پایان نامه رایگان روانشناسی :بررسی علل افت تحصیلی


دانلود پایان نامه

چکیده

این تحقیق در زمینه بررسی علل افت تحصیلی و راهکارهای مقابله با آن از دیدگاه معلمان در مقطع دخترانه متوسطه ناحیه 2 شهرستان اردبیل انجام شد این تحقیق با جامعه آماری 100 نفر معلم با جنسیت زن که در مقطع متوسطه مشغول به تدریس بودند , با استفاده از فرمول گوکران 40 نفر معلم به طور تصادفی به عنوان نمونه انتخاب شدند . در این تحقیق جهت جمع آوری اطلاعات از پرسش نامه استاندارد آقای ناصر آمیغی استفاده گردید و سوالاتی مطرح گردید که عبارتند از : 1-آیا بین میزان در آمد خانواده و افت تحصیلی دانش آموزان رابطه ای وجود دارد ؟2- آیا بین میزان تحصیلات والدین و افت تحصیلی دانش آموزان رابطه ای وجود دارد ؟3- آیا بین ویژگی در معلمان و افت تحصیلی دانش آموزان رابطه ای وجود دارد ؟4- آیا بین میزان علاقه به تحصیل و افت تحصیلی دانش آموزان رابطه ای وجود دارد ؟5- آیا بین امکانات و فضای آموزشی و افت تحصیلی دانش آموزان رابطه ای وجود دارد ؟ 6-آیا بین شیوه مدیریت آموزشگاه و افت تحصیلی دانش آموزان رابطه ای وجود دارد ؟ که این سوالات به روش خی 2  و با نرم افزار spss تحلیل گردید و به سوالات پاسخ داده شدند.در نتیجه در سوال (1) در رابطه با میزان در آمد خانواده و افت تحصیلی دانش آموزان با درجه آزادی 65 و انحراف معیار1.01به اثبات رسید بین میزان در آمد خانواده و افت تحصیلی دانش آموزان رابطه معناداری وجود دارد . هم چنین  در رابطه با سوالات 2 تا 6 که بین میزان تحصیلات والدین و افت تحصیلی با درجه آزادی 65 و انحراف معیار 76.49, بین ویژگی در معلمان و افت تحصیلی با درجه آزادی 182 و انحراف معیار1.76, بین میزان علاقه به تحصیل و افت تحصیلی با درجه آزادی 26 و انحراف معیار17.02, بین امکانات و فضای آموزشی و افت تحصیلی دانش آموزان  با درجه آزادی 65 و انحراف معیار74.73, بین شیوه مدیریت آموزشگاه و افت تحصیلی دانش آموزان با درجه آزادی 26و انحراف معیار 23.80, انجام گردید به اثبات رسید که بین میزان تحصیلات والدین , ویژگی معلمان ,  میزان علاقه به تحصیل  , فضای آموزشی ,  شیوه مدیریت آموزشگاه و افت تحصیلی دانش آموزان رابطه معنا داری وجود ندارد . ودر پایان پیشنهادات مربوطه برای ادامه تحقیقات ارائه گردید.

واژگان کلیدی

افت

عبارتست از کمبود کمی و کاست

افت تحصیلی

کاهش عملکرد تحصیلی و درسی دانش آموز از سطح رضایت بخش به سطح نامطلوب

 

این تکه ای از پایان نامه رایگان کارشناسی ارشد رشته روانشناسی و علوم تربیتی با عنوان بررسی علل افت تحصیلی از دیدگاه معلمان و راههای مقابله با آن در مدارس دخترانه متوسطه 100 برگ  می باشد برای دیدن بقیه قسمت ها می توانید از قسمت بالای سایت کلمه کلیدی مورد نظر را سرچ کنید

سایت ما حاوی تعداد زیادی پایان نامه رایگان در رشته روانشناسی و علوم تربیتی و مشاوره می باشد می توانید از قسمت دسته بندی که در بالای سایت قرار دارد بقیه پایان نامه ها را هم ببینید و از متن کامل آنها استفاده نمایید

برای دانلود متن کامل پایان نامه های جدید کارشناسی ارشد روانشناسی و علوم تربیتی  می توانید لینک زیر را هم ببینید :

پایان نامه های دانلودی رشته روانشناسی و علوم تربیتی

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *