پایان نامه رایگان روانشناسی با موضوع طلاق

دانلود پایان نامه

جدول شماره ی 1: متغیرسن با میزان تحصیلات

          سن به سال

تحصیلات

29-20 39-30 49-40 60-50 جمع
خواندن و نوشتن 2 2 3 2 9
ابتدایی 12 6 4 3 25
سیكل 10 7 3 2 22
دیپلم و بالاتر 3 1 0 0 4
27 16 10 7 60

 

 

 

 

فرض H0 غیرقابل قبول است.

فرض H1 قابل قبول است.

d.F=(K-1)(L-1) (درجه ی آزادی)

d.F=(4-1)(4-1)

d.F= 9 = X2 (9 , %5) = 16/92

X2 = 118/36 > X2t = 16/92

با استفاده از روش X2 (كی دو) فرض H1 قابل قبول است و فرضیه ی مطرح شده در خصوص متغیر سطح تحصیلات و سن با 5% خطا مورد تأیید واقع می شود، یعنی با 95% اطمینان اظهار می شود كه سن و تحصیلات در امر طلاق مؤثّر است.

ادامه ی عملیات جدول متغیرهای به دست آمده

ni-nith mith ni
037/1 20/4 05/2 05/4 2
60/7 56/85 25/9- 25/11 2
80/4 61/47 9/6- 9/9 3
02/0 04/0 2/0+ 8/1 2
4/38 16/92 6/9+ 4/2 12
605 36/0 6/0- 6/6 6
55/0 24/3 8/1- 8/5 4
55/3 76/3 94/1+ 06/1 3
16/48 25/72 5/8+ 5/1 10
05/2 41/8 9/2+ 1/4 7
1/0 36/0 6/0- 6/3 3
26/3 96/1 4/1+ 6/0 2
62/3 80/3 95/1+ 05/1 3
24/1 61/3 9/1- 9/2 1
5/2 25/6 5/2- 5/2 0
4/0 16/0 4/0 4/0 0
36/118   0 60 60

 

جدول شماره ی 2 متغیر سن همسر با میزان تحصیلات

سن همسر

تحصیلات همسر

29-20 39-30 49-40 60-50 جمع
ابتدایی 9 4 5 1 19
سیكل 10 6 4 3 23
دیپلم 6 3 1 1 11
دانشگاهی 3 2 2 0 7
  28 15 12 5 60

 

d.F=(4-1)(4-1) (درجه ی آزادی)

d.F=(3)(3)

d.F=9=X2(9,%5)=16/92

X2C=18/8 > X2t = 16/92 محاسبه شده

با استفاده از روش كی دو (X2) فرض H1 قابل قبول است و فرضیه ی مطرح شده در خصوص متغیر سن همسر با میزان تحصیلات همسر با 95% اطمینان اظهار می گردد كه سن همسر با میزان تحصیلات همسر در امر طلاق مؤثر می باشد.

جدول شماره 3 دو متغیر محل تولّد و تعداد فرزندان

               فرزند

محل تولد

بدون فرزند 1 فرزند 2 یا 3 فرزند 5 – 3 فرزند جمع
شهر 5 12 8 4 29
روستا 1 0 3 5 9
مركز استان 4 14 4 0 22
  10 26 15 9 60

 

با استفاده از روش كی دو (X2) فرض H1 قابل قبول است و فرضیه ی مطرح شده در خصوص متغیر محل تولّد و تعداد فرزندان با 95% اطمینان اظهار می شود كه محل تولّد و تعداد فرزندان در امر طلاق مؤثّر است.

d.F=(K-1)(5-1) (درجه ی آزادی)

d.F=(2)(3)

X2(6,%5)=12/59

X2C=132/4 > X2t = 12/59 محاسبه شده

جدول شماره 4- دو متغیر میزان درآمد و وضعیت مسكن

       وضعیت مسكن

درآمد به تومان

استیجاری شخصی رهن و اجاره منزل پدرومادر یكی از دو زوجین جمع
40 هزار تومان 9 2 7 5 23
60-40 هزار 7 2 6 4 19
80-60 هزار 3 3 1 0 7
80 هزار به بالا 5 4 1 1 11
  24 11 15 10 60

 

d.F=(3)(3) (درجه ی آزادی)

d.F=(9)

X2(9,%5)=38/72

X2C= 38/72 محاسبه شده

X2C=38/7 > X2t = 16/92

 

این تکه ای از پایان نامه رایگان کارشناسی ارشد رشته روانشناسی و علوم تربیتی با عنوان بررسی امکانات و مشکلات تحصیلی دانش آموزان مقطع ابتدایی مناطق روستایی شهرستان فریدون شهر   150 صفحه می باشد برای دیدن بقیه قسمت ها می توانید از قسمت بالای سایت کلمه کلیدی مورد نظر را سرچ کنید

سایت ما حاوی تعداد زیادی پایان نامه رایگان در رشته روانشناسی و علوم تربیتی و مشاوره می باشد می توانید از قسمت دسته بندی که در بالای سایت قرار دارد بقیه پایان نامه ها را هم ببینید و از متن کامل آنها استفاده نمایید

برای دانلود متن کامل پایان نامه های جدید کارشناسی ارشد روانشناسی و علوم تربیتی  می توانید لینک زیر را هم ببینید :

قسمت اول لیست پایان نامه های دانلودی رشته روانشناسی و علوم تربیتی  176 پایان نامه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *