پایان نامه حمایت‌های اقتصادی زنان سرپرست خانوار

دانلود پایان نامه

 

حمایت‌های اقتصادی

توجه به نرخ تورم در مستمری و كمك‌های اقتصادی به خانواده‌های زن سرپرست

پیش‌بینی افزایش بودجه سازمان‌های متولی در امور زنان و كودكان بی‌سرپرست و سرپرست خانوار با توجه به افزایش نرخ طلاق، جرایم و آسیب‌های اجتماعی در هر سال

در اولویت‌ قرار گرفتن اشتغال زنان سرپرست خانوار (اشتغال این زنان باید به گونه‌ای باشد كه به محل زندگی فرد نزدیك باشد و با توجه به مسئولیت تربیت كودكان و عدم امكان سپردن كودكان به مهدكودك و هزینه‌های آن، امكان نظارت و نگهداری فرزندان برای آنها میسر باشد)

آموزش مهارت‌های شغلی و اجرای برنامه‌های آموزش‌های حرفه‌ای برای زنان بیكار یا جویای كار سرپرست خانوار به منظور برخورداری آنان از دانش و مهارت‌های جدید و افزایش فرصت‌های شغلی آنان

درج وضعیت سرپرستی خانواده در فرم‌های كاریابی جهت تشخیص و اولویت‌ اشتغال زنان سرپرست خانوار

گشودن مجاری ویژه وام‌دهی به زنان سرپرست خانوار و خود سرپرست

ایجاد تعاونی‌های تولید و خدمات ویژه زنان سرپرست خانوار

اتخاذ تمهیدات لازم نظیر اجاره به شرط تملیك و وام مسكن و وام اجاره مسكن جهت حل مشكل مسكن زنان سرپرست خانوار

اعطای كمك‌های بلاعوض، بن ارزاق، طرح اكرام، تهیه سبد غذایی رایگان برای زنان نیازمند سرپرست خانوار با لحاظ اصل حفظ كرامت آنان

تشویق افراد به دادن وجوه مستحبی جهت كمك به خود اشتغال زنان سرپرست خانوار

بخشودگی اقساط بانكی به ویژه بانك مسكن برای زنان سرپرست خانوار فاقد شغل و دارای فرزند صغیر یا فرزند معلول و بیمار خاص

افزایش اعطای وام‌های طولانی مدت با اقساط كم بازده و اندك، جهت حل مشكل مسكن، جهیزیه، كاریابی، تحصیل خانواده‌های زن سرپرست

اعطای سهام عدالت به زنان سرپرست خانوار به ویژه نیازمندان و سالمندان آنها در اولویت و در حد بیشتر

اختصاص بازارچه‌های دائمی خوداشتغالی ویژه زنان سرپرست خانوار

حمایت‌های ویژه اقتصادی از زنان سرپرست خانوار شاغل در دستگاه‌ها جهت بهبود وضعیت آنها

گسترش پوشش بیمه‌ای و تخصیص اعتبارات لازم جهت بیمه‌شدن تمام زنان سرپرست خانوار

ایجاد بنگاه‌های كوچك زودبازده جهت اشتغال زنان سرپرست خانوار ترجیحاً با مدیریت زنان

حمایت از مؤسسات خیریه مردمی جهت حمایت مالی از زنان سرپرست خانوار و ایجاد شغل برای این گروه از زنان

افزایش اعتبارات در بودجه سال 86 جهت تأمین و حمایت از زنان سرپرست خانوار و نحوه دقیق هزینه كرد این اعتبارات در جهت حمایت و توانمندسازی آنان

گسترش اشتغال خانگی زنان سرپرست خانوار از طریق شناسایی و آموزش مشاغل خانگی درآمدزا به منظور اختصاص فرصت كافی برای تربیت فرزندان آنها

اعطای تسهیلات به دانش‌آموختگان زن در جهت اشتغال خود و اشتغال زنان سرپرست خانوار

ضرورت تأسیس صندوق حمایت از زنان بی‌سرپرست و سرپرست خانوار در جهت استقلال و خودكفایی آنها

برقراری مستمری كافی برای تأمین مایحتاج زنان سرپرست خانوار یا خود سرپرست نیازمند

اجرای طرح اسكان موقت زنان سرپرست خانوار در مواقع ضروری و بحرانی

توجه به بعد خانوار زنان سرپرست خانوار در برنامه‌ریزی‌های ملی و اختصاص بودجه در هر سال

حمایت‌های فرهنگی و اجتماعی

ایجاد مراكز مشاوره و امكان بهره‌مندی از خدمات مشاوره‌ای رایگان برای خانواده‌های زن سرپرست

برگزاری جشنواره‌های خاص جهت تمجید از زحمات زنان سرپرست خانوار شاغل جهت حفظ كانون خانواده

اتخاذ تصمیمات اساسی جهت جلوگیری از موازی كاری دستگاه‌های حمایتی و خدماتی به زنان و كودكان بی‌سرپرست و سرپرست خانوار

فراخوان به مراكز مختلف ذیربط جهت شناسایی و تعیین آمار دقیق زنان سرپرست خانوار

ایجاد بانك اطلاعاتی جامع از زنان سرپرست خانوار و كنترل آماری در هر سال

ارائه كمك‌های مختلف اقتصادی با لحاظ حفظ، عزت و حرمت زنان سرپرست خانوار

ارائه خدمات آموزشی، تربیتی و مشاوره ویژه فرزندان زنان سرپرست خانوار

تشكیل گروه‌ها و انجمن‌های حمایتی و خدمات رسانی به زنان سرپرست خانوار با اهداف كاریابی، گذران اوقات فراغت و تبادل تجربه و اطلاعات و مدیریت بحران‌های خانوادگی آنها

ایجاد انگیزه جهت ارتقای دانش و سواد در بین زنان سرپرست خانوار

افزایش آستانه تحمل مشكلات در بین زنان سرپرست خانوار

تغییر نگرش در مورد زنان سرپرست خانوار و ایجاد روحیه همدلی به جای نگاه ترحم‌آمیز یا بدبینانه نسبت به آنان و ایجاد مسئولیت همگانی در رفع معضلات آنها

فرهنگ‌سازی در خانواده‌ها جهت حمایت از زنان سرپرست خانوار در كنار حمایت‌های پدرشوهر و قیم قانونی

شناسایی، حمایت و تأمین اقتصادی زنان آسیب‌دیده نیازمند (معلول، سالمند و سرپرست خانوار) به منظور تحقق عدالت اجتماعی

فرهنگ‌سازی در زمینه ترویج ازدواج مجدد زنان بیوه

باز تعریف واژه زنان سرپرست خانوار از سوی مركز آمار ایران جهت رفع معضل كم شماری خانوارهای زن سرپرست

رویكرد توان افزایی و توانمند‌سازی

آموزش مهارت‌های شغلی و حرفه‌ای جهت كاریابی و اشتغال زنان جویای كار سرپرست خانوار

ارتقای اطلاعات و آگاهی‌ها و آموزش زنان سرپرست خانوار و فرزندان آنها

آموزش مهارت‌های زندگی در مواجهه با بحران‌های زندگی

ارائه اطلاعات لازم بهداشتی جهت پیشگیری از ابتلا به برخی بیماری های قابل كنترل

 

بررسی وضعیت اشتغال زنان بیوه سرپرست خانوار استان تهران توسط نازنین تدین نجف آبادی به راهنمایی دکتر قرین دوست دانشکده علامه طباطبایی در سال 1380 برای دریافت درجه کارشناسی انجام شده است این تحقیق به منظور بررسی وضعیت زنان سرپرست خانوار بیوه در اثر فوت همسر استان تهران که حداقل یک فرزند را تحت سرپرستی خود دارند انجام گرفته است و به روش کیفی می باشد داده های مورد نیاز این پژوهش از طریق اسنادی، مصاحبه عمیق،  گفتگوی هدفدار و مشاهده به دست آمده است در مجموع 115 مصاحبه به نتایج زیر دست یافته است (مشکلات و موانع اشتغال برای زنان مربوط  به تمامی کشورهاست وضعیت فیزیولوژیک زنان و نظام شخصیتی آنان از نظام فرهنگی و ارزش های جامعه تاثیر می پذیرد و اکثر کشورها از مهمترین موانع می باشد موانع توسعه ای به کشور های در حال توسعه مربوط است که با توجه به شرایط خاص هر کشوری لزوم توجه به رفع موانع تعیین می گردد .

بررسی مشکلات اقتصادی و اجتماعی زنان سرپرست خانوار تحت پوشش بهزیستی شهرستان خمین  که توسط فاطمه رضایی به راهنمایی دکتر انصاری دانشکده علوم اجتماعی علامه طباطبایی در سال 1380 برای دریافت درجه کارشناسی انجام شده است تحقیق حاضر با هدف دستیابی به اطلاعات لازم در رابطه با وضعیت اقتصادی و اجتماعی خانواده های زن سرپرست جهت تقویت فعالیت های مربوط به این گروه خانواده ها انجام شده است جامعه اماری 50 خانوار زن سرپرست 15-65 ساله تحت پوشش سازمان بهزیستی شهرستان خمین بوده است (کلا 113 خانواده را تحت پوشش در زمان انجام تحقیق داشته است)روش تحقیق پیمایشی و اطلاعات به وسیله پرسشنامه استخراج شده است و به نتایج زیر دست یافته است:

96درصد دارای تحصیلات پایین هستند 50 درصد زنان دارای مشاغل نیمه مهم، 46درصد دارای مشاغل درآمد پایین، 16درصد غیر شاغل، 24درصد فاقد درآمدند، 80درصد از خانواده های دارای پایگاه اجتماعی واقتصادی پایین هستند، 32 درصد علت سرپرستی زن فوت مرد ،22درصد بیماری و از کار افتادگی، 18درصد زندانی بودن مرد، 12درصد طلاق، 16درصد سایر موارد می باشد و اکثرخانواده های مورد بررسی کمک های سازمان بهزیستی را کافی نمی دانند .

 

بررسی وضعیت زنان بیوه و بی سرپرست شهرستان اردبیل و ارزیابی عملکرد ادارات و ارگان های ذیربط در خدمات فنی به آنها توسط اعظم زارع و همکارانش به سفارش کمیسیون امور بانوان استانداری اردبیل در سال 1375-1376 شده است:

طرح تحقیقاتی بررسی وضعیت زنان بیوه و بی سرپرست در شهرستان اردبیل به روش پیمایشی از طریق ابزار پرسشنامه و همچنین با استفاده از روش تحقیق اسنادی و مطالعه پرونده های مربوط به افراد تحت پوشش سازمان های مربوطه با نمونه آماری 705 نفر از میان زنان  بی سرپرست و بیوه تحت پوشش از ارگانها ،106 نفر از دختران و زنان ارجاع شده به مراکز مبارزه با مفاسد اجتماعی و 40   نفر از زنان بی سرپرست و بیوه تحت پوشش هیچ کدام از ارگان ها نبودند در سطح شهر اردبیل انجام گرفته است براساس نتایج تحقیق مشکلات اجتماعی و رفاهی زنان سرپرست ،زنان بی سرپرست ،میزان ارتکاب به جرایم و میزان برخورداری از خدمات امدادی رفاهی دولتی ارگانها قرار گرفته اند و پیشنهاداتی به منظور بهبود بخشیدن به وضعیت زندگی زنان بیوه و بی سرپرست و همچنین راهکارهایی برای جلوگیری از آسیب پذیری اجتماعی انها ارائه گردیده است .

تحقیق در زمینه زنان سرپرست خانوار از عمدترین تحقیقاتی است که در زمینه زنان سرپرست خانوار در ایران انجام شده است و معمولا برای گره گشایی از مشکلات آنان این موضوع مد نظر سازمان ها و پژوهشگران گوناگون در اقصی نقاط ایران و جهان است. مرکز امار ایران با همکاری کمیته امداد امام خمینی (ره ) سازمان بهزیستی کشور ،بنیاد شهید انقلاب اسلامی، بنیاد شهید انقلاب اسلامی ،بنیاد امور مستضعفان و جانبازان ،گروه اطلاعات جمعیت ایران، صندوق جمعیت ملل متحد اطلاعات مربوط به ویژگی  های اجتماعی و اقتصادی زنان سرپرست خانوار در قالب گزارش بررسی کرده است .

این بررسی با استناد به اطلاعات حاصل از سرشماری عمومی نفوس و مسکن 1375 ،آمارگیری از ویژگی های اشتغال و بیکاری خانوار 1379 و آمارگیری از هزینه و درآمد خانوارهای 1375و1379 است.

هدف از این بررسی ویژگی اجتماعی و اقتصادی زنان سرپرست خانوار کشور مانند سن، وضع فعالیت، تحصیلات، هزینه، درآمد مسکن در مقایسه با مردان سرپرست و شناخت جنبه های آسیب پذیری آنان در محدود اطلاعات طرح های آماری موجود است واز این اطلاعات جهت تقویت و حمایت از این گروه خانوارها استفاده شده است.

در مقایسه اماری زنان ومردان سرپرست از ازمون آماری استفاده شده است تفاوت های دو گروه مورد بررسی شده است .

برخی از نتایج این بررسی عبارت است از متوسط سن زنان سرپرست خانوار بیشتر از مردان سرپرست است 56.4درصد زنان سرپرست خانوار شهری و 83.2 درصد روستایی بی سواد هستند درحالی که 19.1درصد مردان خانوار شهری و    45.7درصد مردان روستایی بی سواد هستند. میزان اشتغال برای زنان شهری و روستایی 96 و 97.4درصد بوده است نسبت مشابه برای مردان 95.1 و 96.1درصد بوده است. بعد سرپرستی زنان متوسط 3نفر بوده است و این آمار برای مردان 5نفر بوده است.) سایت مرکز آمار ایران .(1381

این تکه ای از پایان نامه رایگان کارشناسی ارشد رشته روانشناسی و علوم تربیتی با موضوع :

بررسی وضعیت اجتماعی و اقتصادی زنان سرپرست خانوار

می باشد برای دیدن بقیه قسمت ها می توانید از قسمت بالای سایت کلمه کلیدی مورد نظر را سرچ کنید

سایت ما حاوی تعداد زیادی پایان نامه رایگان در رشته روانشناسی و علوم تربیتی و مشاوره می باشد می توانید از قسمت دسته بندی که در بالای سایت قرار دارد بقیه پایان نامه ها را هم ببینید و از متن کامل آنها استفاده نمایید البته ممکن است بعضی از متون موقع انتقال از فایل ورد به هم بریزد یا عکس ها درج نشود برای دانلود پایان نامه ها با فرمت ورد به همراه تمام پیوست ها به لینک زیر مراجعه کنید:

در سایت مرجع دانلود پایان نامه می توانید صدها پایان نامه رافقط با داشتن یک پسورد  دانلود کنید و به متن کامل آنها دسترسی بدون محدودیت داشته باشید. برای جزییات بیشتر اینجا کلیک کنید 

سایت فوق (payanname.net) قوی ترین سایت در زمینه دانلود پایان نامه است

کافیست عبارت

دانلود پایان نامه

را در گوگل سرچ کنید

خواهید دید که گوگل این سایت را به عنوان اولین گزینه معرفی می کند

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *