پایان نامه رایگان روانشناسی-رابطه هوش هیجانی و رضایت زناشویی نمو ( رشد ) هوش هیجانی :

دانلود پایان نامه

نمو ( رشد ) هوش هیجانی :

یادگیری هیجانی از اولین لحظات زندگی آغاز شده و در تمام كودكی تا بزرگسالی ادامه می یابد. كودكی و بزرگسالی بحرانی ترین فرصت برای ایجاد عادتهای ضروری هیجانی است. هر كدام از مهارتهای ابتدایی هوش هیجانی دوره های بحرانی دارند كه در سالهای متعددی در كودكی ادامه دارد. هر دوره یك فرصت برای ایجاد تدریجی عادات هیجانی می باشد.

صدها مطالعه نشان می‌دهد كه طرز رفتار والدین با كودك – با نظم شدید  یا همدلی، با بی علاقگی یا با گرمی و مانند آن – دارای نتایج عمیق و پایدار بر زندگی هیجانی كودك است.

تنها به تازگی اطلاعات قاطعی نشان می‌دهد كه والدین با هوش از نظر هیجانی، خود یك منفعت بزرگ برای كودك هستند.

شیوه ای كه والدین از نظر هیجانی با یكدیگر رفتار می‌كنند – علاوه بر رفتار مستقیم آنها با كودك – درسهای مؤثری به بچه های آنها می‌دهد، چرا كه بچه ها یادگیرنده های زیركی هستند كه با تبادلات هیجانی ظریف در خانواده هماهنگ می‌شوند.

آنالیز عملكردهای متقابل بین زوجها در مورد چگونگی رفتار زوجین با بچه ها كه بوسیلة گاتمن[1] انجام شد نشان داد كه زوجهایی كه در روابط زناشویی از نظر هیجانی به درستی ( به شكل شایسته ) عمل می‌كنند، در كمك به كودكان برای فائق آمدن بر فراز و نشیب های هیجانی بسیار مؤثر هستند.

تمام روابط كوچك بین والدین و بچه ها دارای معنای هیجانی است. تكرار این پیامها در طی سالها اساس دور نما و ظرفیتهای ( استعداد های ) هیجانی كودك را شكل می‌دهند. این تغییرات متقابل، انتظارات هیجانی كودك را در مورد روابط، قالب ریزی كرده و بر عملكرد هیجانی در حوزه های زندگی اثرات خوب یا بد خواهند داشت.(4)

بیشترین خطر برای بچه هایی است كه والدین آنها نا بالغ، افسرده ، دچار سوء مصرف مواد ، دارای خشم مزمن و دارای زندگی پر هرج و مرج و بی نظمی هستند. از چنین والدینی بسیار بعید به نظرمی رسد كه مراقبت كافی در مورد نیازهای هیجانی كودكان خود داشته باشند یا در مورد آن نیاز ها، با كودكان خود، خوب صحبت كنند.

مطالعات نشان داده است كه فراموش كردن ساده ( مراقبت نكردن )، عوارض بسیار بدتری دارد تا سوء استفاده آشكار مطالعه در مورد بچه هایی كه با آنها سوء رفتار شده است نشان داد كه نوجوانان فراموش شده ( مراقبت نشده ) از همه بدتر روزگار می‌گذرانند. آنها تمایل دارند بسیار مضطرب ،‌بی اعتنا و بی احساس بوده و در عوض پرخاشگر و منزوی هستند. (4)

سه یا چهار سال نخست زندگی ، دوره ای است كه مغز بچه به اندازه دو سوم اندازه نهایی اش رشد می كند و روند تكاملی آن پیچیده تر از هر زمان دیگر است . در طی این دوره انواع یادگیری ها و در پیشاپیش آنها یادگیری عاطفی – خیلی ساده تر از دوره های بعدی زندگی انجام می گیرد . در طی این زمان فشارهای روحی شدید می توانند به مراكز یادگیری مغز آسیب برسانند ( و هوش را تضعیف كنند ) . اگر چه این آسیب ها تا حدود زیادی توسط تجارب بعدی زندگی ترمیم می شود اما اثر این یادگیری اولیه بسیار عمیق است . (5)

صلاحیت هیجانی ممكن است در تعیین میزانی كه هر كودكی در برابر چنین سختیهایی سر فرود می آورد یا با هسته ای مملو از انعطاف پذیری و امید با وجود نا برابری ها به آنها پاسخ می‌دهد نقش تعیین كننده داشته باشد.

مطالعات طولانی مدت، در مورد بچه هایی كه در فقر و در خانواده های بد رفتار یا بوسیلة والدینی كه دچار بیماری شدید روانی بوده اند بزرگ شده اند، نشان می‌دهد آنهاییكه از سخت ترین شرایط نجات پیدا می‌كنند مایلند تا مهارتهای هیجانی كلیدی را تقسیم كنند. اینها شامل مهارت اجتماعی است كه افراد را به سمت آنها می‌كشد، كه شامل اعتماد به نفس، پایداری، خوش بینی، انعطاف پذیری در مواجه با ناملایمات و طبیعت آسان گیر می‌باشند. (4)

 

اندازه گیری هوش هیجانی :

ظهور مفهوم هوش عاطفی با تلاش های همه جانبه ‌برای اندازه گیری آن همراه بود.

اندازه گیری علمی و تجربی هوش عاطفی هم زمان با ارائه ی اولین نظریه در مورد هوش عاطفی آغاز شد و از آزمون های شخصیتی موجود كه به ارزیابی اسنادهای مثبت می پرداختند به عنوان ابزارهای اندازه گیری مرتبط با هوش عاطفی استفاده شد. (2)

امروزه آزمون های هوش عاطفی را به دو دسته تقسیم می‌نمایند.

  • آزمون های عملكردی ( Performance tests )

2- پرسش نامه های خود سنجی (Self – Report Questionaires)

آزمون های عملكردی، دارای مجموعه ای از پاسخ ها هستند كه می توانند به صورت عینی ‌و بر حسب ملاك های  مشخصی نمره گذاری گردند، در حالی كه در پرسشنامه های خود سنجی از افراد خواسته می‌شود تا سطح هوش عاطفی خودشان را گزارش دهند.

به عنوان مثال، برای ارزیابی سطح ادراك هیجانی، شما می توانید از افراد بخواهید تا              هیجان هایی كه دیگران تجربه می‌كنند را از روی چهره شان حدس بزنند ( عملكردی )، یا می توانید از آنان بخواهید به درستی هیجان ها را از چهره ی خود بخوانند ( خود سنجی ).

 

آزمون های عملكردی هوش عاطفی

1- مقیاس چند عاملی هوش عاطفی

( MEIS )  (Multi factorial Emotional Intelligence Scale)

2- آزمون هوش عاطفی مایر، سالووی، كاروسو

(MSCEIT)  (Mayer , Salovey , Caruso Emotional Intelligence Test)

 

آزمون های خودسنجی

  • پرسشنامه ی هوش عاطفی بار – ان (EQi ) (Emotional Quotient Inventory)
  • پرسشنامه خود سنجی اسكات ( SSRI ) (Schutte self – report inventory)

 

پرسشنامه  هوش هیجانی بار – ان ( EQ i ) ( Emotional Quotient Inventory )

آزمون هوش هیجانی بار – ان در سال 1980 با طرح این سؤال كه « چرا بعضی مردم نسبت به بعضی دیگر در زندگی موفق ترند» آغاز گردید. استراتژی وی ( جهت ساخت آزمون ) شامل چهار مرحله اصلی است :

  • طبقه بندی متغیرهای مختلف و تشخیص این كه این متغیرها، تحت چه واژه‌های كلیدی قرار می‌گیرند (جهت تعیین عملكرد مؤثر و موفق و همچنین سلامت هیجانی مثبت)
  • تعریف عملیاتی این عوامل
  • ساختن طرحی از پرسشنامه ،‌جهت آزمون این عوامل
  • تفسیر نتایج و به كارگیری آنها برای دسترسی به پایایی، ساختار عاملی وروایی آزمون

 

مشخصات آزمون هوش هیجانی بار – ان

این آزمون دارای 117 سؤال و 15 مقیاس می‌باشد كه توسط بار – ان بر روی 3831 نفر از 6 كشور ( آرژانتین، آلمان، هند، نیجریه و آفریقای جنوبی ) كه 8/48 درصدآنان مرد و 2/51 درصد آنان زن بودند، اجرا شده و به طور سیستماتیك درآمریكای شمالی هنجار یابی گردید.

نتایج حاصل از هنجاریابی نشان داد كه آزمون از حد مناسبی از اعتبار وروایی برخوردار است. این گونه ادعا شده است كه EQi یكی از جامع ترین آزمودنی های خود سنجی هوش عاطفی است. (3)

پاسخ های آزمون نیز بر روی یك مقیاس 5 درجه ای در طیف لیكرت ( كاملاٌ موافقم، موافقم، تا حدودی، مخالفم و كاملاٌ مخالفم ) تنظیم شده است. مقیاس های آزمون عبارتند از :

خودآگاهی هیجانی  Emotional Self – Awarness ( ES ) : توانایی آگاه بودن و فهم احساس خود

خود ابرازی Assertiveness ( AS ) : توانایی ابراز احساسات، باورها و افكار صریح و دفاع از مهارت های سازنده و بر حق خود.

عزت نفس Self – Regard ( SR )   : توانایی آگاه بودن از ادراك خود، پذیرش خود و احترام به خود

خود شكوفایی Self – Actualization ( SA ) : ‌توانایی درك ظرفیت های بالقوه و انجام چیزی كه می توان انجام داد، تلاش برای انجام دادن و لذت بردن

استقلال Independence (IN) :‌توانایی هدایت افكار و اعمال خود و آزاد بودن از تمایلات هیجانی

همدلی Empathy ( EM ) :‌توانایی آگاه بودن و درك احساسات دیگران و ارزش دادن به آن.

مسئولیت پذیری اجتماعی Social Responsibility ( RE ) : توانایی بروز خود به عنوان یك عضو دارای حس همكاری، مؤثر و سازنده در گروه

روابط بین فردی lnterpersonal Relationship ( IR ) :‌توانایی ایجاد و حفظ روابط رضایت بخش متقابل كه به وسیلة نزدیكی عاطفی، صمیمیت، محبت كردن و محبت گرفتن توصیه می‌شود.

واقع گرایی Reality Testing ( RT )  : توانایی سنجش هماهنگی، بین چیزی كه به طور هیجانی تجربه شده و چیزی كه به طور واقعی وجود دارد.

انعطاف پذیری Flexibility (FL)  : توانایی سازگار بودن افكار و رفتار با تغییرات محیط و موقعیت ها.

حل مسأله Problem solving ( PS ) :‌توانایی تشخیص و تعریف مشكلات. به همان خوبی خلق كردن و تحقق بخشیدن راه حل های مؤثر و بالقوه

تحمل فشار روانی  Stress Tolerance ( ST ) : توانایی مقاومت كردن در برابر رویدادها، موقعیت های فشار آور و هیجانات قوی، بدون جا زدن و یا رویارویی فعال و مثبت با فشار

كنترل تكانش Impulse control ( IC ) :‌توانایی مقاومت در برابر یك تكانش، سائق یا فعالیت های آزمایشی و یا كاهش دادن آنها، همچنین توانایی كنترل هیجانات خود.

خوش بینی Optimism ( OP )    :‌توانایی زیركانه نگاه كردن به زندگی و تقویت   نگرش های مثبت، حتی در صورت بروز بدبختی و احساسات منفی

شادمانی Happiness ( HA )  :‌توانایی احساس خوشبختی كردن بازندگی خود، لذت بردن از خود و دیگران، داشتن احساسات مثبت، صریح، مفرح و شوخ

بر اساس اظهارات بار – ان طراح و سازنده این آزمون پرسشنامة EQi و خرده     مقیاس های آن با توجه به مطالعاتی كه در فرهنگ های متفاوتی بدست آمده است از ضریب پایایی هم سانی درونی و بازآمایی رضایت بخشی برخوردار است و آزمون مفید و سودمندی برای سنجش هوش عاطفی می‌باشد .(8)

 

هوش هیجانی و بهرة هوشی :

از یك جهت مغز انسان شامل دو فكر و دو نوع مختلف هوش است. عقلانی و هیجانی. این دو نوع هوش كه به شكل اساسی با یكدیگر اختلاف دارند با عمل متقابل زندگی فكری ما را تشكیل می‌دهند.

افكار عقلانی و هیجانی تواناییهای( استعدادهای ) نیمه مستقلی هستند، كه هر كدام انعكاس عملكرد یك مدار خاص و در عین حال مرتبط در مغز می‌باشند. مكمل بودن سیستم لیمبیك و نئوكورتكس بخصوص آمیگدال و لوبهای پره‌فرونتال بدین معنی است كه هر كدام از این دو نوع هوش شریك مساوی در زندگی فكری هستند.

در اكثر قسمتها، افكار عقلانی و هیجانی به شكل جفت عمل می‌كنند – هیجان در عملكردهای فكر عقلانی مشاركت داشته و آن را آگاه می‌سازد و فكر عقلانی ورودیهای هیجان را تصفیه كرده و گاهی از بین آنها انتخاب می‌كند-.

هنگامیكه هر دوی این شركاء تقابل خوبی داشته باشند هم هوش هیجانی و هم توانایی عقلانی ارتقاء می یابد.

[1] -Gottman

این تکه ای از پایان نامه رایگان کارشناسی ارشد رشته روانشناسی و علوم تربیتی با عنوان بررسی رابطه هوش هیجانی و رضایت زناشویی 110صفحه  می باشد برای دیدن بقیه قسمت ها می توانید از قسمت بالای سایت کلمه کلیدی مورد نظر را سرچ کنید

سایت ما حاوی تعداد زیادی پایان نامه رایگان در رشته روانشناسی و علوم تربیتی و مشاوره می باشد می توانید از قسمت دسته بندی که در بالای سایت قرار دارد بقیه پایان نامه ها را هم ببینید و از متن کامل آنها استفاده نمایید

برای دانلود متن کامل پایان نامه های جدید کارشناسی ارشد روانشناسی و علوم تربیتی  می توانید لینک زیر را هم ببینید :

قسمت اول لیست پایان نامه های دانلودی رشته روانشناسی و علوم تربیتی  176 پایان نامه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *