پایان نامه رایگان رشته روانشناسی- عوامل موثر بر میزان اثربخشی استفاده از سیستم آموزش مجازی

دانلود پایان نامه

این تکه ای از پایان نامه رایگان کارشناسی ارشد رشته روانشناسی و علوم تربیتی با عنوان بررسی و شناخت عوامل موثر بر میزان اثربخشی استفاده از سیستم آموزش مجازی در دانشگاه آزاد 130صفحه می باشد برای دیدن بقیه قسمت ها می توانید از قسمت بالای سایت کلمه کلیدی مورد نظر را سرچ کنید

جین کنز(2003) آن انتظارات اثرگذاری که ممکن است در رضایت مندی و یا عدم رضایت مندی دانشجویان نفوذ کند را برای مطالعه اهداف ویژه ترقی داد و مشاهده کرد که سوء ظن و حالت اصلاح شده قبل و بعد از نمره نتایج گسترش می یابد و انتظار دانشجویانی که به دنبال اهداف می باشند باید افزایش مهمی از نظر تعهدات را به دنبال داشته باشد. ویکر، بروان، هاجن، بورنیگ، ویو(1991) این طور نتیجه گیری کرده بودند که اهداف اصلاح شده نتایج دیگری از اهداف مشاهده شده می باشند  و برای آسان بودن یا مشکل بودن فرق می کنند هرچند که مشاهده شده  اهداف ویژه اثربخشی ویژه ای دارند و سختی کار برای گرفتن اهداف ویژه لازم است.

11- آموزش دائمی حسابداری:

دانشجویان بالغ مدرن می خواهند بدانند که چرا آنها همه چیز را می آموزند. جین کنز(2003) یافته هایش را این طور تنظیم کرد که شکل های مهره و رویه هایی که سواره نظام هستند بیشتر  حفظ می شوند زیرا که چنگال دارند. اما ایده های مقدماتی شده می خواهند  یادآوری کنند که جزئیات چندان مهم نیستند زیرا که ایده و فرایندها مهم است مسلماً می توان همیشه نگاهی به کتابهای مرجع داشت که مشکلات برطرف شود و یک مقام مسئول آموزش حسابداری نیز گفته است که اگر دانشجویان حسابداری توبیخ شوند نگاه بهتری به آموزش خواهند داشت. در رابطه با جهت یابی حرفه ای در (AECC-1990) پیشنهاد شد که کلاسهای حسابداری نباید متمرکز باشد بلکه باید فقط در جهت شناخت اهداف   حسابداری باشد و روشهای تدریس که منبسط شده بودند و تقویت کننده ارتباط اساسی هستند باید در مهارتهای پرسنل داخلی به کار برده شوند و مورد استفاده قرار بگیرند.

دانشکده ها  باید از آموزش فیلسوفانه افراد بالغ، اصول و تمرینات در حرفه حسابداری و قانون برای تمام دانشجویان حسابداری با تفاوت توانایی ها برای آموختن همیشگی دانش آموزان آگاه باشند . نیاز دانشجویان برای آمدن مبنی بر اکتشاف بیشتر دسته بندی شده است  زیرا که تغییر اشیاء هرروز صورت می گیرد و اطلاعات آموزش داده شده ممکن است  كه بر لبه تیغ قرار گرفته باشد و فقط دادهای ناچیز فردا را لازم داشته باشند.

در عوض آموزش اشیاء به ما یاد می دهد که چگونه لازم است  تا نیازها را بشناسیم. هم چنین در  فطرت تغییرات آموزش حسابداری نقش اولیه آن را  اساتید بر عهده دارند  هم چنین شکل تغییر دادن شناخت حسابداری از میان سخنرانی های کلاس درس برای مدیر در فرایندهای آموزش کلیدی بهتر است.

مطابق بررسی فرانسوی کاپاج (2000) به نظر می رسد خیلی از مسئولیت های اساتید حسابداری شامل موارد ذیل می باشد :

 • بازاریابی در حرفه حسابداری برای آینده نگری دانشجویان آموزش عالی و در دانشگاه ها تکالیف بسیار بزرگی است
 • آسان کردن آموزش دانشجو به وسیله به کاربردن تنوع استراتژی های تدریس مقتضی صورت می گیرد.
 • اجرا و اداره منابع لازم برای آماده شدن فرآیندهای آموزشی می باشد.
 • تأثیرگذاری هماهنگ از تجربه آموزشی با نیازهای حرفه حسابداری هماهنگ می باشد.
 • تحقیق و پشتیبانی از حرفه حسابداری لازم است.
 • نگهداری صلاحیت های خودشان در فضای کارشناسان خود مفید است.
 • هرچند گرفتن دیگر نیازها برای خشنودی لازم است.

فرانسوی و کاپاج (2000) نشان دادند که مهارتهای سخنرانی بحرانی در دانشکده حسابداری منبسط كننده رتبه ها هستند و دانشکده  حسابداری می خواهد اصالتاً یافته های لازم را برای توسعه مهارتهایی که حرفه حسابداری دارد آموزش حسابداری را داخل فرایند زمینه  مطرح كنند .

12- گواهینامه عمومی حسابداری:

جین کنز(2003) در مطالعه خود پیشنهاد کرد که آموزش دانشکده ها  باید بیشتر روی کمک کردن یک دانشجو برای آمدن به حرفه حسابداری تلاش كنند  و برای عبور کردن از امتحانات حرفه ای ناعادلانه تمرکز نکند .و  آنجا کلاسهای تقویتی  ویژه ای برای کمک کردن عبور دانشجویان از امتحانات نیز طراحی شده اند. در امتحانات حرفه ای اجازه در امتحانات شرط شده است  مانند آن پزشکانی که  برای تصرفات قطعی و معین حداقل مهارتها را طبق دستور برای حمایت  مصرف كننده  فرا می گیرند.

جین کنز(2003) پیشتر یادداشت کرده بود که عبور کردن از  امتحان آماده یک تعهد ایجاد می کند برای آن  شخص می خواهد در یک حسابداری حرفه ای کامیاب باشد بنابراین آموزش دانشکده حسابداری بایدبرای آمدن حسابداری به یک حرفه کامیاب و موفق تمرکز کند. بیشتر حسابدارهای حرفه ای تجربه های ویژه ای دارند و نیز معتدل و اشخاص منصفی هستند که نمی خواهند  در اثر بی تجربگی وسیله جراحی مانند چاقو را در شکم ماهی فرو ببرند و یا مانند خلبان در خارج از دالان هوایی بالا و پایین بپرند و هیچ وقت ماهی هم در دالان هوایی بالا و پایین نمی پرد پس شخص استفاده کننده از خدمت حسابداری نباید تکیه روی قضاوت و دادرسی یک حسابدار بی تجربه در تصمیمات مالی مهم بکند. یک تصور غلط بسیار بزرگ بین مردم وجود دارد که عبور کردن از امتحان CPA ساخته های کارشناسان متخصص در زمینه های حسابداری می باشد. مطابق بررسی برای جین کنز (2003) عبور کردن از امتحان CPA مفهومات ساده ای است که دانشجو ثابت کرده است حداقل مهارتها را برای شناخت موضوع حسابداری دارد و انجام ندادن آن هم دانشجو را برای موفقیت در حرفه حسابداری آماده می کند. یکی از مباحث بین آکادمی و حرفه های بازرگانی این است که آکادمی می خواهد برای دانشجویان آماده با ابزار آلات لازم برای آوردن حسابداران حرفه ای تلاش کند مادامیکه که کارفرمایان می خواهند اثبات  کنند که برای ثابت کردن کار بزرگ از حداقل مهارت مورد نیاز برای عبور از امتحان CPA برخوردار هستند. یک مقام AECC نیز عقیده داشته است که رعایت حداقل مهارتها برای حرفه های حسابداری لازم است.

جین کنز (2003) بیاناتی داشت حرفه حسابداری می خواهد که نیازهای دانشجویان را با مهارتهای تکنیکی خوب، مهارتهای ارتباطی خوب، مهارهای حل کردن مسائل، و مهارتهای شناخت بازرگانی عمومی برطرف کند. دانشجویان غیرسنتی قدیمی گروه اولیه و اکثریت در حسابداری هستند برای اینکه می خواهند  دوره های خود را تقویت کنند تا اینكه   قادر باشند پول آفرینی کنند. جین کنز(2003) برای تقویت سفارشات خود موارد ذیل را مطرح کرده است:

نیازهای دانشکده ها یا آکادمی ها برای سه بخش جداگانه در آموزش حسابداری می باشد.

 • آموزش کلاس درس
 • اجازه دادن امتحانات
 • تجربه کاری. که درستی هر سه مورد باید تأیید شود.

تیلور و رودنیک(2005) نتیجه گیری کردند که برای ملاحظه و رعایت ابزارهای آموزشی لازم برای عبور از امتحان CPA، وسایل آموزشی دیگری مانند اره یا سوهان برای موفقیت های دانشجویان در میدان های حرفه ای بعد از رتبه بندی و نمره که بتوان این موفقیت ها را بدست آورد لازم است و سازمانهای حرفه ای هم به این امتحان داده شده نیاز دارند و حرفه حسابداری برای کمک و مراقبت در امر آموزش حسابداری دانشجویان را برای موفقیت های حرفه ای آماده می کند. یک کوشش دیگر به وسیله سازمانهای حرفه ای استفاده از آموزش حسابداری در AICPA که مرکز ثقل و چهارچوب صلاحیت ها و شایستگی ها برای ورود به حرفه حسابداری  است می باشد که در سال (1999) اولین اجزاء این چهارچوب و مرکز ثقل صلاحیت و شایستگی ها تأسیس شد.

AICPA این مرکز ثقل صلاحیت ها و شایستگی ها که به وسیله اساتید برای اساتید توسعه پیدا کرده است شایستگی هایی که نیاز است را بر مبنای مهارتها تعریف کرده است و به وسیله همه دانشجویان ورودی حرفه حسابداری بدون توجه به انتخاب بخش های دوره سعی و کوشش عمومی برای سودآوری کشور و یا خدمات ویژه ای که باید آنها را در اجرا و اداره امور بکار ببرند طراحی کرده است. مرکز چهارچوب صلاحیت ها به کانونی برای مهارتها و گنجایش موضوع ساختار سنتی و یا خدمات ویژه حسابداری تبدیل شده است که یک مبنای دوره  آ ن تحصیل مهارت های رو به رشد می باشد  زیرا که شناخت حرفه حسابداری را به سرعت تغییر می دهد. هرچند كه  شناخت وسایل می خواهند با وقت و طی مدت  و زمان تغییر کنند و باعث شایستگی های شناسایی شده قرار بگیرند چهارچوب انتظار دارد که برای نگهداری ارزش های بلند مدت و اولیه از فرصت های دوره برای دانشجویان آینده و کسانی که در امتحان CPA شرکت کرده اند استفاده شود.

این چهارچوب از انتظاراتی پشتیبانی می کند که آغاز کننده هایی برای آموزش حرفه ای همیشگی و تجربیات CPA  باشد.  و به وسیله تکیه کردن بر تحصیلات دوره راهنمایی  و انتظارات حرفه ای در یک چهارچوب روان شکل عبور دانشجویان را برای کسب مهارتهای حرفه ای می توان کمک کرد.

این چهارچوب سه وظیفه صریح و قاطع  را شناسایی کرده است که قبلاً تربیت شده بودند و توسعه پیدا کرده اند.

 • صلاحیت های کاری: شایستگی های وظیفه ای گزارش دادن برای  صلاحیت های تکنیکی می باشد که هرکدام با دقت برای کمک کردن حسابداری منظم و صف کشیده و مرتب شده باشند.
 • صلاحیت های شخصی: شایستگی های شخصی گزارش برای اوضاع و رفتارهایی از تدارک دادن انفرادی ها برای ورود به حرفه حسابداری صورت می گیرد. توسعه دادن فرضیات صلاحیت های شخصی می خواهد راه زیادتری  را در رابطه با حرفه های حسابداری و آسان کردن آموزش انفرادی و اصلاح شخصی را فراهم نماید.
 • صلاحیت های توانایی بازرگانی گسترده: صلاحیت های توانایی تجارت های گسترده گزارش برای هرکدام از سکوهای حرفه های حسابداری که خدمت شان را ارائه می كنند می باشد. آماده کردن انفرادی ها برای ورود به حرفه حسابداری باید به هر دو محیط داخلی و خارجی تجارت رسیدگی کنند که چگونه اثر بخشی های آنها باعث تصمیم گیری موفق یا باعث قصور و درماندگی می شود.

در این چهارچوب صلاحیت ها و شایستگی ها آموزش بازرگانی گسترده جدید را  برای حسابداریهای بزرگتر که رقابت های دوره تحصیل سنتی حسابداری را برای حسابداری، مالیات و حسابرسی که استفاده می کنند در دستور کار خود دارند .  به نظر می رسد که تغییرات برای طراحی نو در حسابداران نیز به وسیله شناخت متخصصیین ویژه عمومی نیاز باشد. کارمندان، حسابداران، و استوارنامه ها می توانند مورد استفاده چهارچوب و کارگاهها برای تشخیص دادن در ارزیابی کردن برنامه های حسابداری باشند كه این صلاحیتها به وارد شدگان حرفه حسابداری كمك های زیادی می نماید.

سایت ما حاوی تعداد زیادی پایان نامه رایگان در رشته روانشناسی و علوم تربیتی و مشاوره می باشد می توانید از قسمت دسته بندی که در بالای سایت قرار دارد بقیه پایان نامه ها را هم ببینید و از متن کامل آنها استفاده نمایید

برای دانلود متن کامل پایان نامه های جدید کارشناسی ارشد روانشناسی و علوم تربیتی  می توانید لینک زیر را هم ببینید :

قسمت اول لیست پایان نامه های دانلودی رشته روانشناسی و علوم تربیتی  176 پایان نامه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *