پایان نامه رایگان روانشناسی :بررسی وضعیت اجتماعی و اقتصادی زنان سرپرست خانوار


دانلود پایان نامه

آمار استنباطی

 

 

جداول دو بعدی

 

 

  میزان تحصیلات جمع کل
بی سواد ابتدایی راهنمایی دیپلم فوق دیپلم لیسانس
نوع مسکن

 

شخصی ۷ ۷ ۶ ۵ ۱ ۵ ۳۱
رهنی ۰ ۰ ۲ ۵ ۴ ۰ ۱۱
استیجاری ۲ ۱۲ ۱۸ ۷ ۲ ۰ ۴۱
امانی ۳ ۳ ۵ ۵ ۰ ۱ ۱۷
جمع کل ۱۲ ۲۲ ۳۱ ۲۲ ۷ ۶ ۱۰۰

جدول دو بعدی میزان تحصیلات و نوع مسکن

 

 

 

 

 

جدول دو بعدی وضعیت اشتغال و میزان تحصیلات

                                                                                            

 

 

 بی سواد

شاغل

۳

۱۰

۱۹

۱۹

۶

۶

۶۳

  میزان تحصیلات جمع کل
ابتدایی راهنمایی دیپلم فوق دیپلم لیسانس
وضعیت اشتغال
بیکار ۹ ۱۲ ۱۲ ۳ ۱ ۰ ۳۷
جمع کل ۱۲ ۲۲ ۳۱ ۲۲ ۷ ۶ ۱۰۰

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

جدول دو بعدی محل سکونت و میزان درآمد

                                                                                                        

 

 

                                                                                                        

 

 

 کمتر از ۱۰۰هزار تومان

حاشیه

۵

۲۳

۸

۸

۹

۱

۵۴

  میزان درآمد جمع کل
بین ۱۰۰تا ۲۰۰هزار تومان بین ۲۰۰ تا ۳۰۰ هزار تومان بین ۳۰۰ تا ۴۰۰ هزار تومان بین ۴۰۰ تا ۵۰۰ هزار تومان از ۵۰۰ هزار تومان به بالا
محل سکونت
مرکز ۶ ۱۴ ۴ ۴ ۱۴ ۴ ۴۶
جمع کل ۱۱ ۳۷ ۱۲ ۱۲ ۲۳ ۵ ۱۰۰

 

 

 

 

 

جدول دو بعدی وضعیت تاهل مادر و میزان تحصیلات

 

                                                                                             

 

 

 بی سواد

متاهل

۳

۱۰

۲۱

۱۲

۷

۴

۵۷

 مطلقه بیوه

  میزان تحصیلات جمع کل
ابتدایی راهنمایی دیپلم فوق دیپلم لیسانس
وضعیت تاهل مادر
۴ ۶ ۶ ۹ ۰ ۰ ۲۵
۵ ۶ ۴ ۱ ۰ ۲ ۱۸
جمع کل ۱۲ ۲۲ ۳۱ ۲۲ ۷ ۶ ۱۰۰

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

آزمون فرضیات

 

 

۱-بین تحصیلات و میزان درآمد زنان سرپرست خانوار رابطه وجود دارد

H0: بین تحصیلات و میزان درآمد زنان سرپرست خانوار رابطه معناداری وجود ندارد.

H1: بین تحصیلات و میزان درآمد زنان سرپرست خانوار رابطه معناداری وجود دارد.

 

 

  Value df Asymp. Sig. (2-sided)
Pearson Chi-Square ۸۶.۲۸۱(a) ۲۵ .۰۰۰
Likelihood Ratio ۶۲.۵۰۱ ۲۵ .۰۰۰
Linear-by-Linear Association ۲۴.۴۸۵ ۱ .۰۰۰
N of Valid Cases ۱۰۰    

 

 

با توجه به مقدار sig .000)) که از سطح ۰.۰۵ کمتر است در نتیجه فرضیه صفر رد و فرضیه خلاف پذیرفته می شود. در نهایت نتیجه می گیریم بین میزان درآمد و سطح تحصیلات رابطه منطقی وجود دارد هر چه قدر میزان تحصیلات بالاتر برود میزان درآمد نیز افزایش می یابد.

 

 

 

 

 

۲-بین سن و میزان تحصیلات زنان سرپرست خانوار رابطه وجود د ارد.

H0: بین سن و میزان تحصیلات زنان سرپرست خانوار رابطه معناداری وجود ندارد.

H1: بین سن و میزان تحصیلات زنان سرپرست خانوار رابطه معناداری وجود دارد.

 

                                                            

 Sig. (2-tailed) N Sig. (2-tailed) N

    سن پرسش شوندگان میزان تحصیلات
سن پرسش شوندگان Pearson Correlation ۱ -.۳۸۱(**)
. .۰۰۰
۱۰۰ ۱۰۰
میزان تحصیلات Pearson Correlation -.۳۸۱(**) ۱
.۰۰۰ .
۱۰۰ ۱۰۰

 

 

 

 

با توجه به مقدار sig .000)) که از سطح ۰.۰۵ کمتر است در نتیجه فرضیه صفر رد و فرضیه خلاف پذیرفته می شود. نتیجه گیری می شود هر چه قدر میزان سن زنان سرپرست خانوار پایین تر باشد میزان تحصیلاتشان بیشتر است.

 

 

 

 

 

 

 

۳-بین نوع منطقه مسکونی (مرکز یا حاشیه) زنان سرپرست خانوار و استفاده از حمایت های اقتصادی موسسات حمایتی رابطه وجود دارد.

H0: بین نوع منطقه مسکونی (مرکز یا حاشیه) زنان سرپرست خانوار و استفاده از حمایت های اقتصادی موسسات حمایتی رابطه معناداری وجود ندارد.

H1: نوع منطقه مسکونی (مرکز یا حاشیه) زنان سرپرست خانوار و استفاده از حمایت های اقتصادی موسسات حمایتی رابطه معناداری وجود دارد.

 

                                                          

  Value Approx. Sig.
Nominal by Nominal Phi .۴۷۷ .۰۰۱
  Cramer’s V .۳۳۸ .۰۰۱
N of Valid Cases ۱۰۰  

 

 

 

 

با توجه به مقدار sig .001)) که از سطح ۰.۰۵ کمتر است در نتیجه فرضیه صفر رد و فرضیه خلاف پذیرفته می شود. نتیجه گرفته می شود هر چه  مسکن زنان سرپرست خانوار به حاشیه نزدیکتر و از مرکز شهر دورتر باشد مراجعه به سازمانهای حمایتی جهت دریافت کمک های مالی و حمایتی بیشتر است.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

۴-بین وضعیت سکونت (شخصی، استیجاری) و مراجعه به سازمانهای حمایتی رابطه وجود دارد.

H0: بین نوع مسکن و مراجعه به سازمانهای حمایتی رابطه معناداری وجود ندارد.

H1: بین نوع مسکن و مراجعه به سازمانهای حمایتی رابطه معناداری وجود دارد.

 

                                                          

 

  Value Approx. Sig.
Nominal by Nominal Phi .۳۳۴ .۰۰۴
  Cramer’s V .۳۳۴ .۰۰۴
N of Valid Cases ۱۰۰  

 

 

با توجه به مقدار sig .004))  که از سطح ۰.۰۵ کمتر است در نتیجه فرضیه صفر رد و فرضیه خلاف پذیرفته می شود. نتیجه گیری می شود بین وضعیت سکونت و مراجعه به سازمانهای حمایتی رابطه معناداری وجود دارد هرچه وضعیت سکونت به استیجاری و رهنی بودن نزدیکتر باشد مراجع برای دریافت کمک بیشتر است.

این تکه ای از پایان نامه رایگان کارشناسی ارشد رشته روانشناسی و علوم تربیتی با موضوع :

بررسی وضعیت اجتماعی و اقتصادی زنان سرپرست خانوار

می باشد برای دیدن بقیه قسمت ها می توانید از قسمت بالای سایت کلمه کلیدی مورد نظر را سرچ کنید

سایت ما حاوی تعداد زیادی پایان نامه رایگان در رشته روانشناسی و علوم تربیتی و مشاوره می باشد می توانید از قسمت دسته بندی که در بالای سایت قرار دارد بقیه پایان نامه ها را هم ببینید و از متن کامل آنها استفاده نمایید البته ممکن است بعضی از متون موقع انتقال از فایل ورد به هم بریزد یا عکس ها درج نشود برای دانلود پایان نامه ها با فرمت ورد به همراه تمام پیوست ها به لینک زیر مراجعه کنید:

در سایت مرجع دانلود پایان نامه می توانید صدها پایان نامه رافقط با داشتن یک پسورد  دانلود کنید و به متن کامل آنها دسترسی بدون محدودیت داشته باشید. برای جزییات بیشتر اینجا کلیک کنید 

سایت فوق (payanname.net) قوی ترین سایت در زمینه دانلود پایان نامه است 

کافیست عبارت

دانلود پایان نامه

را در گوگل سرچ کنید

خواهید دید که گوگل این سایت را به عنوان اولین گزینه معرفی می کند 

برای دانلود متن کامل پایان نامه های جدید کارشناسی ارشد روانشناسی و علوم تربیتی  می توانید لینک های زیر را هم ببینید :

قسمت اول لیست پایان نامه های دانلودی رشته روانشناسی و علوم تربیتی  ۱۷۶ پایان نامه

قسمت دوم لیست پایان نامه های دانلودی رشته روانشناسی و علوم تربیتی  ۱۶۳ پایان نامه

قسمت سوم لیست پایان نامه های دانلودی رشته روانشناسی و علوم تربیتی  ۲۰۸ پایان نامه

قسمت چهارم لیست پایان نامه های دانلودی رشته روانشناسی و علوم تربیتی  ۲۱۴ پایان نامه

قسمت پنجم لیست پایان نامه های دانلودی رشته روانشناسی و علوم تربیتی  ۲۲۲ پایان نامه

فصل پنجم

 

 • پاسخ سوالات تحقیق
 • کلان
 • خرد
 • پیشنهادات
 • مشکلات
 • پیوست ها ضمائم
 • پرسشنامه
 • فهرست منابع

 

 

 

در این مجال اقدام به پاسخگویی به سوالات با توجه به یافته های تحقیق در دو سطح کلان و خرد می نماییم.

 

سوالات تحقیق

 

سوالات کلان

 • اولویت بندی زنان سرپرست خانوار با توجه به وضعیت اجتماعی و اقتصادی آنها برای دریافت کمک از موسسات درست است؟

با توجه به ضرورت بازنگری اساسی در مورد وضعیت اجتماعی و اقتصادی زنان سرپرست خانوار در جامعه در حال توسعه ایران و مرتفع کردن مشکلات مالی در مورد مسئله اقتصادی و مشکلات اجتماعی زنان سرپرست خانوار، ایجاد و تدوین قوانین و موسسات حمایتی برای تحت پوشش دادن این قشر آسیب پذیر احساس شده و اینجانب حجم حمایت ها را با توجه به جامعه آماری مورد مطالعه ضعیف می دانم.

 

 

 • آیا با توجه به شرایط سخت زندگی زنان سرپرست خانوار منابع اجتماعی واقتصادی به روش مناسبی توزیع شده است؟

مطالعه و توزیع مناسب در مورد حمایت های درست و اصولی اجتماعی و اقتصادی زنان سرپرست خانوار نیازمند برنامه ریزی دقیق و کاربردی می باشد که با شناسایی و تحت پوشش قرار دادن این قشر از جامعه می توان در جلوگیری از بسیاری از مشکلات اجتماعی- اقتصادی زنان سرپرست خانوار مهم بوده و باشد و به تکریم شخصیت زن در فرهنگ اسلامی-ایرانی کمک شایانی نماید و موجبات رشد و پیشرفت آنان را فراهم نماید.

 

 

سوالات خرد

 

 • آیا میزان درآمد زنان سرپرست خانوار با وضعیت اقتصادی آنان تناسبی دارد؟

با توجه به یافته های تحقیق حاظر و بالا بودن میزان تورم و بیکاری در کشور، اکثر پرسش شوندگان میزان درآمد شخصی خود به غیر از کمک هایی که از موسسات حمایتی و بیمه دریافت می نمایند در حدود ۱۰۰-۲۰۰ هزار تومان در ماه بیان کرده اند که بسیار پایین می باشد و می توانند آنها را آسیب پذیزتر نماید.

 

 • آیا بین بعد خانواده زنان سرپرست خانوار رابطه ای با وضعیت اقتصادی آنان وجود دارد؟

با توجه به یافته های تحقیق بیشترین فراوانی مربوط به خانواده هایی با بعد ۴ نفر می باشد که در مقایسه با درآمد ماهانه که در حدود ۱۰۰- ۲۰۰ هزار تومان می باشد تناسب چندانی بین بعد خانوارها و میزان درآمد مشاهده نمی شود و این مهم لزوم توجه جدی به این دست از خانوارها را ایجاب می نماید.

 

 • نوع غالب مسکن زنان سرپرست خانوار چگونه است؟

 یافته های تحقیق از آمار ۴۱ درصدی مستاجر نشینان در حجم نمونه از انواع اشکال سکونت  خبر می دهند.

 

 • آیا تناسبی بین تحصیلات زنان سرپرست خانوار و رابطه آن با وضعیت اقتصادی آنان هست؟

بله ، همان طور که در اولین فرضیه در فصل قبل می بینیم با بالا رفتن میزان تحصیلات زنان سرپرست خانوار وضعیت درآمد آنان نیز بهبود یافته و در مقایسه با سایر زنان از رفاه و امنیت اقتصادی بیشتری برخوردارند.

 

 • آیا منطفه سکونت زنان سرپرست خانوار رابطه ای با وضعیت اقتصادی آنان دارد؟

بله چنان که در آمارهای استخراجی از تحقیق مشاهده می شود ۵۴ درصد از خانوارهای زنان سرپرست خانوار در حاشیه شهر تهران زندگی می کنند که این خود می تواند اشاره به بالا بودن میزان اجاره بها در مقایسه با مر کز شهر را نماید.

 

 • آیا کمک های موسسات خیریه و امدادی (کمیته امداد امام (ره) وبهزیستی) نقشی در برطرف کردن مشکلات اقتصادی و اجتماعی آنان داشته اند؟

نظر سنجی ها در مورد تغییر وضعیت زندگی پس از مراجعه به موسسات حمایتی دولتی و  خصوصی مبین آمار ۱۳ درصدی رضایت، ۳۷ درصدی عدم رضایت و ۵۰ درصدی نظر بی تفاوت می باشند که خود مبین ناکافی بودن این حمایت ها می باشد.

 

 • آیا سن زنان سرپرست خانوار تاثیری در وضعیت اجتماعی واقتصادی آنان دارد؟

آمارهای خروجی از حجم نمونه نشان دهنده بالاترین فراوانی در سن ۳۵ سالگی را نشان می دهد که ۳۱ درصد آنان از لحاظ تحصیلی در مقطع راهنمایی می باشند که با توجه به تحصیلاتشان اکثرا در مشاغل کم  درآمد با منزلت اجتماعی پایین و دارای ساعات کاری بالای ۸ ساعت در روز می باشند که آمارها مبین ضعف در وضعیت اجتماعی و اقتصادی اینان می دهد که نیازمند حمایت جدی از سوی سازمانهای حمایتی دولتی و خصوصی می باشند.

 

 • زنان سرپرست خانوار بیشتر در چه مشاغلی فعال و چه مقدار دست مزد دریافت می کنند؟

با توجه به میزان تحصیلات پایین در این قشر از زنان جامعه، اکثرا در مشاغلی با درآمد و منزلت پایین اجتماعی (دست فروشی، تکدی گری،کار در تولیدیهای پوشاک و…) و سطح درآمد بین ۱۰۰- ۲۰۰ هزار تومان قرار دارند.

پیشنهادات

تحقیق حاظر مبین آمارهایی از جامعه آماری با حجم نمونه ۱۰۰ زن سرپرست خانوار که به صورت تصادفی انتخاب شده اند می باشد که اینجانب در طی مراحل پیمایش متوجه تعدادی از مشکلات این دسته از زنان سرپرست خانوار شده ام که در ادامه نگاهی گذرا بر این مشکلات می نماییم که پیشنهادات لازمه نیز در ادامه آن می آید.

اکثر زنان مورد مطالعه از لحاظ میزان تحصیلات در سطح متوسط رو به پایین و بیسواد می باشند که لزوم توجه به وضعیت ادامه تحصیل و یا با سواد شدن آنان برای جلوگیری از مشکلات اجتماعی- اقتصادی احساس می شود.

از لحاظ وضعیت سکونت اکثر آنان مستاجر و ساکن حاشیه شهر می باشند که این دو مسئله بیش از پیش آنان را آسیب پذیر می نماید که لزوم حمایت ها برای تامیین مسکن این افراد در برنامه ریزی ها و مطالعات احساس می شود.

این دسته از زنان با توجه به زیر چتر حمایت رفتن موسسات حمایتی دولتی و خصوصی اکثرا در مورد حمایت ها ناراضی و آنرا ناکافی می دانند که در این زمینه دولت باید اقدام به حمایت های بیشتر و برنامه ریزی هایی در جهت خودکفایی آنان با توجه به اهداف مددکاری اجتماعی و تکریم نقش زن سرپرست خانوار در جامعه نمایند.

با توجه به اینکه اکثر آنان در سن ۳۵ سالگی قرار دارند لزوم آموزشهای مهارتی و حرفه ای در جهت اشتغال دائم و خودکفایی آنان احساس می شود.

رسانه های جمعی و مطبوعات باید با تکیه بر فرائض دین مبین اسلام و فرهنگ غنی اسلامی-ایرانی اقدام به اطلاع رسانی و حمایت های اجتماعی و فرهنگی در مقابل افکار مسموم و آلوده مردان نسبت به زن مطلقه و یا بیوه و با تفکر ابزاری شدن زن در جامعه مبارزه نمایند.

لزوم اختصاص حمایت های شغلی در بخش های مختلف دولتی و خصوصی با درآمد مکفی و امنیت بالا در برنامه ریزی ها احساس می شود.

اختصاص بانک اطلاعاتی حمایتی زنان سرپرست خانوار با اهداف اطلاع رسانی و سازماندهی برای برنامه ریزی های اجتماعی و اقتصادی ایجاد شود.

همکاری بیشتر بخش های دولتی و خصوصی در زمینه سازماندهی و حمایت از زنان سرپرست خانوار احساس می شود.

حمایت های موسسات مالی و اعتباری دولتی و خصوصی از زنان سرپرست خانوار و فرزندانشان با سهولت صورت پذیرد و در اعطای وام و یا حمایت از طرح های اقتصادی و اشتغال زایی آنان با سرعت بالایی صورت پذیرد.

در حمایت ها و سازماندهی از زنان سرپرست خانوار اولویت بندی ها رعایت و سعی شود از زنان با تحصیلات پایین و بعضا بی سواد و درآمد کم و فاقد همسر حمایت های بیشتر و ویژه تری برای جلوگیری از آسیب پذیری بیشتر آنان صورت گیرد.

 

 

 

مشکلات

 

مشکلات پیش روی تحقیق در این زمینه در چند سطح قابل بررسی و معرفی است:

 

بیشترین مشکل پیش روی در این تحقیق کمبود مطالعه و تحقیق در این زمینه در داخل کشور بود که خود از طرفی باعث سخت شدن مراحل تحقیق و بعضا در مراحلی غیر ممکن شدن آن می شد.

 

عدم اطلاع رسانی دقیق در مورد ماهیت تحقیقات دانشگاهی با اهداف علم آموزی موجب همکاری ضعیف و در مواقعی عدم همکاری زنان سرپرست خانوار می شد.

 

کمبود بانک های اطلاع رسانی در مورد مسئله زنان سرپرست خانوار پیش روی تحقیق بود.

 

داشتن دیدگاه های اشتباه و غلط در مورد نظر سنجی از طریق پرسشنامه فرایند تحقیق را با دشواری روبرو می کرد.

پیوست ها و ضمائم:

تعداد ۱۰۰ پرسشنامه به همراه CD فایل های خروجی ضمیمه تحقیق می باشد.

 

پرسشنامه

 

این پرسش نامه جهت کار تحقیقی در محیط دانشگاهی در مورد بررسی وضعیت اجتماعی- اقتصادی زنان سرپرست خانوار تهیه شده است. شایان ذکر است اطلاعات شخصی  شما محفوظ خواهد ماند. پیشاپیش از همکاری شما نهایت سپاس را داریم.

 

۱-سن شما چقدر است؟………………….۲-تعداد افراد خانوار شما چقدر است؟……………..

 

۳-میزان تحصیلات شما چقدر است؟

۱-بی سواد c    ۲-ابتدایی     c    ۳-راهنمایی  c         ۴-دیپلم   c        ۵-فوق دیپلم c     ۶-لیسانس c

۴-مسکن شما از چه نوعی است؟

۱- شخصی  c          ۲- رهنی c    ۳ استیجاری  c              ۴-امانی c

۵-وضعیت اشتغال شما چگونه است ؟

۱- شاغل          ۲-بیکار  c

۶-محل زندگی شما در کجا قرار دارد؟

۱-حاشیه  c                     ۲-مرکز c

۷-حمایت اقتصادی سازمانها ومراکز دولتی وخیریه به شما چگونه است؟

۱-مستمر c              ۲-غیر مستمر c                    ۳-خود کفایی c

۸-وضعیت تاهل مادر چگونه است؟

۱-متاهل c               ۲-مطلقه  c              ۳-بیوه c

۹-به کدام یک از موسسات زیر برای دریافت کمک مراجه کردید؟

۱-کمیته امداد امام خمینی c  ۲- سازمان بهزیستی c  ۳-سازمانهای خیریه خصوصی

۱۰-میزان درآمد شما چقدر است؟

۱-کمتر از ۱۰۰هزار تومان c     ۲-بین ۱۰۰ تا ۲۰۰هزار تومان  c   ۳-بین ۲۰۰تا ۳۰۰هزار تومان c                  ۴-بین ۳۰۰تا۴۰۰هزار تومان c   ۵-بین ۴۰۰تا ۵۰۰هزار تومان  c    ۶-از ۵۰۰هزار تومان به بالا c

۱۱-وضعیت شوهر چگونه است؟

۱-از کار افتاده c     ۲-بیکار c  ۳-شاغل با درآمد کم c   ۴-فوت شده  c  ۵-معتاد  c

۱۲- مقدار وامی که از موسسات حمایت کننده دریافت کرده اید چقدر است؟

۱-کمتر از۲۰۰هزار تومان c     ۲-بین ۲۰۰ تا ۳۰۰هزار تومان  c   ۳-بین ۳۰۰تا ۴۰۰هزار تومان c                  ۴-بین ۴۰۰تا۵۰۰هزار تومان c   ۵-بین ۵۰۰ تا ۱میلیون تومان  c    ۶- از ۱میلیون تومان به بالا c

۱۳-آیا بعد از مراجعه به سازمانها حمایت کننده و خیریه سطح زندگی شما تغییر کرده است؟

۱-بله   c         ۲-خیر   c               ۳-تاحدودی c

۱۴-آیا مراجعه به موسسه حمایت کننده اعتماد به نفس شما را پایین می آورد؟

۱-بله     c         ۲-خیر  c              ۳-تاحدودی c

۱۵-آیا دوستان و نزدیکان در تامین مایحتاج و خرج زندگی به شما  کمک می کنند؟

۱-بله    c         ۲-خیر   c            ۳-تاحدودی c

 

 

فهرست منابع

 

۱- قرآن کریم

۲- ریتزر جورج ۱۹۸۰، نظریه جامعه شناسی در دوران معاصر/ ترجمه محسن ثلاثی- تهران: علمی ۱۳۷۴

۳- مددکاری اجتماعی (۱) کار با فرد /حسن موسوی چلک-تهران، سمت

۴- مجلس، محمد باقر: «بحارالانوار»، ج۳و۴، بیروت: موسسه الوفاء، ۱۹۸۳

۵-  مدنی، سعید: «طرح توانمندسازی زنان سرپرست خانوار»، دفتر بررسی‌های اقتصادی ـ فرهنگی، مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی، شهریور۱۳۸۱.

۶-مرکز آمار ایران: زنان سرپرست در ایران- ویژگی های اجتماعی اقتصادی اردیبهشت ۱۳۸۱ ناشر مدیریت انتشارات و اطلاع رسانی

۷- محمدی، زهرا: «زنان سرپرست خانوار»، انتشارات روابط عمومی شورای فرهنگی ـ اجتماعی زنان،۱۳۸۵.

۸-گیدنز،آنتونی-جامعه شناسی با همکاری کارن بردسال، ترجمه حسن چاوشیان- تهران نشر نی ۱۳۸۶

۹-  غفاری، مریم: «چند نقشه بودن زنان سرپرست خانوار، فرصت‌ها و چالش‌ها»، فصلنامه پژوهش زنان، ش ۵، بهار ۱۳۸۲.

۱۰ – خسروی، زهره: «بررسی آسیب‌‌های روانی ـ اجتماعی زنان سرپرست خانوار»، فصلنامه علمی ـ پژوهشی علوم انسانی دانشگاه الزهرا(س)، ش۳۹، ۱۳۸۰.

۱۱-سایت مرکز آمار ایران www.amar.sci.org.ir

 

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *