پیوست:دانلود پایان نامه علوم تربیتی,بررسی رابطه هوش هیجانی با سلامت روانی در بین دانشجویان دختر و پسر دانشگاه

دانلود پایان نامه

دانشجوی عزیز

سوالات زیر مربوط به احساسات شما می باشد . خواهشمندیم سوالات را با دقت بخوانید و هر گزینه‌ای که با احساسات مصداق بیشتری دارد انتخاب کنید .

از همکاری شما متشکریم

سن :                      جنسیت :                 رشته تحصیلی :

۱-حتی زمانیکه تمام تلاش خود را بکار می گیرم باز هم به خاطر کارهایی که انجام نشده است خود را مقصر می دانم .

الف)همیشه     ب)اغلب اوقات         ج)گاهی اوقات          د)به ندرت      ه)هیچ وقت

۲-می دانم هر کس مشکلاتی دارد ولی مشکلات من آنقدر زیاد است که نمی توانم از خودم راضی باشم .

الف)همیشه     ب)اغلب اوقات         ج)گاهی اوقات          د)به ندرت      ه)هیچ وقت

۳-وقتی ناراحت می شوم قادر نیستم با دقت آن مسئله ای که مرا ناراحت کرده است شناسائی کنم .

الف)همیشه     ب)اغلب اوقات         ج)گاهی اوقات          د)به ندرت      ه)هیچ وقت

۴-بعضی افراد باعث می شوند در مورد احساس بدی نسبت به خود ایجاد شود .

الف)همیشه     ب)اغلب اوقات         ج)گاهی اوقات          د)به ندرت      ه)هیچ وقت

۵-وقتی چیزی را خراب می کنم یا وقتی اوضاع برایم به هم می ریزد به خودم حرفهای سرزنش کننده می زنم .

الف)همیشه     ب)اغلب اوقات         ج)گاهی اوقات          د)به ندرت      ه)هیچ وقت

۶-از شیوه لباس پوشیدن و رفتار خودم خجالت زده هستم .

الف)همیشه     ب)اغلب اوقات         ج)گاهی اوقات          د)به ندرت      ه)هیچ وقت

۷-در موقعیت هایی که باید از خودم عاطفه نشان دهم احساس راحتی نمی کنم .

الف)همیشه     ب)اغلب اوقات         ج)گاهی اوقات          د)به ندرت      ه)هیچ وقت

۸-دست دادن کسی که از نزدیکان من نیست برایم نامونس و غیرطبیعی است .

الف)همیشه     ب)اغلب اوقات         ج)گاهی اوقات          د)به ندرت      ه)هیچ وقت

۹-وقتی چیزی را دوست می دارم و یا می خواهم تا زمانیکه آنرا بدست نیاورم فکر آن از ذهنم خارج نمی شود .

الف)همیشه     ب)اغلب اوقات         ج)گاهی اوقات          د)به ندرت      ه)هیچ وقت

۱۰-اگرچه ممکن است چیزهایی برای اصلاح شدن در من وجود داشته باشد ولی خودم را آنطور که هستم دوست دارم .

الف)همیشه     ب)اغلب اوقات         ج)گاهی اوقات          د)به ندرت      ه)هیچ وقت

۱۱-چیزهایی را بیان می کنم که بعداً باعث پشیمانیم می شود .

الف)همیشه     ب)اغلب اوقات         ج)گاهی اوقات          د)به ندرت      ه)هیچ وقت

۱۲-لحظاتی که خودم را خیلی توانمند و سرشار از انرژی می دانم .

الف)همیشه     ب)اغلب اوقات         ج)گاهی اوقات          د)به ندرت      ه)هیچ وقت

۱۳-وقتی که با کسی که عصبانی است مواجه می شوم دست و پایم را گم می کنم .

الف)همیشه     ب)اغلب اوقات         ج)گاهی اوقات          د)به ندرت      ه)هیچ وقت

۱۴-من نیاز دارم که متفاوت از دیگران باشم .

الف)همیشه     ب)اغلب اوقات         ج)گاهی اوقات          د)به ندرت      ه)هیچ وقت

۱۵-وقتی تصمیم می گیرم کاری انجام دهم با تمام موانعی که باعث عدم دستیابی من است مقابله می کنم .

الف)همیشه     ب)اغلب اوقات         ج)گاهی اوقات          د)به ندرت      ه)هیچ وقت

۱۶-قادر نیستم از فکر کردن از مشکلات خودم دست بکشم .

الف)همیشه     ب)اغلب اوقات         ج)گاهی اوقات          د)به ندرت      ه)هیچ وقت

۱۷-لازم است تا زمانیکه شخص را واقعاً نشناخته ام با سردی و بی تفاوتی برخورد کنم .

الف)همیشه     ب)اغلب اوقات         ج)گاهی اوقات          د)به ندرت      ه)هیچ وقت

۱۸-تمام تلاش خود را بکار می گیرم تا گزینه نکنم .

الف)همیشه     ب)اغلب اوقات         ج)گاهی اوقات          د)به ندرت      ه)هیچ وقت

۱۹-گفتن چیزهایی مثل دوست دارم برایم مشکل است حتی موقعی که احساس دوست داشتن می کنم .

الف)همیشه     ب)اغلب اوقات         ج)گاهی اوقات          د)به ندرت      ه)هیچ وقت

۲۰-من تمام تلاشم را بکار می گیرم حتی اگر کسی ناظر بر کارم نباشد .

الف)همیشه     ب)اغلب اوقات         ج)گاهی اوقات          د)به ندرت      ه)هیچ وقت

۲۱-خسته و دلتنگ می شوم .

الف)همیشه     ب)اغلب اوقات         ج)گاهی اوقات          د)به ندرت      ه)هیچ وقت

۲۲-وقتیکه افراد لیاقت دارند از آنها تقدیر کنم .

الف)همیشه     ب)اغلب اوقات         ج)گاهی اوقات          د)به ندرت      ه)هیچ وقت

۲۳-برای چیزهایی که حتی دیگران به آن فکر نمی کنند نگران می شوم .

الف)همیشه     ب)اغلب اوقات         ج)گاهی اوقات          د)به ندرت      ه)هیچ وقت

۲۴-برای پیشرفت نیاز به تشویق و تحریک دیگران دارم .

الف)همیشه     ب)اغلب اوقات         ج)گاهی اوقات          د)به ندرت      ه)هیچ وقت

۲۵-با افرادی که هیجان دارند احساس راحتی نمی کنم .

الف)همیشه     ب)اغلب اوقات         ج)گاهی اوقات          د)به ندرت      ه)هیچ وقت

۲۶-زندگی من پر از راههای کور (بن بست) است .

الف)همیشه     ب)اغلب اوقات         ج)گاهی اوقات          د)به ندرت      ه)هیچ وقت

۲۷-از کارم راضی نیستم مگر آنکه کسی از من تمجید کند .

الف)همیشه     ب)اغلب اوقات         ج)گاهی اوقات          د)به ندرت      ه)هیچ وقت

۲۸-وقتی که از مشکلات فرد دیگری اطلاع پیدا می کنم به سرعت راه حل های متفاوت به ذهنم خطور پیدا می کند .

الف)همیشه     ب)اغلب اوقات         ج)گاهی اوقات          د)به ندرت      ه)هیچ وقت

۲۹-من کارهایی انجام می دهم که مردم از من انتظار دارند حتی اگر موافق آنها نباشم .

الف)همیشه     ب)اغلب اوقات         ج)گاهی اوقات          د)به ندرت      ه)هیچ وقت

۳۰-اطرافیان به من می گویند در مقابل مشکلات کوچک واکنش بیش از حد نشان می‌دهم .

الف)همیشه     ب)اغلب اوقات         ج)گاهی اوقات          د)به ندرت      ه)هیچ وقت

۳۱-هر چه قدر کارها را پیش برده باشم باز به خاطر کم کاری خود را سرزنش می‌کنم.

الف)همیشه     ب)اغلب اوقات         ج)گاهی اوقات          د)به ندرت      ه)هیچ وقت

۳۲-من به دلایلی که نمی توانم بفهم خودم را بدبخت حس می کنم .

الف)همیشه     ب)اغلب اوقات         ج)گاهی اوقات          د)به ندرت      ه)هیچ وقت

۳۳-من توانائی خودم اعتماد دارم .

الف)همیشه     ب)اغلب اوقات         ج)گاهی اوقات          د)به ندرت      ه)هیچ وقت

«پرسشنامه سلامت عمومی»

لطفاً این قسمت را بدقت مطالعه کنید :

می خواهیم درباره کسالت و ناراحتی های پزشکی و اینکه سلامت عمومی شما در طی یک ماه گذشته تا به امروز چگونه بوده است اطلاعاتی بدست آوریم . لطفاً در تمامی سوالات زیر پاسخی را که فکر می کنید با وضع شما بیشتر مطابقت دارد مشخص کنید. بخاطر داشته باشید که ما می خواهیم درباره ناراحتی های اخیر شما اطلاعاتی بدست آوریم ، نه مشکلات و ناراحتی هایی که در گذشته داشته اید . سعی کنید به تمامی سوالات پاسخ دهید و جواب خود را در محل مربوط با علامت ضربدر مشخص فرمائید . از همکاری شما بسیار متشکریم .

۱-آیا از یک ماه گذشته تا به امروز کاملاً احساس کرده اید که خوب و سالم هستید؟

الف)بیشتر از حد معمول   ب)در حد معمول   ج)بدتر از حد معمول   د)خیلی و بدتر از حدمعمول

۲-آیا از یک ماه گذشته تا به امروز احساس کرده اید که به داروهای تقویتی نیاز دارید؟

الف)بیشتر از حد معمول   ب)در حد معمول   ج)بدتر از حد معمول   د)خیلی و بدتر از حدمعمول

۳-آیا از یک ماه گذشته تا به امروز احساس ضعف و سستی کرده اید؟

الف)بیشتر از حد معمول   ب)در حد معمول   ج)بدتر از حد معمول   د)خیلی و بدتر از حدمعمول

 

۴-آیا از یک ماه گذشته تا به امروز احساس ضعف و سستی کرده اید ؟

الف)بیشتر از حد معمول   ب)در حد معمول   ج)بدتر از حد معمول   د)خیلی و بدتر از حدمعمول

۵-آیا از یک ماه گذشته تا به امروز سردرد داشته اید؟

الف)بیشتر از حد معمول   ب)در حد معمول   ج)بدتر از حد معمول   د)خیلی و بدتر از حدمعمول

۶-آیا از یک ماه گذشته تا به امروز احساس کرده اید که سرتان را محکم با چیزی مثل دستمال بسته اند یا اینکه فشاری به سرتان وارد می شود؟

الف)بیشتر از حد معمول   ب)در حد معمول   ج)بدتر از حد معمول   د)خیلی و بدتر از حدمعمول

۷-آیا از یک ماه گذشته تا به امروز احساس کرده اید که بعضی وقت ها بدنتان داغ و یا سرد می شود؟

الف)بیشتر از حد معمول   ب)در حد معمول   ج)بدتر از حد معمول   د)خیلی و بدتر از حدمعمول

۸-آیا از یک ماه گذشته تا به امروز اتفاق افتاده که بر اثر نگرانی دچار بی خوابی شده باشید ؟

الف)بیشتر از حد معمول   ب)در حد معمول   ج)بدتر از حد معمول   د)خیلی و بدتر از حدمعمول

۹-آیا از یک ماه گذشته تا به امروز شب ها وسط خواب بیدار می شوید؟

الف)بیشتر از حد معمول   ب)در حد معمول   ج)بدتر از حد معمول   د)خیلی و بدتر از حدمعمول

۱۰-آیا از یک ماه گذشته تا به امروز احساس کرده اید که دائماً تحت فشار هستید؟

الف)بیشتر از حد معمول   ب)در حد معمول   ج)بدتر از حد معمول   د)خیلی و بدتر از حدمعمول

۱۱-آیا از یک ماه گذشته تا به امروز عصبانی و بدخلق شده اید؟

الف)بیشتر از حد معمول   ب)در حد معمول  ج)بدتر از حد معمول   د)خیلی و بدتر از حدمعمول

۱۲-آیا از یک ماه گذشته تا به امروز بدون هیچ دلیل قانع کننده ای هراسان و یا وحشت زده شده اید؟

الف)بیشتر از حد معمول   ب)در حد معمول   ج)بدتر از حد معمول   د)خیلی و بدتر از حدمعمول

۱۳-آیا از یک ماه گذشته تا به امروز متوجه شده اید که انجام هرکاری از توانایی شما خارج است ؟

الف)بیشتر از حد معمول   ب)در حد معمول   ج)بدتر از حد معمول   د)خیلی و بدتر از حدمعمول

۱۴-آیا از یک ماه گذشته تا به امروز احساس کرده اید که در تمامی مدت عصبی هستید و دلشوره دارید؟

الف)بیشتر از حد معمول   ب)در حد معمول   ج)بدتر از حد معمول   د)خیلی و بدتر از حدمعمول

۱۵-آیا از یک ماه گذشته تا به امروز توانسته اید خودتان را مشغول و سرگرم نگه دارید؟

الف)بیشتر از حد معمول   ب)در حد معمول   ج)بدتر از حد معمول   د)خیلی و بدتر از حدمعمول

۱۶-آیا از یک ماه گذشته تا به امروز اتفاق افتاده که وقت بیشتری را صرف انجام کارها نمائید ؟

الف)بیشتر از حد معمول   ب)در حد معمول   ج)بدتر از حد معمول   د)خیلی و بدتر از حدمعمول

۱۷-آیا از یک ماه گذشته تا به امروز به طور کلی احساس کرده اید که کارها را به خوبی انجام می دهید؟

الف)بیشتر از حد معمول   ب)در حد معمول   ج)بدتر از حد معمول   د)خیلی و بدتر از حدمعمول

۱۸-آیا از یک ماه گذشته تا به امروز از نحوه انجام کارهایتان احساس رضایت می‌کنید؟

الف)بیشتر از حد معمول   ب)در حد معمول   ج)بدتر از حد معمول   د)خیلی و بدتر از حدمعمول

۱۹-آیا از یک ماه گذشته تا به امروز احساس کرده اید که نقش مفیدی در انجام کارها بر عهده دارید؟

الف)بیشتر از حد معمول   ب)در حد معمول   ج)بدتر از حد معمول   د)خیلی و بدتر از حدمعمول

۲۰-آیا از یک ماه گذشته تا به امروز توانایی تصمیم گیری درباره مسائل را داشته اید؟

الف)بیشتر از حد معمول   ب)در حد معمول   ج)بدتر از حد معمول   د)خیلی و بدتر از حدمعمول

۲۱-آیا از یک ماه گذشته تا به امروز قادر بوده اید از فعالیت های روزمره زندگی لذت ببرید ؟

الف)بیشتر از حد معمول   ب)در حد معمول   ج)بدتر از حد معمول   د)خیلی و بدتر از حدمعمول

۲۲-آیا از یک ماه گذشته تا به امروز فکر کرده اید که شخص بی ارزشی هستید؟

الف)بیشتر از حد معمول   ب)در حد معمول   ج)بدتر از حد معمول   د)خیلی و بدتر از حدمعمول

۲۳-آیا از یک ماه گذشته تا به امروز احساس کرده اید که زندگی کاملاً ناامید کننده است؟

الف)بیشتر از حد معمول   ب)در حد معمول   ج)بدتر از حد معمول   د)خیلی و بدتر از حدمعمول

۲۴-آیا از یک ماه گذشته تا به امروز احساس کرده اید که زندگی ارزش زنده بودن را ندارد؟

الف)بیشتر از حد معمول   ب)در حد معمول   ج)بدتر از حد معمول   د)خیلی و بدتر از حدمعمول

۲۵-آیا از یک ماه گذشته تا به امروز به این مسئله فکر کرده اید که ممکن است دست به خودکشی بزنید ؟

الف)بیشتر از حد معمول   ب)در حد معمول   ج)بدتر از حد معمول   د)خیلی و بدتر از حدمعمول

۲۶-آیا از یک ماه گذشته تا به امروز احساس کرده اید که چون اعصابتان خراب است نمی توانید کاری انجام دهید؟

الف)بیشتر از حد معمول   ب)در حد معمول   ج)بدتر از حد معمول   د)خیلی و بدتر از حدمعمول

۲۷-آیا از یک ماه گذشته تا به امروز به این نتیجه رسیده اید که ای کاش مرده بودید و کلاً از شر زندگی خلاص می شدید؟

الف)بیشتر از حد معمول   ب)در حد معمول   ج)بدتر از حد معمول   د)خیلی و بدتر از حدمعمول

 

 

۲۸-آیا از یک ماه گذشته تا به امروز این فکر به ذهنتان رسیده است که بخواهید زندگیتان را خاتمه دهید ؟

الف)بیشتر از حد معمول   ب)در حد معمول   ج)بدتر از حد معمول   د)خیلی و بدتر از حدمعمول

 

نام و نام خانوادگی                         دانشکده                            رشته تحصیلی

این تکه ای از پایان نامه رایگان رشته روانشناسی و علوم تربیتی

با موضوع :

بررسی رابطه عزت نفس با پرخاشگری در دانش آموزان ۱۰۵ص

می باشد برای دیدن بقیه قسمت ها می توانید از قسمت بالای سایت کلمه کلیدی مورد نظر را سرچ کنید

سایت ما حاوی تعداد زیادی پایان نامه رایگان در رشته روانشناسی و علوم تربیتی و مشاوره (هم در مقطع کارشناسی و هم در مقطع کارشناسی ارشد)می باشد

می توانید از قسمت دسته بندی که در بالای سایت قرار دارد بقیه پایان نامه ها را هم ببینید و از متن کامل آنها استفاده نمایید البته ممکن است بعضی از متون موقع انتقال از فایل ورد به هم بریزد یا عکس ها درج نشود برای دانلود پایان نامه ها با فرمت ورد به همراه تمام پیوست ها به لینک زیر مراجعه کنید:

در سایت مرجع دانلود پایان نامه می توانید صدها پایان نامه رافقط با داشتن یک پسورد  دانلود کنید و به متن کامل آنها دسترسی بدون محدودیت داشته باشید.

برای جزییات بیشتر اینجا کلیک کنید 

سایت فوق (payanname.net) قوی ترین سایت در زمینه دانلود پایان نامه است 

کافیست عبارت

دانلود پایان نامه

را در گوگل سرچ کنید

خواهید دید که گوگل این سایت را به عنوان اولین گزینه معرفی می کند 

برای دانلود متن کامل پایان نامه های جدید کارشناسی ارشد روانشناسی و علوم تربیتی  می توانید لینک های زیر را هم ببینید :

قسمت سوم لیست پایان نامه های دانلودی رشته روانشناسی و علوم تربیتی  ۲۰۸ پایان نامه

قسمت پنجم لیست پایان نامه های دانلودی رشته روانشناسی و علوم تربیتی  ۲۲۲ پایان نامه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *