندی زناشویی كاهش می یابد                 ( دیزارد 1968) شاید این نكته درست باشد كه عشق می تواند به هر چیزی غلبه كند ، اما غالبا چنین نیست زوجهای غیر رمانتیك ، همانگونه كه از اسم آن بر می آید پیش از آنكه خود را متعهد به ازدواج كنند بررسی دیزارد درباره اثرات زمان صرف شده برای كار به جای بدون در خانه ظاهرا می تواند حاكی از آن باشد كه اگر زنان در خارج از خانه كار بكنند ازدواجها به خطر می افتد كه اگر چنین چیزی درست باشد آگاهی از این نكته نسبت به زنان شاغل و متاهل در بیرون از خانه از 1950 تا 1974 دو برابر شده است یعنی 43 درصد در سال 1974 موضوعی نگران كننده خواهد بود ، امروزه این نسبت افزایش یافته است خوشبختانه لاسكی هیچ گونه مدركی دال بر اینكه سازگاری زناشویی با اشتغال این زنان رابطه دارد پیدا نكرد در حقیقت برك وویر 1976 دریافتند هنگامی كه زن در بیرون ازخانه كار می كند گاهی اوقات از لحاظ هوش هیجانی دچار تغییراتی می شود كه می تواند تاثیر بسزایی در زندگی و روابط زناشویی آنها داشته باشد یك منبع بسیار با اهمیت رضایت مندی در ازدواج را عبارت است از یاداشتهایی كه طرفین به یكدیگر می دهند ( را سالت ) 1980 دریافت كه بسیاری از عوامل باعث استحكام ازدواج می شوند این عوامل عبارتند از هزینه های ترك خانواده ( آیا می توانیم هر خانواده را حمایت كنیم ؟ والدین ما چه خواهند گفت و مطالب دیگر كه تمام اینها از لحاظ هیجان و هیجان طلبی و حتی هوش هیجانی می تواند تاثیر گذار باشد گاهی اوقات در زندگی متاهلی مشكلاتی به وجود می آید كه هم رضایت زناشویی را كاهش می دهد و هم اینكه هوش هیجانی زنان و یا مردان را دچار مشكل می كنند ( اند روا ساپینگتون به نقل از حمید رضا شاهی برواتی 1385)

 

این تکه ای از پایان نامه رایگان رشته روانشناسی و علوم تربیتی

با موضوع :

بررسی رابطه بین هوش هیجانی و رضایت زناشویی در بین دانشجویان متأهل

می باشد برای دیدن بقیه قسمت ها می توانید از قسمت بالای سایت کلمه کلیدی مورد نظر را سرچ کنید

سایت ما حاوی تعداد زیادی پایان نامه رایگان در رشته روانشناسی و علوم تربیتی و مشاوره (هم در مقطع کارشناسی و هم در مقطع کارشناسی ارشد)می باشد

می توانید از قسمت دسته بندی که در بالای سایت قرار دارد بقیه پایان نامه ها را هم ببینید و از متن کامل آنها استفاده نمایید البته ممکن است بعضی از متون موقع انتقال از فایل ورد به هم بریزد یا عکس ها درج نشود برای دانلود پایان نامه ها با فرمت ورد به همراه تمام پیوست ها به لینک زیر مراجعه کنید:

در سایت مرجع دانلود پایان نامه می توانید صدها پایان نامه رافقط با داشتن یک پسورد  دانلود کنید و به متن کامل آنها دسترسی بدون محدودیت داشته باشید. برای جزییات بیشتر اینجا کلیک کنید 

سایت فوق (payanname.net) قوی ترین سایت در زمینه دانلود پایان نامه است 

کافیست عبارت

دانلود پایان نامه

را در گوگل سرچ کنید

خواهید دید که گوگل این سایت را به عنوان اولین گزینه معرفی می کند 

برای دانلود متن کامل پایان نامه های جدید کارشناسی ارشد روانشناسی و علوم تربیتی  می توانید لینک های زیر را هم ببینید :

قسمت اول لیست پایان نامه های دانلودی رشته روانشناسی و علوم تربیتی  176 پایان نامه

قسمت دوم لیست پایان نامه های دانلودی رشته روانشناسی و علوم تربیتی  163 پایان نامه

قسمت سوم لیست پایان نامه های دانلودی رشته روانشناسی و علوم تربیتی  208 پایان نامه

قسمت چهارم لیست پایان نامه های دانلودی رشته روانشناسی و علوم تربیتی  214 پایان نامه

قسمت پنجم لیست پایان نامه های دانلودی رشته روانشناسی و علوم تربیتی  222 پایان نامه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *