پرسش نامه : دانلود رایگان پایان نامه روانشناسی : بررسی پایبندی دانشجویان دانشگاه آزاد به دین


دانلود پایان نامه

پرسش نامه

طرح بررسی پایبندی به دین دانشجویان مجتمع علوم انسانی

با سلام ، احتراماً پرسش نامه ای که در اختیار شما قرار گرفته است به منظور یک کار پژوهشی بر روی دانشجویان مجتمع علوم انسانی دانشگاه آزاد اسلامی مشهد است ، خواهشمند است به سؤالات زیر با دقت پاسخ دهید تا ما را در انجام این تحقیق یاری کرده باشید ، صداقت شما در امر پاسخگویی به سوالات عامل موفقیت ما را در امر پژوهش خواهد بود .                       با تشکر

الف : مشخصات پاسخگو

۱- جنسیت =          ۱) زن o            ۲) مرد o

۲- وضعیت تأهل =   ۱) مجرد o         ۲) متأهل o

۳- سن = ۱) کمتر از ۲۵ سال o     ۲) بین ۲۵ تا ۳۰ سال o     ۳) بیش از ۳۰ سال o

۴- رشته تحصیلی =      ۱) حسابداری o            ۲) فقه و مبانی حقوق o

۳) زبان و ادبیات فارسی o      ۴) مدیریت دولتی o       ۵) مطالعات خانواده o

۵- مقطع تحصیلی = ۱) کاردانی o   ۲) کارشناسی o   ۳) کارشناسی ارشد o   ۴) دکترا o

۶- ورودی سال = ۱) ۸۴ o      ۲) ۸۵ o      ۳) ۸۶ o     ۴) ۸۷ o

۷- وضعیت اشتغال =     ۱) بیکار o     ۲) شاغل o

۸- میزان متوسط درآمد ماهیانه خانواده =   ۱) کمتر از ۳۰۰ هزار تومان o

۲) بین ۳۰۰ تا ۵۰۰ هزار تومان o        ۳) بیش از ۵۰۰ هزار تومان o

۹- تعداد اعضای خانواده = ۱) کمتر از ۴ نفر o   ۲) بین ۴ تا ۸ نفر o   ۳) بیش از ۸ نفر o

ب : نظرات پاسخگو =

۱- به نظر شما پایبندی به دین در بین دانشجویان تا چه میزان است ؟

۱) خیلی کم ¨       ۲) کم ¨       ۳ ) متوسط ¨       ۴) زیاد ¨       ۵) خیلی زیاد ¨

 

۲- به نظر شما تا چه میزان ارتباط با گروه همسالان کم اعتقاد بر روی پایبندی به دین دانشجویان مؤثر است ؟

۱) خیلی کم ¨       ۲) کم ¨       ۳ ) متوسط ¨       ۴) زیاد ¨       ۵) خیلی زیاد ¨

۳- به نظر شما چه میزان وضعیت ظاهری دانشجویان در پایبندی به دین مؤثر است ؟

۱) خیلی کم ¨       ۲) کم ¨       ۳ ) متوسط ¨       ۴) زیاد ¨       ۵) خیلی زیاد ¨

۴- به نظر شما تا چه میزان وضعیت ظاهری اساتید در پایبندی به دین دانشجویان مؤثر است ؟

۱) خیلی کم ¨       ۲) کم ¨       ۳ ) متوسط ¨       ۴) زیاد ¨       ۵) خیلی زیاد ¨

۵- به نظر شما تا چه میزان اسلامی کردن فنون درسی در دانشگاه در پایبندی به دین دانشجویان مؤثر است ؟

۱) خیلی کم ¨       ۲) کم ¨       ۳ ) متوسط ¨       ۴) زیاد ¨       ۵) خیلی زیاد ¨

۶- به نظر شما برگزاری آئین مذهبی در دانشگاه تا چه میزان در پایبندی به دین در دانشجویان مؤثر است ؟

۱) خیلی کم ¨       ۲) کم ¨       ۳ ) متوسط ¨       ۴) زیاد ¨       ۵) خیلی زیاد ¨

۷- به نظر شما حجاب و رعایت آن تا چه میزان در پایبندی به دین دانشجویان مؤثر است ؟

۱) خیلی کم ¨       ۲) کم ¨       ۳ ) متوسط ¨       ۴) زیاد ¨       ۵) خیلی زیاد ¨

۸- به نظر شما میزان پوشش وآرایش تا چه میزان در پایبندی به دین در دانشجویان مؤثر است ؟

۱) خیلی کم ¨       ۲) کم ¨       ۳ ) متوسط ¨       ۴) زیاد ¨       ۵) خیلی زیاد ¨

۹- به نظر شما اهمیت دادن به نماز تا چه میزان در پای بندی به دین دانشجویان مؤثر است ؟

۱) خیلی کم ¨       ۲) کم ¨       ۳ ) متوسط ¨       ۴) زیاد ¨       ۵) خیلی زیاد ¨

۱۰- به نظر شما برپایی نماز جماعت در دانشگاه تا چه میزان در پایبندی به دین دانشجویان مؤثر است ؟

۱) خیلی کم ¨       ۲) کم ¨       ۳ ) متوسط ¨       ۴) زیاد ¨       ۵) خیلی زیاد ¨

۱۱- به نظر شما میزان پایبندی اساتید به دین تا چه میزان در پایبندی به دین دانشجویان مؤثر است؟

۱) خیلی کم ¨       ۲) کم ¨       ۳ ) متوسط ¨       ۴) زیاد ¨       ۵) خیلی زیاد ¨

۱۲- به نظر شما اسلامی شدن فضا دانشگاه به چه میزان در پایبندی به دین دانشجویان تأثیر دارد؟

۱) خیلی کم ¨       ۲) کم ¨       ۳ ) متوسط ¨       ۴) زیاد ¨       ۵) خیلی زیاد ¨

 

۱۳- به نظر شما سطح تحصیل خانواده تا چه میزان در پایبندی به دین دانشجویان تأثیر دارد؟

۱) خیلی کم ¨       ۲) کم ¨       ۳ ) متوسط ¨       ۴) زیاد ¨       ۵) خیلی زیاد ¨

۱۴- میزان پایبندی به دین برحسب محل سکونت (مناطق پایین ، متوسط و بالایی شهر) چقدر است؟

– میزان پایبندی منطقه شهری =  ۱) خیلی کم ¨     ۲) کم ¨    ۳ ) متوسط ¨    ۴) زیاد ¨    ۵) خیلی زیاد ¨

– میزان پایبندی منطقه میانه (قشر متوسط) ۱) خیلی کم ¨  ۲) کم ¨  ۳ ) متوسط ¨  ۴) زیاد ¨  ۵) خیلی زیاد ¨

– میزان پایبندی منطقه بالا (مرفه نشین) = ۱) خیلی کم ¨  ۲) کم ¨  ۳ ) متوسط ¨   ۴) زیاد ¨   ۵) خیلی زیاد ¨

۱۵- میزان پایبندی به دین با توجه به محل سکونت چقدر است ؟

شهر = ۱) خیلی کم ¨    ۲) کم ¨   ۳ ) متوسط ¨   ۴) زیاد ¨   ۵) خیلی زیاد ¨

روستا = ۱) خیلی کم ¨    ۲) کم ¨   ۳ ) متوسط ¨   ۴) زیاد ¨   ۵) خیلی زیاد ¨

۱۶- به نظر شما میزان درآمد تا چه میزان در پاییندی به دین دانشجویان مؤثر است ؟

۱) خیلی کم ¨       ۲) کم ¨       ۳ ) متوسط ¨       ۴) زیاد ¨       ۵) خیلی زیاد ¨

۱۷- به نظر شما رفاه اقتصادی در پایبندی به دین دانشجویان تا چه میزان مؤثر است ؟

۱) خیلی کم ¨       ۲) کم ¨       ۳ ) متوسط ¨       ۴) زیاد ¨       ۵) خیلی زیاد ¨

۱۸- به نظر شما تا چه اندازه فقر اقتصادی دانشجویان در پایبندی به دین آنها مؤثر است ؟

۱) خیلی کم ¨       ۲) کم ¨       ۳ ) متوسط ¨       ۴) زیاد ¨       ۵) خیلی زیاد ¨

۱۹- به نظر شما سختگیری در مسائل اسلامی در دانشگاه تا چه میزان در پایبندی دانشجویان به دین مؤثر است ؟

۱) خیلی کم ¨       ۲) کم ¨       ۳ ) متوسط ¨       ۴) زیاد ¨       ۵) خیلی زیاد ¨

۲۰- به نظر شما دانشجویان تا چه میزان کتب مذهبی را مطالعه می کنند ؟

۱) خیلی کم ¨       ۲) کم ¨       ۳ ) متوسط ¨       ۴) زیاد ¨       ۵) خیلی زیاد ¨

۲۱- به نظر شما مطالعه مذهبی تا چه میزان در پایبندی آنها به دین مؤثر است ؟

۱) خیلی کم ¨       ۲) کم ¨       ۳ ) متوسط ¨       ۴) زیاد ¨       ۵) خیلی زیاد ¨

 

 

منابع :

فصل نامه تخصصی جامعه شناسی دین دکتر آشفته تهرانی ص ۲۰

اژدری زاده- فصل نامه حوزه و دانشگاه شماره ۱۱و ۱۲

پایان نامه کارشناس ارشد جامعه شناسی، به راهنمایی غلامعباس توسلی، دانشگاه تهران

رونقی، مرضیه، بررسی تأثیرنگرش های دینی بر نحوه عملکرد اقتصادی

صباغ پور/ علی اصغر، بررسی نگرش های سیاسی مذهبی جوانان

دکور تهرانی (۲۲-۱۷ ساله) و عوامل مؤثر بر شکل گیری آن، پایان نامه کارشناسی ارشد جامعه شناسی، به راهنمایی غلامعباس توسلی، دانشگاه تربیت مدرس

مرجایی سید هادی، بررسی میزان دین گرایی و ایمان دینی در بین دانشگاهیان، شورای عالی انقلاب فرهنگی با کمک جهاد دانشگاهی تهران ۱۳۷۹

بررسی گرایش های دینی دانشجویان، معاونت فرهنگی جهاد دانشگاهی دانشگاه اصفهان ۱۳۷۵

بلالی- اسماعیل، سنجش گرایش دینی دانشجویان روزانه دانشگاه تبریز و بررسی نقش یادگیری اجتماعی در آن ۱۳۷۷

علی اسدی و مهدی برکشی و منوچهر ، گرایش های فرهنگی و نگرش های اجتماعی در ایران ۱۳۷۸

فریده آل آقا. ،وضع موجود فرهنگ عمومی بزرگسالان را در چهار استان کرمانشاه، هرمزگان یزد و آذربایجان شرقی ۱۳۷۹

محمد رضا طالبان، سنجش دینداری و گرایش جوانان دانش آموز به نماز در منطقه ۵تهران ، ۱۳۷۷

محمودی، مهری/ رابطه قشر بندی اجتماعی وگرایشات و رفتارهای دینی در شهر تهران، پایان نامه کارشناسی ارشد رشته جامعه شناسی، به راهنمایی عماد افروغ دانشگاه تربیت مدرس، ۱۳۷۸.

عظیمی هاشمی، مژگان/ بررسی نگرش جوانان مشهد به دین

شرفی، ابوالفضل، بررسی تطبیقی فضای مفهومی دین ورزی در بین دانشجویان دانشگاه فردوسی وطلاب شهر مشهد ۱۳۸۱

 

این تکه ای از پایان نامه رایگان رشته روانشناسی و علوم تربیتی

با موضوع :

بررسی پایبندی دانشجویان دانشگاه آزاد به دین

می باشد برای دیدن بقیه قسمت ها می توانید از قسمت بالای سایت کلمه کلیدی مورد نظر را سرچ کنید

سایت ما حاوی تعداد زیادی پایان نامه رایگان در رشته روانشناسی و علوم تربیتی و مشاوره (هم در مقطع کارشناسی و هم در مقطع کارشناسی ارشد)می باشد

می توانید از قسمت دسته بندی که در بالای سایت قرار دارد بقیه پایان نامه ها را هم ببینید و از متن کامل آنها استفاده نمایید البته ممکن است بعضی از متون موقع انتقال از فایل ورد به هم بریزد یا عکس ها درج نشود برای دانلود پایان نامه ها با فرمت ورد به همراه تمام پیوست ها به لینک زیر مراجعه کنید:

در سایت مرجع دانلود پایان نامه می توانید صدها پایان نامه رافقط با داشتن یک پسورد  دانلود کنید و به متن کامل آنها دسترسی بدون محدودیت داشته باشید. برای جزییات بیشتر اینجا کلیک کنید 

سایت فوق (payanname.net) قوی ترین سایت در زمینه دانلود پایان نامه است 

کافیست عبارت

دانلود پایان نامه

را در گوگل سرچ کنید

خواهید دید که گوگل این سایت را به عنوان اولین گزینه معرفی می کند 

برای دانلود متن کامل پایان نامه های جدید کارشناسی ارشد روانشناسی و علوم تربیتی  می توانید لینک های زیر را هم ببینید :

قسمت اول لیست پایان نامه های دانلودی رشته روانشناسی و علوم تربیتی  ۱۷۶ پایان نامه

قسمت دوم لیست پایان نامه های دانلودی رشته روانشناسی و علوم تربیتی  ۱۶۳ پایان نامه

قسمت سوم لیست پایان نامه های دانلودی رشته روانشناسی و علوم تربیتی  ۲۰۸ پایان نامه

قسمت چهارم لیست پایان نامه های دانلودی رشته روانشناسی و علوم تربیتی  ۲۱۴ پایان نامه

قسمت پنجم لیست پایان نامه های دانلودی رشته روانشناسی و علوم تربیتی  ۲۲۲ پایان نامه

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *