پایان نامه بررسی مبانی و قواعد و روش‌های تفسیری تفسیر نسیم حیات

دانلود پایان نامه

دانشکده علوم و فنون قرآن تهران

پایان‌نامه کارشناسی ارشد

رشته تفسیر قرآن کریم

موضوع:

بررسی مبانی، قواعد و روش‌های تفسیری تفسیر نسیم حیات

استاد راهنما:

دکتر طاهره سادات طباطبایی

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده پایان نامه درج نمی شود

(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

فهرست مطالب:

مقدّمه……………………………………………………………………………………………………………… 1

کلیّات تحقیق……………………………………………………………………………………………………….. 3

بیان مسئله……………………………………………………………………………………………………….. 4

پیشینه تحقیق…………………………………………………………………………………………………. 4

پرسش‌های تحقیقی………………………………………………………………………………………… 4

فرضیه‌ها………………………………………………………………………………………………………… 4

اهداف تحقیق……………………………………………………………………………………………………. 5

فصل اول: تعاریف و مفاهیم بنیادین………………………………………………………………………… 6

1-1- شناخت واژگان کلیدی…………………………………………………………………………………… 7

1-1-1- تفسیر…………………………………………………………………………………………………….. 7

1-1-2- مبانی تفسیر قرآن…………………………………………………………………………………….. 9

1-1-3- قواعد تفسیری……………………………………………………………………………………. 10

1-1-4- مفهوم شناسی منهج (روش) تفسیری……………………………………………………….. 11

1-1-5- گرایش تفسیری (اتّجاه)………………………………………………………………………… 12

1-2- شناخت تفسیر نیم حیات…………………………………………………………………. 14

1-2-1- جایگاه تفسیر نسیم حیات………………………………………………………………… 14

1-2-2- اهداف و نتایج تفسیر نسیم حیات……………………………………………………. 15

1-2-2-1- سادگی و همه فهمی……………………………………………………………………… 15

1-2-2-2- اثبات چهره موزون سوره‌های قرآن و روابط بین آیات………………………… 15

1-2-2-3- مقابله با شبهه افکنی های خاورشناسان……………………………………………. 16

1-2-3- ویژگی‌های تفسیر نسیم حیات……………………………………………………………. 16

1-2-3-1- ویژگی‌های محتوایی تفسیر نسیم حیات………………………………………… 16

1-2-3-2- ویژگی‌های ساختاری تفسیر نسیم حیات………………………………………….. 17

1-2-3-2-1- اکتفا به ترجمه توضیحی صرف…………………………………………………. 17

1-2-3-2-2- استفاده از تیتر……………………………………………………………………….. 17

1-2-3-2-3- به‌کارگیری تغییر قلم……………………………………………………………….. 17

1-2-3-2-4- گروه‌بندی آیاتی که از لحاظ معنایی باهم مشترک‌اند در یک بحث………. 18

1-2-4-  شیوه بیان و تنظیم مطالب در تفسیر نسیم حیات……………………………….. 18

1-2-4-1- فهرست بندی مطالب سوره……………………………………………………. 18

1-2-4-2- ذکر نام غیر معروف سوره‌ها………………………………………………………. 19

1-2-4-3- تبیین هدف یا غرض کلی سوره………………………………………………….. 19

1-2-4-3-1- معیاری برای حلّ اختلاف تفسیری…………………………………………. 22

1-2-4-3-2- معیاری برای شناخت اسباب نزول………………………………………… 22

1-2-4-4- گاهی ذکر خاطره‌ای مرتبط با سوره…………………………………………. 22

1-2-4-5- ذکر روایتی مرتبط با آیه………………………………………………………. 23

1-2-4-6- بررسی لغوی و اصطلاحی آیات و گزینش معنای برتر……………….. 24

1-2-4-7- تحلیل مسئله…………………………………………………………………….. 25

1-2-4-8- اشاره به ابعاد علمی مسئله………………………………………………………. 25

1-2-4-9- بررسی ابعاد عرفانی مسئله……………………………………………………. 26

1-2-4-10- گاهی ذکر اختلاف قرائت‌ها و بررسی آن‌ها……………………………….. 26

1-3- شناخت مؤلف نسیم حیات………………………………………………………. 28

و….

برای دانلود متن كامل پایان نامه اینجا كلیك كنید

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *