پرسش‌نامه خلاقیت:دانلود پایان نامه روانشناسی,بررسی تأثیر معلولیت جسمی- حرکتی نوجوانان دختر ۱۹-۱۳ سال شهر تهران بر خلاقیت آنها


دانلود پایان نامه

پرسش‌نامه خلاقیت

 • وقتی که با مسئله خیلی دشواری روبه‌رو می‌شوید چه می‌کنید؟

الف) گریه می‌کنم چون فکر نمی‌کنم بتوانم مسأله را حل کنم.

ب) گریه نمی‌کنم اما ناراحت می‌شوم.

ج) سعی می‌کنم راه‌حل مناسبی برای حل مسئله بیابم.

 • اگر سرگرم ساختن وسیله‌ای باشید ناگهان دریابید قطعه سهمی از آن را گم کرده‌اید چه می‌کنید؟

الف) کار را متوقف می‌کنم.

ب) سعی می‌کنم قطعه گم شده را پیدا کنم و اگر نتوانم آن را پیدا کنم کار را متوقف می‌کنم.

ج) قطعه گم شده را پیدا می‌کنم و اگر نتوانستم آن را پیدا کنم به جای آن یک قطعه دیگر می‌سازم.

 • وقتی در مکانی عمومی هستید آیا سعی می‌کنید حدس بزنید افرادی که دور شما هستند درباره چه چیزی بحث می‌کنند؟

الف) هرگز علاقه‌مند نیستم حدس بزنم دیگران درباره من چه چیزی می‌گویند.

ب) گاهی دوست دارم بدانم دیگران درباره من چه می‌گویند.

ج) همیشه دوست دارم حدس بزنم که دیگران درباره من چه چیزی می‌گویند.

 • آیا از حل مسایل دشوار لذت می‌برید؟

الف) خیر              ب) به ندرت                ج) اغلب

 • اگر عضو گروهی باشید که باید مسأله‌ای را با همکاری حل کنید چه می‌کنید؟

الف) خودم کار نمی‌کنم ولی می‌گذارم دیگر اعضا گروه مسئله را حل کنند.

ب) گاهی در آنچا گروه انجام می‌دهد شرکت می‌کنم.

ج) به طور فعال در آنچه گروه انجام می‌دهد شرکت می‌کنم.

 • وقتی با مسئله‌ای تازه روبه‌رو می‌شوید معمولاً چه می‌کنید؟

الف) از کسی می‌خواهم آن را برایم حل کند.

ب) سعی می‌کنم با کمک کسی دیگر آن را حل کنم.

ج) سعی می‌کنم اطلاعات بیشتری بدست آورم تا بتوانم خودم آن را حل کنم.

 • اگر درگیر حل مسأله مشکل ریاضی باشید چه می‌کنید؟

الف) از معلم یا شخص دیگری می‌خواهم به من کمک کند.

ب) یک کتاب ریاضی مربوط به مسئله را می‌خوانم.

ج) از منابعی که در دسترس دارم استفاده می‌کنم.

 • وقتی در گروهی برای مسئله‌ای کار می‌کنید اعضای گروه چگونه از نظریات مبتکرانه شما استقبال می‌کنند؟

الف) به ندرت              ب) گاهی               ج) اغلب

 • وقتی با مشکلی غیرعادی مواجه می‌شوید معمولاً آن را چگونه رفع می‌کنید؟

الف) اغلب از کسی کمک می‌گیرم.

ب) قبل از اینکه از کسی کمک بگیرم مدت کوتاهی تلاش می‌کنم تا خودم آن را حل کنم.

ج) مدت بسیار زیادی تلاش می‌کنم تا خودم آن را حل کنم.

 • آیا به نظر دیگران شما سؤالات مشکلی حل می‌کنید؟

الف) خیر              ب) گاهی               ج) اغلب

 • آیا معمولاً دوست دارید به کارهای تازه دست بزنید؟

الف) معمولاً                ب) گاهی               ج) اغلب

 • وقتی با مسأله پیچیده‌ای روبه‌رو می‌شوید چه می‌کنید؟

الف) سعی می‌کنم خودم را درگیر حل آن نکنم.

ب) ممکن است زمان کوتاهی برای حل آن تلاش کنم.

ج) زمان بسیار طلوانی برای حل آن تلاش می‌کنم.

 • آیا از تجارب تازه لذت می‌برید؟

الف) خیر              ب) گاهی               ج) اغلب

 • وقتی در موقعیتی قرار می‌گیرد که از عهده آن برنمی‌آیید؟

الف) اغلب به دیگران متوسل می‌شوم.

ب) گاهی به دیگران متوسل می‌شوم.

ج) معمولاً ترجیح می‌دهم به خود متکی باشم.

 • به آنچه مستقلاً انجام می‌دهید چقدر اطمینان دارید؟

الف) اطمینان زیادی ندارم.

ب) تاحدودی اطمینان دارم.

ج) اطمینان زیادی دارم.

 • آیا از انجام آزمایشات علمی لذت می‌برید؟

الف) بله              ب) خیر                ج) تا حدودی

 • آیا هرگز به رویا فرو می‌روید؟

الف) خیر         ب) گاهی             ج) اغلب اگر وقت داشته باشم

 • در بیان مطالب خود با چه سهولتی از کلمات استفاده می‌کنید؟

الف) معمولاً اشکال دارم.

ب) گاهی اشکال دارم.

ج) به ندرت اشکال دارم.

 • بیان شما تا چه اندازه خوب است؟

الف) مطالب را به خوبی بیان نمی‌کنم.

ب) گاهی مطالبم را خوب بیان می‌کنم.

ج) اغلب مطالبم را خوب بیان می‌کنم.

 • نوشتن شما تا چه اندازه خوب است؟

الف) در نوشتن نظراتم اشکال دارم.

ب) شاید بتوانم نظریاتم را بنویسم.

ج) کاملاً می‌توانم نظراتم را بنویسم.

 • اگر عده‌ای افراد به نحوی غیرمنتظره از شما بخواهند بیش از پنج دقیقه از موضوعی صحبت کنید تا چه حد از عهده این کار برمی‌آیید؟

الف) از عهده‌اش برنخواهم آمد زیرا آمادگی آن را نداشته‌ام.

ب) نهایت سعی خود را خواهم کرد تا از عهده آن برآیم.

ج) به خوبی از عهده آن برخواهم آمد.

 • برای توصیف چیزی با چه سهولتی به کلمات دست پیدا می‌کنید؟

الف) معمولاً برایم مشکل است.

ب) گاهی این کار برایم اسان است.

ج) اغلب این کار برایم آسان است.

 • آیا به شغلی علاقه دارید که مستلزم فراهم ساختن اندیشه‌های بسیار باشد؟

الف) خیر              ب) شاید               ج) بله

 • برای بیان یک اندیشه با چه سهولتی کلمات مترادف را پیدا می‌کنید؟

الف) معمولاً این کار برایم مشکل است.

ب) گاهی این کار برایم آسان است.

ج) اغلب این کار برایم آسان است.

 • اگر به ناچار در مسابقه‌ای شرکت کنید که در آن تا حد امکان کلماتی را که با حروف (ج) شروع می‎شود بیان نمایید تا چه اندازه موفقید؟

الف) چندان از عهده‌ این کار برنمی‌آیم.

ب) تا اندازه‌ای از عهده این کار برمی‌آیم.

ج) در حد خیلی زیادی از عهده این کار برمی‌آیم.

 • اگر از شما خواسته شود در مسابقه‌ای شرکت کنید که در آن باید چیزهای متعلق به یک طبقه معین را نام ببرید تا چه اندازه از عهده این کار برمی‌آیید؟

الف) برنمی‌آیم.                 ب) تا اندازه‌ای            ج) تعداد زیادی

 • چند جمله می‌توانید بنویسید که با کلمه «همه» شروع شود؟

الف) فقط چند جمله         ب) تعدادی             ج) تعداد زیادی

 • آیا می‌توانید غیر از کاربرد معمولی اشیاء موارد استفاده دیگری برای آنها پیدا کنید؟

الف) خیلی مشکل است        ب) شاید بتوانم            ج) موارد بسیاری می‌توانم

 • نوشتن تعداد زیادی داستان چقدر برایتان مشکل است؟

الف) این کار برایم دشوار است.

ب) می‌توانم چند داستان بنویسم.

ج) می‌توانم داستان‌های زیادی بنویسم.

 • کدام یک از وارد زیر برایتان آسانترین است؟

الف) فقط یک شعر ده‌بیتی     ب) تفسیر یک شعر ده بیتی     ج) سرودن یک شعر ده بیتی

 • اگر از شما خواسته شود تا مقاله‌ای درباره جامعه خود بنویسید کدامیک از موارد زیر را انتخاب می‌کنید؟

الف) آنچه پیش از این درباره جامعه نوشته شده است.

ب) بر آنچه که پیش از این درباره جامعه نوشته شده است.

ج) پس از مطالعه مطالبی که قبلاً نوشته شده به نوشتن مقاله خود ادامه می‌دهم.

 • از کدام مورد زیر بیشترین لذت را می‌برید؟

الف) از مطالعه کتابهای معروف

ب) از مطالعه کتابهای معروف و نوشتن چند کتاب

ج) از نوشتن کتاب خودم

 • در طراحی اسباب‌بازی جدید برای کودکان موفق می‌شوید؟

الف) چندان موفق نخواهم بود.

ب) شاید بتوانم چند طرح را ارائه بدهم.

ج) می‌توانم طرح‌های زیادی را ارایه کنم.

 • اگر به جای معلم به کلاس کودکستانی بروید درسی نداشته باشد آیا از عهده آن برمی‌آیید؟

الف) شکست خواهم خورد  ب) مشکل نخواهم داشت   ج) موفق خواهم شد

 • نوشتن مترادف بسیار برای کلمه سریع چقدر برایتان آسان است؟

الف) این کار برایم دشوار است.

ب) این کار تا اندازه‌ای برایم دشوار است.

ج) این کار برایم آسان است.

 • فرض کنید همه راه‌های گرم کردن غذا را در دست دارید تهیه فهرستی دیگر چقدر برایتان آسان است؟

الف) این کار برایم خیلی دشوار است.

ب) این کار تا اندازه‌ای برایم دشوار است.

ج) این کار برایم آسان است.

 • اگر ناچار به ایراد سخنرانی باشید تا چه اندازه‌ای از عهده آن برمی‌آیید؟

الف) به طور کامل از روی یادداشتهایم می‌خوانم.

ب) بیشتر از روی یادداشتهایم می‌خوانم.

ج) خیلی کم از روی یادداشتهایم می‌خوانم.

 • اگر از شما بخواهند در مورد چیزی که تجربه کرده‌اید یک ساعت صحبت کنید چه کار می‌کنید؟

الف) سعی می‌کنم از صحبت کردن درباره آن خودداری کنم.

ب) می‌توانم فکر کنم و چیزهایی بگویم.

ج) می‌توانم مدتی طولانی درباره آن صحبت کنم.

 • آیا هرگز به شغلی علاقمند شده‌اید که مستلزم سرهم کردن داستان در مقابل دیگران باشید؟

الف) علاقه‌مند نیستم        ب) شاید علاقه‌مند باشم      ج) علاقه‌مند هستم

 • اگر ناچار باشید با کسی که فارسی بلد نیست ارتباط برقرار کنید یافتن راهی برای بیان مطلب خود تا چه اندازه برایتان آسان است؟

الف) معمولاً برایم دشوار است.

ب) گاهی برایم آسان است.

ج) اغلب برایم آسان است.

 • چقدر از ساختن چیزهای جدید لذت می‌برید؟

الف) معمولاً لذت نمی‌برم.         ب) گاهی لذت می‌برم         ج) اغلب لذت می‌برم

 • با افرادی که به سخنی متقاعد می‌شوند چگونه برخورد می‌کنید؟

الف) در دریافتن دلایل متقاعد کننده اشکال دارم.

ب) سعی می‌کنم برای متقاعد کردن آنها دلایل مختلف بیاورم.

ج) برای متقاعد کردن آنها دلایل بسیار می‌یابم.

 • وقتی می خواهید کار پیچیده ای را انجام دهید کدام روش را بر می گزینید؟

الف) روش واحدی را می یابم.

ب) شاید بتوانم چند روش پیدا کنم.

ج) می توانم روشهای متنوعی را بیابم.

 • چه نوع کاری را بیشتر دوست دارید؟

الف) کاری که تقریباً همه مراحل آن روشن باشد.

ب) کاری که بخشی از آن از پیش مشخص شده باشد.

ج) کاری را که بیشتر مراحل آن نیازمند ابتکار باشد.

 • آیا توضیح دلایل پیچیده برای شما دشوار است؟

الف) خیلی دشوار است.

ب) می توانم توضیحات کلی ارایه دهم.

ج) می توانم توضیحات بسیاری ارایه دهم.

 • اگر به یک گردهمایی دعوت شوید تا درباره مسایل جامعه بحث کنید تهیه فهرستی طولانی چقدر برایتان دشوار است؟

الف) خیلی             ب) تا حدی             ج) چندان هم دشوار نیست

 • اگر از شما دعوت شود در انجن شهر به منظور دریافت کمک مالی پیشنهادی ارایه دهید تا چه اندازه از عهده این کار برمی‌آیید؟

الف) ارایه پیشنهاد برایم دشوار است.

ب) می‌توانم تعداد اندکی پیشنهاد ارایه دهم.

ج) می‌توانم پیشنهادهای زیادی ارایه دهم.

 • آیا می‌توانید به یک معلم کلاس اول کمک کنید تا راه‌های گوناگون بسیاری را برای آموزش اعداد بیابد؟

الف) خیر         ب) شاید بتوانم            ج) بله

 • کمک فکری به مدرسه‌هایی که با امکانات محدود برای دستیابی به راه‌هایی جهت تأمین امکانات چقدر برای شما آسان است؟

الف) خیلی دشوار است.

ب) می‌توانم راه‌های جدیدی را ارایه دهم.

ج) نمی‌توانم راه‌های جدیدی ارایه دهم.

 • وقتی حادثه غیرعادلانه‌ای برای شما رخ می‌دهد آیا سعی می‌کنید به عواملی که در آن دخالت داشته‌اند پی ببرید؟

الف) سعی نمی‌کنم.      ب) گاهی سعی می‌کنم.        ج) معمولاً سعی می‌کنم.

 • وقتی حادثه عجیی رخ می‌دهد معمولاً چه می‌کنید؟

الف) به آن توجه‌ای نمی‌کنم.

ب) به جستجوی برخی از علل اصلی آن می‌پردازم.

ج) به جستجوی همه علل ممکن می‌سازم.

 • وقتی به چیزی علاقه‌مند می‌شوید چقدر به جزئیات آن توجه می‌کنید؟

الف) زیاد به جزئیات توجه نمی‌کنم.

ب) به جزئیات کلی آن توجه می‌کنم.

ج) به همه جزئیات آن توجه می‌کنم.

 • وقتی به یک آواز گوش می‌کنید چقدر به محتوای آن توجه می‌کنید؟

الف) هیچ‌وقت           ب) گاهی          ج) خیلی توجه می‌کنم

 • وقتی به یک اثر هنری توجه می‌کنید آیا به آنچه هنرمند سعی دارد بگوید توجه دارید؟

الف) خیر              ب) اغلب               ج) بله

 • وقتی یک نمایش بدون کلام (پانتومیم) تماشا می‌کنید، چه واکنشی نشان می‌دهید؟

الف) فقط برای لذت بردن تماشا می‌کنم.

ب) تماشا می‌کنم و سعی می‌کنم پیام عمومی آن را درک کنم.

ج) آن را تماشا می‌کنم و سعی می‌کنم همه پیام آن را درک کنم.

 • پس از تماشای فیلمی که شما را تحت تأثیر قرار می‌دهد معمولاً چه می‌کنید؟

الف) به کار بعدی خود می‌پردازم.

ب) شاید درباره یک جنبه از فیلم با دیگران صحبت کنم.

ج) درباره حوادث فیلم فکر می‌کنم و درباره آن با دیگران صحبت می‌کنم.

 • وقتی نامه‌ای می‌نویسید معمولاً چه مطالبی در آن می‌گنجانید؟

الف) درباره چیزهایی می‌نویسم که دیگران به دانستن آن نیازمندند.

ب) درباره مهم‌ترین حوادث می‌نویسم.

ج) درباره جزئیات زندگی خودم می نویسم.

 • وقتی کتابی را می‌خوانید آیا آنچه را می‌خوانید در ذهن خود مجسم می‌کنید؟

الف) بله              ب) گاهی               ج) خیر

 • در آنچه انجام می‌دهید از چه مقدار پیچیدگی لذت می‌برید؟

الف) از انجام امور ساده و سر راست.

ب) از انجام امور زندگی پیچیده.

ج) از انجام امور پیچیده.

 • چقدر به جزئیات کاری که انجام می‌دهید می‌پردازید؟

الف) به ندرت              ب) گاهی               ج) اغلب

برگه پاسخ‌نامه آزمون خلاقیت

نام: ………………………. نام‌خانوادگی: ……………………. تاریخ تولد: …………
کلاس: ……..…………….…. تاریخ اجرا: …………………………

 

سؤال شماره الف ب ج سؤال شماره الف ب ج سؤال شماره الف ب ج
۱       ۲۱       ۴۱      
۲       ۲۲       ۴۲      
۳       ۲۳       ۴۳      
۴       ۲۴       ۴۴      
۵       ۲۵       ۴۵      
۶       ۲۶       ۴۶      
۷       ۲۷       ۴۷      
۸       ۲۸       ۴۸      
۹       ۲۹       ۴۹      
۱۰       ۳۰       ۵۰      
۱۱       ۳۱       ۵۱      
۱۲       ۳۲       ۵۲      
۱۳       ۳۳       ۵۳      
۱۴       ۳۴       ۵۴      
۱۵       ۳۵       ۵۵      
۱۶       ۳۶       ۵۶      
۱۷       ۳۷       ۵۷      
۱۸       ۳۸       ۵۸      
۱۹       ۳۹       ۵۹      
۲۰       ۴۰       ۶۰      

 

آزمون خودپذیری

این تحقیق درباره نگرش‌های شماست. البته برای هر سؤال پاسخ صحیحی وجود ندارد. بهترین پاسخ آن پاسخی است که حس می‌کنید در مورد شمار صدق می‌کند.

شما باید به هر سؤال در ورقه پاسخ مطابق با طرح‌ریز پاسخ گویید.

 

۱ ۲ ۳ ۴ ۵
ابداً در مورد من صدق نمی‌کند خیلی کم در مورد من صدق می‌کند کمابیش در مورد من صدق می‌کند خیلی زیاد در مورد من صدق می‌کند کاملاً در مورد من صدق می‌کند

 

به خاطر داشته باشید بهترین پاسخ پاسخی است که فقط به خودتان مربوط می‌شود.

 • دلم می‌خواست می‌توانستم کسی را پیدا کنم که به من بگوید مسایل شخصی خود را چگونه حل کنم.

۲) در مورد ارزش خودم به عنوان یک انسان تردید نمی‌کنم. حتی اگر فکر کنم دیگران در این مورد تردید دارند.

۳) با هر جور شخصی، از بالاترین تا پایین‌ترین افراد می‌توانم راحت باشم.

۴) چنان غرق در کارهایم می‌شوم که نداشتن دوست صمیمی ناراحتم نمی‌کند.

۵) من با صرف وقت و انرژی برای انجام کارهای دیگران موافق نیستم. من معتقدم شخص باید به کارهای خود و خانواده‌اش رسیدگی کند و خود را درگیر مسایل دیگران نکند.

۶) وقتی دیگران درباره من حرفهای دلپذیری می‌زنند، باور کردن این که آنها جدی می‌گویند برایم دشوار است به نظر می‌رسد که مرادست می‌اندازند یا گفته‌هایشان از روی صداقت نیست.

۷) اگر کسی از من انتقاد کند یا چیزی علیه من بگوید تحملش برایم دشوار است.

۸) من در مجامع عمومی زیاد صحبت نمی‌کنم زیرا می‌ترسم اگر چیزی را اشتباه بگویم مردم از من انتقاد بکنند یا به من بخندند.

۹) من متوجه این نکته هستم که از زندگی خود به بهترین نحو استفاده نمی‌کنم و من اصلاً باور ندارم این توانایی در من باشد که انرژی خود را صرف کارهای بهتری بکنم.

۱۰) من با خوبی کردن در حق دیگران موافق نیستم، زیرا مساعدت به مردم باعث می‌شود که دیگران از آدم سوء استفاده کنند.

۱۱) به نظر من بیشتر احساس‌ها و انگیزه‌هایی را که نسبت به مردم دارم کاملاً طبیعی و قابل قبول هستند.

۱۲) اگر من همیشه چنین بدشانس نبودم موقعیت بیشتری به دست می‌آوردم.

۱۳) وقتی باید گروهی را مخاطب قرار دهم خجالت می‌کشم و نمی‌توانم خوب صحبت کنم.

۱۴) من بیشتر از در لزوم با معیارهای دیگران زندگی می‌کنم.

۱۵) من حس می‌کنم که رفتار مردم با من نسبت به رفتار طبیعی آنها با دیگران تفاوت دارد.

۱۶) وقتی در گروهی هستم، غالباً از ترس اشتباه زیاد حرف نمی‌زنم.

۱۷) من حس می‌کنم، خیلی عادی نیستم ولی دوست دارم احساس عادی داشته باشم.

۱۸) من تمایل دارم از مشکلات خود طفره برم.

۱۹) من به آسانی از دست افرادی که با من بحث می‌کنند ناراحت می‌شوم.

۲۰) من نمی‌توانم با افرادی که کارهایی را انجام می‌دهند که به نظر من اشتباه است دوست باشم.

۲۱) من حس می‌کنم که با دیگران فرق دارم، دوست داشتم از دانستن اینکه با دیگران چندان فرقی ندارم احساس امنیت می‌کردم.

۲۲) من می‌ترسم مردمی را که مرا دوست دارند بفهمند که من واقعاً چطور آدمی هستم، زیرا بیم دارم از من ناامید شوند.

۲۳) من غالباً از احساس حقارت رنج می‌برم.

۲۴) به خاطر وجود دیگران من نتوانسته‌ام آن اندازه که حقم بوده است موفق شوم.

۲۵) من در موقعیت‌های اجتماعی بسیار خجالیتم و نسبت به محدویتهای خود آگاه هستم.

۲۶) من حس می‌کنم که از دیگران نه بالاترم و نه پایین‌تر.

۲۷) من تصور می‌کنم عصبی و یا چیزی در این حد هستم.

۲۸) ممکن است با کسی ازدواج کنید که کامل نباشد. اما من معتقدم میتوان سعی کرد تا او را به دلخواه خود تغییر داد.

۲۹) وقتی با افرادی هستم که از نظر موقعیت شغلی یا درسی بر من برتری دارند، احساس خجات می‌کنم.

۳۰) وقتی که تنها دور از مردم هستم بیشتر لذت می‌برم.

برگه پاسخ‌نامه

نام: ………………………. نام‌خانوادگی: ……………………. تاریخ تولد: …………
کلاس: ……..…………….…. تاریخ اجرا: …………………………

 

۱ ۲ ۳ ۴ ۵
  خیلی کم در مورد من صدق می‌کند کمابیش در مورد من صدق می‌کند خیلی زیاد در مورد من صدق می‌کند کاملاً در مورد من صدق می‌کند

 

شماره سوال درجه‌ها شماره سوال درجه‌ها شماره سوال درجه‌ها
۱ ۲ ۳ ۴ ۵ ۱ ۲ ۳ ۴ ۵ ۱ ۲ ۳ ۴ ۵
۱           ۱۵           ۲۹          
۲           ۱۶           ۳۰          
۳           ۱۷           ۳۱          
۴           ۱۸           ۳۲          
۵           ۱۹           ۳۳          
۶           ۲۰           ۳۴          
۷           ۲۱           ۳۵          
۸           ۲۲           ۳۶          
۹           ۲۳           ۳۷          
۱۰           ۲۴           ۳۸          
۱۱           ۲۵           ۳۹          
۱۲           ۲۶           ۴۰          
۱۳           ۲۷                      
۱۴           ۲۸                      

 

این تکه ای از پایان نامه رایگان رشته روانشناسی و علوم تربیتی

با موضوع :

بررسی رابطه عزت نفس با پرخاشگری در دانش آموزان ۱۰۵ص

می باشد برای دیدن بقیه قسمت ها می توانید از قسمت بالای سایت کلمه کلیدی مورد نظر را سرچ کنید

سایت ما حاوی تعداد زیادی پایان نامه رایگان در رشته روانشناسی و علوم تربیتی و مشاوره (هم در مقطع کارشناسی و هم در مقطع کارشناسی ارشد)می باشد

می توانید از قسمت دسته بندی که در بالای سایت قرار دارد بقیه پایان نامه ها را هم ببینید و از متن کامل آنها استفاده نمایید البته ممکن است بعضی از متون موقع انتقال از فایل ورد به هم بریزد یا عکس ها درج نشود برای دانلود پایان نامه ها با فرمت ورد به همراه تمام پیوست ها به لینک زیر مراجعه کنید:

در سایت مرجع دانلود پایان نامه می توانید صدها پایان نامه رافقط با داشتن یک پسورد  دانلود کنید و به متن کامل آنها دسترسی بدون محدودیت داشته باشید.

برای جزییات بیشتر اینجا کلیک کنید 

سایت فوق (payanname.net) قوی ترین سایت در زمینه دانلود پایان نامه است 

کافیست عبارت

دانلود پایان نامه

را در گوگل سرچ کنید

خواهید دید که گوگل این سایت را به عنوان اولین گزینه معرفی می کند 

برای دانلود متن کامل پایان نامه های جدید کارشناسی ارشد روانشناسی و علوم تربیتی  می توانید لینک های زیر را هم ببینید :

قسمت سوم لیست پایان نامه های دانلودی رشته روانشناسی و علوم تربیتی  ۲۰۸ پایان نامه

قسمت پنجم لیست پایان نامه های دانلودی رشته روانشناسی و علوم تربیتی  ۲۲۲ پایان نامه

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *