پرسش نامه : دانلود رایگان پایان نامه روانشناسی : بررسی پایبندی دانشجویان دانشگاه آزاد به دین


دانلود پایان نامه

پرسش نامه

طرح بررسی پایبندی به دین دانشجویان مجتمع علوم انسانی

با سلام ، احتراماً پرسش نامه ای كه در اختیار شما قرار گرفته است به منظور یك كار پژوهشی بر روی دانشجویان مجتمع علوم انسانی دانشگاه آزاد اسلامی مشهد است ، خواهشمند است به سؤالات زیر با دقت پاسخ دهید تا ما را در انجام این تحقیق یاری كرده باشید ، صداقت شما در امر پاسخگویی به سوالات عامل موفقیت ما را در امر پژوهش خواهد بود .                       با تشكر

الف : مشخصات پاسخگو

1- جنسیت =          1) زن o            2) مرد o

2- وضعیت تأهل =   1) مجرد o         2) متأهل o

3- سن = 1) كمتر از 25 سال o     2) بین 25 تا 30 سال o     3) بیش از 30 سال o

4- رشته تحصیلی =      1) حسابداری o            2) فقه و مبانی حقوق o

3) زبان و ادبیات فارسی o      4) مدیریت دولتی o       5) مطالعات خانواده o

5- مقطع تحصیلی = 1) كاردانی o   2) كارشناسی o   3) كارشناسی ارشد o   4) دكترا o

6- ورودی سال = 1) 84 o      2) 85 o      3) 86 o     4) 87 o

7- وضعیت اشتغال =     1) بیكار o     2) شاغل o

8- میزان متوسط درآمد ماهیانه خانواده =   1) كمتر از 300 هزار تومان o

2) بین 300 تا 500 هزار تومان o        3) بیش از 500 هزار تومان o

9- تعداد اعضای خانواده = 1) كمتر از 4 نفر o   2) بین 4 تا 8 نفر o   3) بیش از 8 نفر o

ب : نظرات پاسخگو =

1- به نظر شما پایبندی به دین در بین دانشجویان تا چه میزان است ؟

1) خیلی كم ¨       2) كم ¨       3 ) متوسط ¨       4) زیاد ¨       5) خیلی زیاد ¨

 

2- به نظر شما تا چه میزان ارتباط با گروه همسالان كم اعتقاد بر روی پایبندی به دین دانشجویان مؤثر است ؟

1) خیلی كم ¨       2) كم ¨       3 ) متوسط ¨       4) زیاد ¨       5) خیلی زیاد ¨

3- به نظر شما چه میزان وضعیت ظاهری دانشجویان در پایبندی به دین مؤثر است ؟

1) خیلی كم ¨       2) كم ¨       3 ) متوسط ¨       4) زیاد ¨       5) خیلی زیاد ¨

4- به نظر شما تا چه میزان وضعیت ظاهری اساتید در پایبندی به دین دانشجویان مؤثر است ؟

1) خیلی كم ¨       2) كم ¨       3 ) متوسط ¨       4) زیاد ¨       5) خیلی زیاد ¨

5- به نظر شما تا چه میزان اسلامی كردن فنون درسی در دانشگاه در پایبندی به دین دانشجویان مؤثر است ؟

1) خیلی كم ¨       2) كم ¨       3 ) متوسط ¨       4) زیاد ¨       5) خیلی زیاد ¨

6- به نظر شما برگزاری آئین مذهبی در دانشگاه تا چه میزان در پایبندی به دین در دانشجویان مؤثر است ؟

1) خیلی كم ¨       2) كم ¨       3 ) متوسط ¨       4) زیاد ¨       5) خیلی زیاد ¨

7- به نظر شما حجاب و رعایت آن تا چه میزان در پایبندی به دین دانشجویان مؤثر است ؟

1) خیلی كم ¨       2) كم ¨       3 ) متوسط ¨       4) زیاد ¨       5) خیلی زیاد ¨

8- به نظر شما میزان پوشش وآرایش تا چه میزان در پایبندی به دین در دانشجویان مؤثر است ؟

1) خیلی كم ¨       2) كم ¨       3 ) متوسط ¨       4) زیاد ¨       5) خیلی زیاد ¨

9- به نظر شما اهمیت دادن به نماز تا چه میزان در پای بندی به دین دانشجویان مؤثر است ؟

1) خیلی كم ¨       2) كم ¨       3 ) متوسط ¨       4) زیاد ¨       5) خیلی زیاد ¨

10- به نظر شما برپایی نماز جماعت در دانشگاه تا چه میزان در پایبندی به دین دانشجویان مؤثر است ؟

1) خیلی كم ¨       2) كم ¨       3 ) متوسط ¨       4) زیاد ¨       5) خیلی زیاد ¨

11- به نظر شما میزان پایبندی اساتید به دین تا چه میزان در پایبندی به دین دانشجویان مؤثر است؟

1) خیلی كم ¨       2) كم ¨       3 ) متوسط ¨       4) زیاد ¨       5) خیلی زیاد ¨

12- به نظر شما اسلامی شدن فضا دانشگاه به چه میزان در پایبندی به دین دانشجویان تأثیر دارد؟

1) خیلی كم ¨       2) كم ¨       3 ) متوسط ¨       4) زیاد ¨       5) خیلی زیاد ¨

 

13- به نظر شما سطح تحصیل خانواده تا چه میزان در پایبندی به دین دانشجویان تأثیر دارد؟

1) خیلی كم ¨       2) كم ¨       3 ) متوسط ¨       4) زیاد ¨       5) خیلی زیاد ¨

14- میزان پایبندی به دین برحسب محل سكونت (مناطق پایین ، متوسط و بالایی شهر) چقدر است؟

– میزان پایبندی منطقه شهری =  1) خیلی كم ¨     2) كم ¨    3 ) متوسط ¨    4) زیاد ¨    5) خیلی زیاد ¨

– میزان پایبندی منطقه میانه (قشر متوسط) 1) خیلی كم ¨  2) كم ¨  3 ) متوسط ¨  4) زیاد ¨  5) خیلی زیاد ¨

– میزان پایبندی منطقه بالا (مرفه نشین) = 1) خیلی كم ¨  2) كم ¨  3 ) متوسط ¨   4) زیاد ¨   5) خیلی زیاد ¨

15- میزان پایبندی به دین با توجه به محل سكونت چقدر است ؟

شهر = 1) خیلی كم ¨    2) كم ¨   3 ) متوسط ¨   4) زیاد ¨   5) خیلی زیاد ¨

روستا = 1) خیلی كم ¨    2) كم ¨   3 ) متوسط ¨   4) زیاد ¨   5) خیلی زیاد ¨

16- به نظر شما میزان درآمد تا چه میزان در پاییندی به دین دانشجویان مؤثر است ؟

1) خیلی كم ¨       2) كم ¨       3 ) متوسط ¨       4) زیاد ¨       5) خیلی زیاد ¨

17- به نظر شما رفاه اقتصادی در پایبندی به دین دانشجویان تا چه میزان مؤثر است ؟

1) خیلی كم ¨       2) كم ¨       3 ) متوسط ¨       4) زیاد ¨       5) خیلی زیاد ¨

18- به نظر شما تا چه اندازه فقر اقتصادی دانشجویان در پایبندی به دین آنها مؤثر است ؟

1) خیلی كم ¨       2) كم ¨       3 ) متوسط ¨       4) زیاد ¨       5) خیلی زیاد ¨

19- به نظر شما سختگیری در مسائل اسلامی در دانشگاه تا چه میزان در پایبندی دانشجویان به دین مؤثر است ؟

1) خیلی كم ¨       2) كم ¨       3 ) متوسط ¨       4) زیاد ¨       5) خیلی زیاد ¨

20- به نظر شما دانشجویان تا چه میزان كتب مذهبی را مطالعه می كنند ؟

1) خیلی كم ¨       2) كم ¨       3 ) متوسط ¨       4) زیاد ¨       5) خیلی زیاد ¨

21- به نظر شما مطالعه مذهبی تا چه میزان در پایبندی آنها به دین مؤثر است ؟

1) خیلی كم ¨       2) كم ¨       3 ) متوسط ¨       4) زیاد ¨       5) خیلی زیاد ¨

 

 

منابع :

فصل نامه تخصصی جامعه شناسی دین دكتر آشفته تهرانی ص 20

اژدری زاده- فصل نامه حوزه و دانشگاه شماره 11و 12

پایان نامه كارشناس ارشد جامعه شناسی، به راهنمایی غلامعباس توسلی، دانشگاه تهران

رونقی، مرضیه، بررسی تأثیرنگرش های دینی بر نحوه عملكرد اقتصادی

صباغ پور/ علی اصغر، بررسی نگرش های سیاسی مذهبی جوانان

دكور تهرانی (22-17 ساله) و عوامل مؤثر بر شكل گیری آن، پایان نامه كارشناسی ارشد جامعه شناسی، به راهنمایی غلامعباس توسلی، دانشگاه تربیت مدرس

مرجایی سید هادی، بررسی میزان دین گرایی و ایمان دینی در بین دانشگاهیان، شورای عالی انقلاب فرهنگی با كمك جهاد دانشگاهی تهران 1379

بررسی گرایش های دینی دانشجویان، معاونت فرهنگی جهاد دانشگاهی دانشگاه اصفهان 1375

بلالی- اسماعیل، سنجش گرایش دینی دانشجویان روزانه دانشگاه تبریز و بررسی نقش یادگیری اجتماعی در آن 1377

علی اسدی و مهدی بركشی و منوچهر ، گرایش های فرهنگی و نگرش های اجتماعی در ایران 1378

فریده آل آقا. ،وضع موجود فرهنگ عمومی بزرگسالان را در چهار استان كرمانشاه، هرمزگان یزد و آذربایجان شرقی 1379

محمد رضا طالبان، سنجش دینداری و گرایش جوانان دانش آموز به نماز در منطقه 5تهران ، 1377

محمودی، مهری/ رابطه قشر بندی اجتماعی وگرایشات و رفتارهای دینی در شهر تهران، پایان نامه كارشناسی ارشد رشته جامعه شناسی، به راهنمایی عماد افروغ دانشگاه تربیت مدرس، 1378.

عظیمی هاشمی، مژگان/ بررسی نگرش جوانان مشهد به دین

شرفی، ابوالفضل، بررسی تطبیقی فضای مفهومی دین ورزی در بین دانشجویان دانشگاه فردوسی وطلاب شهر مشهد 1381

 

این تکه ای از پایان نامه رایگان رشته روانشناسی و علوم تربیتی

با موضوع :

بررسی پایبندی دانشجویان دانشگاه آزاد به دین

می باشد برای دیدن بقیه قسمت ها می توانید از قسمت بالای سایت کلمه کلیدی مورد نظر را سرچ کنید

سایت ما حاوی تعداد زیادی پایان نامه رایگان در رشته روانشناسی و علوم تربیتی و مشاوره (هم در مقطع کارشناسی و هم در مقطع کارشناسی ارشد)می باشد

می توانید از قسمت دسته بندی که در بالای سایت قرار دارد بقیه پایان نامه ها را هم ببینید و از متن کامل آنها استفاده نمایید البته ممکن است بعضی از متون موقع انتقال از فایل ورد به هم بریزد یا عکس ها درج نشود برای دانلود پایان نامه ها با فرمت ورد به همراه تمام پیوست ها به لینک زیر مراجعه کنید:

در سایت مرجع دانلود پایان نامه می توانید صدها پایان نامه رافقط با داشتن یک پسورد  دانلود کنید و به متن کامل آنها دسترسی بدون محدودیت داشته باشید. برای جزییات بیشتر اینجا کلیک کنید 

سایت فوق (payanname.net) قوی ترین سایت در زمینه دانلود پایان نامه است 

کافیست عبارت

دانلود پایان نامه

را در گوگل سرچ کنید

خواهید دید که گوگل این سایت را به عنوان اولین گزینه معرفی می کند 

برای دانلود متن کامل پایان نامه های جدید کارشناسی ارشد روانشناسی و علوم تربیتی  می توانید لینک های زیر را هم ببینید :

قسمت اول لیست پایان نامه های دانلودی رشته روانشناسی و علوم تربیتی  176 پایان نامه

قسمت دوم لیست پایان نامه های دانلودی رشته روانشناسی و علوم تربیتی  163 پایان نامه

قسمت سوم لیست پایان نامه های دانلودی رشته روانشناسی و علوم تربیتی  208 پایان نامه

قسمت چهارم لیست پایان نامه های دانلودی رشته روانشناسی و علوم تربیتی  214 پایان نامه

قسمت پنجم لیست پایان نامه های دانلودی رشته روانشناسی و علوم تربیتی  222 پایان نامه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *