پایان نامه انتخاب مقصد، شخصیت و گونه شناسی گردشگران

دانلود پایان نامه

پایان نامه کارشناسی ارشد رشته روانشناسی

عنوان:

انتخاب مقصد، شخصیت و گونه شناسی گردشگران

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده درج نمی شود

تکه هایی از متن به عنوان نمونه :

فهرست مطالب:

چکیده: 1

فصل اول: کلیات تحقیق. 2

مقدمه: 3

1-1 بیان مساله: 4

2-1پیشینه تحقیق. 5

3-1سوالات تحقیق: 5

4-1فرضیات تحقیق: 6

5-1اهداف تحقیق: 6

6-1روش تحقیق: 7

7-1محیط پژوهش: 7

8-1روش جمع آوری داده ها: 7

1-8-1مطالعات کتابخانه ای.. 7

9-1 تعاریف واژگان و مفاهیم: 8

1-9-1گردشگری: 8

2-9-1 گردشگر: 8

3-9-1مسافر: 8

4-9-1مسافرت: 9

10-1روش تجزیه و تحلیل داده ها: 9

فصل دوم: مبانی نظری تحقیق. 10

مقدمه: 11

2-1پیشینه تاریخی گردشگری در جهان: 11

2-2پیشینه تاریخی گردشگری در ایران: 13

2-3 جایگاه گردشگری در علم جغرافیا: 16

2-4 گونه شناسی گردشگری: 17

2-4-1 گردشگری فرهنگی- اجتماعی: 17

2-4-2   گردشگری اقتصادی: 20

2-4-3 گردشگری سیاسی: 21

2-4-4  گردشگری ورزشی: 21

2-4-5گردشگری طبیعی: 21

2-5 انگیزه سفر: 22

2-6 گردشگری از نظر نوع مسافرت: 23

2-6-1مسافرت انفرادی و خانوادگی: 23

2-6-2 مسافرت های جمعی: 23

2-7تئوری هایی درباره ی انگیزه سفر: 23

2-8  مفاهیم بازار یابی: 25

2-9 مدیریت بازاریابی: 26

2-10 انواع بازاریابی گردشگری: 27

2-11 بازاریابی تکامل یافته: 28

فصل سوم: معرفی منطقه مورد مطالعه. 30

مقدمه: 31

-1جغرافیای طبیعی جزیره قشم: 31

3-1  موقعیت جغرافیایی : 31

3-2 وسعت جزیره 33

3-4 زمین‌شناسی قشم. 33

3-5 کوه های قشم: 34

3-6 سواحل جزیره قشم. 34

3-7 پوشش گیاهی قشم. 35

3-8 حیات جانوری.. 35

3-8-1 دوزیستان و خزندگان جزیره قشم: 37

3-8-2 پرندگان قشم. 37

3-9 منابع آبی.. 38

3-10 چشمه های جزیره قشم. 39

3-11 آب و هوا: 41

3-11-1 دما: 41

3-11-2 میانگین سالانه دمای حداقل و حداکثر: 41

3-11-3 دمای حداکثر مطلق و حداقل مطلق: 42

3-11-4 رژیم و جهت وزش بادها در قشم: 42

3-11-5 بادهای محلی قشم: 43

3-11-6 بارندگی: 44

3-11-7رطوبت(نم) نسبی: 44

3-12 جغرافیای سیاسی: 45

3-13 جغرافیای انسانی جزیره قشم: 45

3-13-1 جمعیت: 45

3-13-2 سطح سواد و آموزش: 45

3-13-3 بهداشت و درمان: 46

3-13-4 مهاجرت: 46

3-14 جغرافیای اقتصادی.. 47

3-14-1 دامپروری: 47

3-14-2 کشاورزی : 48

3-14-3 معادن : 48

3-14-4 صنایع دستی قشم : 49

3-15 جغرافیای فرهنگی: 49

3-15-1 جغرافیا زبان و گویش: 49

3-15-2 دین و مذهب: 49

3-15-3 آداب و رسوم جزیره قشم: 50

3-15-4 مراسم عروسی در جزیره قشم. 51

3-16 جغرافیای گردشگری: 52

3-16-1 جنگل دریایی حرا: 52

3-16-2 درخت انجیر معابد: 54

3-16-3غار نمکدان: 54

3-16-4 غار خربس: 55

3-16-5 آبگیر ها: 55

3-16-6 قلعه پرتغالی ها: 56

3-16-7مساجد: 56

3-16-8دره ستارگان: 57

3-16-9 قبرستان انگلیسی ها: 58

3-16- 10دره چاهکوه: 58

-2جغرافیای طبیعی شهرستان نور: 59

3-2موقعیت جغرافیایی و حدود شهرستان نور: 59

3-17 وجه تسمیه شهرستان نور : 60

3-18 ارتفاعات شهرستان نور: 61

3-19 پوشش گیاهی شهرستان نور: 61

3-20 آب و هوا: 61

3-20-1 دما: 61

3-20-2 بارش: 62

3-20-3 رطوبت نسبی: 62

3-20-4 منابع آبی: 62

3-21 تقسیمات سیاسی: 63

3-22 جغرافیای انسانی شهرستان نور: 64

3-22-1 جمعیت : 64

3-22-3مهاجرت: 64

3-22-4بهداشت و درمان: 64

3-23 جغرافیای اقتصادی: 65

3-23-1صنایع دستی: 65

3-23-2 دامداری: 65

3-23-3 کشاورزی: 65

3-24 جغرافیای فرهنگی: 66

3-24-1 زبان،گویش ولهجه : 66

3-24-2 دین ومذهب: 67

3-24-3 مراسم ازدواج : 68

3-24-4مراسم تمناس باران : 70

3-24-5 مراسم باران خواهی : 70

3-24-6 عید نوروز : 71

3-25 آثار تاریخی و گردشگری شهرستان نور: 71

3-25-1 پارک جنگلی نور : 72

3-25-2 پارک جنگلی کشپل: 73

3-25-3آب بندان نور: 73

3-25-4 ساحل دریا : 74

3-25-5خشت پل: 75

3-25-6 آبشار حرم آب: 75

3-25-7 آبشار آب پری : 76

3-25-8قله سوردار: 77

3-25-9الیمالات: 77

3-25-10 یوش و زادگاه نیما یوشیج : 78

3-25-11 روستای لاویج: 79

3-25-12فیل سنگی : 81

3-25-13 بقعه سلطان احمد: 82

3-25-14 بقعه آقا شاه بالو زاهد: 82

3-25-15 پولاد……………………………………………………………………………………………82

3-26امامزاده های شهرستان نور: 83

3-26-1 آرامگاه امامزاده رضا: 83

3-26-2 آرامگاه امامزاده ابراهیم تیرستاق. 83

3-26-3آرامگاه امامزاده سید اسکندر: 83

3-26-4 آرامگاه امامزاده کیامیثم: 83

3-26-5  آرامگاه امامزاده محمد بردون: 84

3-26-6 آرامگاه امامزاده محمد زکریا: 84

فصل چهارم: تجزیه و تحلیل داده ها 85

4-1 تجزیه و تحلیل آماری داده ها 86

4-2  بررسی مشخصه های فردی پژوهش… 87

4-3-فرضیات تحقیق: 92

فصل پنجم: نتیجه گیری و پیشنهادات.. 100

5-1 نتایج مشخصات فردی  پژوهش… 101

5-2 نتایج فرضیات پژوهش… 101

5-3 محدودیت ها پژوهش: 103

5-4 پیشنهادات پژوهش: 103

منابع وماخذ. 105

پیوست: 108

پرسشنامه. 109
فهرست شکلها

شکل3-1 جنگل حرا 53

شکل3-2 غار نمکدان. 55

شکل3-3 دره ستارگان. 58

شکل3-4 پارک جنگلی کشیل.. 73

شکل3-5 آب بندان نور. 74

شکل3-6 ساحل دریای نور. 75

شکل3-7 آبشار حرم آب.. 76

شکل3-8 آبشار آب پری.. 77

شکل3-9 الیمالات.. 78

شکل3-10 خانه نیمایوشیج.. 79

شکل3-11 روستای لاویج.. 81

شکل3-12 فیل سنگی.. 82

 

فهرست نقشه ها

نقشه 3-1 موقعیت جغرافیایی جزیره قشم. 32

نقشه   3-2 موقعیت جغرافیایی استان مازندران. 60

نقشه 3 -3 تقسیمات سیاسی شهرستان نور. 63

 

فهرست جداول

جدول 4-1  فروانی بر اساس جنسیت.. 87

جدول 4-2  فروانی بر اساس تاهل.. 88

جدول 4-3  فروانی بر اساس سن.. 89

جدول 4-4  فروانی بر اساس تحصیلات.. 91

 

فهرست نمودارها

نمودار 4-1 فراوانی بر اساس جنسیت.. 87

نمودار 4-2  فروانی بر اساس تاهل.. 88

نمودار 4-3  فروانی بر اساس سن.. 90

نمودار 4-4  فروانی بر اساس تحصیلات.. 92

چکیده:

برای دانلود متن کامل پایان نامه کلیک کنید

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *