پرسش‌نامه خلاقیت:دانلود پایان نامه روانشناسی,بررسی تأثیر معلولیت جسمی- حركتی نوجوانان دختر 19-13 سال شهر تهران بر خلاقیت آنها


دانلود پایان نامه

پرسش‌نامه خلاقیت

 • وقتی كه با مسئله خیلی دشواری روبه‌رو می‌شوید چه می‌كنید؟

الف) گریه می‌كنم چون فكر نمی‌كنم بتوانم مسأله را حل كنم.

ب) گریه نمی‌كنم اما ناراحت می‌شوم.

ج) سعی می‌كنم راه‌حل مناسبی برای حل مسئله بیابم.

 • اگر سرگرم ساختن وسیله‌ای باشید ناگهان دریابید قطعه سهمی از آن را گم كرده‌اید چه می‌كنید؟

الف) كار را متوقف می‌كنم.

ب) سعی می‌كنم قطعه گم شده را پیدا كنم و اگر نتوانم آن را پیدا كنم كار را متوقف می‌كنم.

ج) قطعه گم شده را پیدا می‌كنم و اگر نتوانستم آن را پیدا كنم به جای آن یك قطعه دیگر می‌سازم.

 • وقتی در مكانی عمومی هستید آیا سعی می‌كنید حدس بزنید افرادی كه دور شما هستند درباره چه چیزی بحث می‌كنند؟

الف) هرگز علاقه‌مند نیستم حدس بزنم دیگران درباره من چه چیزی می‌گویند.

ب) گاهی دوست دارم بدانم دیگران درباره من چه می‌گویند.

ج) همیشه دوست دارم حدس بزنم كه دیگران درباره من چه چیزی می‌گویند.

 • آیا از حل مسایل دشوار لذت می‌برید؟

الف) خیر              ب) به ندرت                ج) اغلب

 • اگر عضو گروهی باشید كه باید مسأله‌ای را با همكاری حل كنید چه می‌كنید؟

الف) خودم كار نمی‌كنم ولی می‌گذارم دیگر اعضا گروه مسئله را حل كنند.

ب) گاهی در آنچا گروه انجام می‌دهد شركت می‌كنم.

ج) به طور فعال در آنچه گروه انجام می‌دهد شركت می‌كنم.

 • وقتی با مسئله‌ای تازه روبه‌رو می‌شوید معمولاً چه می‌كنید؟

الف) از كسی می‌خواهم آن را برایم حل كند.

ب) سعی می‌كنم با كمك كسی دیگر آن را حل كنم.

ج) سعی می‌كنم اطلاعات بیشتری بدست آورم تا بتوانم خودم آن را حل كنم.

 • اگر درگیر حل مسأله مشكل ریاضی باشید چه می‌كنید؟

الف) از معلم یا شخص دیگری می‌خواهم به من كمك كند.

ب) یك كتاب ریاضی مربوط به مسئله را می‌خوانم.

ج) از منابعی كه در دسترس دارم استفاده می‌كنم.

 • وقتی در گروهی برای مسئله‌ای كار می‌كنید اعضای گروه چگونه از نظریات مبتكرانه شما استقبال می‌كنند؟

الف) به ندرت              ب) گاهی               ج) اغلب

 • وقتی با مشكلی غیرعادی مواجه می‌شوید معمولاً آن را چگونه رفع می‌كنید؟

الف) اغلب از كسی كمك می‌گیرم.

ب) قبل از اینكه از كسی كمك بگیرم مدت كوتاهی تلاش می‌كنم تا خودم آن را حل كنم.

ج) مدت بسیار زیادی تلاش می‌كنم تا خودم آن را حل كنم.

 • آیا به نظر دیگران شما سؤالات مشكلی حل می‌كنید؟

الف) خیر              ب) گاهی               ج) اغلب

 • آیا معمولاً دوست دارید به كارهای تازه دست بزنید؟

الف) معمولاً                ب) گاهی               ج) اغلب

 • وقتی با مسأله پیچیده‌ای روبه‌رو می‌شوید چه می‌كنید؟

الف) سعی می‌كنم خودم را درگیر حل آن نكنم.

ب) ممكن است زمان كوتاهی برای حل آن تلاش كنم.

ج) زمان بسیار طلوانی برای حل آن تلاش می‌كنم.

 • آیا از تجارب تازه لذت می‌برید؟

الف) خیر              ب) گاهی               ج) اغلب

 • وقتی در موقعیتی قرار می‌گیرد كه از عهده آن برنمی‌آیید؟

الف) اغلب به دیگران متوسل می‌شوم.

ب) گاهی به دیگران متوسل می‌شوم.

ج) معمولاً ترجیح می‌دهم به خود متكی باشم.

 • به آنچه مستقلاً انجام می‌دهید چقدر اطمینان دارید؟

الف) اطمینان زیادی ندارم.

ب) تاحدودی اطمینان دارم.

ج) اطمینان زیادی دارم.

 • آیا از انجام آزمایشات علمی لذت می‌برید؟

الف) بله              ب) خیر                ج) تا حدودی

 • آیا هرگز به رویا فرو می‌روید؟

الف) خیر         ب) گاهی             ج) اغلب اگر وقت داشته باشم

 • در بیان مطالب خود با چه سهولتی از كلمات استفاده می‌كنید؟

الف) معمولاً اشكال دارم.

ب) گاهی اشكال دارم.

ج) به ندرت اشكال دارم.

 • بیان شما تا چه اندازه خوب است؟

الف) مطالب را به خوبی بیان نمی‌كنم.

ب) گاهی مطالبم را خوب بیان می‌كنم.

ج) اغلب مطالبم را خوب بیان می‌كنم.

 • نوشتن شما تا چه اندازه خوب است؟

الف) در نوشتن نظراتم اشكال دارم.

ب) شاید بتوانم نظریاتم را بنویسم.

ج) كاملاً می‌توانم نظراتم را بنویسم.

 • اگر عده‌ای افراد به نحوی غیرمنتظره از شما بخواهند بیش از پنج دقیقه از موضوعی صحبت كنید تا چه حد از عهده این كار برمی‌آیید؟

الف) از عهده‌اش برنخواهم آمد زیرا آمادگی آن را نداشته‌ام.

ب) نهایت سعی خود را خواهم كرد تا از عهده آن برآیم.

ج) به خوبی از عهده آن برخواهم آمد.

 • برای توصیف چیزی با چه سهولتی به كلمات دست پیدا می‌كنید؟

الف) معمولاً برایم مشكل است.

ب) گاهی این كار برایم اسان است.

ج) اغلب این كار برایم آسان است.

 • آیا به شغلی علاقه دارید كه مستلزم فراهم ساختن اندیشه‌های بسیار باشد؟

الف) خیر              ب) شاید               ج) بله

 • برای بیان یك اندیشه با چه سهولتی كلمات مترادف را پیدا می‌كنید؟

الف) معمولاً این كار برایم مشكل است.

ب) گاهی این كار برایم آسان است.

ج) اغلب این كار برایم آسان است.

 • اگر به ناچار در مسابقه‌ای شركت كنید كه در آن تا حد امكان كلماتی را كه با حروف (ج) شروع می‎شود بیان نمایید تا چه اندازه موفقید؟

الف) چندان از عهده‌ این كار برنمی‌آیم.

ب) تا اندازه‌ای از عهده این كار برمی‌آیم.

ج) در حد خیلی زیادی از عهده این كار برمی‌آیم.

 • اگر از شما خواسته شود در مسابقه‌ای شركت كنید كه در آن باید چیزهای متعلق به یك طبقه معین را نام ببرید تا چه اندازه از عهده این كار برمی‌آیید؟

الف) برنمی‌آیم.                 ب) تا اندازه‌ای            ج) تعداد زیادی

 • چند جمله می‌توانید بنویسید كه با كلمه «همه» شروع شود؟

الف) فقط چند جمله         ب) تعدادی             ج) تعداد زیادی

 • آیا می‌توانید غیر از كاربرد معمولی اشیاء موارد استفاده دیگری برای آنها پیدا كنید؟

الف) خیلی مشكل است        ب) شاید بتوانم            ج) موارد بسیاری می‌توانم

 • نوشتن تعداد زیادی داستان چقدر برایتان مشكل است؟

الف) این كار برایم دشوار است.

ب) می‌توانم چند داستان بنویسم.

ج) می‌توانم داستان‌های زیادی بنویسم.

 • كدام یك از وارد زیر برایتان آسانترین است؟

الف) فقط یك شعر ده‌بیتی     ب) تفسیر یك شعر ده بیتی     ج) سرودن یك شعر ده بیتی

 • اگر از شما خواسته شود تا مقاله‌ای درباره جامعه خود بنویسید كدامیك از موارد زیر را انتخاب می‌كنید؟

الف) آنچه پیش از این درباره جامعه نوشته شده است.

ب) بر آنچه كه پیش از این درباره جامعه نوشته شده است.

ج) پس از مطالعه مطالبی كه قبلاً نوشته شده به نوشتن مقاله خود ادامه می‌دهم.

 • از كدام مورد زیر بیشترین لذت را می‌برید؟

الف) از مطالعه كتابهای معروف

ب) از مطالعه كتابهای معروف و نوشتن چند كتاب

ج) از نوشتن كتاب خودم

 • در طراحی اسباب‌بازی جدید برای كودكان موفق می‌شوید؟

الف) چندان موفق نخواهم بود.

ب) شاید بتوانم چند طرح را ارائه بدهم.

ج) می‌توانم طرح‌های زیادی را ارایه كنم.

 • اگر به جای معلم به كلاس كودكستانی بروید درسی نداشته باشد آیا از عهده آن برمی‌آیید؟

الف) شكست خواهم خورد  ب) مشكل نخواهم داشت   ج) موفق خواهم شد

 • نوشتن مترادف بسیار برای كلمه سریع چقدر برایتان آسان است؟

الف) این كار برایم دشوار است.

ب) این كار تا اندازه‌ای برایم دشوار است.

ج) این كار برایم آسان است.

 • فرض كنید همه راه‌های گرم كردن غذا را در دست دارید تهیه فهرستی دیگر چقدر برایتان آسان است؟

الف) این كار برایم خیلی دشوار است.

ب) این كار تا اندازه‌ای برایم دشوار است.

ج) این كار برایم آسان است.

 • اگر ناچار به ایراد سخنرانی باشید تا چه اندازه‌ای از عهده آن برمی‌آیید؟

الف) به طور كامل از روی یادداشتهایم می‌خوانم.

ب) بیشتر از روی یادداشتهایم می‌خوانم.

ج) خیلی كم از روی یادداشتهایم می‌خوانم.

 • اگر از شما بخواهند در مورد چیزی كه تجربه كرده‌اید یك ساعت صحبت كنید چه كار می‌كنید؟

الف) سعی می‌كنم از صحبت كردن درباره آن خودداری كنم.

ب) می‌توانم فكر كنم و چیزهایی بگویم.

ج) می‌توانم مدتی طولانی درباره آن صحبت كنم.

 • آیا هرگز به شغلی علاقمند شده‌اید كه مستلزم سرهم كردن داستان در مقابل دیگران باشید؟

الف) علاقه‌مند نیستم        ب) شاید علاقه‌مند باشم      ج) علاقه‌مند هستم

 • اگر ناچار باشید با كسی كه فارسی بلد نیست ارتباط برقرار كنید یافتن راهی برای بیان مطلب خود تا چه اندازه برایتان آسان است؟

الف) معمولاً برایم دشوار است.

ب) گاهی برایم آسان است.

ج) اغلب برایم آسان است.

 • چقدر از ساختن چیزهای جدید لذت می‌برید؟

الف) معمولاً لذت نمی‌برم.         ب) گاهی لذت می‌برم         ج) اغلب لذت می‌برم

 • با افرادی كه به سخنی متقاعد می‌شوند چگونه برخورد می‌كنید؟

الف) در دریافتن دلایل متقاعد كننده اشكال دارم.

ب) سعی می‌كنم برای متقاعد كردن آنها دلایل مختلف بیاورم.

ج) برای متقاعد كردن آنها دلایل بسیار می‌یابم.

 • وقتی می خواهید كار پیچیده ای را انجام دهید كدام روش را بر می گزینید؟

الف) روش واحدی را می یابم.

ب) شاید بتوانم چند روش پیدا كنم.

ج) می توانم روشهای متنوعی را بیابم.

 • چه نوع كاری را بیشتر دوست دارید؟

الف) كاری كه تقریباً همه مراحل آن روشن باشد.

ب) كاری كه بخشی از آن از پیش مشخص شده باشد.

ج) كاری را كه بیشتر مراحل آن نیازمند ابتكار باشد.

 • آیا توضیح دلایل پیچیده برای شما دشوار است؟

الف) خیلی دشوار است.

ب) می توانم توضیحات كلی ارایه دهم.

ج) می توانم توضیحات بسیاری ارایه دهم.

 • اگر به یك گردهمایی دعوت شوید تا درباره مسایل جامعه بحث كنید تهیه فهرستی طولانی چقدر برایتان دشوار است؟

الف) خیلی             ب) تا حدی             ج) چندان هم دشوار نیست

 • اگر از شما دعوت شود در انجن شهر به منظور دریافت كمك مالی پیشنهادی ارایه دهید تا چه اندازه از عهده این كار برمی‌آیید؟

الف) ارایه پیشنهاد برایم دشوار است.

ب) می‌توانم تعداد اندكی پیشنهاد ارایه دهم.

ج) می‌توانم پیشنهادهای زیادی ارایه دهم.

 • آیا می‌توانید به یك معلم كلاس اول كمك كنید تا راه‌های گوناگون بسیاری را برای آموزش اعداد بیابد؟

الف) خیر         ب) شاید بتوانم            ج) بله

 • كمك فكری به مدرسه‌هایی كه با امكانات محدود برای دستیابی به راه‌هایی جهت تأمین امكانات چقدر برای شما آسان است؟

الف) خیلی دشوار است.

ب) می‌توانم راه‌های جدیدی را ارایه دهم.

ج) نمی‌توانم راه‌های جدیدی ارایه دهم.

 • وقتی حادثه غیرعادلانه‌ای برای شما رخ می‌دهد آیا سعی می‌كنید به عواملی كه در آن دخالت داشته‌اند پی ببرید؟

الف) سعی نمی‌كنم.      ب) گاهی سعی می‌كنم.        ج) معمولاً سعی می‌كنم.

 • وقتی حادثه عجیی رخ می‌دهد معمولاً چه می‌كنید؟

الف) به آن توجه‌ای نمی‌كنم.

ب) به جستجوی برخی از علل اصلی آن می‌پردازم.

ج) به جستجوی همه علل ممكن می‌سازم.

 • وقتی به چیزی علاقه‌مند می‌شوید چقدر به جزئیات آن توجه می‌كنید؟

الف) زیاد به جزئیات توجه نمی‌كنم.

ب) به جزئیات كلی آن توجه می‌كنم.

ج) به همه جزئیات آن توجه می‌كنم.

 • وقتی به یك آواز گوش می‌كنید چقدر به محتوای آن توجه می‌كنید؟

الف) هیچ‌وقت           ب) گاهی          ج) خیلی توجه می‌كنم

 • وقتی به یك اثر هنری توجه می‌كنید آیا به آنچه هنرمند سعی دارد بگوید توجه دارید؟

الف) خیر              ب) اغلب               ج) بله

 • وقتی یك نمایش بدون كلام (پانتومیم) تماشا می‌كنید، چه واكنشی نشان می‌دهید؟

الف) فقط برای لذت بردن تماشا می‌كنم.

ب) تماشا می‌كنم و سعی می‌كنم پیام عمومی آن را درك كنم.

ج) آن را تماشا می‌كنم و سعی می‌كنم همه پیام آن را درك كنم.

 • پس از تماشای فیلمی كه شما را تحت تأثیر قرار می‌دهد معمولاً چه می‌كنید؟

الف) به كار بعدی خود می‌پردازم.

ب) شاید درباره یك جنبه از فیلم با دیگران صحبت كنم.

ج) درباره حوادث فیلم فكر می‌كنم و درباره آن با دیگران صحبت می‌كنم.

 • وقتی نامه‌ای می‌نویسید معمولاً چه مطالبی در آن می‌گنجانید؟

الف) درباره چیزهایی می‌نویسم كه دیگران به دانستن آن نیازمندند.

ب) درباره مهم‌ترین حوادث می‌نویسم.

ج) درباره جزئیات زندگی خودم می نویسم.

 • وقتی كتابی را می‌خوانید آیا آنچه را می‌خوانید در ذهن خود مجسم می‌كنید؟

الف) بله              ب) گاهی               ج) خیر

 • در آنچه انجام می‌دهید از چه مقدار پیچیدگی لذت می‌برید؟

الف) از انجام امور ساده و سر راست.

ب) از انجام امور زندگی پیچیده.

ج) از انجام امور پیچیده.

 • چقدر به جزئیات كاری كه انجام می‌دهید می‌پردازید؟

الف) به ندرت              ب) گاهی               ج) اغلب

برگه پاسخ‌نامه آزمون خلاقیت

نام: ………………………. نام‌خانوادگی: ……………………. تاریخ تولد: …………
كلاس: ……..…………….…. تاریخ اجرا: …………………………

 

سؤال شماره الف ب ج سؤال شماره الف ب ج سؤال شماره الف ب ج
1       21       41      
2       22       42      
3       23       43      
4       24       44      
5       25       45      
6       26       46      
7       27       47      
8       28       48      
9       29       49      
10       30       50      
11       31       51      
12       32       52      
13       33       53      
14       34       54      
15       35       55      
16       36       56      
17       37       57      
18       38       58      
19       39       59      
20       40       60      

 

آزمون خودپذیری

این تحقیق درباره نگرش‌های شماست. البته برای هر سؤال پاسخ صحیحی وجود ندارد. بهترین پاسخ آن پاسخی است كه حس می‌كنید در مورد شمار صدق می‌كند.

شما باید به هر سؤال در ورقه پاسخ مطابق با طرح‌ریز پاسخ گویید.

 

1 2 3 4 5
ابداً در مورد من صدق نمی‌كند خیلی كم در مورد من صدق می‌كند كمابیش در مورد من صدق می‌كند خیلی زیاد در مورد من صدق می‌كند كاملاً در مورد من صدق می‌كند

 

به خاطر داشته باشید بهترین پاسخ پاسخی است كه فقط به خودتان مربوط می‌شود.

 • دلم می‌خواست می‌توانستم كسی را پیدا كنم كه به من بگوید مسایل شخصی خود را چگونه حل كنم.

2) در مورد ارزش خودم به عنوان یك انسان تردید نمی‌كنم. حتی اگر فكر كنم دیگران در این مورد تردید دارند.

3) با هر جور شخصی، از بالاترین تا پایین‌ترین افراد می‌توانم راحت باشم.

4) چنان غرق در كارهایم می‌شوم كه نداشتن دوست صمیمی ناراحتم نمی‌كند.

5) من با صرف وقت و انرژی برای انجام كارهای دیگران موافق نیستم. من معتقدم شخص باید به كارهای خود و خانواده‌اش رسیدگی كند و خود را درگیر مسایل دیگران نكند.

6) وقتی دیگران درباره من حرفهای دلپذیری می‌زنند، باور كردن این كه آنها جدی می‌گویند برایم دشوار است به نظر می‌رسد كه مرادست می‌اندازند یا گفته‌هایشان از روی صداقت نیست.

7) اگر كسی از من انتقاد كند یا چیزی علیه من بگوید تحملش برایم دشوار است.

8) من در مجامع عمومی زیاد صحبت نمی‌كنم زیرا می‌ترسم اگر چیزی را اشتباه بگویم مردم از من انتقاد بكنند یا به من بخندند.

9) من متوجه این نكته هستم كه از زندگی خود به بهترین نحو استفاده نمی‌كنم و من اصلاً باور ندارم این توانایی در من باشد كه انرژی خود را صرف كارهای بهتری بكنم.

10) من با خوبی كردن در حق دیگران موافق نیستم، زیرا مساعدت به مردم باعث می‌شود كه دیگران از آدم سوء استفاده كنند.

11) به نظر من بیشتر احساس‌ها و انگیزه‌هایی را كه نسبت به مردم دارم كاملاً طبیعی و قابل قبول هستند.

12) اگر من همیشه چنین بدشانس نبودم موقعیت بیشتری به دست می‌آوردم.

13) وقتی باید گروهی را مخاطب قرار دهم خجالت می‌كشم و نمی‌توانم خوب صحبت كنم.

14) من بیشتر از در لزوم با معیارهای دیگران زندگی می‌كنم.

15) من حس می‌كنم كه رفتار مردم با من نسبت به رفتار طبیعی آنها با دیگران تفاوت دارد.

16) وقتی در گروهی هستم، غالباً از ترس اشتباه زیاد حرف نمی‌زنم.

17) من حس می‌كنم، خیلی عادی نیستم ولی دوست دارم احساس عادی داشته باشم.

18) من تمایل دارم از مشكلات خود طفره برم.

19) من به آسانی از دست افرادی كه با من بحث می‌كنند ناراحت می‌شوم.

20) من نمی‌توانم با افرادی كه كارهایی را انجام می‌دهند كه به نظر من اشتباه است دوست باشم.

21) من حس می‌كنم كه با دیگران فرق دارم، دوست داشتم از دانستن اینكه با دیگران چندان فرقی ندارم احساس امنیت می‌كردم.

22) من می‌ترسم مردمی را كه مرا دوست دارند بفهمند كه من واقعاً چطور آدمی هستم، زیرا بیم دارم از من ناامید شوند.

23) من غالباً از احساس حقارت رنج می‌برم.

24) به خاطر وجود دیگران من نتوانسته‌ام آن اندازه كه حقم بوده است موفق شوم.

25) من در موقعیت‌های اجتماعی بسیار خجالیتم و نسبت به محدویتهای خود آگاه هستم.

26) من حس می‌كنم كه از دیگران نه بالاترم و نه پایین‌تر.

27) من تصور می‌كنم عصبی و یا چیزی در این حد هستم.

28) ممكن است با كسی ازدواج كنید كه كامل نباشد. اما من معتقدم میتوان سعی كرد تا او را به دلخواه خود تغییر داد.

29) وقتی با افرادی هستم كه از نظر موقعیت شغلی یا درسی بر من برتری دارند، احساس خجات می‌كنم.

30) وقتی كه تنها دور از مردم هستم بیشتر لذت می‌برم.

برگه پاسخ‌نامه

نام: ………………………. نام‌خانوادگی: ……………………. تاریخ تولد: …………
كلاس: ……..…………….…. تاریخ اجرا: …………………………

 

1 2 3 4 5
  خیلی كم در مورد من صدق می‌كند كمابیش در مورد من صدق می‌كند خیلی زیاد در مورد من صدق می‌كند كاملاً در مورد من صدق می‌كند

 

شماره سوال درجه‌ها شماره سوال درجه‌ها شماره سوال درجه‌ها
1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5
1           15           29          
2           16           30          
3           17           31          
4           18           32          
5           19           33          
6           20           34          
7           21           35          
8           22           36          
9           23           37          
10           24           38          
11           25           39          
12           26           40          
13           27                      
14           28                      

 

این تکه ای از پایان نامه رایگان رشته روانشناسی و علوم تربیتی

با موضوع :

بررسی رابطه عزت نفس با پرخاشگری در دانش آموزان 105ص

می باشد برای دیدن بقیه قسمت ها می توانید از قسمت بالای سایت کلمه کلیدی مورد نظر را سرچ کنید

سایت ما حاوی تعداد زیادی پایان نامه رایگان در رشته روانشناسی و علوم تربیتی و مشاوره (هم در مقطع کارشناسی و هم در مقطع کارشناسی ارشد)می باشد

می توانید از قسمت دسته بندی که در بالای سایت قرار دارد بقیه پایان نامه ها را هم ببینید و از متن کامل آنها استفاده نمایید البته ممکن است بعضی از متون موقع انتقال از فایل ورد به هم بریزد یا عکس ها درج نشود برای دانلود پایان نامه ها با فرمت ورد به همراه تمام پیوست ها به لینک زیر مراجعه کنید:

در سایت مرجع دانلود پایان نامه می توانید صدها پایان نامه رافقط با داشتن یک پسورد  دانلود کنید و به متن کامل آنها دسترسی بدون محدودیت داشته باشید.

برای جزییات بیشتر اینجا کلیک کنید 

سایت فوق (payanname.net) قوی ترین سایت در زمینه دانلود پایان نامه است 

کافیست عبارت

دانلود پایان نامه

را در گوگل سرچ کنید

خواهید دید که گوگل این سایت را به عنوان اولین گزینه معرفی می کند 

برای دانلود متن کامل پایان نامه های جدید کارشناسی ارشد روانشناسی و علوم تربیتی  می توانید لینک های زیر را هم ببینید :

قسمت سوم لیست پایان نامه های دانلودی رشته روانشناسی و علوم تربیتی  208 پایان نامه

قسمت پنجم لیست پایان نامه های دانلودی رشته روانشناسی و علوم تربیتی  222 پایان نامه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *