پیوست:دانلود پایان نامه علوم تربیتی,بررسی رابطه هوش هیجانی با سلامت روانی در بین دانشجویان دختر و پسر دانشگاه


دانلود پایان نامه

دانشجوی عزیز

سوالات زیر مربوط به احساسات شما می باشد . خواهشمندیم سوالات را با دقت بخوانید و هر گزینه‌ای كه با احساسات مصداق بیشتری دارد انتخاب كنید .

از همكاری شما متشكریم

سن :                      جنسیت :                 رشتة تحصیلی :

1-حتی زمانیكه تمام تلاش خود را بكار می گیرم باز هم به خاطر كارهایی كه انجام نشده است خود را مقصر می دانم .

الف)همیشه     ب)اغلب اوقات         ج)گاهی اوقات          د)به ندرت      ه)هیچ وقت

2-می دانم هر كس مشكلاتی دارد ولی مشكلات من آنقدر زیاد است كه نمی توانم از خودم راضی باشم .

الف)همیشه     ب)اغلب اوقات         ج)گاهی اوقات          د)به ندرت      ه)هیچ وقت

3-وقتی ناراحت می شوم قادر نیستم با دقت آن مسئله ای كه مرا ناراحت كرده است شناسائی كنم .

الف)همیشه     ب)اغلب اوقات         ج)گاهی اوقات          د)به ندرت      ه)هیچ وقت

4-بعضی افراد باعث می شوند در مورد احساس بدی نسبت به خود ایجاد شود .

الف)همیشه     ب)اغلب اوقات         ج)گاهی اوقات          د)به ندرت      ه)هیچ وقت

5-وقتی چیزی را خراب می كنم یا وقتی اوضاع برایم به هم می ریزد به خودم حرفهای سرزنش كننده می زنم .

الف)همیشه     ب)اغلب اوقات         ج)گاهی اوقات          د)به ندرت      ه)هیچ وقت

6-از شیوه لباس پوشیدن و رفتار خودم خجالت زده هستم .

الف)همیشه     ب)اغلب اوقات         ج)گاهی اوقات          د)به ندرت      ه)هیچ وقت

7-در موقعیت هایی كه باید از خودم عاطفه نشان دهم احساس راحتی نمی كنم .

الف)همیشه     ب)اغلب اوقات         ج)گاهی اوقات          د)به ندرت      ه)هیچ وقت

8-دست دادن كسی كه از نزدیكان من نیست برایم نامونس و غیرطبیعی است .

الف)همیشه     ب)اغلب اوقات         ج)گاهی اوقات          د)به ندرت      ه)هیچ وقت

9-وقتی چیزی را دوست می دارم و یا می خواهم تا زمانیكه آنرا بدست نیاورم فكر آن از ذهنم خارج نمی شود .

الف)همیشه     ب)اغلب اوقات         ج)گاهی اوقات          د)به ندرت      ه)هیچ وقت

10-اگرچه ممكن است چیزهایی برای اصلاح شدن در من وجود داشته باشد ولی خودم را آنطور كه هستم دوست دارم .

الف)همیشه     ب)اغلب اوقات         ج)گاهی اوقات          د)به ندرت      ه)هیچ وقت

11-چیزهایی را بیان می كنم كه بعداً باعث پشیمانیم می شود .

الف)همیشه     ب)اغلب اوقات         ج)گاهی اوقات          د)به ندرت      ه)هیچ وقت

12-لحظاتی كه خودم را خیلی توانمند و سرشار از انرژی می دانم .

الف)همیشه     ب)اغلب اوقات         ج)گاهی اوقات          د)به ندرت      ه)هیچ وقت

13-وقتی كه با كسی كه عصبانی است مواجه می شوم دست و پایم را گم می كنم .

الف)همیشه     ب)اغلب اوقات         ج)گاهی اوقات          د)به ندرت      ه)هیچ وقت

14-من نیاز دارم كه متفاوت از دیگران باشم .

الف)همیشه     ب)اغلب اوقات         ج)گاهی اوقات          د)به ندرت      ه)هیچ وقت

15-وقتی تصمیم می گیرم كاری انجام دهم با تمام موانعی كه باعث عدم دستیابی من است مقابله می كنم .

الف)همیشه     ب)اغلب اوقات         ج)گاهی اوقات          د)به ندرت      ه)هیچ وقت

16-قادر نیستم از فكر كردن از مشكلات خودم دست بكشم .

الف)همیشه     ب)اغلب اوقات         ج)گاهی اوقات          د)به ندرت      ه)هیچ وقت

17-لازم است تا زمانیكه شخص را واقعاً نشناخته ام با سردی و بی تفاوتی برخورد كنم .

الف)همیشه     ب)اغلب اوقات         ج)گاهی اوقات          د)به ندرت      ه)هیچ وقت

18-تمام تلاش خود را بكار می گیرم تا گزینه نكنم .

الف)همیشه     ب)اغلب اوقات         ج)گاهی اوقات          د)به ندرت      ه)هیچ وقت

19-گفتن چیزهایی مثل دوست دارم برایم مشكل است حتی موقعی كه احساس دوست داشتن می كنم .

الف)همیشه     ب)اغلب اوقات         ج)گاهی اوقات          د)به ندرت      ه)هیچ وقت

20-من تمام تلاشم را بكار می گیرم حتی اگر كسی ناظر بر كارم نباشد .

الف)همیشه     ب)اغلب اوقات         ج)گاهی اوقات          د)به ندرت      ه)هیچ وقت

21-خسته و دلتنگ می شوم .

الف)همیشه     ب)اغلب اوقات         ج)گاهی اوقات          د)به ندرت      ه)هیچ وقت

22-وقتیكه افراد لیاقت دارند از آنها تقدیر كنم .

الف)همیشه     ب)اغلب اوقات         ج)گاهی اوقات          د)به ندرت      ه)هیچ وقت

23-برای چیزهایی كه حتی دیگران به آن فكر نمی كنند نگران می شوم .

الف)همیشه     ب)اغلب اوقات         ج)گاهی اوقات          د)به ندرت      ه)هیچ وقت

24-برای پیشرفت نیاز به تشویق و تحریك دیگران دارم .

الف)همیشه     ب)اغلب اوقات         ج)گاهی اوقات          د)به ندرت      ه)هیچ وقت

25-با افرادی كه هیجان دارند احساس راحتی نمی كنم .

الف)همیشه     ب)اغلب اوقات         ج)گاهی اوقات          د)به ندرت      ه)هیچ وقت

26-زندگی من پر از راههای كور (بن بست) است .

الف)همیشه     ب)اغلب اوقات         ج)گاهی اوقات          د)به ندرت      ه)هیچ وقت

27-از كارم راضی نیستم مگر آنكه كسی از من تمجید كند .

الف)همیشه     ب)اغلب اوقات         ج)گاهی اوقات          د)به ندرت      ه)هیچ وقت

28-وقتی كه از مشكلات فرد دیگری اطلاع پیدا می كنم به سرعت راه حل های متفاوت به ذهنم خطور پیدا می كند .

الف)همیشه     ب)اغلب اوقات         ج)گاهی اوقات          د)به ندرت      ه)هیچ وقت

29-من كارهایی انجام می دهم كه مردم از من انتظار دارند حتی اگر موافق آنها نباشم .

الف)همیشه     ب)اغلب اوقات         ج)گاهی اوقات          د)به ندرت      ه)هیچ وقت

30-اطرافیان به من می گویند در مقابل مشكلات كوچك واكنش بیش از حد نشان می‌دهم .

الف)همیشه     ب)اغلب اوقات         ج)گاهی اوقات          د)به ندرت      ه)هیچ وقت

31-هر چه قدر كارها را پیش برده باشم باز به خاطر كم كاری خود را سرزنش می‌كنم.

الف)همیشه     ب)اغلب اوقات         ج)گاهی اوقات          د)به ندرت      ه)هیچ وقت

32-من به دلایلی كه نمی توانم بفهم خودم را بدبخت حس می كنم .

الف)همیشه     ب)اغلب اوقات         ج)گاهی اوقات          د)به ندرت      ه)هیچ وقت

33-من توانائی خودم اعتماد دارم .

الف)همیشه     ب)اغلب اوقات         ج)گاهی اوقات          د)به ندرت      ه)هیچ وقت

«پرسشنامه سلامت عمومی»

لطفاً این قسمت را بدقت مطالعه كنید :

می خواهیم درباره كسالت و ناراحتی های پزشكی و اینكه سلامت عمومی شما در طی یك ماه گذشته تا به امروز چگونه بوده است اطلاعاتی بدست آوریم . لطفاً در تمامی سوالات زیر پاسخی را كه فكر می كنید با وضع شما بیشتر مطابقت دارد مشخص كنید. بخاطر داشته باشید كه ما می خواهیم درباره ناراحتی های اخیر شما اطلاعاتی بدست آوریم ، نه مشكلات و ناراحتی هایی كه در گذشته داشته اید . سعی كنید به تمامی سوالات پاسخ دهید و جواب خود را در محل مربوط با علامت ضربدر مشخص فرمائید . از همكاری شما بسیار متشكریم .

1-آیا از یك ماه گذشته تا به امروز كاملاً احساس كرده اید كه خوب و سالم هستید؟

الف)بیشتر از حد معمول   ب)در حد معمول   ج)بدتر از حد معمول   د)خیلی و بدتر از حدمعمول

2-آیا از یك ماه گذشته تا به امروز احساس كرده اید كه به داروهای تقویتی نیاز دارید؟

الف)بیشتر از حد معمول   ب)در حد معمول   ج)بدتر از حد معمول   د)خیلی و بدتر از حدمعمول

3-آیا از یك ماه گذشته تا به امروز احساس ضعف و سستی كرده اید؟

الف)بیشتر از حد معمول   ب)در حد معمول   ج)بدتر از حد معمول   د)خیلی و بدتر از حدمعمول

 

4-آیا از یك ماه گذشته تا به امروز احساس ضعف و سستی كرده اید ؟

الف)بیشتر از حد معمول   ب)در حد معمول   ج)بدتر از حد معمول   د)خیلی و بدتر از حدمعمول

5-آیا از یك ماه گذشته تا به امروز سردرد داشته اید؟

الف)بیشتر از حد معمول   ب)در حد معمول   ج)بدتر از حد معمول   د)خیلی و بدتر از حدمعمول

6-آیا از یك ماه گذشته تا به امروز احساس كرده اید كه سرتان را محكم با چیزی مثل دستمال بسته اند یا اینكه فشاری به سرتان وارد می شود؟

الف)بیشتر از حد معمول   ب)در حد معمول   ج)بدتر از حد معمول   د)خیلی و بدتر از حدمعمول

7-آیا از یك ماه گذشته تا به امروز احساس كرده اید كه بعضی وقت ها بدنتان داغ و یا سرد می شود؟

الف)بیشتر از حد معمول   ب)در حد معمول   ج)بدتر از حد معمول   د)خیلی و بدتر از حدمعمول

8-آیا از یك ماه گذشته تا به امروز اتفاق افتاده كه بر اثر نگرانی دچار بی خوابی شده باشید ؟

الف)بیشتر از حد معمول   ب)در حد معمول   ج)بدتر از حد معمول   د)خیلی و بدتر از حدمعمول

9-آیا از یك ماه گذشته تا به امروز شب ها وسط خواب بیدار می شوید؟

الف)بیشتر از حد معمول   ب)در حد معمول   ج)بدتر از حد معمول   د)خیلی و بدتر از حدمعمول

10-آیا از یك ماه گذشته تا به امروز احساس كرده اید كه دائماً تحت فشار هستید؟

الف)بیشتر از حد معمول   ب)در حد معمول   ج)بدتر از حد معمول   د)خیلی و بدتر از حدمعمول

11-آیا از یك ماه گذشته تا به امروز عصبانی و بدخلق شده اید؟

الف)بیشتر از حد معمول   ب)در حد معمول  ج)بدتر از حد معمول   د)خیلی و بدتر از حدمعمول

12-آیا از یك ماه گذشته تا به امروز بدون هیچ دلیل قانع كننده ای هراسان و یا وحشت زده شده اید؟

الف)بیشتر از حد معمول   ب)در حد معمول   ج)بدتر از حد معمول   د)خیلی و بدتر از حدمعمول

13-آیا از یك ماه گذشته تا به امروز متوجه شده اید كه انجام هركاری از توانایی شما خارج است ؟

الف)بیشتر از حد معمول   ب)در حد معمول   ج)بدتر از حد معمول   د)خیلی و بدتر از حدمعمول

14-آیا از یك ماه گذشته تا به امروز احساس كرده اید كه در تمامی مدت عصبی هستید و دلشوره دارید؟

الف)بیشتر از حد معمول   ب)در حد معمول   ج)بدتر از حد معمول   د)خیلی و بدتر از حدمعمول

15-آیا از یك ماه گذشته تا به امروز توانسته اید خودتان را مشغول و سرگرم نگه دارید؟

الف)بیشتر از حد معمول   ب)در حد معمول   ج)بدتر از حد معمول   د)خیلی و بدتر از حدمعمول

16-آیا از یك ماه گذشته تا به امروز اتفاق افتاده كه وقت بیشتری را صرف انجام كارها نمائید ؟

الف)بیشتر از حد معمول   ب)در حد معمول   ج)بدتر از حد معمول   د)خیلی و بدتر از حدمعمول

17-آیا از یك ماه گذشته تا به امروز به طور كلی احساس كرده اید كه كارها را به خوبی انجام می دهید؟

الف)بیشتر از حد معمول   ب)در حد معمول   ج)بدتر از حد معمول   د)خیلی و بدتر از حدمعمول

18-آیا از یك ماه گذشته تا به امروز از نحوه انجام كارهایتان احساس رضایت می‌كنید؟

الف)بیشتر از حد معمول   ب)در حد معمول   ج)بدتر از حد معمول   د)خیلی و بدتر از حدمعمول

19-آیا از یك ماه گذشته تا به امروز احساس كرده اید كه نقش مفیدی در انجام كارها بر عهده دارید؟

الف)بیشتر از حد معمول   ب)در حد معمول   ج)بدتر از حد معمول   د)خیلی و بدتر از حدمعمول

20-آیا از یك ماه گذشته تا به امروز توانایی تصمیم گیری درباره مسائل را داشته اید؟

الف)بیشتر از حد معمول   ب)در حد معمول   ج)بدتر از حد معمول   د)خیلی و بدتر از حدمعمول

21-آیا از یك ماه گذشته تا به امروز قادر بوده اید از فعالیت های روزمره زندگی لذت ببرید ؟

الف)بیشتر از حد معمول   ب)در حد معمول   ج)بدتر از حد معمول   د)خیلی و بدتر از حدمعمول

22-آیا از یك ماه گذشته تا به امروز فكر كرده اید كه شخص بی ارزشی هستید؟

الف)بیشتر از حد معمول   ب)در حد معمول   ج)بدتر از حد معمول   د)خیلی و بدتر از حدمعمول

23-آیا از یك ماه گذشته تا به امروز احساس كرده اید كه زندگی كاملاً ناامید كننده است؟

الف)بیشتر از حد معمول   ب)در حد معمول   ج)بدتر از حد معمول   د)خیلی و بدتر از حدمعمول

24-آیا از یك ماه گذشته تا به امروز احساس كرده اید كه زندگی ارزش زنده بودن را ندارد؟

الف)بیشتر از حد معمول   ب)در حد معمول   ج)بدتر از حد معمول   د)خیلی و بدتر از حدمعمول

25-آیا از یك ماه گذشته تا به امروز به این مسئله فكر كرده اید كه ممكن است دست به خودكشی بزنید ؟

الف)بیشتر از حد معمول   ب)در حد معمول   ج)بدتر از حد معمول   د)خیلی و بدتر از حدمعمول

26-آیا از یك ماه گذشته تا به امروز احساس كرده اید كه چون اعصابتان خراب است نمی توانید كاری انجام دهید؟

الف)بیشتر از حد معمول   ب)در حد معمول   ج)بدتر از حد معمول   د)خیلی و بدتر از حدمعمول

27-آیا از یك ماه گذشته تا به امروز به این نتیجه رسیده اید كه ای كاش مرده بودید و كلاً از شر زندگی خلاص می شدید؟

الف)بیشتر از حد معمول   ب)در حد معمول   ج)بدتر از حد معمول   د)خیلی و بدتر از حدمعمول

 

 

28-آیا از یك ماه گذشته تا به امروز این فكر به ذهنتان رسیده است كه بخواهید زندگیتان را خاتمه دهید ؟

الف)بیشتر از حد معمول   ب)در حد معمول   ج)بدتر از حد معمول   د)خیلی و بدتر از حدمعمول

 

نام و نام خانوادگی                         دانشكده                            رشته تحصیلی

این تکه ای از پایان نامه رایگان رشته روانشناسی و علوم تربیتی

با موضوع :

بررسی رابطه عزت نفس با پرخاشگری در دانش آموزان 105ص

می باشد برای دیدن بقیه قسمت ها می توانید از قسمت بالای سایت کلمه کلیدی مورد نظر را سرچ کنید

سایت ما حاوی تعداد زیادی پایان نامه رایگان در رشته روانشناسی و علوم تربیتی و مشاوره (هم در مقطع کارشناسی و هم در مقطع کارشناسی ارشد)می باشد

می توانید از قسمت دسته بندی که در بالای سایت قرار دارد بقیه پایان نامه ها را هم ببینید و از متن کامل آنها استفاده نمایید البته ممکن است بعضی از متون موقع انتقال از فایل ورد به هم بریزد یا عکس ها درج نشود برای دانلود پایان نامه ها با فرمت ورد به همراه تمام پیوست ها به لینک زیر مراجعه کنید:

در سایت مرجع دانلود پایان نامه می توانید صدها پایان نامه رافقط با داشتن یک پسورد  دانلود کنید و به متن کامل آنها دسترسی بدون محدودیت داشته باشید.

برای جزییات بیشتر اینجا کلیک کنید 

سایت فوق (payanname.net) قوی ترین سایت در زمینه دانلود پایان نامه است 

کافیست عبارت

دانلود پایان نامه

را در گوگل سرچ کنید

خواهید دید که گوگل این سایت را به عنوان اولین گزینه معرفی می کند 

برای دانلود متن کامل پایان نامه های جدید کارشناسی ارشد روانشناسی و علوم تربیتی  می توانید لینک های زیر را هم ببینید :

قسمت سوم لیست پایان نامه های دانلودی رشته روانشناسی و علوم تربیتی  208 پایان نامه

قسمت پنجم لیست پایان نامه های دانلودی رشته روانشناسی و علوم تربیتی  222 پایان نامه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *