پایان نامه تعیین سلامت روان دردختران وپسران ومقایسه آن دربین دوجنس-فرضیه های تحقیق


دانلود پایان نامه

فرضیه های تحقیق

  • بین روانژندگرایی وسلامت روانی رابطه وجود دارد.
  • بین برونگرایی وسلامت روانی رابطه وجود دارد.
  • بین دلپذیربودن وسلامت روانی رابطه وجود دارد.
  • بین سلامت روانی دختران وپسران تفاوت وجود دارد.

متغیرهای تحقیق

  • ویژگیهای شخصیت(متغیرمستقل)
  • سلامت روانی(متغیروابسته)
  • جنسیت (متغیر تعدیل کننده)
  • مقطع تحصیلی (متغیر کنترل کننده)

تعاریف نظری

ویژگیهای شخصیت:عبارت است از مجموعه ویژگیهای جسمی،روانی ورفتاری كه هرفردراازافراد دیگرمتمایزمی كند. سلامت روان: تسلط ومهارت ارتباط صحیح بامحیط به خصوص درسه فضای مهم زندگی «عشق،كار،تفریح».

 

تعاریف عملیاتی

ویژگی شخصیت:عبارتندازنمره ای است كه آزمودنی هاازآزمون نئو بدست خواهندآورد.

سلامت روان:منظور ازسلامت روانی نمره ای است كه آزمودنی هاازپاسخ دهی به آزمون CHQ دریافت می كنند.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

این تکه ای از پایان نامه رایگان کارشناسی ارشد رشته روانشناسی و علوم تربیتی با عنوان بررسی رابطۀ ویژگیهای شخصیتی وسلامت روان دربین دانش آموزان مقطع دبیرستان 100ص می باشد برای دیدن بقیه قسمت ها می توانید از قسمت بالای سایت کلمه کلیدی مورد نظر را سرچ کنید

سایت ما حاوی تعداد زیادی پایان نامه رایگان در رشته روانشناسی و علوم تربیتی و مشاوره می باشد می توانید از قسمت دسته بندی که در بالای سایت قرار دارد بقیه پایان نامه ها را هم ببینید و از متن کامل آنها استفاده نمایید

برای دانلود متن کامل پایان نامه های جدید کارشناسی ارشد روانشناسی و علوم تربیتی  می توانید لینک زیر را هم ببینید :

قسمت اول لیست پایان نامه های دانلودی رشته روانشناسی و علوم تربیتی  176 پایان نامه

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *