پایان نامه ارشد درباره اوقات فراغت، اولویت بندی، منابع محدود، ادبیات تحقیق


دانلود پایان نامه

موجود را معرفی می کند میتواند به عنوان منبعی برای ارائه ی راه کارهای لازم برای بهبود اوضاع گردشگری کشور در زمینه ی گردشگری سلامت مورد استفاده قرار گیرد . همچنین برای معرفی امکانات گردشگری سلامت و مواهب طبیعی خدادادی به هموطنان عزیر مورد استفاده قرار گیرد.
۱-۶- قلمرو مکانی و زمانی انجام پژوهش
۱-۶-۱- قلمرو مکانی تحقیق : حوزه مورد بررسی گردشگری سلامت در داخل کشور ایران می باشد .
۱-۶-۲- قلمرو زمانی تحقیق : این تحقیق در طی ۶ ماهه اول سال ۱۳۹۱هجری شمسی انجام شده است .
۱-۷- روش تحقیق
تحقیق حاضر از لحاظ هدف کاربردی و از لحاظ روش تحقیق توصیفی- تحلیلی می باشد . درتحقیق توصیفی-تحلیلی ، محقق علاوه بر توصیف آنچه هست به تشریح دلایل چگونه بودن وچرایی وضعیت مسأله و ابعاد مسأله می پردازد ، در این تحقیق محقق دخالتی در موقعیت ، وضعیت و نقش متغیر ها ندارد وآنها را دست کاری یاکنترل نمی کند وصرفا آنچه را وجود دارد مطالعه کرده ، به توصیف وتشریح آن می پردازد . (حافظ نیا، ۱۳۸۳)
۱-۸- شیوه اجرا و مراحل انجام پژوهش
– مطالعه متون و منابع محدود موجود
– طبقه بندی داده ها ، اطلاعات و اولویت بندی آنها
– تهیه پیش نویس مطالب تحقیق
– تحلیل نهایی و نگارش تحقیق
۱-۹- محدودیت های انجام تحقیق
– عدم وجود منابع اطلاعاتی کافی در مورد تحقیق
– کمبود پیشینه ی تحقیق مناسب و مرتبط با موضوع تحقیق
– عدم معرفی کافی صنعت گردشگری در ایران
– عدم امکان دسترسی به منابع کتابخانهای دانشگاه های معتبر و مرجع در کشور
۱-۱۰- واژگان و اصطلاحات کلیدی
۱-۱۰-۱- گردشگر: گردشگر کسی است که به منظوری غیر از کسب و کار و درآمد برای مدتی بیش از یک شب و کمتر از یکسال به سرزمینی جز اقامتگاه خود وارد می شود و در آن اوقات را سپری می کند (رنجبریان و زاهدی ، ۱۳۸۴).
۱-۱۰-۲- گردشگری: واژه ی گردشگری به فعالیتی اطلاق می شود که در زمان سفر گردشگران به وقوع می پیوندد . این واژه در برگیرنده ی همه چیز از قبیل برنامه ریزی سفر ، مسافرت به مکان مورد نظر، اقامت در آن جا ، بازگشت و یادآوری خاطرات سفر بعداز بازگشت می باشد . همچنین شامل فعالیتهایی است که مسافر به عنوان بخشی از سفر انجام می دهد ، نظیرخریدهای انجام شده وتعاملاتی که میان میزبان ومهمان به وجود می آید ، خلاصه آنکه گردشگری تمامی فعالیت ها و تاثیراتی است که در طول سفر برای بازدیدکننده به وقوع می پیوندد . (میل و موریسون:۱۹۹۹:۹)
۱-۱۰-۳- گردشگری سلامت :گردشگری سلامت یامسافرت درمانی وبه بیان دیگرگردشگری پزشکی مسافرتی است به دیگرکشورها برای قرار گرفتن تحت عمل جراحی ،انواع مراقبت های پزشکی ودندانپزشکی ، عمل های زیبایی ، بهره مندی از عوامل سلامت بخش طبیعی نظیر چشمه های آب معدنی و مسافرت به دهکده های سلامت برای رهایی از تنش های زندگی روزمره و تجدید قوا بدون مداخله و نظارت پزشکی در مکانی خارج از محل سکونت فرد که بیش از ۲۴ ساعت به طول می انجامد . (مرتضی حسینی۱۳۸۸)

فصل دوم
ادبیات تحقیق

مقدمه
گردشگری پزشکی به عنوان شاخه ای از گردشگری سلامت بیانگر یک صنعت رو به رشد پرسرعت است که منجربه ، به وجود آمدن فضایی شده که درآن بیماران برای دریافت خدمات پزشکی به فراتر از مرزهای ملی سفر می کنند . این خدمات می تواند شامل درمان های انتخابی ،درمان های ضروری وتخصصی ،جراحی های بزرگ وکوچک ومراقبت های دندان پزشکی باشد وحتی چکاب های روتین سلامتی رانیز دربر می گیرد. انگیزه های سفر بیماران برای درمان متفاوت است،گردشگران آمریکایی به دنبال دریافت خدمات درمانی به میزان یک چهارم وحتی گاهی یک دهم هزینه درکشورشان هستند . بیماران کانادایی وانگلیسی به خاطرلیست های طولانی انتظار برای دریافت خدمات سفر می کنند برخی از بیماران امکان دسترسی به پاره ای از خدمات رادر کشور خود ندارند عده ای نیز دوست دارند تا طعتیلات و اوقات فراغت را با اعمال جراحی انتخابی همچون جراحی های زیبایی تجربه کنند . آنچه مشخص است این است که گردشگری پزشکی به سرعت در حال رشد وتوسعه است . در این میان کشورهایی در جذب این سرمایه ی عظیم و میلیاردی موفق اند که علاوه بر داشتن فاکتورهایی همچون قیمت های پایین خدمات ، پزشکان با صلاحیت و مناظر زیبا و دارای جاذبه ،دارای کیفیت پذیرفته شده ی جهانی در ارائه ی خدمات خود باشند . اکنون با وجود استانداردهای جهانی که در نقاط مختلف دنیا به اجرا در می آیند مردم به دنبال باکیفیت ترین درمان ها با قیمت های پایین و رقابتی هستند . کشور مانیز با عنایت به مزیت هایش در گردشگری پزشکی از جمله هزینه های پایین خدمات ،تجهیزات مناسب وپزشکان صلاحیت دار ودارا بودن جاذبه های فراوان طبیعی از جمله چشمه های آب گرم با قابلیت های بالای درمانی ، درصدد است تا از فرصت های موجود در بازاربین المللی خدمات سلامت استفاده کند . لیکن هنوز برای بهره برداری از توانمندی های خود دراین زمینه با چالش هایی اساسی روبه رو است ودر صورتی که بخواهد دراین بازار سهم مناسبی داشته باشد باید در جهت رفع این چالش ها بکوشد . (رحیم خدایاری۱۳۸۹)

۲-۱- ادبیات تحقیق
۲-۱-۱ تعریف گردشگری
گردشگری به مجموعه فعالیتی اطلاق می شود که در جریان مسافرت یک گردشگر اتفاق می افتد. این فرایند شامل هر فعالیتی از قبیل برنامه ریزی سفر، مسافرت به مقصد، اقامت، بازگشت و حتی یادآوری خاطرات آن نیز می شود. همچنین فعالیت هایی را که گردشگر به عنوان بخشی از سفر
انجام می دهد نظیر خرید کالاهای مختلف و تعامل میان میزبان و مهمان را نیز در بر می گیرد. به طور کلی می توان هرگونه فعالیت و فعل و انفعالی را که در جریان سفر یک سیاحتگر اتفاق می افتد را گردشگری تلقی کرد.
این تعریف چهار مرحله از فعالیت مصرف کننده را دربر می گیرد :
• اقدامات اولیه نظیر کسب اطلاعات، پرس وجو از اقوام و دوستان، نگه داری جا یا برنامه ریزی برای یک بازدید روزانه  و آماده شدن برای سفر.
• مسافرت به مقصد و بالعکس که احتمالا شامل توقف شبانه در مسیر نیز می شود.
•   فعالیت هایی که در مقصد انجام میشود و ممکن است به صورت یکنواخت و معین یا بسیار متنوع باشد.
•   فعالیت های بعد از سفر نظیر چاپ عکس و گفت و گو و بحث درباره تجارب سفر.
این مراحل متوالی نقطه آغاز خوبی برای تحلیل فعالیت گردشگری هستند و دیدگاه روشنی را درباره چگونگی و دلایل انجام سفر و نقطه نظرهای افراد درباره عوامل باارزش هر سفر و همچنین نکات مهمی را درباره توانایی یک مقصد در جلب دوباره مشتری پیش روی ما قرار می دهند.
همچنین برخی از صاحب نظران، گردشگری را در قالب یک شبکه مبدا – مقصد مورد بررسی قرار داده اند . برای مثال تعریفی از پیرس در رابطه با گردشگری را در زیر آورده ایم:
گردشگری فعالیتی چندجانبه بوده و از آنجاکه در مراحل مختلف آن از مبدا تا مقصد، خدمات گوناگونی درخواست و عرضه می شود از لحاظ جغرافیایی نیز پیچیده است. علاوه بر این احتمالا در کشور یا منطقه ای تعداد زیادی مبدا یا مقصد وجود دارد که اغلب آنها دارای هر دو خصوصیت حرکت (مبدا) و پذیرش(مقصد) هستند.
گردشگری به طور کلی به علت خصلت بین رشته‌ای خود قابلیت نگرش‌های متفاوت را دارا می‌باشد، که خود سبب ارائه تعاریف بسیاری از آن گردیده است. در تعاریف اولیه بیشتر بر بعد فاصله تأکید گردیده و گردشگران بر مبنای فاصله‌ای که از محل مسکونی داشتند، طبقه‌بندی می‌شدند. به گونه‌ای که کمیسیون ملی گردشگری آمریکا (۱۹۷۳) در تعریف گردشگری داخلی فاصله پنجاه مایل را در نظر گرفته که دربر گیرنده تمامی سفرها به جز سفر برای کار می‌شد (گارتنر۵:۱۹۹۶. (تعاریف فاصله‌ای صرف نظر از خطا و اشتباهات، تنها به این دلیل که کمیتی اقتصادی و آماری را برای پدیده گردشگری آماده می‌کند، مورد قبول واقع گردید. در حالی که این تعاریف فاصله‌ای به تنهایی نمی‌توانست گردشگری را به خوبی توصیف کند. آنها تنها بر جنبه تقاضا تأکید داشتند و عرضه و همچنین اثرات ناشی از گردشگری را نادیده می‌گیرند. از این رو گردشگری به تعاریف دیگری احتیاج پیدا می‌کند. بر این مبنا تعاریف دیگری ارائه می‌گردد که هر یک از آنها در ابعاد مختلف، گردشگری را توصیف می‌کنند.
در بعد جغرافیایی گردشگری زمانی از فعالیت‌گذران اوقات فراغت یا تفریح که مستلزم غیبت شبانه از مکان مسکونی عادی است تعریف می‌شود(اسکینر:۱۹۹۹،۲۸۰) .
از بعد اجتماعی نیز تعریف گردشگری، فصل مشترک بین زندگی عادی ساکنان بومی و زندگی غیرعادی گردشگران را دربر می‌گیرد (برنارد :۱۹۹۶ ،۵۵۲).
این دو تعریف خود نشان تمایز مابین تعاریف مختلف از گردشگری است. که هر یک برگرفته از آیتم‌های مورد نظر در مطالعات گردشگری می‌باشند.
بعضی از تعاریف نیز سعی نمودند هم پوشی عوامل مختلف را در توصیف گردشگر در نظر گیرند. به گونه‌ای که کولتمن در تعریف خود بعد فاصله و جنبه‌های اقتصادی را مدنظر دارد . او گردشگری را مسافرتی کوتاه‌مدت که از نقطه‌ای شروع و در نهایت به همان نقطه باز می‌گردد و در طول مسافرت بر اساس یک برنامه و سفر خاص، از مکان‌ها و جاهای متعدد دیدار می‌شود و مبالغ زیادی ارزی که گردشگران خرج می‌کنند، عاید کشور میزبان می‌گردد، تعریف نموده است (میشل۱۹۸۹ : ۳ ) .
همچنین در تلاشی دیگر با در نظر گرفتن بعد تجربه و انتخاب آگاهانه و از روی اختیار، گردشگری مسافرتی داوطلبانه و موقتی که به علت بهره‌گیری از چشم‌اندازهای تازه و تجربیات جدید در یک سفر نسبتاً طولانی شکل می‌گیرد، تعریف شده است( مانلی :۱۹۹۰ ،۴) (. با این وجود، تعاریف گردشگری تا هنگامی که در چارچوب یک نگرش کل‌نگر قرار نگرفته، توانایی توصیف تمامی ابعاد این پدیده بین رشته‌ای را نداشتند . تعاریف خارج از نگرش کل‌نگر، تنها سعی در توصیف گردشگر کیست؟ داشته، که بتوان از این طریق یک چارچوب کمیت‌گرا را برای گردشگری و توجیه نگرش پوزیتیویستی با آن فراهم آورد. در حالی که این تعاریف از پرداختن به ماهیت گردشگری در یک ساختار شکنی و آنگاه تجدید ساختار آن باز ماندند. در این بین تقسیم‌بندی مسافران نیز نادیده گرفته شد و گردشگر زمینه اطلاقی پیدا نکرد. اما با رشد نگرش‌های کل‌نگر در وهله اول تقسیم‌بندی مسافران نیز جلوه‌ای عملی یافت .همراه با تقسیم‌بندی مسافرت‌ها نگرش کل‌نگر در چارچوب مطالعات سیستماتیک، همه اجزای گردشگری، کارکردها و ساختارهایش در ارتباط با هم و شیوه‌های که تحت تأثیر قرار داده یا تحت تأثیر قرار می‌گیرد و اشکال و عوامل مرتبط با آن مورد مطالعه قرار گرفت (برنارد:۱۹۹۶،۵۵۸) .
گردشگری در این چارچوب اینگونه تعریف می شود :‌ گردشگری مجموع پدیده‌ها و ارتباط‌های ناشی از کنش متقابل میان گردشگران، سرمایه، دولت‌های میزبان، جوامع میزبان، دانشگاهها ی جامعه و سازمان‌های غیردولتی، در فرآیند جذب، حمل‌ونقل،‌پذیرایی وکنترل این گردشگران و دیگربازدیدکنندگان می‌باشد (وارور:۲۰۰۰،۳) . بطور کلی گردشگری را می توان بر مبنای عوامل مختلفی تعریف نمود و
در بررسی آن از این تعاریف استفاده نمود ولی پیرامون‌این تعاریف باید این نکته را مدنظر داشت که گردشگری صرفا” یک پدیده یک بعدی نیست که در تعاریف خطی قابل بحث باشد، بلکه در برگیرنده ابعاد بسیاری در زمینه های مختلفی همچون ابعاد اقتصادی ، اجتماعی ، فرهنگی ونظیر اینها می باشد . همچنین عوامل دیگری همچون طول مدت اقامت ، وسیله سفر ، مقاصد ، تقاضا ونظیر اینها نیز باید در تعریف گردشگری مدنظر قرار گیرد .
آرتور بورمن (۱۹۳۱) جهانگردی را چنین تعریف کرده است: «جهانگردی مجموعه مسافرتهایی را در بر می گیرد که به منظور استراحت و تفریح و تجارت یا دیگر فعالیت های شغلی و یا اینکه به منظور شرکت در مراسم خاص انجام گیرد و غیبت شخص جهانگرد از محل سکونت دایم خود در طی این مسافرت موقتی و گذرا می باشد. بدیهی است کسانیکه اقدام به مسافرت های شغلی منظمی بین محل کار و زندگی خود می کنند مشمول این تعریف نمیشوند».
از دیدگاه بازاریابی و بازاریابان گردشگری به مجموعه فعالیتی گفته می شود که در جریان مسافرت یک گردشگر اتفاق می افتد. این فراین

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *