پایان نامه شیوع افسردگی و ارتباط آن با الگوهای غذایی در زنان مراجعه کننده به مراکز بهداشتی درمانی شمال و غرب تهران در سال 1392

دانلود پایان نامه

دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی قزوین

دانشکده بهداشت

 

پایان نامه جهت اخذ درجه کارشناسی ارشد رشته علوم بهداشتی در تغذیه

عنوان

شیوع افسردگی و ارتباط آن با الگوهای غذایی در زنان مراجعه کننده به مراکز بهداشتی درمانی شمال و غرب تهران در سال 1392

استاد راهنما

دکتر رزا زاوشی

اساتید مشاور

دکتر بهرام رشیدخانی

دکتر رضا رستمی

دی ماه 1393

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده پایان نامه درج نمی شود

(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

فهرست مطالب
صفحه عنوان
1 فصل اول: مقدمه و بیان مسآله
2 1-    مقدمه
2 1-2- بیان مسآله و اهمیت پژوهش
5 1-3- اهداف و فرضیات
5 1-3-1- هدف اصلی
5 1-3-2- اهداف فرعی
5 1-3-3- سوالات پژوهش
6 1-3-4- فرضیات پژوهش
7 فصل دوم: بررسی متون
8 1-    مقدمه
8 2-2- روش های شناسایی الگوهای غذایی
8 2-2-1- تحلیل عاملی
8 2-2-2- تحلیل خوشه ای
9 2-2-3- شاخص های تغذیه ای
9 2-3- مروری بر مطالعات انجام یافته
9 2-3-1- مطالعات انجام شده در زمینه افسردگی در ایران
11 2-3-2- مطالعات انجام شده در زمینه افسردگی در سایر کشورها
12 2-3-3- مطالعات انجام شده در زمینه الگوهای غذایی و افسردگی در ایران
12 2-3-4- مطالعات انجام شده در زمینه الگوهای غذایی و افسردگی در سایر کشورها
20 فصل سوم: روش پژوهش
21 3-1- مقدمه
21 3-2- نوع پژوهش
21 3-3- جامعه پژوهش
21 3-3-1- معیارهای ورود به مطالعه
22 3-4- روش نمونه گیری و حجم نمونه
22 3-5- روش گردآوری داده ها
23 3-6- ابزار گردآوری داده ها
23 3-6-1- ارزیابی متغیرهای جمعیتی، اقتصادی- اجتماعی، شیوه زندگی و وضعیت سلامتی
23 3-6-2- ارزیابی شدت افسردگی
23 3-6-3- ارزیابی دریافت های غذایی
24 3-6-4- ارزیابی فعالیت بدنی
25 3-6-5- ارزیابی وضعیت تن سنجی
25 3-7- روش تجزیه و تحلیل داده ها
28 3-8- مکان و زمان مطالعه
28 3-9- محدودیت های پژوهش
28 3-10- ملاحظات اخلاقی
29 3-11- تعریف واژه ها
31 فصل چهارم: یافته ها                 
32 4-1- تعیین شدت افسردگی در زنان مورد مطالعه
33 4-2- الگوهای غذایی شناسایی شده
35 4-3- توزیع متغیرهای جمعیتی و اقتصادی – اجتماعی  در دسته های مختلف شدت افسردگی
37 4-4- توزیع متغیرهای شیوه زندگی و وضعیت سلامتی، نمایه توده بدن و انرژی دریافتی در دسته های مختلف شدت افسردگی
39 4-5- توزیع متغیرهای جمعیتی در دسته های مختلف الگوهای غذایی
40 4-6- توزیع متغیرهای اقتصادی- اجتماعی در دسته های مختلف الگوهای غذایی
42 4-7- توزیع متغیرهای شیوه زندگی و وضعیت سلامتی، نمایه توده بدن و انرژی دریافتی در دسته های مختلف الگوهای غذایی
45 4-8- نسبت شانس و فاصله اطمینان 95% برای ابتلا به افسردگی در بین دسته های الگوهای غذایی
46 فصل پنجم: بحث، نتیجه گیری و ارائه پیشنهادات
47 5-1- بحث در مورد یافته های مربوط به افسردگی
47 5-1-1- بحث در مورد یافته های مربوط به شیوع افسردگی
48 5-1-2- بحث در مورد عوامل مرتبط با افسردگی
48 5-1-2-1- سن
48 5-1-2-2- بعد خانوار و تعداد فرزندان
48 5-1-2-3- تحصیلات
49 5-1-2-4- درآمد
49 5-1-2-5- وضعیت مالکیت منزل مسکونی
49 5-1-2-6- وضعیت شغلی
50 5-1-2-7- وضعیت تاهل
50 5-1-2-8- اندازه های تن سنجی
51 5-1-2-9- انرژی دریافتی

برای دانلود متن كامل پایان نامه اینجا كلیك كنید

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *