پایان نامه رایگان دروغگویی کودکان-رشته روانشناسی برخورد با دروغگویی و عدم صداقت كودك

دانلود پایان نامه

برخورد با دروغگویی و عدم صداقت كودك

خط مشی مادر برابر دروغگویی مشخص است. ازیك طرف نباید بازپرس بازی در بیاوریم و كودك را هی سئوال پیچ كنیم و موضوع را بزرگ جلوه دهیم و از طرفی دیگر باید حتماٌ و بدون تردید رك پوست كنده حرف بزنیم. وقتی پی می‌بریم كه از زمان برگشت كتابی كه كودك از كتابخانه گرفته بود گذشته و كودك هنوز كتاب را به كتابخانه پس نداده، ما نباید بپرسیم كه كتاب را برگردانده‌ای به كتابخانه ؟ مطمئنی ؟ پس چی شد. كه كتاب هنوز این جا مانده ؟ بلكه به جای آن چنین خاطر نشان می‌كنیم « مثل اینكه از زمان برگشت این كتاب به كتابخانه گذشته » [1].

 

علائم و نشانه‌های دروغگو

هر گاه كودكی درموقعیتی نامطمئن و نا امن قرارگیرد و احساس خطر یا حقارت كند به گفتاردروغ متوسل می‌شود. دروغگو به گفته هایش ایمان ندارد و به طور قاطع و صریح حرف نمی زند، به تدریج اعتماد خود به دیگران را از دست می‌دهد و نسبت به اطرافیان بدبین می‌شود. دروغگو فراموشكار است و پس از مدتی بدنام و بی اعتبار می‌شود. دروغگویی باعث تغییرات جسمی‌نظیر افزایش ضربان قلب، تغییر حالت چشم، رنگ پریدگی، برافروختگی، بیقراری، و ناآرامی و خشك شدن دهان و گاهی لكنت و پراكنده گویی می‌شود. [2]

 

علل دروغگویی

الف ) عوامل اجتماعی :

1ـ جلب توجه و تحسین  :

گاهی در میان جمعی از میهمانان معمولاٌ كودك فراموش می‌شود – همه سرگرم كار و تلاش صحبت یا بازی هستند. به خود و بحثهای خویش سرگرم می‌شوند، بدون اینكه حساب كنند دل كوچكی هم در كنارشان می‌تپد. و انتظار شركت در بحث و مذاكره را دارد. كودك برای اینكه جلب نظر كند و به گونه‌ای خود را وارد صحنه نماید به دروغ متوسل می‌شود. آنهم دروغی بزرگ و اغراق آمیز. یكباره خبر تلخی را می‌دهد، سخنی می‌گوید كه همه با نظر اعجاب بدو بنگرند و حرف و كار خود را رها كنند.

2ـ بدآموزی :

كودك دروغ بلد نیست آن را از كسی آموخته است و پیداست بیش از هر كس از والدین و معاشران كودك هستند كه به او دروغ آموخته اند آنها زمینة آن را در كودك فراهم كرده و به آن وا داشته اند. فی المثل طفل را در میان جمع به رودربایستی قرار داده و از او خواسته اند اقرار كند برادر كوچكش را دوست دارد. در حالیكه او از برادرش كه سهم محبت او را از والدین دزدیده متنفر است. زمانی پدر و مادر در حضور جمعی ازمسأله‌ای سخن می‌گوید كه طفل بعیان می‌داند كه دروغ است. بدیهی است كه هر گونه اظهار نظر بر خلاف حقیقت نوعی بدآموزی و درس بدی برای او خواهد بود. او می‌فهمد كه درمواردی هم می‌توان خلاف حقیقت را گفت. [3]

3ـ احساس كمبودها :‌

كودك برای جبران احساس كمبودی كه دارد متوسل به دروغگویی می‌شود. [4]

كودكانی كه نسبت به دوستان و اطرافیان خود احساس كمبود می‌كنند، ممكن است برای جبران كمبودها در زمینه‌های گوناگون نظیر شغل والدین و محل سكونت وضع تغذیه و سفر. …، دروغگویی متوسل شوند و درون آشفته و نگران خود را بدان وسیله به طور موقت تسكین دهند [5]

4ـ احساس حقارت :  

بر تمامی‌كسانیكه در محیط زندگی كودك بوده و با او در تماس هستند توصیه می‌شود كه به شخصیت كودك احترام بگذارند و زیرا كودكانی كه موردتوجه نیستند، یا به آنها احترام گذاشته نمی‌شود، یا مورد تمسخر و استهزاء قرار می‌گیرند یا آنها را مورد سرزنش و ملامت قرار می‌دهند، احساس حقارت كرد. و برای رهائی از این حالت به دروغگویی خواهند پرداخت تا خود را بهتر از آنچه هستند نشان دهند. [6]

5ـ لاف زنی و گزافه گویی :

انگیزه‌های دیگری نیز هستند كه می‌توانند فرزند شما را وادار به دروغ گفتن كنند مثلاٌ لاف پردلی و شجاعت‌هایی كه نكرده خواهد زد. گاهی حتی لاف از بزهكاریهایی كه مرتكب نشده خواهد زد تا به نوعی تظاهر به خشونت طبع و قساوت قلب كرده باشد. بدیهی است كه هیچ یك از این گزافه‌ها و لاف‌ها را نباید تشویق كرد و خوب است بچه بفهمد كه لاف زدن‌ها در شما بی اثر است. و چنین بچه‌ای به حق یا ناحق خود را نسبت به محیط مفروض احساس پستی و زیردستی می‌كند. مثلاٌ چیزی را خودش اختراع می‌كند تا او هم برای خو شنوندگانی داشته باشدو موردتقدیر و تقرب واقع شود [7]

6ـ تأثیر نفوذهای بد :

فرزند شما در دبستان یا دبیرستان در كلاسی است كه بعضی از رفیقانش روش خشونت آمیز دارند، پول فروانی هم در جیبشان هست، ‌لاف از دزدی می زنند و پلیس را مسخره می‌كنند و گاهی هم به راستی دست به دزدی می زنند. حال فرزند شما كه خوب تربیت شده به زودی متمایل به تقلید از آنها نخواهد شد و شاید جرأت نكند در باره اندرزهای بدی كه به او می‌دهند مستقیماٌ با شما حرف بزند. آن وقت مثلاٌ اینكه بخواهد شما را بیازماید چند كار بدی كه مرتكب نشده برایتان نقل می‌كند مثلاٍ به شما می‌گوید بدون پرداخت پول سوار اتوبوس شده و یا پاسبان را مسخره كرده است. باید گفت وضع خیلی حساس است، ‌زیرا گاهی برای شما مشكل است كه صحت اظهارات فرزندتان را بازرسی كنید و نمی‌دانید كه آیا عملاٌ و مانند یك دیگر رفتار می‌كند یا فقط داستانهایی را نقل می‌كند برای اینكه از جریان وضع درمحیط مدرسه و چگونگی رفتار واقعی فرزندتان آگاه شوید باید رسیدگی و تحقیق كنید. وقتی بررسی از وضع اطلاع پیدا كردید، می‌توانید برایش شرح دهید كه رفقائی كه او تحت تأثیرشان قرار گرفته در حقیقت نمایش بازی می‌كنند دور از آنند كه می خواهند كه خود را نشان دهند.

و برای همین می خواهند دیگران را به خود جلب كنند. بعلاوه شما باید سعی كنید وضعی برایش فراهم آورید كه بتواند ثابت كند كه بچة دست و پا چلفتی نیست و نیز می‌توانید او را تشویق كنید تا جوانی شرافتمند، صدیق و كارآمد شود. بنابراین مؤثرترین راه اصلاح او این است كه كمكش كنید تا رشد كند و ارزش واقعی كسب كند كه مایة غرور و سربلندیش گردد. [8]

7- بی تفاوتی محیط زندگی كودك نسبت به دروغگویی و راستگویی :  

عامل عمدة دیگری كه مشوق دروغگویی كودك است، بی تفاوتی محیط زندگی كودك نسبت به دروغگویی و راستگویی است.

اگر افرادی كه در محیط زندگی كودك زندگی میكنند. نسبت به این مسأله بی توجه باشند و برای دروغگویی و راستگویی كودك هیچ نوع عكس العمل مناسب نشان ندهند. كودك فرق بین این دو نوع گفتار را درك نخواهد كرد. و درهرزمان با توسل به دروغگویی خود را از عواقب انجام اعمال آن نجات خواهد داد [9]

8ـ میل به جلب اعتبار و كسب امتیازات ثانوی :  

برخی از دانش‌آموزان برای مطرح كردن خویش به دروغگوییهای شگفت آوری متوسل می‌شوند. یكی از معلمان در گزارش خود اظهار داشته بود. شاگر دخترش با بیان اینكه وی با مواد شیمیایی كار می‌كند و هم اكنون در حال ساختن تی. ان. تی. است همة همكلاسیهای خود را ترسانده بود. و یا یك دختر پرورشگاهی هم كه پدر و مادرش مشخص نبوده اند. در مجامع مختلف می‌گفت، پدر و مادر او در موشك باران تهران كشته شده‌اند و مدام به بهشت زهرا می‌رفت تا با گریه بر سر قبر آنها خود را سبك كند.

و در كودكان بزرگتر و نوجوانان دروغگویی و قسم خوردن زیاده از حد برای اثبات راست بودن بیانات خود به علل متفاوتی ظاهر می‌شود.

[1] – دكتر هایم – جی – گینات، ‌ص 49.

[2] – شفیع آبادی، ‌عبدالله، راهنمایی و مشاوره كودك، ص 98.

[3] – دكتر قائمی، علی، ‌تربیت و بازسازی كودكان ص 199 و 200.

[4] – ریاحی غلامحسین – رمز و رازدنیای كودك ص 99.

[5] – شفیع آبادی، عبدالله – راهنمایی و مشاوره كودك ص 99.

[6] – ریاحی، غلامحسین، رمز و راز دنیای كودك ص 185.

[7] – حبیبی، فتح الله، مشكلات تعلیم و تربیت ص 165.

[8] – حبیبی – فتح الله – مشكلات تعلیم و تربیت ص 166 و 167.

[9] – ریاحی، غلامحسین، روان شناسی در خدمت اولیاء و مربیان، ص 122

این تکه ای از پایان نامه رایگان کارشناسی ارشد رشته روانشناسی و علوم تربیتی با عنوان بررسی علل اجتماعی و تربیتی دروغگویی در كودكان دبستانی و راههای درمان آن80برگ می باشد برای دیدن بقیه قسمت ها می توانید از قسمت بالای سایت کلمه کلیدی مورد نظر را سرچ کنید

سایت ما حاوی تعداد زیادی پایان نامه رایگان در رشته روانشناسی و علوم تربیتی و مشاوره می باشد می توانید از قسمت دسته بندی که در بالای سایت قرار دارد بقیه پایان نامه ها را هم ببینید و از متن کامل آنها استفاده نمایید

برای دانلود متن کامل پایان نامه های جدید کارشناسی ارشد روانشناسی و علوم تربیتی  می توانید لینک زیر را هم ببینید :

قسمت اول لیست پایان نامه های دانلودی رشته روانشناسی و علوم تربیتی  176 پایان نامه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *