پایان نامه رایگان روانشناسی تاریخچه بهداشت روانی در ایران

دانلود پایان نامه

  • مختصری درباره تاریخچه بهداشت روانی در ایران

اگرچه از تاریخچه بهداشت روانی در ایران اطلاعات کافی در دسترس نیست ولی از مدارک ناکافی بدست آمده با توجه به اعتقادات مذهبی ، سنتی و علمی آن زمان در کشورهای ایران و عربی می توان قبول کرد که رفتار با بیماران روانی به نحو مطلوب انجام می شده و از زمانهای قدیم محلهائی برای نگهداری بیماران روانی وجود داشته است . اکثر تصور ها این است که علوم پزشکی یونان در نگرش کشورهای عربی زبان و ایران تأثیر گذارده ولی شواهدی وجود دارد که حتی در قرن ۶و۷ مدارس پزشکی در ایران وجود داشته و از کتابهای یونانی حتی به صورت ترجمه در این مدارس استفاده می شده . تجاوز و تاخت وتاز اعراب در قرن ۷ به کشورهای آسیایی از جمله ایران و حتی اسپانیا باعث شده که آثارموجود از بین برود . از زمان ساسانیان در جندی شاپور اهواز برای بیماران روانی مکان مخصوص ترتیب یافته و در قرن هشتم چندین بیمارستان در بغداد وجود داشته است و از مسافرینی که از این کشورها به اروپا می رفتند یا جهت سیاحت به این کشورها آمده و برمی گشتند شواهدی در دسترس است که درمان بیماران در بیمارستانها به نحو ممکن البته با روش آن زمان انجام می گرفت .در این بیمارستانها ، باغها ، حوضخانه ها ، حمام ، موزیک ، کشاورزی وجود داشته و از عطریات ، دارو های مقوی و اشتها آور گیاهی جهت درمان استفاده می شده . مطابق رسم یونان این بیمارستانها با مدارس پزشکی وابستگی نزدیک داشته و این وسایل برای فقرا و متحولین یکسان بوده و بیشتر بیماران را ، بیماران مانیاک رپرسیو تشکیل می داده است . ریشه اعتقادات مذهبی مسلمانان بنا به گفته پیغمبر که «خداوند بیماران را دوست دارد » و « بیماران به وسیله خداوند انتخاب می شوند که حقیقت را بگویند » بیماران افراد مقدسی به شمار آمده و مورد لطف و احترام قرارمی گرفتند و این روش تاًثیر زیادی در بهبود آنان داشت . حمایت از زیردستان ، قبول کودکان بی سرپرست ، کمک به افراد بی بضاعت و بیماران روانی در مکتب اسلام یک تکلیف شرعی و از صفات زاتی ایرانیان بوده و هست شعر سعدی که:

بنی آدم اعضای یکدیگرند                         که در آفرینش ز یک گوهرند

و حتی وجود موقوفات زیاد همگی نشان دهنده شواهدی از نیکوکاری و نوع پروری مردم آن زمان بوده است .

سعدیا مرد نکونام نمیرد هرگز              مرده آنست که نامش به نکویی نبرند

در دوران اسلام پزشکان و نویسندگان مهم آن زمان مانند زکریای رازی و ابوعلی سینا را می توان نام برد که نوشته های آنان غیر از عربی به زبان یونانی ، لاتین و زبانهای دیگر ترجمه شده و در دسترس مردم مغرب زمین قرار گرفته و با استقبال آنان روبه رو شده است .

محمد زکریای رازی در شهر ری به دنیا آمد و پس از آموختن فلسفه ف نجوم و شیعی برای فراگرفتن طب به بغداد رفت که در آن زمان مرکز بزرگی برای آموختن علم طبیعی ، شیعی و پزشکی بوده است . پس از تکمیل دانش پزشکی رازی به ری بازگشت و به درمان بیماران پرداخت و حتی بیمارستانی شبیه به بیمارستان بغداد در شهر ری برپا کرد و به تدریس و آموزشپزشکی پرداخت . رازی به علت نامعلومی به بغداد برگشت و ریاست بیمارستان بغداد را عهده دار شد . بنظر می رسد که رفتن او به بغداد یکی به علت دعوت خلفای آن زمان از عراق و دیگری عدم توجه به مردم به کارهای او در ایران بوده است . رازی صرف نظر از پزشک بودن شیمیدان و کیمیاگری بر جسته بود. کشف الکل از تقطیر مواد نشاسته ای و اسید سولفوریک از بزرگترین کشفیات اوست و او به کیمیاگری نیز معروف  است . از تالیفات مهم رازی دو کتاب معروف مربوط به طب نبام الحاوی و کتاب منصوری و رسالتی درباره امراض باطن و کتابی درباره حرکات نفسانی ، اوهام ، حرکات عشق و طب روحانی را می توان نام برد .

ابو علی سینا نیز مانند زکریای رازی برای بیماران روانی که آنها را مریض دماغی نیز می گفتند دسترات دارویی تجویز می کرد . ابو علی سینابرای درمان بیماران روانی عقیده به تلقین داشت و به عقیده اکثر مورخان بخیر و پیوند اعصاب را برای اولین بار عرضه کرده است . از تالیفات او می توان به کتاب قانون که معروفیت جهانی دارد اشاره کرد . این کتاب باعث شد پزشکی اعراب شهرت جهانی بیابد و تا چندین قرن مرجع پزشکان شرق و غرب باشد . این کتاب در قرن ۱۲میلادی به لاتین ترجمه و پانزده بار تجدید چاپ شد و در مراکز پزشکی اروپا تدریس می شد . طب امروزی ادامه طب ابو علی سینا است . در این کتاب فصولی برای بیماریهای روانی وجود دارد که تا چند قرن در کتب اروپایی چنین چیزی به چشم نمی خورده است .

کتاب دیگر او به نام «شفا » که مربوط به فلسفه است و تا سال ۱۳۰۰تدریس طب فلسفه با هم توام بوده است در مورد مزاجها ابوعلی سینا به چهار نوع ملانکولی اشاره کرده و آنها را جزء ابعاد سرشتی در سایکو پاتولوژی بیماریهای روانی دانسته است .

در سال ۱۲۶۷شمسی دارالشفایی در یزد به فرمان خواجه شمس الدین محمد صاحب دیوان در باغی مشجر و بزرگ بنا شد . این بیمارستان دارای بخشهای مخصوص برای بیماران روانی ، حوضخانه ، مجالس المجانین بوده است . تا سال ۱۲۹۳به علت جنگهای داخلی و هجوم قبایل بیگانه پیشرفت بهداشت روانی انجام نگرفت و در این سال در بیمارستان سینای فعلی که عمومی است محل کوچکی در زیرزمین و دالان بیمارستان به بیماران روانی اختصاص می یافت که فقط تکافوی پذیرش عده قلیلی از بیمارستان روانی ثروتمند را داشت . در سال ۱۲۹۷نگهداری و سرپرستی بیماران روانی و جلوگیری از حوادث ناگوار به شهربانی واگذار شد و باغی در اکبر آباد تهران به صورت «دارالمجانین » یا اولین بیمارستان روانی در تهران ایجاد شد . امور پرستاری و اداری این بیمارستان را یک افسرویک پاسبان انجام می دادند واز پزشک ، پرستار ودارو خبری نبود در سال ۱۳۰۰ در زمان صدارت سید ضیاالدین طباطبایی مدیریت واداره دارالمجانین از شهربانی به شهرداری منتقل شد ودر سال ۱۳۱۰ اولین متخصص اعصاب وروان در بیمارستان مشغول به کار گردید . پس از انتقال مدیریت دارالمجانین به شهرداری تیمارستانی در امین آباد شهرری جهت بیماران روانی اختصاص یافت وبیماران تیمارستانی خیابان سینا به امین آباد شهرری انتقال داده شدند . به پاس تحقیقات دانشمند معروف محمد زکریای رازی که در شهرری می زیستندو در آنجا نیز فوت کرده است  نام تیمارستان به نام « رازی » نام گذاری گردید . چون نظر این بود که مردم آنجا را به چشم یک بیمارستان نگاه کرده ومسائل درمانی مطرح شود واز طرفی بیماران بستری احساس سرافکندگی وحقارت نکنند کم کم نام تیمارستان به بیمارستان مبدل وفعلا به نام مرکز روانپزشکی رازی انجام وظیفه می کند .

در سال ۱۳۱۹ سازمان جدید دانشکده پزشکی توسط پروفسور ابرین تاسیس وبا ایجاد کرسی بیماریهای روانی وتدریس بیماریهای روانی در دانشکده پزشکی تهران ، تدریس روان شناسی در دانشسرای عالی و دانشکده ادبیات به مورد اجرا گذاشته شد .

در سال ۱۳۲۵ بیمارستان روز به در خیابان سی متری جهت بیماران نسبتا آرام روانی اختصاص یافت ودر سال ۱۳۳۹ بینارستان روز به با وسایل مدرنتر در ساختمان جدید شروع به کار کرد . این بیمارستان از طرف دانشکده پزشکی تهران اداره می شود .

در سال ۱۳۳۶ بهنامه های روان شناسی وبهداشت روانی از رادیوی ایران آغاز شد ودر سال ۱۳۳۸ ادارهبهداشت روانی در ادراره کل بهداشت ووزارت بهداری تشکیل شد .

در سال ۱۳۴۳ اولین مرکز بهداشت روانی تهران از طرف ادارهبهداشت روانی وزارت بهداری در خیابان هدایت تاسیس شد وبیماران را به طور سرپایی پذیرا گردید .

در سال ۱۳۵۰ اداره بهداشت روانی به اداره کل تبدیل شد وپس از گذشت دوسال به علت اختلاف رسید وزرای بهداری وقت یعنی در سال ۵۲مجددا ادارهکل بهداشت روانی به صورت اداره ای تحت نظارت ادارهکل خدمات بهداشتی وی‍‍‍‍‍ژه در امد واینجانب سمت کارشناس ارشد بهداشت روانی ووزارت بهداری وقت را به عهده گرفتم با توجه به رسید بهداشتی معاون

بهداشتی وزارت بهداری ومدیر اداره کل خدمات بهداشتی ویژه اولین دوره باز آموزی پزشکان تهران وشهرستانها در تابستان سال ۱۳۵۴ در مرکز بهداشت روانی تهران ومرکز روانپزشکی رازی بمدت یک ماه انجام گرفت واینجانب سرپرستی طرح واجرای این برنامه آموزشی را به عهده داشتم . اجرا ی این برنامه بقدری مفید بود که پزشکان آموزش دیده توانستند با راهنمایی اداره بهداشت روانی تهران در درمانگاههای عمومی شهرستانها بیماران روانی را تشخیص ودرمان واز اعزام آنها به تهران جلو گیری بعمل آورند . چون این امر نتایج بسیار مفید داشت لذا در سال ۱۳۵۵ مجددا برای پزشکان عمومی ، متخصصین رشته های مختلف ، لیسانسه های مامایی وسرپرستاران بیمارستانهای وابسته به بهداری تهران دو دوره باز آموزی یک ماهه روانپزشکی توسط اداره بهداشت روانی بهداری استان تهران ترتیب داده شد . در اواخر سال ۵۵پس از ازعام دو وزارت بهداری ورفاه اجتماعی تمام مراکز وابسته وبیمارستانهای روانی به انجمن توانبخشی وابسته به وزارت بهداری منتقل شد . از همان سال مرکز جامع روانپزشکی منطقه ای در نقاط مختلف تهران تاسیس شد . بعضی از مراکز فقط بیماران را به طور سرپایی می پذیرفتند وبعضی دارای تخت های بیمارستانی هستند .

در اردیبهشت سال ۱۳۵۸ پساز انحلال سازمان توانبخشی فعالیت بهداشتی ودرمانی این سازمان به سازمانهای بهداری منطقه ای تهران وفعالیت آمرزشی آن انیستیتو روان پزشکی تهران واگذار شد که این  انیستیتو فعلا جز دانشکدهعلوم پزشکی ایران فعالیت آموزشی ،پژوهشی ومطرح وبرنامه ریزی و مشورتی در باره مسایل روانی کشور را به عهده دارد  .

در شهرستانها نیز از جمله مشهد در سال ۱۳۰۰ ، تبریز در سال ۱۳۱۲ ، اصفهان در سال ۱۳۱۷ وبیمارستان سلامی شیراز ۱۳۳۲ وبعدا در سایراستانها تدریجا مراکز جامع روانپزشکی تاسیس ومشغول به کار شدند . ازتاریخ تصویب وزارت بهداشت ودرمان وآموزش پزشکی تمام سازمانهای بهداشتی ، درمانی وآموزشی به آن وزارت خانه منتقل شد ومجددا دفتری به نام دفتر بهداشت روانی در آن وزارت خانه شروع به فعالیت بهداشتی ، درمانی وآموزشی وطرح وبرنامه ریزی کرد .

برای اولین بار طرح ارغام خدمات بهداشت روانی در خدمات اولیه بهداشتی در شبکه بهداشت ودرمان شهر رضا شروع شد وچون موفقیت این طرح مورد تاکیید نمایندگان سازمان بهداشت جهانی قرار گرفت لذا  بهداشت روانی به عنوان اصل نهم خدمات اولیه بهداشتی در کشور اعلام واجرای طرح کشوری بهداشت روانی در استانهای دیگر کشور آغاز شد .

برحسب این طرح توسط بهورزان آموزش دیده در خانه بهداشت واقع در روستا بیماریا بی انجام می گیرد وبیمار به مراکز بهداشتی ودرمان روستایی در مراکز بخش معرض می شود . در این مرکز پرونده شرح حال روانپزشکی برای بیمار تهیه وپر می وبیمار به پزشک مرکز معرض می گردد. در صورتیکه بیمار  بیماری ساده ای داشته باشد دستورات لازم بهداشتی ودرمانی به او داده می شود و درصورتیکه بیمار مبتلا به بیماریهای روانی یا عصبی شدید باشد به کلنیک روانپزشکی واقع در پلی کلنیک شهرستانها معرض می شود .این کلانیک دارای یک روانپزشکی ویک روانشناس است که پس از معاینه کامل دستورات سر پایی به بیمار می دهند و درصورتیکه بیمار احتیاج به بستری شدن داشته باشد به بخش های روانپزشکی مرکز استان معرض می شود وتمام اقدامات انجام شده به اطلاع مراکز قبلی داده می شود . با اجرای این طرح خدمات بهداشت روانی از حالت تمرکز در بیمارستانهای روانی خارج شده و در سطح کشود کل کشور به مورد اجرا گذاشته می شود وبه نام خدمات بهداشت روانی اجتماعی گفته می شود . طبق گزارش دفتر بهداشت روانی وزارت بهداشت ، درمان و آموزشی پزشکی در حال حاضر ۲۰۰ مرکز روانپزشکی در ایران فعالیت دارن . تعداد پزشکان ایران حدود۲۴۰۰۰ نفر می با شد که از بین آنان فقط ۳۸۵ نفر روانپزشک هستند وبا توجه به کل جمعیت ایران برای هر یک میلیون نفر ۵تا۶روانپزشک داریم وبه همین علت ۸۵ در صد بیماران روانی به پزشکان غیر روانپزشک مراجعه می کنند . در حدود بیست بیمارستان عمومی دارای بخش روانپزشکی هستند . تعداد تخت های بیمارستانی در کشور ۸۹۰۰۰می باشد که تعداد ۵۸۵۰ از آنها به بیماران روانی اختصاص یافته است . بخش های اورژانس روانپزشکی جا نیافتاده و مراکز توان بخشی جوابگوی احتیاجات بیماران نیستند .

این تکه ای از پایان نامه رایگان رشته روانشناسی و علوم تربیتی

با موضوع :

بررسی تاثیر زنگ ورزش بر روی سلامت روانی دانش آموزان مقطع پنجم ابتدایی  ۱۰۰صفحه

می باشد برای دیدن بقیه قسمت ها می توانید از قسمت بالای سایت کلمه کلیدی مورد نظر را سرچ کنید

سایت ما حاوی تعداد زیادی پایان نامه رایگان در رشته روانشناسی و علوم تربیتی و مشاوره (هم در مقطع کارشناسی و هم در مقطع کارشناسی ارشد)می باشد

می توانید از قسمت دسته بندی که در بالای سایت قرار دارد بقیه پایان نامه ها را هم ببینید و از متن کامل آنها استفاده نمایید البته ممکن است بعضی از متون موقع انتقال از فایل ورد به هم بریزد یا عکس ها درج نشود برای دانلود پایان نامه ها با فرمت ورد به همراه تمام پیوست ها به لینک زیر مراجعه کنید:

در سایت مرجع دانلود پایان نامه می توانید صدها پایان نامه رافقط با داشتن یک پسورد  دانلود کنید و به متن کامل آنها دسترسی بدون محدودیت داشته باشید. برای جزییات بیشتر اینجا کلیک کنید 

سایت فوق (payanname.net) قوی ترین سایت در زمینه دانلود پایان نامه است 

کافیست عبارت

دانلود پایان نامه

را در گوگل سرچ کنید

خواهید دید که گوگل این سایت را به عنوان اولین گزینه معرفی می کند 

برای دانلود متن کامل پایان نامه های جدید کارشناسی ارشد روانشناسی و علوم تربیتی  می توانید لینک های زیر را هم ببینید :

قسمت اول لیست پایان نامه های دانلودی رشته روانشناسی و علوم تربیتی  ۱۷۶ پایان نامه

قسمت دوم لیست پایان نامه های دانلودی رشته روانشناسی و علوم تربیتی  ۱۶۳ پایان نامه

قسمت سوم لیست پایان نامه های دانلودی رشته روانشناسی و علوم تربیتی  ۲۰۸ پایان نامه

قسمت چهارم لیست پایان نامه های دانلودی رشته روانشناسی و علوم تربیتی  ۲۱۴ پایان نامه

قسمت پنجم لیست پایان نامه های دانلودی رشته روانشناسی و علوم تربیتی  ۲۲۲ پایان نامه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *