پایان نامه رایگان روانشناسی-شیوه های دلبستگی و هوش هیجانی در رضایت مندی زناشویی در بین مردان و زنان پاكستانی


دانلود پایان نامه

شیوه های دلبستگی و هوش هیجانی در رضایت مندی زناشویی در بین مردان و زنان پاكستانی

مطالعه، تفاوت های بین شیوه های دلبستگی و هوش هیجانی و رضایت مندی زناشویی را در مردان و زنان پاكستانی بررسی كرده است. مطالعه شامل 204 شركت كنندة متأهل بود ( 118 زن و 91 مرد )

پرسشنامه ها شامل :‌پرسشنامة ارتباط و پرسشنامة هوش هیجانی (1998، اسكات و همكاران ) بود. رضایت مندی از روابط زناشویی بوسیلة معیار رضایت مندی زناشویی اندازه گیری شد. در مطالعة اخیر، تمام تئوریها بجز یكی از آنها مورد حمایت قرار گرفت.

این مطالعه از این موضوع حمایت كرد كه شیوة دلبستگی محكم ( مطمئن ) دارای هوش هیجانی بالاتری است و افراد با هوش هیجانی بیشتر دارای رضایت مندی زناشویی به مراتب بیشتری هستند. همچنین در این مطالعه مشخص شد كه شیوه های دلبستگی همراه با مدل مثبتی از خود ( مطمئن و آزاد ) در ابعاد هوش هیجانی نسبت به شیوه های دلبستگی با مدل منفی از خود ( گرفتار و ترسناك )، نمرات بالاتری می‌گیرد. در مورد رضایت مندی زناشویی تفاوتی بین نحوه های دلبستگی با مدل مثبت از خود              ( مطمئن و آزاد ( رها ) ) و مدل منفی از خود (گرفتار و ترسناك ) وجود ندارد.

 

 

 

 

 

 

ارتباط بین رضایت مندی زناشویی و هوش هیجانی

این مطالعه تلاش كرده كه ارتباط بین هوش هیجانی و رضایت مندی زناشویی را بررسی نماید. در سالهای گذشته، به نظر می رسد ازدواج دستخوش تغییرات زیادی شد. و به سمت یك روابط برابرنگر حركت كرده است. چنین به نظر می رسد كه صمیمیت و حل تضادها نقش مهمی‌در حفظ رضایت مندی زناشویی ایفاء می‌نمایند.

همچنین مهارتهای درگیر در حل تضاد و صمیمیت، یك سازة بزرگتر بنام هوش هیجانی را تشكیل می‌دهند.

مایر، سالووی و كاروسو (1998) مدل چهار شاخه ای از توانایی ها را برای هوش هیجانی توصیف نمودند. این مدل، هوش هیجانی را به صورت توانایی حساس بودن در بارة هیجانات خود و دیگران، كنترل و تنظیم هیجانات، توانایی بیان مؤثر هیجانات و در نهایت، توانایی استفاده از اطلاعات هیجانی ذخیره شده برای مواجه شدن با موقعیت‌های گوناگون، توصیف می‌نماید.

برای تعیین سطوح هوش هیجانی و رضایت مندی زناشویی، از پرسشنامه گزارش فردی اسكات( SRI ) و پرسشنامة بازنگری شده رضایت مندی زناشویی ( MSI –R ) برای گروهی از زوجین كه بیش از یكسال از ازدواج آنها می‌گذشت ( 61 نفر ) استفاده شد.

MANCOVA و ANCOVA برای ارزیابی ارتباط بین هوش هیجانی و زیر مجموعه های گوناگون رضایت مندی زناشویی در زوجین بكار رفت.

نتایج نشان داد ارتباط قابل توجهی بین هوش هیجانی و جنبه‌های گوناگون رضایت‌مندی زناشویی وجود دارد مشخص شد كه سطح هوش هیجانی در مردان دارای اثرات قابل توجه بر ارتباطات عاطفی و حل مشكلات در زوجین می‌باشد. همچنین این مسأله بر سطح رضایت مندی جنسی زنان و توانایی غلبه بر سابقة خانوادگی مشكلات، اثر می‌گذارد.

مشخص شد كه هوش هیجانی در زنان با كاهش سطح خشونت در مردان و توانایی بیشتر رسیدگی به سابقة خانوادگی مشكلات و نقش یابی همراه است. مشخص شد كه در بیشتر شرایط، سطح هوش هیجانی مردان مسئول رضایت مندی زناشویی زوجین می‌باشد.

نتایج بیشتر نشان می‌دهد كه هر چه فاصلة بین سطوح هوش هیجانی زوجین بیشتر باشد میزان عدم رضایت مندی زناشویی در آنها بیشتر است. برای تحقیقات آینده، ممكن است انجام یك مطالعه طولی با طبیعت مشابه با استفاده از نمونه های بیشتر سودمند باشد. معیارهای سنجش كه وابسته به گزارشات فردی نباشد ممكن است نتایج دیگری داشته باشند. در نهایت، مطالعات آینده با استفاده از نمونه هایی با فرهنگهای مختلف ممكن است در ارزیابی توانایی تعمیم یافته ها به تمام جوامع افریقای جنوبی سودمند باشد.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

هوش هیجانی و كیفیت روابط بین زوجین

به منظور ارزیابی اینكه آیا هوش هیجانی ( EI ) با كیفیت روابط كه بوسیلة افراد گزارش می‌شود ارتباط دارد یا خیر، تست توانایی هوش هیجانی و سنجش كیفیت روابط در 86 زوج هتروسكسوال در یك مركز دانشگاهی انجام گرفت. نتایج نشان داد كه زنان دارای هوش هیجانی به مراتب بیشتری از شركای مرد خود بوده و نمرات ET به زوجین بی ارتباط است.

یك آنالیز 2*2 از واریانس ( برای نتایج مثبت و منفی به شكل مجزا انجام شد ) برای بررسی اینكه چگونه میزان كیفیت روابط در چهار نوع مختلف از زوجین، ( زن با  هوش هیجانی بالا مرد با هوش هیجانی بالا، زن با هوش هیجانی پایین / مرد با هوش هیجانی پایین، و مانند آن) با یكدیگر متفاوت است، انجام شد. همانطور كه پیش بینی می‌شد، زوجین با هوش هیجانی پایین در هر دو فرد دارای پایین ترین نمرات در عمق روابط، حمایت و كیفیت مثبت روابط بودند و در عین حال بالاترین نمرات را در كیفیت منفی و متضاد روابط داشتند. بر خلاف فرضیه ما، زوجین با هوش هیجانی بالا در هر دو فرد، دارای نمرات بالاتری از نتایج مثبت و نمرات پایین تری از نتایج منفی نسبت به زوجین دارای هوش هیجانی بالا در یك فرد، نبودند.

 

 

این تکه ای از پایان نامه رایگان کارشناسی ارشد رشته روانشناسی و علوم تربیتی با عنوان بررسی رابطه هوش هیجانی و رضایت زناشویی 110صفحه  می باشد برای دیدن بقیه قسمت ها می توانید از قسمت بالای سایت کلمه کلیدی مورد نظر را سرچ کنید

سایت ما حاوی تعداد زیادی پایان نامه رایگان در رشته روانشناسی و علوم تربیتی و مشاوره می باشد می توانید از قسمت دسته بندی که در بالای سایت قرار دارد بقیه پایان نامه ها را هم ببینید و از متن کامل آنها استفاده نمایید

برای دانلود متن کامل پایان نامه های جدید کارشناسی ارشد روانشناسی و علوم تربیتی  می توانید لینک زیر را هم ببینید :

قسمت اول لیست پایان نامه های دانلودی رشته روانشناسی و علوم تربیتی  176 پایان نامه

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *