پیشینه :پایان نامه رایگان روانشناسی بررسی تاثیر زنگ ورزش بر روی سلامت روانی دانش آموزان مقطع پنجم ابتدایی


دانلود پایان نامه

تاریخچه              

تاریخچه بهداشت روانی با توجه به وجود بیماری های روانی از زمانی كه بشر وجود داشته و مخصوصا زندگی اجتماعی را شروع كرده همواره بوده است . پیدا كردن شروع و آغاز هر نهضتی بخصوص نهضتهای اصلاحی و علمی به علت داشتن منابع گوناگون و چند جانبه مسئله مشكلی است در حقیقت روانپزشكی را می توان قدیمیترین حرفه و تازه ترین علم به شمار آورد. قدیمیترین ، چون بیماریهای روانی از قدیم وجود داشته بقراط              377تا460سال قبل از میلاد عقیده داشته كه بیماران روانی مانند بیماران جسمی باید درمان كرد . علل سرشتی و فرضیه ها فراجها از همان زمان بقراط و جالینوس وجود داشته و اهمیت تاریخی دارد .

تازه ترین علم برای اینكه تقریبا از 1930بعد از تشكیل اولین كنگره بین المللی بهداشت روانی بود كه روانپزشكی به صورت جزئی از علم پزشكی شد و سازمانهای روانپزشكی و مراكز پیشگیری در كشورهای مترقی یكی بعد از دیگری فعالیت خود را شروع كرده اند . از فعالیت این سازمانها در جریان جنگ جهانی دوم عملاً كاسته شد و بدین ترتیب می توان روانپزشكی را به صورت تازه ترین علم بعد از جنگ جهانی دوم به حساب آورد .

از اسناد و مدارك موجود چنین استنباط می شود كه تا اوگاخز قرن هیجدهم و همزمان با انقلاب كبیر فرانسه از تاریخچه بهداشت روانی اطلاعات كافی در دست نیست . به علت جهل و بیسوادی از بروز بیماریهای روانی ، اختلالات رفتاری و بیماریهای روانی را به دخالت ارواح خبیثه و شیاطین ، قدرتهای ماورای انسانی و نفوذ عوامل طبیعی مانند خورشید ، ماه ، رعدو برق در بدن می دانستند و عقیده داشتند كه باید این بیماریها با نیرو های ماوراء الطبیعه ، وساطت افراد مقدس از نزد خدا بهبودی یابند و این شفاعت موقعی اتفاق می افتد كه بیمار در خواب باشد .

اولین بار بقراط فیلسوف مشهور یونانی بود كه خرافات را درباره بیماریهای روانی كنار گذاشت ، و اختلالات روانی را به طرف پزشكی كشانید ، درباره مالیخولیا و جنونزایمانی تعریف و توصیف كرد و مغز را مركز اصلی روان دانست . جالینوس علت بیماریهای روانی را اختلال عمل مغز و عدم اخلاط بدن می دانست . در اوایل قرن سیزدهم ارتباط جسم و روان و یكپارچگی واكنش آنها مورد بحث قرار گرفت و بعلاوه فرضیه ابو علی سینا مسئله این ارتباط را به اسپانیا و كشورهای دیگر كشاند و این زمینه ای برای فرضیه جدید برای بیماریهای روان تنی شد . این قرن را باید قرن كروجادو ، دخالت شیاطین و ارواح در ایجاد بیماریهای روانی دانست . اولین روانپزشك به نام جان وی كه در سال 1515در دهكده ای در مرز آلمان و هلند به دنیا آمده بود پس از اتمام دوره پزشكی دربارپس علاقه مند به مطالعه درباره رفتار انسانی و بیماریهای روانی شد و در سال 1563كتابی در سوئیس نوشت كه امروز ، اهمیت زیادی درباره تاریخچه روانپزشكی دارد . به علت علاقه مندی در نوشتن رساله هایی در مورد تشخیص بیماریهای روانی ، پسیكوزهای سمی ، صرع ، وحشت شبانه ، پسیكوزهای ییران ، هیستری،  پارائونیا ،  توهمات ، افسردگی و سایر پدیده های روانی مردم قرن 16 نام گرفت . اگر چه نوشته های او با مخافت وطرد او از طرف گروه زیادی از اطباء و نویسندگان آن زمان روبه رو شد ولی تا قرن اخیر ارزش و اهمیت نوشته های او معلوم نبود ولی بار شد روان شناسی پویا مجددا نوشته های تاریخی “وی یر” ارزش خود را در روانپزشكی پیدا كرد  اولین روانپزشكدر كشور انگلستان ویلیام بتی در سال 1753بود .

اطلاعات جسته گریخته وجود دارد كه تا قرن چهاردهم مكانهایی برای مواظبت و نگهداری بیماران روانی در مونت كاسینو ایتالیا و بیمارستانی در لیون فرانسه و در پاریس و همچنین بنا شدن بیمارستان بتلم در لندن در سال 1247 و در 1385 بیمارستان سنت بارتولومو در لندن در نزدیك كلیسای سنت بارتولومو وجود داشته است . در اسپانیا اولین بیمارستان روانی در سال 1409در شهر والنسیا بوسیله یك كشیش اسپانیایی ایجاد شد و علت آن رفتار استهزا آمیز و آزار دهنده افراد در ملاء عام و خیابانهای آن زمان بوده است .

در اثر اقدام و پیشنهاد این كشیش از سال 1412تا1489 پنج بیمارستان دیگر در نقاط مختلف اسپانیا ساخته شد و در سال 1567به علت نفوذ  اسپانیاییها اولین بیمارستان روانی در شهر مكزیكو بنا نهاده شد . روی این اصل نقش اسپانیاییها در بنا نهادن بیمارستانهای روانی و مواظبت از بیماران روانی هم در قدیم و هم امروزه از اهمیت قابل توجهی برخوردار بوده هست .

از اینكه نحوه درمان در بیمارستان های آن زمان چه بوده و به سر بیماران چه می آمده ، آیا بهبد می یافته اند یا نه ؟ اطلاعات درستی نداریم ولی آنچه مسلم است این است كه اگر این بیماران در منازل یا خانواده ها می ماندند ، به طناب و زنجیر بسته می شدند به طوری كه بعضی آنها زنجیر ها را پاره ، از فرار ، در غار ، جنگلها زندگی می كردند ، از پوست و برگ درختان تغذیه می كردند ، بصورت دیو ، اجنه مزاحم رهگذران می شدند و هر كس آنها را می كشت مسئولیتی نداشت بیماران روانی خفیف به صورت فقرا ، ولگردان در كوچه و بازار وسیله خنده و تمسخر بچه ها و آلت دست بزرگتران می شدند . در بیمارستان بتلم لندن تا قرن 19 خوراك ، پوشاك و جای كافی برای بیماران وجود نداشت و بیماران را در روزهای یك شنبه در معرض دید و تماشای مردم در مقابل دریافت مختصر پول قرار می دادند و از این راه سالیانه 400پوند انگلیسی عاید بیمارستان می شد تا كمبود بودجه را جبران نمایند .

در قرن17 ارتباط جسم و روان و محل این ارتباط در سلسله اعصاب مورد بحث قرار گرفت و دكارت و مالپكی ویلیی و سایرین مراكزی برای این ارتباط تعیین كردند . در هین قرن 1602اولین كتاب پزشكی درباره بیماریهای روانی به نام پراكیس مدیا توسط پزشك موئیسی نوشته شد كه در آن طبقه بندی بیماریهای روانی مورد توجه قرار گرفته و برای بیماریهای روانی علل ارگانیك قائل شدند. دو نفر از روانپزشكان معروف آن زمان یكی زاكیا كه پدر پزشكی قانونی لقب گرفته و سالها نیز پزشك پاپ بوده است كتابی در بارة روانپزشكی قضایی نوشته و در گزارشات او مطالب زیادی وجود دارد از جمله اینكه فقط پزشك است كه می تواند دربارة ناراحتی و شرایط روانی افراد اظهار نظر نماید ، با بیمار روانی به مصاحبه بنشیند و دربارة رفتار و اعمال بیمار قضاوت نماید. دیگری به نام توماس سیدنهام كه خاطرنشان كرد واكنشهای هیستریك فقط مخصوص خانمها نبوده بلكه نزد آقایان و كودكان نیز دیده می شود و به صورت همه نوع علائم مانند : تهوع ، استفراغ ، سرفه ، تشنج ، دردهای معدی و روده ای و دردهای مختلف بدن ممكن است تظاهر نماید . نكتة قابل ارزش این كه در آن تاریخ كه همه درگیر علایم روانی شدید و جنون مالیخولیایی بودند سیدنهام به ناراحتی های نوروتیك اشاره كرد ولی بعد از او مسئلة به فراموشی سپرده شد تا اینكه مجدداً در قرن بیستم مسئله توسط فروید به سرزبانها افتاد .

در قرن هیجدهم مسئله به همان طریق قرن هفده ادامه یافت و مؤسسات خیریه در كشورهای كاتولیك بنا به پیشنهاد كشیش ها تأسیس شد . در این مؤسسات نظریات مردم دربارة نحوة نگهداری و نظریة پزشكان در مورد درمان بیماران متفاوت بود . در بیمارستان تبلم اختلاف بین پزشكان طوری بود كه عده ای بیماران روانی را غیر قابل علاج دانسته و بعضی نیز روشهای مختلف درمانی به آنها توصیه و عقیده داشتند كه این بیماران بایستی درمان پزشكی شوند . در همین قرن ژرژ سوم پادشاه انگلستان كه دچار حملات بیماری مانیك شده بود توجه پزشكان و اطرافیان را به خود معطوف داشت و توجه نه تنها به درمان ژرژ سوم بلكه به مسائل پزشكی و روانپزشكی و پرستاری بیماران روانی بیشتر شد .  در اواخر قرن 18و اویل قرن 19 نام سه نفر باید در سر لوحة پیشتازان و رهبران درمان اختلافی و انسانی كه عبارتند ازفیلیپ پنیل از فرانسه ، ویلیام تیوك از انگستان و ون سنزوكیاروگی از ایتالیا قرار گیرد .كیاروگی در سال 1974-1793 سه جلد كتاب دربارة بیماریهای روانی نوشت و افتتاح بیمارستان روانی به نام بونی فازیو و گذراندن قانون برای بیماران روانی در سال 1774 از كارهای انجام شدة او بود . مورگانی نیز در ایتالیا از افرادی بود كه در پیشترفت و ادامة درمان با روش اخلاقی سهم مهم داشت . تیوك به علت داشتن اعتقادات مذهبی و اینكه اگر بیمار روانی از محیط فشار آور دور باشد بهبود می یابد در یورگ انگلستان در سال 1796 بیمارستانی برای 30نفر افتتاح  كرد و به درمان پزشكی با آزاد گذاشتن بیماران اقدام كرد و چون نتایج رضایتبخش داشت بعد از او نیز پسرش به نام ساموئل تیوك روش پدر را ادامه داد و روش او الگویی برای افتتاح بیمارستان و مراكز روانی در ایالت متحدة امریكا گردید . پینل متولد جنوب فرانسه و پزشك معروف در سال 1794  به پاریس رفت و به ریاست بیمارستان بی ستر كه مربوط به بیماران روانی مدد بود و حدو 200 بیمار خطرناك و غیرقابل كنترل داشت منصوب شد . پینل از سالها قبل دربارة درمان و نگهداری بیماران روانی به روانی طرق انسانی نظریه هایی داشت . پس از منصوب شدن به این سمت اولین اقدامش آزادد گذاشتن بیماران و كنار گذاشتن تنبیه و شكنجه بود كه با استقبال اكثریت مردم آن زمان روبه رو شد و در نتیجه این امر در بیمارستان سالی پتریر كه مخصوص بیماران زن بود و توسط اسكردل اداره می شد به اجرا درآمد . پنیل در كتابی به نام رساله پزشكی فلسفی دربارة مانی با زبانی بسیار ساده و روشن و مطابق سبك پزشكی علائم بیماریهای روانی را شرح داده و به چهار گروه بیماریهای روانی اشاره كرد . كه عبارت بودند از :

ملانكوی یا اختلال عملی فكری و ذهنی ، مانی یا هیجان عصبی بیش از حد بدون هذیان ویا توأم با هذیان ،دمانس یا جندن پیری واختلال پدیده های فكر و بالاخره عقب ماندگی ذهنی یا محدودیت فعالیت قوای ذهنی .پنیل اعتقار داشت كه این بیماری ها بایستی با دارو درمان شوند ودر رسالة خود هیجان را عامل مستعد كننده ویا تسریع كننده در بیماری های روانی دانسته است .

به نظر می رسد وجود این عقیده درپنیل  به علت این بوده كه در مكتب روان شناسی عملی ارسطویی هیجان در سه لوحه علایم بیماریهای روانی قرار گرفته شده بود وبه عبارت دیگر ارسطو بیماریهای روانی را در اثر به هم خوردن تعادل وهیجان وسلامت روان را به علت تعادل كامل هیجان می دانست . در مكتب ارسطویی تمام جنبه های رفتاری از نظر علمی در نظر گرفته می شد كه تقریبا همان نظریه ی كه فعلا نیز در مد نظر است . در این مكتب فلسفه یگانگی روان و جسم بیشتر مورد تاكید بوده وبه همین دلیل برای درمان بیماران روانی از عطریات ، شروبات ، موزیك ، تفریح ، گردش و محبت آزاد استفاده می شد و مخصوصا برای مسِِِِِئلهدر دل آزاد و احیای واكنشها خیلی تاكید می شده زیرا هیجانات باید بیرون ریخته می شدند تا باعث تهاجم و هتك حرمت نشوند . باید گفت استقبال ازموزیك وتاثر در فرهنگ یونان بیشتر به علت جنبه های هیجانی روانی وبالنتیجه درمان بوده است وهمین مسئله باعث شده كه پنیل درمان اخلاقی رایك درمان انتخابی برای بیماران روانی دانسته است . در كشورهای آمریكایی تازمانی كه جزكشورهای مستمراتی بودند مسائل روانی همان جنبه های خرافاتی و موهوم پرستی است وسحروجادو ودر سرلوحة علل بیماریهای روانی به شمار می رفت . بیماران شدیدروانی در زندانها وبیماران سبك وخفیف درمنازل نگهداری میشدند وحتی قانون الیزابتی دربارة نگهداری فقرا در انگلستان تاثیر زیادی در كشورهای مستمراتی آمریكا نداشت .كم كم مردم خیر وفهمیده انجمنهای محلی تشكیل داده وبه تبعیت از كشورهای اروپایی روشهای انسانی دربارة بیماران روانی به اجرا گذاشتند وروز به روز به علت فشار واحتیاج مردم تعداد این انجمنها زیاد شدند . بالاخره درسال 1751 اولین قانون نگهداری بیماران روانی و فقرا از طرف دولت وقت وضع شد . در سال 1756 اولین بیمارستان عمومی اوپلسیلوانیاتوسط بنیامین فرانكلین   بنا نهاده است وبخش بیماران روانی در طبقة زیرزمین این بیمارستان قرارداده شد . روش درمان دراین بیمارستان بدوی وبه طور اولیه بود وبیشتر ازبیماران كار می كشیدند باتوجه به سلامت آنها داشته باشند .بیماران به وسیلة نگهبان نگهداری  ومواظبت می  شدند واگر حالت تهاجمی وتحریكات شدید وجود داشت دستها وپاهای آنها را می بستند وآنها را به زمین میخكوب می كردند ویادر لباسهای مخصوص محكم می بستند مانند انگلستان روزهای یكشنبه بیماران را در معرض تماشاگران در مقابل دریافت پول قرار می دادند . اولین بیمارستان روانی جدا از بیمارستان عمومی در سال 1773 از طرف دولت مسئولین ایالتی در شهر ویلیا مزبرگ كه بعدا پایتخت ویرجینا نام گرفت افتتاح شد . بسیار به جاست كه نامی از بنیامین راش كه پدر روانپزشكی در آمریكا نامیده شده ببریم كه درمان بیماران روانی را در بیمارستان پنسیلوانیا به عهده گرفت و در سال 1812  یك سال قبل از مرگش كتابی به نام اطلاعات پزشكی و شرح بیماریهای روانی نوشت كه تا 70سال تنها كتاب بیماریهای روانی در امریكا به شمار می رفت . مسئله درمان اخلاقی كه بیشتر جنبة انسانی ، عاطفی و تعلیم و تربیت داشت در طرفدارن از جنبه های خیریه اثر خوبی گذاشت و مخصوصاً در قرن 19 بنا نهادن بیمارستانها مدنظر قرار گرفت . به طور خلاصه باید گفت در اوایل قرن 19 اصطلاح روانپزشكی در كشورهای اروپایی به جای دیوانگی بنانهاده شد.

در این قرن علوم و تكنولوژی پیشرفت قابل توجهی كرد . شهرنشینی، صنعتی شدن ، احتیاج مردم ، كنار گذاشتن عقاید و خرافات و شركت در انقلاب اجتماعی باعث شد كه علم پزشكی جزء علوم اساسی شده و روان شناسی و مسائل روانی بخصوص به علت باز شدن دانشگاه ها مسئله روز شد . این موضوع در كشورهای آلمان ، ایتالیا به اوج خود رسید و علیرغم مرگ پیشقدمان و فلسفه دانان درمان اخلاقی كتابهایی در زمینه های جنبه های عضوی و فیزیوپاتولوژی بیماریهای روانی در آلمان نوشته شد و در سال 1867 این كتابها به زبان انگلیسی  ترجمه شده و در دسترس امریكاییان نیز قرار گرفت .

بطوری كه معلوم می شود اروپاییها نسبت به امریكاییها در مورد روانپزشكی خیلی جلو بوده و در حقیقت احتیاجات مردم كشورهای امریكا بوده كه دولت های امریكایی را به فكر انداخت كه لنگان لنگان پشت سر اروپاییها دربارة مسائل روانی پیش بروند .

در سال 1895انیستیتوی روانپزشكی در بیمارستان نیویورك تحقیقات دربارة مسائل روانپزشكی ررا شروع كرد و در سال 1902آدولف مایر روانپزشك جوان سوئیسی جزء پزشكان این انیستیتو شد و در سال 1912به سمت رئیس مركز روانپزشكی هنری فیلیپین وابسته به دانشكدة جانز هاپكینز منصوب شد و بعداً مكتب سایكو بیولوژی را بنیان گذاری كرد .

این تکه ای از پایان نامه رایگان رشته روانشناسی و علوم تربیتی

با موضوع :

بررسی تاثیر زنگ ورزش بر روی سلامت روانی دانش آموزان مقطع پنجم ابتدایی  100صفحه

می باشد برای دیدن بقیه قسمت ها می توانید از قسمت بالای سایت کلمه کلیدی مورد نظر را سرچ کنید

سایت ما حاوی تعداد زیادی پایان نامه رایگان در رشته روانشناسی و علوم تربیتی و مشاوره (هم در مقطع کارشناسی و هم در مقطع کارشناسی ارشد)می باشد

می توانید از قسمت دسته بندی که در بالای سایت قرار دارد بقیه پایان نامه ها را هم ببینید و از متن کامل آنها استفاده نمایید البته ممکن است بعضی از متون موقع انتقال از فایل ورد به هم بریزد یا عکس ها درج نشود برای دانلود پایان نامه ها با فرمت ورد به همراه تمام پیوست ها به لینک زیر مراجعه کنید:

در سایت مرجع دانلود پایان نامه می توانید صدها پایان نامه رافقط با داشتن یک پسورد  دانلود کنید و به متن کامل آنها دسترسی بدون محدودیت داشته باشید. برای جزییات بیشتر اینجا کلیک کنید 

سایت فوق (payanname.net) قوی ترین سایت در زمینه دانلود پایان نامه است 

کافیست عبارت

دانلود پایان نامه

را در گوگل سرچ کنید

خواهید دید که گوگل این سایت را به عنوان اولین گزینه معرفی می کند 

برای دانلود متن کامل پایان نامه های جدید کارشناسی ارشد روانشناسی و علوم تربیتی  می توانید لینک های زیر را هم ببینید :

قسمت اول لیست پایان نامه های دانلودی رشته روانشناسی و علوم تربیتی  176 پایان نامه

قسمت دوم لیست پایان نامه های دانلودی رشته روانشناسی و علوم تربیتی  163 پایان نامه

قسمت سوم لیست پایان نامه های دانلودی رشته روانشناسی و علوم تربیتی  208 پایان نامه

قسمت چهارم لیست پایان نامه های دانلودی رشته روانشناسی و علوم تربیتی  214 پایان نامه

قسمت پنجم لیست پایان نامه های دانلودی رشته روانشناسی و علوم تربیتی  222 پایان نامه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *