پایان نامه رایگان روانشناسی-معیارهای ارتباط بین هوش هیجانی و رضایت مندی زناشویی

دانلود پایان نامه

ارتباط بین هوش هیجانی و رضایت مندی زناشویی

در یك مطالعه كه در مركز تحقیقاتی روانپزشكی ایرلند انجام شد 1.119 فرد متأهل جهت ارزیابی هوش هیجانی (EQ ) و رضایت مندی زناشویی با استفاده از تست بار – ان بررسی شدند. از زوجین خواسته شد تا میزان رضایت شخصی زناشویی خود  را تعیین كنند. از این گروه 868 نفر رضایت داشتند و 251 نفر ناراضی بودند. گروه رضایتمند نسبت به گروه ناراضی در EQ توتال ( هوش هیجانی كل ) و 14 حوزه از 15 حوزة هوش هیجانی كه به وسلة تست بار – ان ارزیابی می‌شود نمرة بیشتری بدست آوردند.

نتایج : EQ كل در گروه رضایتمند 2/100 و در گروه ناراضی1/95( t=4.4; p=.00 )

شادمانی در گروه رضایتمند 7/99و در گروه ناراضی 5/93( t=5.5; p=.00 )

عزت نفس در گروه رضایتمند 7/100  ودر گروه ناراضی 7/95 ( t=4.8 ; p=.00 )

خود آگاهی هیجانی در گروه رضایتمند 7/101 و در گروه ناراضی9/96

( t= 4.7 ; p= .00 )

خود واقع بینی در گروه رضایتمند  6/96و در گروه ناراضی 91.9 ( t= 4.5 ; p = .00 )

واقع گرایی در گروه رضایتمند8/103  ودر گروه ناراضی 7/99  ( t= 3.7 ; p = .00 )

روابط بین فردی در گروه رضایتمند 1/99 ودر گروه ناراضی2/95 ( t= 3.7 ; p = .00 )

مسئوولیت پذیری اجتماعی در گروه رضایتمند 8/101و در گروه ناراضی 5/96

( t= 3.4 ; p = .00 )

خوش بینی در گروه رضایتمند  100و در گروه ناراضی96.5  ( t = 3.1 , p = .00 )

بحث :‌

نتایج به این صورت است :‌شادمانی، عزت نفس، خودآگاهی هیجانی و خود واقع بینی رابطة قوی تری با رضایت مندی زناشویی دارند و در مرحلة بعدی واقع گرایی، روابط بین فردی، مسئوولیت پذیری اجتماعی و خوش بینی قرار می‌گیرند.

معیار شادمانی :‌توانایی برای راضی بودن از زندگی خود به طور كلی، لذت بردن از مشاركت دیگران، لذت بردن و كسب شادی از زندگی، داشتن احساسات مثبت،‌صریح، مفرح و شوخ .

معیار عزت نفس :‌توانایی احترام گذاشتن به خود، داشتن اعتماد به نفس و داشتن احساس خوب از خود و احساسات مثبت در زندگی .

خود آگاهی هیجانی :‌توانایی درك احساسات و فهم چرایی و چگونگی احساس دیگران.

 معیار خود واقع بینی :‌توانایی داشتن هدف در زندگی برای بدست آوردن                 توانایی های بالقوه و پیگیری معنی دار، جذاب و مهیج .

معیار واقع گرایی :‌توانائی ارزیابی صحیح موقعیت فعلی بر پایه صحیح و واقع بینانه .

معیار روابط بین فردی :‌توانایی ایجاد و حفظ روابط رضایتمندانه دو سویه كه دارای درجة صحیحی از صمیمیت می‌باشد و راحت بودن در دادن و گرفتن احساسات.

معیار مسئولیت پذیری اجتماعی : توانایی بودن به عنوان یك عضو هماهنگ، مشاركت جو، سازنده در گروههای اجتماعی و مسئوول و وابسته بودن و دارای نگرانی‌های پایه در مورد دیگران .

معیار خوش بینی : توانایی در نگاه كردن به نیمة روشن تر زندگی و حفظ              گرایش های مثبت به خصوص در رویارویی با موقعیت های سخت و پر تنش .

كاربرد : ‌شادمانی در روابط زناشوئی ارتباط قوی با موفقیت شغلی دارد.

این مطالعه عموماٌ بیان می‌كند كه شادمان بودن در بارة خود و زندگی همراه با عزت نفس مثبت، درك كردن خود، وجود داشتن در یك مسیر مشخص، انتظارات واقع بینانه، مهارتهای خوب بین فردی، همراه با حس مسئولیت پذیری در ارتباط با دیگران و توانایی حفظ نظرات مثبت در مواجه با شرایط سخت در تعیین رضایتمندی زناشویی سهیم هستند. این یافته ها خاطر نشان می‌كنند كه رضایتمندی از همسر رابطة نزدیكی با خلق عمومی ( شادمانی، خوش بینی )، جنبه‌های درونی ( عزت نفس، خود آگاهی هیجانی، خود واقع بینی )، جنبه‌های بین فردی ( مسئولیت پذیری اجتماعی و روابط بین فردی و تطابق پذیری ) دارد.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

این تکه ای از پایان نامه رایگان کارشناسی ارشد رشته روانشناسی و علوم تربیتی با عنوان بررسی رابطه هوش هیجانی و رضایت زناشویی 110صفحه  می باشد برای دیدن بقیه قسمت ها می توانید از قسمت بالای سایت کلمه کلیدی مورد نظر را سرچ کنید

سایت ما حاوی تعداد زیادی پایان نامه رایگان در رشته روانشناسی و علوم تربیتی و مشاوره می باشد می توانید از قسمت دسته بندی که در بالای سایت قرار دارد بقیه پایان نامه ها را هم ببینید و از متن کامل آنها استفاده نمایید

برای دانلود متن کامل پایان نامه های جدید کارشناسی ارشد روانشناسی و علوم تربیتی  می توانید لینک زیر را هم ببینید :

قسمت اول لیست پایان نامه های دانلودی رشته روانشناسی و علوم تربیتی  176 پایان نامه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *