پرخاشگری چگونه یاد گرفته می شود ؟: دانلود رایگان پایان نامه روانشناسی: بررسی رابطه پرخاشگری و پیشرفت تحصیلی در بین دانش آموزان مقطع ابتدایی به جز مقطع اول دبستان شهرقزوین


دانلود پایان نامه

 

پرخاشگری چگونه یاد گرفته می شود ؟

تجربة شخصی و مشاهده دیگران به ما یاد داده است كه پرخاشگری اغلب بی نتیجه نیست . مطالعات نشان می دهد كه حیوانات را می توان با كمك یك سری در گیریها از موجوداتی مطیع و سر به راه به جنگنده هایی افسار گسیخته تبدیل كرد . كودكان را نیز می توان تحت تاثیر قرار داد ف كودكی كه پرخاشگریش نسبت به دیگر كودكان با موفقیت همراه باشد ، استعداد پرخاشگری بیشتری را در آینده دارد (پترسون و همكاران ، 1967 ) . به همین ترتیب ، بازیكنان پرخاشگری هاكی – كسانی كه در بازیهای خشن خطاهای بیشتری را مرتكب می شوند – گلهای بیشتری می زنند تا بازیكنان غیر پرخاشگر . در هر دوی ایم موارد ، به نظر می رسد پرخاشگری وسیله ای است برای دستیابی به پاداشهای خاص (Myers , 1988 : 410  )

آلبرت بندورا [1](1961) پیشروی نظریه یادگیری اجتماعی عقیده دارد كه پرخاشگری نه تنها از طریق تجربه ؛ بلكه با مشاهده رفتار دیگران نیز مانند بسیاری از رفتارهای اجتماعی دیگر آموخته  می شود .

بندورا دو گروه كودك را انتخاب كرد و هر گروه را در معرض تماشای یكی از دو فیلم كوتاه قرار داد . در یكی از این فیلمها ، الگو یك فرد بزرگسال بود كه عروسكی (دلقك باد شده ) را به شیوه خشونت بار مورد ضرب و شتم قرار می داد . در فیلم دیگر الگو به روشی غیر خشونت آمیز و آرام و كاملاً ساكت با عروسك بازی می كرد . بعد از نمایش فیلم به كودكان هر دو گروه اجازه داده شد كه آزادانه در یك اتاق كه پر از اسباب بازیها  از جمله عروسك مورد استفاده الگو بود ،بازی كنند . مشاهده رفتار آنان نشان داد كه كودكانی كه رفتار پرخاشگرانه و خشونت آمیز مدل را دیده بودند بیشتر از گروهی كه چنین رفتاری  را  ندیده  بودند تمایل  به انجام رفتار پرخاشگرانه و خشونت آمیز با عروسك  را داشتند  .

نقش رسانه ها ی گروهی و فیلمهای تلویزیونی در آموزش پرخاشگری

رسانه های گروهی در شكل دهی و آموزش رفتارهای گوناگون نقش مهمی به عهده دارند . همان طوری كه در بحث از نظریة بندورا مطرح شد ، یادگیری مشاهده ای و سر مشق گیری از دیگران بخش مهمی از یادگیری های ما را تشكیل می دهد . بر اساس گزارش مجله اخبار آمریكا و گزارشهای جهان ، كودكان آمریكایی روزانه یازده ساعت با ویدئو ، تلویزیون كابلی و تلویزیونهایی كه بابت هر بار تماشا باید برای آن پول پرداخت ، سرو كار دارند .  به این ترتیب تلویزیون ، قصه گو ، له لة نصیحت گر ، معلم و پدر و مادر بچه ها شده است . كودكان آمریكایی در دوره ابتدایی 5000 ساعت و در پایان دبیرستان 19000 ساعت به تلویزیون نگاه می كنند و این ارقام شگفت آور نشانگر زمانی بیشتر از مدت زمانی است كه آنها در كلاس درس حضور پیدا می كنند . بر اساس تحقیق پرایل [2] (1981 ) یك كودك آمریكایی بین 5 تا 15 سال به طور متوسط بیشتر از 13400 صحنه خشونت بار و خرابكارانه را از تلویزیون تماشا می كند .

رسانه های گروهی هر رو بیش از پیش فیلمهای خشن و وحشیانه را به نمایش در می آورند و كتاب و نوارهایی از همین مقوله را منتشر می سازند . یافته های پژوهشی نشان می دهد كه فیلمهای سینمایی ، تلویزیونی و ویدئویی از عوامل بسیار مؤثر در كجرویها و بزهكاریهای جوانان هستند . نمایش اعمال خشونت بار ، كشتار ، جنایت ، خون آشامی و نیز صحنه های هیجان انگیز در فزونی و تشدید كجرویها اثر بسزایی دارد . البته باید توجه داشت كه همة تماشاگران به اندازه تحت تأثیر فیلمهای بد آموز قرار نمی گیرند ؛ بلكه با توجه به آموخته ها و تجربه های پیشین خود برداشتهای گوناگونی دارند . هنگامی كه افراد برای تماشای فیلم می روند ، دارای ضمیری چون ” لوح سفید ” نیستند ؛ بلكه قبلاً زمینه انفعالی پیدا كرده اند كه انتخاب نوع فیلم ، خود دلیل اندیشة پیش ساخته آنان است .

البته نقش رسانه های گروهی را در كم كردن پرخاشگری نمی توان نادیده گرفت . برای نمونه چنانچه عملكرد رسانه های گروهی به شكلی باشد كه انتظارات بیش از حدی از نظر اجتماعی و  شخصی در مردم پدید آورد كه با واقعیات زندگی آنها انطباق نداشته باشد ؛ این مسأله  موجب  رنجش ، تحریك پذیری  و توهم خواهد شد  و كوتاهترین راه برای پالایش روانی برای فرد ،  پرخاشگری است . اما اگر رسانه های گروهی واقعیتهای اجتماعی را عرضه كنند و راهكارهای مقابله با ناكامی را به افراد بیاموزند و بتوانند افرادی را به عنوان الگو مطرح كنند كه به خاطر شخصیت سالم و پشتكار و ویژگیهای مثبت دیگر ، در زندگی خود موفق شده اند . می توانند نقش مهمی را در بهسازی جامعه ایفا كنند .

آیا پرخاشگری همواره زیان آور است یا فایده هایی نیز دارد ؟

بر خلاف آنچه در بادی امر به نظر می رسد ، پرخاشگری همیشه ناپسند و زیان آور نیست ؛  بلكه اگر از حد اعتدال خارج نشود و هدف آن تسلط بر مشكلات زندگی و ترقی و تعالی و آسایش آدمی باشد ، نه تنها سودمند است ، بلكه ضرورت نیز دارد . البته اشكال بزرگی كه در اینجا وجود دارد ، این است كه نمی توان میان پرخاشگریهای ناپسند و زیان آور و آنهایی كه برای زندگی ضرورت دارد و سودمند است ، حدی معین كرد و خط فاصلی كشید . كودكی كه علیه بزرگترها سركشی می كند پركشی می كند پرخاشگر است ، ولی در عین حال نشان می دهد كه انگیزه ای او را به سوی استقلال ، كه جزء ضروری و باارزش رشد است ، رهبری می كند .

بر اساس مطالعه انجام شده در برخی از میمونها ، متوجه شده اند كه پرخاشگری در گروهی از آنها نقش مهمی در تغذیه ، تولید مثل و تعیین شیوه تسلط ایفا می كند و قویترین و پرخاشگرترین مذكر گروه از طریق ابزار پرخاشگری ، مقام مسلط را به خود اختصاص می دهد (ارونسون ،1369 : 173 ) . به نظر می رسد وضع و حال رفتار آدمی نیز به همین گونه است كوششهای بچه میمون و كودك انسان كه از روی كنجاوی و كسب استقلال صورت می گیرد ، گاه با پرخاشگری همراه است . پرخاشگری در مواقعی چاشنی اساسی رشد كودك است و او نمی تواند بی آن ، بندهای وابستگی خود را از دیگران (مادر یا دیگر بزرگسالان ) بگسلد و بر خود تكیه كند و به تدریج استقلال شخصی به دست بیاورد .

جین گودال [3] جانورشناس انگلیسی در جنگلهای تانگانیكا مشاهده كرد كه یك  شمپانزه  نر  بزرگ با غرور و تبختر تمام از سر لاشة جانوری كه به تازگی كشته بود كنار رفت تا ماده ای كه بچه كوچكی داشت از آن بخورد ، هیچ یك از نرهایی كه ناظر صحنه بودند ، با تمام عجز و ناله ای كه كردند ، اجازة چشیدن آن را نیز نیافتند (ولاهوس ،1357 : 140 ). رفتار شمپانزه  را می توان پرخاشگری ” نوعدوستانه ” نامید . گاه از دیدگاه دیگری استدلال می شود كه پرخاشگری عمل مفید و لازمی است . فروید معتقد بود كه اگر انسان برای ابراز پرخاشگری اجازه نیابد ، نیروی پرخاشگرانه انباشته شده و سرانجام به شكل خشونت مفرط و یا بیماری روانی ظاهر می شود .

كنترل پرخاشگری

روان شناسی فروید ، كلیه اعمال آدمی را با دو غریزه زندگی و مرگ تحلیل می كند و می گوید غریزه مرگ هم باید به شكلی تخلیه شود : یا به بیرون ، به صورت پرخاشگری و دیگر كشی ، و یا به درون ، به صورت اعمال خود – تخریبی و خودكشی . به همین دلیل است كه نمی توان پرخاشگری را به كلی ریشه كن كرد ، حداكثر كاری كه می شود كرد ” پالایش ” آن است ؛ یعنی هدایت كارمایه ( انرژی ) این غریزه در جهتی كه مورد قبول اجتماع و به سود آن باشد . مثل : مسابقات ورزشی ، فعالیتهای سیاسی و رقابتهای سالم .

به تعبیر فروید برای پالایش روانی و كنترل پرخاشگری راه حلهایی وجود دارد :

  • صرف نیرو در فعالیتهای بدنی از قبیل  بازیهای ورزشی  ، جست و خیز ، مشت زدن به كیسه بوكس و غیره . بازیهای رقابتی راه گریزی است برای كنترل پرخاشگری ؛
  • اشتغال به پرخاشگری خیالی و غیر مخرب . شواهد حاكی از آن است كه ” خیالپردازی ” دربارة پرخاشگری احساس بهتری به مردم می دهد و حتی می تواند منجر به كاهش موقتی در پرخاشگری گردد.
  • اعمال پرخاشگری مستقیم ، حمله به ناكام كننده ، صدمه زدن به او ، ناراحت كردن او ، ناسزا گفتن به او و جز اینها ؛
  • دوری جستن از موقعیتهای پرخاشگری ؛
  • برای رهایی از تنشهای روانی ، بزرگسالان باید فرصتهایی به دست آوردند تا مانند كودكان رفتار كنند . این روش به آنان این امكان را می دهد تا مانند زمانی كه در مهد كودك بوده اند ، تقریباً هر كاری را كه دوست دارند در محیط گردهمایی خود انجام دهند (بازگشت به زمان كودكی ).

از خود بیگانگی انسان امروز

چندی پیش ، در شهر مارلیك كرج ، مردی در یك اقدام جنون آمیز با به آتش كشیدن خانه اش ، خانواده یازده نفری خود را به كام مرگ فرستاد. او در وصیت نامه ای كه از خود به جای گذاشت ، نوشته بود ” … انسانها بی احساس شده اند ، عاطفه از بین رفته و انسانها ماشینی شده اند … ” ظاهراً نویسنده این مطلب می خواسته است ، مفهومی را بیان كند كه جامعه شناسان به آن ” از خود بیگانگی “[4]گویند . فروغ فرخزاد با درون بینی شاعرانه خود ، ماشینی شدن  ومسخ شدن تدریجی انسان امروز را در شعر ” دیدار در شب ” توصیف می كند و ” زنده های امروزی را چیزی به جز تفاله یك زنده نمی داند ” [5] و ویرژیل گئورگیو نویسندة رمان ساعت 25 می نویسد : ” وقتی كه انسان با ماشین همانند شود و هویت ماشینی پیدا كند ؛ در آن موقع دیگر انسانی در پهنای زمین باقی نخواهد ماند .”

" مهاتما گاندی " [6]تمدن ماشینی را " عصر سیاه " می نامد و می گوید : " به زعم این تمدن ،  مادیات تنها هدف زندگی است و در آن كمترین اعتنایی به معنویات نمی شود . این تمدن اروپاییان را دیوانه می كند و ایشان را بندة زر می سازد ... قلب تمدن جدید " ماشین " است .

 

این تکه ای از پایان نامه رایگان رشته روانشناسی و علوم تربیتی

با موضوع :

بررسی رابطه پرخاشگری و پیشرفت تحصیلی در بین دانش آموزان مقطع ابتدایی به جز مقطع اول دبستان شهرقزوین

می باشد برای دیدن بقیه قسمت ها می توانید از قسمت بالای سایت کلمه کلیدی مورد نظر را سرچ کنید

سایت ما حاوی تعداد زیادی پایان نامه رایگان در رشته روانشناسی و علوم تربیتی و مشاوره (هم در مقطع کارشناسی و هم در مقطع کارشناسی ارشد)می باشد

می توانید از قسمت دسته بندی که در بالای سایت قرار دارد بقیه پایان نامه ها را هم ببینید و از متن کامل آنها استفاده نمایید البته ممکن است بعضی از متون موقع انتقال از فایل ورد به هم بریزد یا عکس ها درج نشود برای دانلود پایان نامه ها با فرمت ورد به همراه تمام پیوست ها به لینک زیر مراجعه کنید:

در سایت مرجع دانلود پایان نامه می توانید صدها پایان نامه رافقط با داشتن یک پسورد  دانلود کنید و به متن کامل آنها دسترسی بدون محدودیت داشته باشید.

برای جزییات بیشتر اینجا کلیک کنید 

سایت فوق (payanname.net) قوی ترین سایت در زمینه دانلود پایان نامه است 

کافیست عبارت

دانلود پایان نامه

را در گوگل سرچ کنید

خواهید دید که گوگل این سایت را به عنوان اولین گزینه معرفی می کند 

برای دانلود متن کامل پایان نامه های جدید کارشناسی ارشد روانشناسی و علوم تربیتی  می توانید لینک های زیر را هم ببینید :

قسمت سوم لیست پایان نامه های دانلودی رشته روانشناسی و علوم تربیتی  208 پایان نامه

قسمت پنجم لیست پایان نامه های دانلودی رشته روانشناسی و علوم تربیتی  222 پایان نامه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *