پایان نامه بررسی رابطه بین اختلالات روانی -محور IV: مشكلات روانی- اجتماعی و محیطی


دانلود پایان نامه

محور IV: مشكلات روانی- اجتماعی و محیطی

متخصص بالینی طبق محور IV، رویدادها با فشارهایی را مشخص می كند كه می توانند بر تشخیص، درمان، یا پیامد اختلال روانی درمانجو تاثیر بگذارند. نمونه های عوامل استرس زای محور IV، در جدول 3-2 نشان داده شده است. همانگونه كه می بینید، اختلال های محور IV، رویدادهای ناگوار زندگی، مانند از دست دادن كار، تصادف اتومبیل و قطع رابطه با معشوق را شامل می شوند. همه این اختلال ها، عوامل استرس زایی هستند كه   می توانند اختلال روانی را ایجاد كرده، وخیم كنند، یا حتی از اختلال روانی ناشی شوند. مرد افسرده ای، تصادف شدیدی می كند، زیرا به قدری در هیجاناتش غرق شده است كه روی رانندگی تمركز ندارد. برعكس، فردی بعد از تصادف شدید اتومبیل، ممكن است افسرده شود. پس می بینید كه یك رویداد زندگی می تواند نتیجه یا علت مشكل روانی باشد.

رویدادهای زندگی محور IV، عمدتاً ناگوار هستند. با این حال، رویدادهای خوشایند زندگی، مانند ترفیع شغلی نیز می توانند استرس زا باشند. كسی كه ترفیع شغلی مهمی گرفته است، شاید به علت افزایش مسئولیت ها و ضروریات مرتبط با پُست جدید، با مشكلات روانی مواجه شود.

محور V: ارزیابی كلی عملكرد

محور V برای مشخص كردن قضاوت كلی متخصص بالینی درباره ی عملكرد روانی، اجتماعی و شغلی درمانجو بكار می رود. عملكرد فعلی درمانجو هنگام پذیرش یا ترخیص و یا بالاترین سطح عملكرد او در طول سال گذشته، ارزیابی می شوند. ارزیابی عملكرد درمانجو در طول سال گذشته اطلاعات مهمی را درباره ی پیش آگهی درمانجو یا احتمال بهبود یافتن وی، در اختیار متخصص بالینی قرار می دهد. اگر درمانجو در گذشته ی نزدیك، به نحو موثری عمل كرده باشد، متخصص بالینی دلیل بیشری برای امید بهبودی دارد. اگر درمانجو تاریخچه ی طولانی سازگاری ضعیف داشته باشد، پیش آگهی خیلی امیدوار كننده نیست.

جدول 3-2 محور IV در DSM-IV-TR

طبقه بندی موارد
مشكلات مربوط به گروه حامی اصلی: كودكی مرگ والد، مشكلات سلامت والد، اخراج از خانه، ازدواج مجدد والد
مشكلات مربوط به گروه حامی اصلی: بزرگسال تنش هایی با همسر، جدایی، طلاق، یا دوری، سوء استفاده جنسی یا جسمانی توسط همسر
مشكلات مربوط به گروه حامی اصل: والد- فرزند بی توجهی به فرزند، سوء استفاده ی جنسی یا جسمانی از فرزند، حمایت مفرط والدین
مشكلات مربوط به محیط اجتماعی مرگ یا ازدست دادن دوست، انزوای اجتماعی، تنها زندگی كردن، مشكل در فرهنگ پذیری، سازگاری با دوره های انتقالی زندگی (مثل بازنشستگی)
مشكلات آموزشی مشكلات تحصیلی، ناسازگاری با معلمان یا همكلاسی ها، بی سوادی، محیط آموزشی نامناسب
مشكلات شغلی بیكاری، خطر ازدست دادن شغل، شرایط شغلی دشوار، نارضایتی شغلی، تغییر شغل، ناسازگاری با همسایگان یا صاحبخانه
مشكلات مسكن بی خانمانی، مسكن نامناسب، محله ی ناامن، ناسازگاری با همسایگان یا صاحبخانه
مشكلات اقتصادی فقر شدید، امكانات مالی ناكافی، مشكلات جدی در اعتبار بانكی
مشكلاتی مربوط به دسترسی به خدمات مراقبت از سلامتی بیمه سلامتی ناكافی، خدمات مراقبت از سلامت ناكافی
مشكالت مرتبط با تعامل با سیستم حقوقی/ جزایی دستگیری، حبس، قربانی تبهكاری شدن
سایر مشكلات روانی – اجتماعی قرارگرفتن در معرض وقایع ناگوار، ازدست دادن خدمات حمایتی اجتماعی مهم

مقیاس ارزیابی كلی عملكرد (GAF) كه مبنای محور V است، ارزیابی سطح كلی سلامت روانی فرد را امكان پذیر می سازد. این مقیاس در جدول 4-2 نشان داده شده است.

جدول 4-2 محور V: مقیاس ارزیابی كلی عملكرد

ارزیابی سطح نشانه ها موارد
100-91 عملكرد عالی؛ نشانه ها وجود ندارند  
90-81 نشانه ها وجود ندارند یا نشانه های ناچیزی وجود دارند. بطور كلی عملكرد در تمام زمینه ها خوب است بیشتر از مشكلات روزمره نیست. نگرانی های گاه و بیگاه، مانند احساس اضطراب قبل از امتحانات یا احساس ناامیدی بعد از باخت ورزشی
80-71 نشانه های جزئی زودگذر كه پاسخهای معقول به موقعیت های استرس زا هستند، بیشتر از اختلال جزئی در عملكرد اجتماعی، شغلی، یا تحصیلی نیست. مشكل تمركز بعد از یك روز هیجان انگیز، مشكل خوابیدن بعد از دعوا با همسر
70-61 نشانه های خفیف، یا مشكلاتی در عملكرد اجتماعی، شغلی، یا تحصیلی بی خوابی خفیف، افسردگی خفیف
60-51 نشانه های متوسط یا مشكلات متوسط در عملكرد اجتماعی، شغلی یا تحصیلی حملات وحشتزدگی گاه و بیگاه، اختلاف با هم اتاقی ها
50-41 نشانه های جدی یا هرگونه اختلال جدی در عملكرد اجتماعی، شغلی، یا تحصیلی افكار خودكشی گرا، ناتوانی در حفظ كردن شغل
40-31 مشكلات جدی در تفكر یا ارتباط با اختلال عمده در تعدادی از زمینه های عملكرد گفتار غیرمنطقی، ناتوانی در كاركردن، بی توجهی به مسئولیت ها
30-21 رفتار تحت تاثیر نشانه های روان پریشی قرار دارد یا ارتباط یا قضاوت شدیداً تضعیف شده اند و یا تقریباً در كلیه زمینه ها ناتوانی وجود دارد. فرد هذیانی و توهمی است؛ آشفته است، در فكر خودكشی است، هر روز تمام وقت را در تخت به سر می برد.
20-11 نشانه های خطرناك یا اختلال شدید در ارتباط تلاش های خودكشی بدون انتظار روشن مرگ، خاموش و بدون تكلم
10-1 خطر مداوم برای خود یا دیگران یا ناتوانی مداوم در حفظ كردن بهداشت خشونت مكرر، اقدام جدی برای خودكشی همراه با انتظار روشن مرگ
0 اطلاعات ناكافی  

اختلال های اضطرابی با تجربه انگیختگی فیزیولوژیكی، نگرانی یا احساس وحشت، گوش به زنگی، اجتناب و گاهی ترس یا فوبی خاص، مشخص می شود.

اختلال وحشتزدگی با حملات وحشتزدگی مكرر مشخص می شود؛ احساس شدید و ناراحتی جسمانی. این اختلال اغلب همراه با آگورافوبی یافت می شود، یعنی، ترس از گیرافتادن و قادر به فرار نبودن درصورت بروز حمله وحشتزدگی. رویكردهای زیستی و شناختی- رفتاری برای شناختن و درمان كردن این اختلال، خیلی مفید هستند و برخی از متخصصان، اختلال و حشتزدگی را «ترس از ترس» اكتسابی می دانند كه به موجب آن، فرد نسبت به علائم اولیه اختلال وحشتزدگی خیلی حساس می شود، و ترس از حمله ی تمام عیار باعث می شود فرد بیش از حد نگران شود و از حمله دیگر اجتناب می كند. درمان شناختی- رفتاری روش هایی چون آموزش آرمیدگی و مواجهه ی واقعی یا غرقه سازی تجسمی را شامل می شود. داروها نیز می توانند به تسكین نشانه ها كمك كنند. داروهایی كه بیش از همه تجویز می شوند، داروهای ضداضطراب و ضدافسردگی هستند.

فوبی های خاص ترسهای غیرمنطقی از اشیا یا موقعیت های به خصوص هستند. رفتارگرایان شناختی         می گویند تجربیات یادگیری قبلی و چرخه ی افكار منفی و ناسازگارانه، فوبی های خاص را به وجود می آورند. درمان هایی كه توط رویكردهای رفتاری و شناختی- رفتاری توصیه شده اند، عبارت اند از: غرقه سازی، حساسیت زدایی منظم، مواجهه تجسمی، واقعی، و سرمشق گیری مشاركت كننده، همینطور روش هایی كه هدف آن تغییر دادن افكار ناسازگارانه فرد هستند، مانند بازسازی شناختی، توقف فكر، و بالابردن كارایی شخصی. درمان مبتنی بر دیدگاه زیستی، دارو را شامل می شود.

فوبی اجتماعی ترس از مورد مشاهده قرارگرفتن توسط دیگران هنگام عمل كردن بصورتی است كه تحقیرآمیز یا ناراحت كننده باشد. رویكردهای شناختی- رفتاری به فوبی اجتماعی، این اختلال را ناشی ترس از غیرمنطقی از انتقاد می دانندكه باعث می شود افراد مبتلا به این اختلال توانایی تمركز كردن بر عملكردشان را از دست بدهند و بجای آن، توجه خود را به اینكه چقدر احساس اضطراب می كنند جابجا نمایند كه این باعث    می شود مرتكب اشتباهاتی شوند و بنابراین بیشتر بترسند. روشهای رفتاری كه مواجهه واقعی را همراه با بازسازی شناختی و آموزش مهارت های اجتماعی بكار می برند، موثرترین روشها برای كمك به افراد مبتلا به فوبی اجتماعی هستند. برای موارد حاد این اختلال، دارو توصیه می شود.

افرادی كه مبتلا به اختلال اضطراب فراگیر تشخیص داده شده اند، نگرانی های نامعقولی دارند كه به سایر زمینه های زندگی آنها گسترش می یابند. رویكرد شناختی- رفتاری به اختلال اضطراب فراگیر، روی ماهیت نامعقول این نگرانی ها تاكید می كند و این اختلال را بصورت دور معیوبی می داند كه خودش را تقویت       می كند. رویكردهای درمانی شناختی- رفتاری، قطع كردن چرخه ی منفی نگرانی را توصیه می كنند و فنونی را به افراد می آموزند كه به آنها امكان می دهند احساس كنند می توانند نگرانی خود را كنترل نمایند. درمان زیستی بر مصرف دارو تأكید می ورزد.

در اختلال وسواس فكری- عملی، افراد به وسواس های فكری، یا افكاری كه نمی توانند از شر آنها خلاص شوند، و وسواس های عملی كه رفتارهای مقاومت ناپذیر و تكراری هستند، دچار می شوند.دیدگاه شناختی- رفتاری، اختلال وسواس فكری- عملی را محصول تداعی آموخته شده بین اضطراب و افكار یا اعمالی می داند كه موقتاً می توانند اضطراب را كاهش دهند. شواهد روزافزونی از توجیه زیستی این اختلال حمایت می كند، بطوریكه جدیدترین پژوهش حاكی است كه این اختلال با مقدار زیاد سروتونین ارتباط دارد. درمان با داروهایی مانند كلومی پرامین موثر واقع می شود، هرچند كه روشهای شناختی- رفتاری شامل مواجهه و توقف فكر نیز بسیار موثر واقع می شوند.

این تکه ای از پایان نامه رایگان رشته روانشناسی و علوم تربیتی با موضوع :

بررسی رابطه بین اختلالات روانی و مکانیزمهای دفاعی در دانشجویان 150صفحه

می باشد برای دیدن بقیه قسمت ها می توانید از قسمت بالای سایت کلمه کلیدی مورد نظر را سرچ کنید

سایت ما حاوی تعداد زیادی پایان نامه رایگان در رشته روانشناسی و علوم تربیتی و مشاوره (هم در مقطع کارشناسی و هم در مقطع کارشناسی ارشد)می باشد

می توانید از قسمت دسته بندی که در بالای سایت قرار دارد بقیه پایان نامه ها را هم ببینید و از متن کامل آنها استفاده نمایید البته ممکن است بعضی از متون موقع انتقال از فایل ورد به هم بریزد یا عکس ها درج نشود برای دانلود پایان نامه ها با فرمت ورد به همراه تمام پیوست ها به لینک زیر مراجعه کنید:

در سایت مرجع دانلود پایان نامه می توانید صدها پایان نامه رافقط با داشتن یک پسورد  دانلود کنید و به متن کامل آنها دسترسی بدون محدودیت داشته باشید. برای جزییات بیشتر اینجا کلیک کنید 

سایت فوق (payanname.net) قوی ترین سایت در زمینه دانلود پایان نامه است 

کافیست عبارت

دانلود پایان نامه

را در گوگل سرچ کنید

خواهید دید که گوگل این سایت را به عنوان اولین گزینه معرفی می کند 

برای دانلود متن کامل پایان نامه های جدید کارشناسی ارشد روانشناسی و علوم تربیتی  می توانید لینک های زیر را هم ببینید :

قسمت دوم لیست پایان نامه های دانلودی رشته روانشناسی و علوم تربیتی  163 پایان نامه

قسمت سوم لیست پایان نامه های دانلودی رشته روانشناسی و علوم تربیتی  208 پایان نامه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *