چکیده:پایان نامه مشاوره,نقش بازی در پرورش خلاقیت کودکان

دانلود پایان نامه


چکیده

آن چه انسان را از سایر موجودات متمایز می‌کند، تاثیر پذیری او از تعلیم و تربیت است.

انسان در سایه ی تربیتی صحیح تکامل می‌یابد و تا مرحله ای پیش می‌رود که می‌توان او را انسان کامل نامید. کودکان نیروهای بالقوه ای هستند که به راحتی نقش می‌پذیرند.

پیامبر اکرم (ص) در این مورد می‌فرمایند:

محفوظات طفل نورس مانند نقشی است که بر سنگ رقم می‌زنند.

یکی از عمده ترین هدف هایی که در تربیت مورد توجه می‌باشد، پرورش روحیه ی خود باوری، اعتماد به نفس ، ابداع و تفکر خلاق می‌باشد. برای خلاقیت تعاریف متعددی ارائه شده است. گاینه خلاقیت را نوعی حل مسئله می‌داند.

سانتروک (۲۰۰۴) آفرینندگی را به این صورت تعریف نموده است: توانایی اندیشیدن درباره امور به راه های تازه و غیر معمول و رسیدن به راه حل های منحصر به فرد برای مسائل.

هایر خلاقیت را توانایی حل مسائلی می‌داند که فرد قبلاً آن‌ها را نیاموخته است.

گیلفورد نخستین کسی بود که مبحث تفکر واگرا را در روانشناسی آفرینندگی مطرح کرد. در نظریه ی گیلفورد تفکر واگرا از چند عامل مختلف تهیه شده که عبارتند از:

 • سیالی (روانی): تولید تعدادی اندیشه در یک زمان معین
 • انعطاف پذیری (نرمش): تولید اندیشه‌ها و راه حل های متنوع و غیر معمول برای یک مسئله.
 • تازگی (اصالت): استفاده از راه حل های منحصر به فرد و نو.
 • گسترش (بسط): تولید جزئیات و تعیین کاربردها
 • ترکیب: کنار هم قرار دادن اندیشه های ناهم خوان.
 • تحلیل: شکستن ساختارهای نمادین به عناصر تشکیل دهنده.
 • سازمان دادن: تغییر شکل دادن طرح ها، کارکردها و موارد استفاده‌ها .
 • پیچیدگی: توانایی برخورد کردن با تعدادی اندیشه ی مختلف و مرتبط به طور همزمان.

موانع خلاقیت عبارتند از:

موانع درونی

 1. عادت: اگر فرد در حل مسائل روشی را انتخاب کند که فقط در یک قالب خاصی قرار گیرد. کم کم به انجام عمل طبق الگو عادت کرده و بدون تفکر و تعمق به حل مسائل می‌پردازد.
 2. ترس از عدم موفقیت: نگرانی از اینکه به موفقیت نرسد و شکست بخورد.
 3. عدم انعطاف پذیری: تعصب‌ها ، پیش داوری‌ها مانع انعطاف پذیری است و انسان را دچار محدودیت فکری می‌کند.


رابطه ی بازی با خلاقیت

بازی عمده ترین شکل فعالیت کودک وزمینه ساز بروز توانایی ایجادگری و خلاقیت کودک است.

کوشش و فعالیت به وجود آورنده ی خلاقیت و ایجادگری است. کودک دوساله هنگام نقاشی کردن هدف معینی ندارد، بعدها در او تمایل به ساختن ماشین یا ترسیم خانه به وجود می‌آید. در سنین آمادگی به تدریج اعمال کودک نابغ نقشه و هدف می‌گردد. در بازی های ابتکاری، کودک ضمن تلقلید از بزرگسالان خاطره‌ها و تجارت شخصی خود را به آن می‌افزاید و تصورات خود را با داستانها و کتابها و … ترکیب می‌کند. خلاقیت از پیروی و تقلید آغاز می‌شود و با تمرین و تکرار، در روی مهارت بوجود می‌آورد. مهارت روح استقلال ، اتکا به نفس را در کودک تقویت می‌کند و تفکر انتقادی در او رشد می‌یابد. اغلب کودکان ضمن بازی احساساتی از خود نمایان می‌سازند که در زندگی تکرار آن برایشان غیر ممکن است بازی هم خواسته های کودک را آشکار می‌سازد و هم احساساتش را پرورش می‌دهد خلاقیت کودک همچنین در تجسس و انتخاب وسایل برای بازی آشکار می‌شود. سخن گفتن ضمن بازی تکامل می‌یابد.


توصیه هایی برای پرورش خلاقیت در بازی کودکان

 1. به بازی کودکان اهمیت دهیم
 2. با دقت در تفکرات خلاق و پویایی کواکان در حال بازی می‌توانیم با شخصیت کودک بیشتر آشنا شویم
 3. در بازی کودکان دخالت نکنیم اما راهنما و کمک کننده ی خوبی باشیم.
 4. با همبازی شدن با کودکان راه دوستی را باز کنیم.
 5. برای متوقف کردن بازی از امرو نهی استفاده نکنیم
 6. وسایل بازی را مناسب سن و رشد جسمی و ذهنی کودک تهیه کنیم
 7. کوکان باید به مجموعه ای از بازی های جسمی، اجتماعی، عاطفی و ذهنی بپردازند. هنگامی که فقط یکی از بازی‌ها را انجام می‌دهند مثل بازی رایانه ای از رشد اجتماعی، جسمی عاطفی محروم شده و احتمال بروز پرخاشگری در آنها افزایش می‌یابد.
 8. اسباب بازی گران ممکن است وسیله ی مفیدی نباشد. هنگام خرید توجه کنیم که اسباب بازی باید بتواند قدرت خلاقیت و سازندگی را در کودک رشد دهد.
 9. داخل کردن کودکان فکور و متفکر به عنوان هم بازی خود به خود زمینه ی فکری بازی در گسترش می‌دهد.
 10. کودکان در انتخاب بازی آزاد باشند.

 

 • عدم اعتماد به نفس: بعضی افراد توانایی و استعداد بالایی دارند اما جرأت و شهامت ندارند. عدم اعتماد به نفس مانع خلاقیت است.
 • دوری از موقعیت های مبهم: در بسیاری موارد انسان ز موقعیت های پیچیده و مبهم دوری می‌کند و به دنبال روش‌ها و راه حل های مطمئن و بدون دردسر می‌گردند.

موانع بیرونی

 • آداب و رسوم: در بسیاری از موارد آداب و رسوم افراد را مجبور می‌سازد که طبق ا لگوهای خاصی رفتار نمایند.
 • همرنگی (conformity) در برخی موارد افراد از اینکه متفاوت باشند هراس دارند و رأی و عقیده ی خود را مطابق دیگران می‌نمایند.
 • قوانین ومقررات: اگرچه وجود قوانین برای نظم در جامعه لازم است اما بعضی مواقع عدم انعطاف در قوانین مانع رشد تفکر خلاق است.
 • شغل: فعالیت های یک نواخت، بدون تعمق مانع از خلاقیت می‌گردد.
 • نگرانی از عدم استقبال اجتماعی: امور خلاق جنبه ی نوآوری دارد و تازه و جدید می‌باشد، ممکن است در ابتدا مورد توجه اجتماع قرار نگیرد.

تعریف بازی

جان دیویی می‌گوید: بازی فعالیتی است طبیعی که خود به خود و آزادانه انجام می‌پذیرد و در آن قصد حصول نتیجه نیست. کودک به وسیله ی بازی تمایل پیدا می‌کند که به کسب تجربه از محیط بپردازد و به قدرت ابراز وجود و جسارت می‌رسد.

انواع بازیها از دیدگاه پیاژه عبارتند از:

 • بازیهای تمرینی: که فعالیتهای لذت بخش همراه با مهارتهای بدنی است.
 • بازیهای سمبولیک (نمادی): بازیهایی که کودک، خود آن را درست کرده و به تنهایی بازی می‌کند که معمولا ًدر این گونه بازی‌ها مقدار زیادی تقلید وجود دارد.

 

فواید بازی

۱- تعدیل تمایلات عاطفی.   ۲- افزایش مهارت در حواس.   ۳-رشد جسمی.  
۴- افزایش اعتماد به نفس و مقاومت در برابر مشکلات.  ۵- مناسب ترین شکل بر از ایجاد گری و خلاقیت.          ۶- دستیابی به تجارب دست اول. ۷-  بروز تمایلات و ویژگی های شخصیتی.

فهرست منابع و مآخذ

 1. کاکیا، علی ، نگرشی نو بر خلاقیت، انتشارات عابد، ۱۳۸۳.
 2. قاسم زاده، حسن، آموزش کاربردی خلاقیت و حل خلاق مسایل، انتشارات قصیده سرا، ۱۳۸۰.
 3. آمایلی، ترزا، شکوفایی خلاقیت، ترجمه ی دکتر حسن قاسم زاده و پروین عظیمی، انتشارات دنیای نو.
 4. فصل نامه خلاقیت و نوآوری، شماره ۸ و ۹، پاییز و زمستان ۸۳.
 5. دوی تیتر، ژانت، فرزندان خوب تربیت کنیم ترجمه ی مهدی قراچه داغی، نشر اوحدی، ۱۳۷۵.
 6. دلشاد، مصطفی ، سیری در تربیت اسلامی، انتشارات ذکر، ۱۳۷۶.
 7. ریاحی، ابوالقاسم، نقش بازی در ایجاد خلاقیت و پرورش کودکان، انتشارات پرنیان، ۱۳۸۰.
 8. راس، آلن، روان شناسی شخصیت (نظریه‌ها و مفاهیم) ترجمه سیاوش جمالفر، روان، ۱۳۷۵.
 9. مهجور، سیامک، روان شناسی بازی، شیراز، راهگشا، ۱۳۷۶.
 10. افروز ، غلامعلی ، چکیده ای از روان شناسی تربیتی، انجمن اولیا و مربیان، ۱۳۷۹.
 11. هیلگارد، ارنست، زمینه روان شناسی، ترجمه براهنی و همکاران، تهران، رشد، ۱۳۶۹.
 12. شعبانی، حسن، مهارت های آموزش و پرورش، تهران، سمت، ۱۳۷۴.
 13. بال، ساموئل، انگیزش در آموزش و پرورش، ترجمه علی اصغر مسدد، شیراز، دانشگاه شیراز، ۱۳۷۳.
 14. میرزایی ، علی اکبر، نوآوری و شکوفایی، صالحان، ۱۳۸۷.
 15. آویزی، جان، آموزش و پرورش درجهان نو، ترجمه ی محمد علی فرجاد، رسانه الکترونیک، ۱۳۸۱.
 16. ضیاء نژاد، رضا به سوی قله‌ها با نوآوری شکوفایی، معصومین، ۱۳۷۸.
  1. fekreno.ogr (سایت علوم خلاقیت شناسی، نوآوری)
  2. tebyan.net

بازیهای دارای قواعد و مقررات: بازی های اجتماعی هستند که قواعد و مقررات دارند و گروهی هستند.

این تکه ای از پایان نامه رایگان رشته روانشناسی و علوم تربیتی

با موضوع :

بررسی رابطه عزت نفس با پرخاشگری در دانش آموزان ۱۰۵ص

می باشد برای دیدن بقیه قسمت ها می توانید از قسمت بالای سایت کلمه کلیدی مورد نظر را سرچ کنید

سایت ما حاوی تعداد زیادی پایان نامه رایگان در رشته روانشناسی و علوم تربیتی و مشاوره (هم در مقطع کارشناسی و هم در مقطع کارشناسی ارشد)می باشد

می توانید از قسمت دسته بندی که در بالای سایت قرار دارد بقیه پایان نامه ها را هم ببینید و از متن کامل آنها استفاده نمایید البته ممکن است بعضی از متون موقع انتقال از فایل ورد به هم بریزد یا عکس ها درج نشود برای دانلود پایان نامه ها با فرمت ورد به همراه تمام پیوست ها به لینک زیر مراجعه کنید:

در سایت مرجع دانلود پایان نامه می توانید صدها پایان نامه رافقط با داشتن یک پسورد  دانلود کنید و به متن کامل آنها دسترسی بدون محدودیت داشته باشید.

برای جزییات بیشتر اینجا کلیک کنید 

سایت فوق (payanname.net) قوی ترین سایت در زمینه دانلود پایان نامه است 

کافیست عبارت

دانلود پایان نامه

را در گوگل سرچ کنید

خواهید دید که گوگل این سایت را به عنوان اولین گزینه معرفی می کند 

برای دانلود متن کامل پایان نامه های جدید کارشناسی ارشد روانشناسی و علوم تربیتی  می توانید لینک های زیر را هم ببینید :

قسمت سوم لیست پایان نامه های دانلودی رشته روانشناسی و علوم تربیتی  ۲۰۸ پایان نامه

قسمت پنجم لیست پایان نامه های دانلودی رشته روانشناسی و علوم تربیتی  ۲۲۲ پایان نامه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *