پایان نامه بررسی خشونت علیه زنان در جرایم جنسی و خشونت خانگی در حقوق کیفری ایران

دانلود پایان نامه

دانشگاه آزاد اسلامی واحد دامغان

پایان نامه ارشد رشته حقوق

با موضوع :

بررسی خشونت علیه زنان در جرایم جنسی و خشونت خانگی در حقوق کیفری ایران

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده درج نمی شود

تکه هایی از متن به عنوان نمونه : (ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

چکیده فارسی

مقدمه :

الف ) بیان موضوع

ب) سوالات تحقیق

پ ) فرضیه های تحقیق

ج ) اهداف و کربردها

ح) روش تحقیق

ی) معرفی پلان

بخش نخست : مفهوم ‘ عوامل و گستره خشونت علیه زنان

فصل نخست : مفهوم و عوامل خشونت علیه زنان

مبحث اول : مفهوم وانواع خشونت

گفتار اول : مفهوم خشونت

گفتار دوم : انواع خشونت

بند اول : خشونت جسمی ‘ جنسی و روانی

بند دوم : خشونت خانوادگی ‘ اجتماعی و اقتصادی

مبحث دوم : عوامل خشونت علیه زنان

گفتار اول : عوامل جسمی ‘ روانی

گفتار دوم : عوامل اجتماعی و اقتصادی

گفتار سوم : عومل فرهنگی ‘ خانوادگی و سنتی

گفتار چهارم : عوامل قانونی

فصل دوم : گستره خشونت علیه زنان

مبحث اول : خشونت خانوادگی

گفتار اول : خشونت خانوادگی اقارب نسبی

گفتار دوم : خشونت خانوادگی همسر

مبحث دوم : خشونت اجتماعی

گفتار اول : خشونت جسمی

گفتار دوم : خشونت جنسی

گفتارسوم : مزاحمت های خیابانی

گفتار چهارم : خشونت در محیط کار

بند اول : تبعیض جنسیتی در محیط کار

بند دوم : مزاحمتهای جنسی در محیط کار

بخش دوم : حمایت کیفری ماهوی از زنان قربانی خشونت

فصل اول : حمایت کیفری از زنان قربانی خشونت جسمانی

مبحث اول : جرم انگاری خشونت های جسمانی موجب قصاص

گفتار اول : قتل عمد

بند اول : ایرادت در تبعیض مجازات قتل عمد زنان

بند دوم : ادله شرعی تبعیض مجازات قتل عمد زنان

گفتار دوم : جرائم عمدی مادون نفس

بند اول : ایرادات تبعیض در قصاص عضو و جرح زنان

بند دوم : ادله تبعیض در قصاص عضو و جرح زنان

مبحث دوم : جرم انگاری خشونت های جسمانی موجب دیه و تعزیر

بند اول : جرائم قتل ‘ ضرب و جرح و قطع عضو غیر عمدی

الف : ایرادات به تبعیض در مجازات دیه نفس و اعضاء زنان

ب : ادله شرعی تبعیض در مجازات دیه نفس و اعضاء زنان

ج : خلاهای قانونی در تعیین دیه زنان

بند دوم : سقط جنین زنان باردار

الف : سقط جنین ناشی از ضرب و اذیت و آزار زنان

ب : سقط جنین ناشی از تخلفات رانندگی

فصل دوم : حمایت کیفری از زنان قربانی خشونت جنسی و روانی

مبحث اول : زنا و ایراد اتهام ناروا زنا به بانوان

گفتار اول : تجاوز به عنف

گفتار دوم : قذف

مبحث دوم : هرزه گوئی و هرزه نگاری

گفتار اول : تعریف و ابعاد هرزه گوئی و هرزه نگاری

گفتار دوم : مقررات مربوط به هرزه گوئی و هرزه نگاری

مبحث سوم : قاچاق زنان

گفتار اول : تعریف و ابعاد قاچاق زنان

گفتار دوم : مقررات مربوط به قاچاق زنان

مبحث چهارم : تعرض به زنان در اماکن عمومی

بخش سوم : حمایت کیفری شکلی از زنان قربانی خشونت

فصل اول : تدابیر حمایتی در مرحله تحقیقات پلیسی

مبحث اول : تشکیل پلیس زن و تعقیب فوری

گفتار اول : تشکیل پلیس زن

گفتار دوم : لزوم تعقیب فوری

مبحث دوم : رعایت حقوق زنان بزه دیده

گفتار اول : اطلاع رسانی و تفهیم حقوق زنان بزه دیده

گفتار دوم : تامین امنیت زنان بزه دیده

گفتار سوم : معرفی زنان بزه دیده به مراکز مشاوره و درمانی

فصل دوم : تدابیر حمایتی در مرحله دادرسی کیفری

مبحث اول : حمایت از زنان در مرحله بررسی پزشکی قانونی

گفتار اول : شناسائی انواع بزه دیدگی زنان

گفتار دوم : استفاده از تیم های پزشکی قانونی

گفتار سوم : لزوم پذیرش بزه دیدگان بلافاصله پس از وقوع جرم

مبحث دوم : حمایت از زنان در مرحله محاکمه کیفری

گفتار اول : لزوم مداخله اشخاص شایسته در محاکمه زنان

بند اول : استفاده از قضات زن

بند دوم : استفاده از وکلای معاضدتی در خشونت های جنسی

بند سوم : تخصیص شعب دادگاه به خشونت های جنسی

بند چهارم : استفاده دادگاه از مشاوران قضائی و مدد کاران اجتماعی  

گفتار دوم : رعایت حقوق زنان قربانی خشونت در روند رسیدگی به پرونده

بند اول : آگاه سازی بزه دیده از روند رسیدگی به پرونده

بند دوم : مشارکت دادن ویژه بزه دیده در فرایند رسیدگی

بند سوم : تامین امنیت بزه دیده

بند چهارم : جلوگیری از اطاله دادرسی

بند پنجم : لزوم جبران خسارت بزه دیده

گفتار سوم : میانجیگری

نتیجه و پیشنهادها

منابع و ماخذ

 چکیده

حقوق زن یکی از مهم ترین رشته های «حقوق بشر است». به اعتقاد بسیاری از حقوق دانان بررسی وضعیت حقوقی زنان در هر اجتماعی بهترین شاخص و تراز برای سنجش وضعیت حقوقی بشر در آن اجتماع است و به عبارت دقیق تر اگر زنان در کشوری در وضعیت مطلوبی به سر برند این امر نشانه پای بندی حکومت به موازین حقوق بشر بوده و مسلماٌ موارد نقض حقوق بشر در آنجا اندک و قابل اغماض است.

امروزه وسعت و دامنه ی انواع خشونت آنقدر گسترش یافته که نگرانی اکثر جوامع بشری را فراهم آورده است. جامعه ما نیز به تناسب با این پدیده ی دم افزون چالشهای جدی دارد.

بنابراین هرگونه مطالعه و تحقیق پیرامون خشونت، شناخت زوایای آشکار و پنهان و ریشه یابی فرهنگی، سیاسی، اجتماعی، حقوقی و جرم شناختی آن می تواند در بهبود امنیت همه جانبه و ترسیم چشم انداز آینده ی جامعه، به ویژه در توسعه قضایی و تأمین معیارهای حقوق بشر، موثر و مثمر باشد.

برای دانلود پایان نامه اینجا کلیک کنید

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *