پایان نامه رایگان روانشناسی-رابطه هوش هیجانی و رضایت زناشویی -مدیریت عواطف و تأثیر آن بر زندگی زناشویی

دانلود پایان نامه

مدیریت عواطف و تأثیر آن بر زندگی زناشویی

میزان رضایت مندی و خوشحالی از زندگی زناشویی تا حد بسیار زیادی بستگی به توانایی زوجین در سازگاری مؤثر با تعارض ها و مدیریت عواطف منفی مانند عصبانیت و نفرت دارد. نتایج چندین پژوهش نشان می‌دهد كه توانایی خویشتنداری و تنظیم عواطف، در شادمانی های زندگی زناشویی و ثبات و تداوم آن حائز اهمیت زیادی است. برای مثال پژوهشگران دریافته اند كه زوج های خوشبخت و شاد در مقایسه با زوج هایی كه احساس رضایت و خوشبختی نمی‌نمایند، با هم سازگاری اخلاقی و رفتاری بیشتری دارند و در طول تعارض ها و كشمكش های زناشویی، كمتر در صدد تلافی كردن بر می آیند و این بدین معنی است كه زوج های خوشبخت، تمایل به منع و سركوبی تكانه هایی دارند كه آنان را وا می‌دارد تا در برابر واكنش های مخربانه و خصمانه همسرشان دچار خشم گردند یا به صورت نامعقولانه ای از رفتارهای آشتی جویانه و سازنده خودداری ورزند. (3)

شواهد دیگری وجود دارند كه نقش مهم مدیریت و تنظیم عواطف را در موفقیت و خوشبختی ازدواج نشان می‌دهند. این شواهد، نتیجه ی مطالعاتی هستند كه در زمینه های دیگر روان شناسی، مثل روان شناسی شخصیت یا روان شناسی بالینی صورت گرفته اند. پژوهشگران دریافته اند كه اصلاح و تنظیم عواطف در زمینه ی روابط زناشویی برای بعضی از زوج ها آسان تر است تا برخی دیگر. علت آن هم این است كه به طور طبیعی گروه اول از خلق مثبت و شادتری برخوردارند. در حقیقت، خصیصه های منفی عاطفی چون تكانشگری، عدم ثبات عاطفی، ترس و هراس و افسردگی نمی توانند پیش بینی كننده های مناسبی برای میزان سازش و توافق در امر ازدواج باشند  به همین ترتیب، برآیندهای منفی زندگی زناشویی با مجموعه ای از خصیصه های عاطفی كه مجموعاٌ به آن ها « عواطف منفی[1] » یا آمادگی برای تجربه ی نسبتاٌ مداوم علائمی چون اضطراب، تنش ،‌خشم، احساس طرد شدن و اندوه گفته می‌شود، ارتباط دارند. افرادی كه عواطف منفی زیادی دارند، تمایل زیادی به بروز واكنش های شدید به موقعیت هایی كه نسبتاٌ اضطراب زا یا نامطلوب هستند، دارند و از جمله ی افرادی می‌باشند كه به شدت از خود انتقاد می‌نمایند ،‌به سرزنش خود می پردازند و نسبت به احجافاتی كه دیگران در حق آنان روا می‌دارند، بیش از حد حساسیت نشان می‌دهند و به آن می اندیشند. همان گونه كه تصور می‌شود، این نوع خصیصه های منفی عاطفی می توانند در دراز مدت سبب نابودی شادی های زندگی زناشویی گردند. (3)

عدم توانایی در كنترل عصبانیت می تواند بر میزان شادی تجربه شده در زندگی زناشویی و تداوم آن تأثیری منفی و مخرب داشته باشد. برای مثال، در یك مطالعه ی طولی كه توسط كاسپی[2]، الدر[3]  و بم[4] انجام شده است ،‌مشاهده شد كه حدود 50% مردانی كه تاریخچه ای طولانی از ناسازگاری و خلق منفی در طول دوران كودكی خود داشته اند، در حدود سن چهل سالگی، از زنان خود جدا شده اند، در حالی كه تنها 22% مردانی كه از چنین تاریخچه ای در دوران كودكی برخوردار نبوده اند و دوران كودكی شاد و خوبی داشته اند در سنین میان سالی از همسران خود جدا شده بودند. به همین ترتیب، حدود 25% از زنانی كه تاریخچه بدخلقی و ناسازگاری در دوران كودكی داشته اند، طلاق گرفته اند و در عوض فقط 12% از زنانی كه تاریخچه ی خوش خلقی در دوران كودكی خود داشته اند، از شوهران خود طلاق گرفته اند. به علاوه، شوهران زنان بدخلقی كه از همسرانشان جدا شده اند، گزارش داده اندكه رضایت كمتری از زندگی خود داشته و مشكلات زیادتری در روابط زناشویی خود تجربه می‌نمایند. به طور كلی این یافته ها نشان می‌دهند كه توانایی مدیریت و اداره عواطف منفی خود و كنترل و ابراز هوشمندانه‌ی آن ها یك پیش نیاز یا پیش شرط اساسی برای داشتن یك زندگی زناشویی شاد و بادوام می‌باشد. البته این بدان معنی نیست كه زوج هایی كه این عواطف را ابراز نمی‌نمایند، زوج های خوشبختی نمی‌باشند.

هیچ چیز نمی تواند به اندازه استفاده از استدلال های منطقی بیش از حد و افراطی، باعث آتشین مزاج شدن یك مرد دچار مشكل عاطفی ( یا به نظر گاتمن مردان دچار            « حصار سنگی » ) شود. در واقع پژوهشگران دریافته اند كه زوج هایی كه به ابراز عواطف مثبت و مطلوب نسبت به همسر خود می پردازند و عاطفی هستند و یا افرادی كه می توانند به ابراز عاطفه شدید نسبت به دیگران بپردازند، افرادی هستند كه از زندگی زناشویی سعادتمندی برخوردارند و همسرانی شاد و جذاب و دوست داشتنی تلقی می‌گردند. (3)

یكی از یافته های جالب این است كه سعادت و شادی زندگی زناشویی تا حدود زیادی به فراوانی ابراز عواطف مثبت و از همه مهم تر، به تعداد دفعات ابراز عواطف منفی بستگی دارد.

مطالعه بر روی زندگی زناشویی زوج هایی كه سال های زیادی است با هم زندگی می‌كنند، نشان می‌دهد كه ابراز عواطف ،نقش عمده ای بر شادی ها وتداوم زندگی زناشویی دارد. برای مثال، در یك مطالعه ی گسترده بر روی زوج های میان سال و   مسن تر ( درشصتمین سال زندگی ) كارستن سن[5]، گاتمن[6]  و لونسون[7] دریافتند كه اگر چه زوج های خوشبخت از ابراز عواطف منفی چون خشم و اندوه در تعامل با یكدیگر خودداری نمی ورزند، اما به طور مداوم واكنش هایی چون عشق و محبت نسبت به هم را ابراز می‌نمایند و در تعامل هایشان با یكدیگر، از شوخی های مناسب استفاده می‌نمایند. به علاوه، زوج های خوشبخت نسبت به زوج هایی كه اختلافات زناشویی با یكدیگر دارند، در محدود نمودن و كاهش تعامل های منفی و مخرب و پیامدهای آن ها، مهارت بالایی از خود نشان می‌دهند. برای مثال، این زوج ها علاقه شدیدی به بروز واكنش های منفی در مقابل ابراز خشم و عصبانیت همسر خود ندارند و سعی می‌كنند با پاسخ ها یا رفتارهایی خنثی یا همدلانه یا دلجویانه به این عصبانیت ها پاسخ دهند نه رفتارهایی تلافی جویانه.

به طور خلاصه، ادبیات پژوهشی موجود در این زمینه، نشان می‌دهند كه مدیریت و تنظیم هوشمندانه‌ی عواطف، یك عامل مهم و تعیین كننده در سلامت زندگی زناشویی و ازدواج است. مدیریت عواطف هم چنین در برگیرنده ی ابراز مداوم عواطف مثبت چون عشق، احساس هم دلی، ایجاد جو اعتماد آمیز و لبریز از عشق و عاطفه می‌باشد. به همین دلیل درست نیست كه ما از هوش عاطفی تنها در ایجاد یك بافت مناسب و مطلوب زندگی خانوادگی استفاده نماییم، بلكه باید از آن به عنوان مجموعه ای از توانایی ها كه به ایجاد یك زندگی زناشویی مطلوب كمك می‌نماید، استفاده كنیم.

بدون شك، شناسایی صحیح و درست ماهیت هوش عاطفی منجر به افزایش و تقویت رفتارهای هوشمندانه عاطفی در زوجین می‌گردد. (3)

 

آیا هوش عاطفی كلید طلایی یك زندگی زناشویی موفق است ؟

نتایج پژوهش ها نشان می‌دهند كه توانایی های مربوط به عواطف گوناگون برای برداشتن یك زندگی زناشویی شاد و بادوام، عواملی بسیار مهم و حیاتی می‌باشند. این توانایی ها عبارتند از:‌ادراك دقیق و تشخیص درست عواطف ،‌ابراز صریح عواطف ( به ویژه عواطف مثبت ) ، آگاهی های عاطفی و تنظیم مؤثر و درست عواطف.

دراین جا ذكر این نكته لازم است كه بین جنبه‌های گوناگون هوش عاطفی و احساس سعادتمندی و خوشبختی در زندگی زناشویی، همیشه ارتباط سرراست و مستقیمی وجود ندارد. برای مثال، اگر چه دقت در فهم و تشخیص عواطف، یكی از عوامل به وجود آورنده ی یك زندگی زناشویی سعادتمندانه است ،‌اما شواهدی وجود دارند كه نشان می‌دهند توانایی تشخیص ادراك های غلط و نادرست هم برای داشتن یك زندگی شاد و خوشبخت، ضرورت دارد. مثلاٌ پژوهشگران دریافته اند كه زوج های خوشبخت تمایل زیادی دارند كه ادراك بدون عیب و نقصی از همسرشان داشته باشند و اگر خطا و قصوری در آنان مشاهده كردند، به راحتی آن را ببخشند و آن را فراموش نمایند و سعی می‌كنند به صورتی سخاوتمندانه به یكدیگر صفات مطلوبی نسبت دهند و این از رفتارهایشان به راحتی قابل مشاهده است. بدون شك این توانایی ( چشم پوشی و عفو خطاهای یكدیگر ) در برخی اوقات، موجب سازگاری مطلوب با مشكلات بالقوه زندگی مشترك و حل مطلوب و منطقی آنها می‌شود.

هوش عاطفی یا حداقل یك مهارت از مهارت های چهارگانه آن، می تواند به زندگی مشترك زوجین، غنای كافی ببخشد. با وجودی كه هوش عاطفی شرط كافی برای تضمین شادی و سعادتمندی زندگی مشترك نمی‌باشد، اما شرط لازم هست.

 

نتیجه گیری :

مطالعات نشان می‌دهند كه پژوهش های روان شناختی پر محتوا و دقیقی بر روی اثرات هوش عاطفی بر ازدواج و روابط زناشویی صورت گرفته است و نتایج حاصل ازآن ها هم كار بردهای عملی زیادی در زندگی روزمره دارد. این پژوهش ها نشان                  داده اند كه زوج های شاد و سعادتمند، آن هایی هستند كه به صورتی دقیق و صحیح به ادراك، تشخیص ،‌تنظیم و ابراز عواطف خود یا دیگران می پردازند و هر چه از سطح بالاتری از این توانایی ها برخوردار باشند، زندگی سعادتمند تر و خوشبخت تری خواهند داشت. این یافته ها با فرضیه ای كه از ادبیات پژوهشی مربوط به هوش عاطفی ناشی شده اند، هم خوانی دارند. در این فرضیه ادعا می‌شود كه افراد، دارای توانایی های متفاوتی در اداره ی عواطف می‌باشند. به همین دلیل احتمالاٌ این گونه استدلال می‌شود كه پژوهش های موجود در زمینه‌ی زندگی مشترك، از این اعتقاد كه برخی افراد، واقعاٌ هوش عاطفی بالاتری دارند و از آن می توانند در زندگی زناشویی خود به خوبی بهره ببرند، حمایت می‌نمایند. به علاوه، توانایی های متفاوت در ادراك عواطف می تواند با برآیندهای مطلوب و سازشی زندگی مشترك و نیز سعادتمندی و شاد بودن آن ارتباطی معنی دار و با ثبات داشته باشد. سازه ی هوش عاطفی، سازه ای جدید و سودمند است كه پژوهش های صورت پذیرفته در زمینه ی ازدواج نشان می‌دهد كه هر چه این سازه به صورت دقیق تر تعریف شود و روش های اندازه گیری مناسب و مطلوب تری برای آن ابداع گردد، سودمندی و اثر بخشی آن در زندگی مشترك زناشویی افزایش           می یابد.(3)

 

[1] – Negative emotions

[2] – Casspi

[3]– Elder

[4] – Bem

[5] -Carstensen

[6] – Gottman

[7] – Levenson

این تکه ای از پایان نامه رایگان کارشناسی ارشد رشته روانشناسی و علوم تربیتی با عنوان بررسی رابطه هوش هیجانی و رضایت زناشویی 110صفحه  می باشد برای دیدن بقیه قسمت ها می توانید از قسمت بالای سایت کلمه کلیدی مورد نظر را سرچ کنید

سایت ما حاوی تعداد زیادی پایان نامه رایگان در رشته روانشناسی و علوم تربیتی و مشاوره می باشد می توانید از قسمت دسته بندی که در بالای سایت قرار دارد بقیه پایان نامه ها را هم ببینید و از متن کامل آنها استفاده نمایید

برای دانلود متن کامل پایان نامه های جدید کارشناسی ارشد روانشناسی و علوم تربیتی  می توانید لینک زیر را هم ببینید :

قسمت اول لیست پایان نامه های دانلودی رشته روانشناسی و علوم تربیتی  176 پایان نامه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *