یادگیری انفرادی:پایان نامه رایگان روانشناسی,مقایسه تاثیر الگوی مبتنی بر روش مشاركتی و الگوی مبتنی بر روش یادگیری انفرادی


دانلود پایان نامه

ب: یادگیری انفرادی[1]

در محیط انفرادی دانش آموزان نگران این نیستند كه ممكن است دیگران باعث شوند تا او بد جلوه كند آنها به تنهایی و با سرعت خود كار می كنند و (‌اگر نخواهند ) با خودشان رقابت می‌كنند كه ببینند چه مقدار می‌توانند پیش بروند . تعامل آنان با دانش آموزان دیگر در وقتهای غیر كلاسی ، مثلاً هنگام زنگ تفریح ، وقت نهار و یا در زمین ورزشی است .

(‌قبلاً نیز به طور مختصر توضیحاتی در این مورد ارائه شد )

شعار كلاس انفرادی ممكن است چنین باشد :« ما همه در این كار تنها هستیم» دانش آموزان از همكلاسی‌های خود توقع كمك و حمایت ندارد معلم مرجع اصلی آنها است و این نقص یادگیری انفرادی است زیرا یادگیری اساساً یك فعالیت اجتماعی است . ( الیس و والان ، ترجمه رستگار و ملكان ، 1379)

در محیط انفرادی هر فردی به تنهایی تلاش می‌كند تا به هدفهای خود برسد و موفقیت همكلاسان خود را مانع موفقیت خود نمی‌داند . هدف هر دانش آموز مستقل از هدف سایرین است و در نتیجه موفقیت فردی ارزشمند تلقی می شود ( جانسون و جانسون ، 2001)

مادن و اسلاوین ( 1983) در مطالعاتی به معلمان و شاگردانشان تكنیكهای یادگیری گروهی را پیشنهاد و آموزش دادند ، از این تكنیكها برای جایگزین كردن به جای رویكردهای انفرادی و رقابت جویانه در یادگیری كه بیشتر در كلاسها متداولند و همیشه دانش آموزان معمولی از همین بابت زیان می‌بینند استفاده شد در محیط تعاونی دانش آموزانی كه وارد جریان عادی آموزش شده بودند موفقیت تحصیلی بیشتری داشتند و بیشتر مورد پذیرش اجتماعی قرار می‌گرفتند به طور كلی در محیطهای گروهی و مبتنی بر مشاركت و همكاری نتایج بیشتری به دست آمده است .( گیج و برلاینر ، 1983 ، ترجمه لطف آبادی ، 1378)

این نوع یادگیری ،‌ همان شكل سفتی یادگیری است ،‌در این حالت یادگیرنده ، به صورت مستقل دست به انجام كار یا فعالیت درسی می‌زند . در یادگیری انفرادی به ندرت ، كار یك دانش آموز با كار دانش آموز دیگر پیوند می‌خورد .(‌جانسون و جانسون 1987 ،‌به نقل از آقا زاده ، 1383)

آقا زاده (1384) یادگیری انفرادی را فعالیتی می‌ داند كه از یك فرد برای دست یابی به هدفی سر می‌زند (‌آقا زاده ، 1384، ص 71) اهداف فردی دانش آموزان را به بی‌توجهی نسبت به همكلاسی‌هایشان ، تشویق می‌كند و ارزشیابی آن وابسته به ملاك است و دانش آموز مراقب منابع شخصی ، اهداف ویژه و یا برتری شخصی خود است .( الیور 1999، به نقل از آقا زاده ، 1383)

ج : یادگیری مشاركتی ( یادگیری از طریق همیاری ) :

حال به نوع سومی محیطی كه معلم می‌تواند ایجاد كند می رسیم یعنی محیط همیاری و مشاركتی .

در كلاس همیاری ، دانش آموزان به جای اینكه معلم را مرجع اصلی بدانند ،‌ به همكلاسی‌های خود به عنوان مراجع مهم و با ارزش نگاه می كنند .( الیس و والن ، 1379)

شعار كلاس همیاری این است :« یا همه با هم شنا می‌كنیم و نجات می‌یابیم یا با هم غرق می‌شویم» (‌ارمرود ، 1995، به نقل از سیف ، 1380)

از نظر والكر ( 2004) اصل اساسی در این نوع محیط یادگیری این است كه ما با هم هستیم و یكدیگر را برای موفقیت یاری می‌كنیم .

در ساختار یادگیری مشاركتی یا یادگیری توام با همكاری معمولاً دانش آموزان برای پاداش گروهی در یك گروه كوچك با یكدیگر كار می‌كنند . این بدان معنی است كه برای بدست آوردن پاداش ، اعضایی كه توانایی بالایی دارند با اعضایی كه توانایی آنها پایین است با یكدیگر كار می‌كنند ،‌ چنین ساختاری ، دانش آموزان با توانائی بالا را قادر می‌سازد كه به دانش آموزان با توانایی پایین‌تر كمك كنند و این عمل آنها را تشویق می‌شود . در همین حال ، این ساختار یا محیط پیامدهای منفی برای دانش آموزان با توانایی بالا را مرتفع می‌سازد .

آنها می‌توانند بیشترین تلاششان را انجام دهند و همانطور كه در برخی از مدارس اتفاق می‌افتد . ضرورتی ندارد آنها استعدادشان را مخفی نگه‌دارند . به نظر می‌رسد كه یك عامل كلیدی در موفقیت ساختارهای كلاس توام با همكاری این باشد كه همكاری واقعی تنها راهی است كه به پاداش منتهی می شود ( اسلاوین ، 1983، به نقل از گیج و برلاینر ، 1984)‌

در این نوع ساختار كلاسی ، اثرات عدم موفقیت تخفیف می‌یابد و می‌تواند تاحدی بیرونی تلقی شود ( « ما همگی بد انجام دادیم » ) و در مقابل دانش آموزان با توانایی پایین نیز می‌توانند در حكم بخشی از گروه همكاری كننده موفق تلقی شوند ( « ما انجام دادیم ») در واقع در چنین ساختاری ، دانش آموزان ممكن است یادبگیرند كه كمك كردن به موفقیت دیگران به همان نسبت لذت بخش است كه تلاش و پیشی گرفتن از آنان .( باركلی[2] ودیگران )

مطالعات و تحقیقات نیز نشان می‌دهد كه محیط یادگیری مبتنی بر تعاون و همكاری نسبت به محیطهای مبتنی بر رقابت مفیدتر و موثرتر است .

برای مثال گوكال در تحقیق خود تحت عنوان تاثیر یادگیری مشاركتی بر تقویت فكر انتقادی ،یادگیری مشاركتی را در مقابل یادگیری انفرادی قرار می‌دهد و بر این باور است كه در یادگیری مشاركتی دانش آموزان برای رسیدن به هدف علمی مشترك تلاش می‌كنند ، در حالی كه در یادگیری انفرادی دانش‌آموزان برای رسیدن به هدفهای علمی متناسب با توانایی و سرعت عمل خودكار می‌كنند (‌گوكال ، 1995، به نقل از كرامتی )

سایر برتری‌های رویكرد مشاركتی بر رویكرد رقابتی و انفرادی عبارتند از :

1- « در رویكرد مشاركتی دانش آموزان هم از یكدیگر و هم از معلم یاد می‌گیرند ، ارتباط محكم‌تری بین دانش آموزان ایجاد می شود و مهارت گوش دادن وتمركز كردن روی مطالب تقویت می‌شود »(‌گاردنر و جولر ، 2000)

2- مشاركت فعال دانش آموزان در فرایند یادگیری مشاركتی موجب افزایش یادگیری می شود تحقیق اخیر جانسون نشان دادن نمره دانش آموزانی كه از طریق یادگیری مشاركتی یاد می گیرند . 70 درصد بیشتر از دانش آموزانی است كه در موقعیتهای رقابتی می‌پردازند .( جویس[3]و همكاران ، 1380) همچنین دانش آموزانی كه در كلاس درس سنتی تمایلی به صحبت كردن ندارند وقتی در گروههای كوچك قرار می‌گیرند راحت‌تر صحبت می‌كنند و این امر در رشد مهارتهای ارتباطی و اجتماعی آنان موثر است .( گاردنر و جولر ، 2000)

3- « دوفكر بهتر از یكی است.بر این اساس یادگیری مشاركتی می‌تواند به نظرگاه‌های بهتر و بیشتر ، چشم اندازهای تازه‌تر و راه‌حلهای پخته تر منجر شود» ( گاردنر و جولر ، 2000)

4- « در گروههای مشاركتی به دلیل اینكه همه اعضای گروه فرصت اظهار نظر و رهبری كردن را پیدا می‌كنند مهارتهای رهبری تقویت می شود . ضمناً دانش آموزان می‌آموزند كه چگونه با یكدیگر كار كنند و همكاری كردن بادیگران یا كمك خواستن از دیگران را عملاً تجربه می‌كنند . این تجارب زمینه موفقیتهای آتی آنها را فراهم می‌سازد .» (‌گاردنر و جولر ، 2000)

5- « یادگیری مشاركتی در مقایسه با یادگیری انفرادی و رقابتی معلومات بیشتر و عمیق‌تری را در اختیار دانش آموزان قرار می‌دهد . ضمن اینكه دانش آموزان از یادگیری مطالب درسی لذت بیشتری می‌برند ، در برابر مسائل واكنش بهتری نشان می‌دهند ، برخوردهای اجتماعی آنها اصلاح و بهبود می‌یابد، نگرش مثبتی نسبت به مدرسه و تحصیل پیدا می‌كنند و در نتیجه معلمان نیز بهتر می‌توانند در زمینه حل مسائل و مشكلات دانش آموزان تصمیم بگیرند .» ( هیبرانك ، 2000)

6- « یادگیری مشاركتی در مقایسه با رویكرد رقابتی و انفرادی كمتر وضعیت برد و باخت را در كلاس بوجود می‌آورد و دانش آموزان را به جای هدفهای فردی به هدفهای مشترك گروهی رهنمون می‌سازد .»( جانسون و جانسون ، 1991)

7- « در رویكرد یادگیری مشاركتی ، گروهی موفق هستند كه پیشرفت اعضاء آن قابل ملاحظه باشد نه گروهی كه میانگین نمراتش بالاترین باشد . دانش آموز ضعیف كه در مدت یك هفته پیشرفتش از 50 درصد به 60 درصد رسیده است به اندازه دانش آموزقوی‌تر كه پیشرفتش از 85 درصد به 95 درصد افزایش یافته در موفقیت گروه نقش دارد .

هر دو دانش آموز عضو ارزشمند گروه محسوب می شوند . رویكرد مشاركتی سعی می‌كند رقابت فرد با خود را مورد توجه قرار دهد و از این جهت كه با رویكرد انفرادی هم پوشی[4]پیدا می‌كند .( كرامتی ، 1384)

8- انگیزش ناشی از هم افزایی بوجود آمده در محیطهای مبتنی بر همیاری برای رفتار بیش از محیطهای مبتنی بر رقابت و فراگرایی است . تاثیر گروههای منسجم اجتماعی بیش از مجموع اخیر آن می‌باشد . احساس یكپارچگی توان مثبتی را ایجاد می‌كند، اعضاء گروهها از یكدیگر می‌آموزند و هر فراگیری از دستهای یادگیری بیشتری نسبت به ساختاری كه ایجاد انزوا می‌كند برخوردار است . (‌جویس و همكاران ، ترجمه بهرنگ ، 1380)

9- « تعامل با یكدیگر در مقایسه با روش مطالعه جدا از دیگران به افزایش شناخت ناشی از تركیبات بیشتر ذهنی و خلق فعالیت بیشتر عقلی منجر شده كه آن خود سبب افزایش یادگیری می‌شود ( جویس و همكاران ، ترجمه بهرنگی ، 1380 )

10 – « همیاری منجر به افزایش احساسات مثبت نسبت به یكدیگر كاهش جدایی و تنهایی ، ایجاد روابط و نگرشهای مثبت نسبت به افراد دیگر شده و عزت نفس را از طریق افزایش یادگیری و احساس شخص از اینكه مورد توجه واحترام سایرین قرار گرفته افزایش می‌دهد . بعلاوه دانش آموزان از توان خود برای انجام كار با یكدیگر بهره‌مند می‌گردند و از مهارتهای كلی اجتماعی بیشتری برخوردار می‌گردند . دانش آموزان دبستانی از طریق مهارت آموزی در كار جمعی توان خود را برای كاركردن با یكدیگر افزایش می‌دهند .» (‌جویس و همكاران ، ترجمه بهرنگی ، 1380)

11- رقابت بین دانش آموزان در مدرسه موجب می‌شود كه آنها یادگیری را همچون وسیله‌ای برای رسیدن به هدف (‌از دیگران بهتر شدن ) به حساب آورند و بیشتر به حفظ موقعیت نسبی خود در كلاس علاقه‌مند باشند تا عملكرد واقعی خود تنها تعداد انگشت شماری از دانش آموزان می‌توانند موفقیت را تجربه كنند و تمایل به امنیت جای رشد و شكوفایی و حركت را خواهد گرفت به منظور اجتناب از این جنبه‌های منفی بهتر است دانش آموزان را به رقابت با خود تشویق نمود ( بیلر ، ترجمه كدیور ، 1371) بعلاوه یكی از راههای كم رنگ كردن این جنبه‌های منفی ترغیب دانش آموزان به همكاری كردن با یكدیگر است كه این امر از طریق كاربرد رویكرد یادگیری مشاركتی در كلاس درس انجام می‌شود .

12- آموزش از طریق روشهای رقابتی ممكن است هیجان و كنش یادگیری را افزایش داده و موجب بالا رفتن نمرات امتحانی آنها شود ولی خطر تقویت و شكل‌گیری شخصیتی رقابت جو و از خود بیگانه نیز وجود دارد . مطالعات نشان می‌دهد كه رقابت بین فردی نه تنها وسعت یادگیری را كم می‌كند ،‌بلكه اضطراب باختن را نیز افزایش می‌دهد . لذا لازم است انواع رویكردهای تیمی تشویق شود تا رقابت به همكاری مبدل گردد در رویكردهای تیمی دانش آموزان كاركردن با یكدیگر را می‌آموزند و برای زندگی دموكراتیك و وظایف دشوار زندگی گروهی در آینده آماده می‌شوند . (‌همان منبع )‌

چنانچه رویكرد یادگیری مشاركتی به خوبی سازماندهی و اجرا شود و امكانات لازم نیز در اختیار باشد علاوه بر اینكه هدفهای رویكرد انفرادی ویادگیری در حد تسلط را پوشش می‌دهد فوایدی كه اكثر صاحبنظران در خصوص رویكرد مشاركتی ذكر می‌كنند را نیز عاید دانش آموزان خواهد نمود .

مراد از همیاری هم اندیشی و تلاش عملی به صورت گروهی است .( آقا زاده ، 1384، ص 71)

به نظر الیور اهداف مشاركتی بر همیاری و فهم مشترك تاكید دارد . ارزشیابی آن وابسته به دیگران است و یك گروه باید موفق شود تا یك شخص موفق شود (‌الیور ، 1999، ص 1)

این نوع یادگیری دارای ساختاری است كه دانش آموزان را بر می‌انگیزد به صورت گروهی كار كنند و یادگیریشان را از طریق یادگیری همشاگردی خود تقویت كنند .( حیدر تبار ، 1385، ص 1)

در تعریف دیگری آمده است : مشاركت به معنای وسیع كلمه ، عبارتست از اتحاد و هماهنگی منابع و كوششهای هر فرد در تلاش مشترك برای نیل به نتایجی كه توسط همگان جستجو می‌شود.( نوروزی ، 1382) .

میلر در تعریفی دیگر یادگیری مشاركتی را به عنوان گروه كوچكی از یادگیرندگان كه با همدیگر به عنوان یك تیم به منظور حل یك مساله كامل كردن یك وظیفه یا رسیدن به یك هدف ‌، كار می‌كنند را عنوان می كند. یادگیری از طریق همیاری راهبردی است كه دانش آموزان را در قالب گروههای منسجم و پایدار برای كار و تعامل با یكدیگر بر می‌انگیزد كار گروهی بخش اصلی تحقق اهداف یادگیری در كلاس درس است . یادگیری از طریق همیاری مسئولیت‌پذیری شخصی را در میان تعاملات گروهی پرورش می‌دهد .( به نظر آلیسون كینگ به نقل از آقا زاده ، 1383) در یادگیری از طریق همیاری ، نقش معلم از « دانای صحنه كلاس به راهنمای عمل » تغییر می یابد . دانش آموزان اگر چه بصورت گروهی به یادگیری اقدام می‌كنند ، ولی پیشرفت آنان در یادگیری به صورت انفرادی سنجیده می شود .

یادگیری از طریق همیاری دارای نظم و ساختار است و تمركز اساسی‌اش بر اطمینان یافتن از رخ دادن یادگیری است . انتخاب و فعال سازی گروه سبب می شود دانش آموزان بنا به دیدگاهها ،‌توانائیها ، قومیت و نژادهای مختلفی كه دارند به صورت خلاقانه عمل كنند . واگذار كردن تشكیل گروه به خود دانش آموزان امكان دارد سبب تشكیل گروههای همگن شود یعنی امكان دارد دانش آموزانی كه گرایش هنری ،‌علمی ،‌اجتماعی خانواگی ، طبقه اجتماعی و … خاص دارند به گروههای خاص تقسیم شوند . این كار سبب می‌شود كارایی گروهها كاهش یابد و كسب مهارتهای اجتماعی به تاخیر افتد و تمركز بر انجام تكلیف محوله تنزل یابد. از این روست كه توصیه می شود ، معلم برای یادگیری از طریق همیاری و به منظور تشكیل گروهها باید خود راساً وارد عمل شود و گروههای ناهمگنی بسازد .( آقا زاده ، 1384، ص 90) بدینصورت كلاسهای درس را می‌توان همانند گروهها به گونه‌ای سازمان داد كه همیاری را تشویق كنند غالباً اعضای گروه در برابر فراگیری محتوای درس از همدیگر مسئولیت نشان می‌دهند ، از طرف دیگر یادگیری از طریق همیاری بین مسئولیت شخصی و گروهی یادگیرندگان ایجاد توازن می‌كند هر گروه و هر دانش آموز در درون گروه باید كاری برای انجام دادن داشته باشد . یك فرد یادگیرنده دانش آموز موفق و مسئولی كسی است كه مسئولیت یادگیری خود را بر عهده دارد . چنین دانش آموزانی توسط خود اداره می‌شوند و قادر هستند كه هداف یادگیری خود را شخصاً تعیین كنند و موفقیتهایی را كه كسب می‌نمایند مورد ارزشیابی قرار دهند .

همچنین این افراد از یادگیری خود لذت می‌برند و در سراسر عمر خود مشتاق به حل مسئله ، درك موضوعات و ایجاد پیشرفت و ارتقاء در سطح تفكر خود می باشند . چنین یادگیرندگانی روش و راهبردهای خاص خود را دارند و می‌دانند چگونه یاد بگیرند ، یادگیری مسئولانه همچنین هماهنگ بودن با سایرین را ،‌ یعنی ارزش قائل بودن و داشتن مهارتهای لازم برای كار وهمكاری با دیگران را نیز در بر می‌گیرد .( نوروزی ، 1382)

برای شروع كار و استفاده از شیوه همیاری در كلاس معلم باید سه چیز را رعایت كند :

1- هنگامیكه دانش آموزان در گروه كار می‌كنند رفتار آنها را زیر نظر داشته باشد .

2- نتایج حاصل از مهارتهای اجتماعی را كه دانش آموزان به كار می‌برند ، به آنها بگوید و كمك كند تا از این مهارتها آگاهانه استفاده كنند .

3- در هنگامیكه از این مهارتها استفاده می‌كنند آنان را تشویق كند .

4- فقط در مواقع ضروری و برای آموزش مهارتهای لازم در كارگروهها دخالت كند .

اما مهمتر از همه این است كه معلم خود به یادگیری مشاركتی اعتقاد داشته باشد .

یك دلیل عمده برای ایجاد شرایط « یادگیری از طریق همیاری » این است كه در این نوع یادگیری معلم و دانش آموز هر دو بهره می‌برند هم بهره درسی و هم بهره اجتماعی (‌ادیب نیا ، 1386، ص 171)

یادگیری از طریق همیاری نسبت به یادگیری انفرادی و یا رقابتی در موفقیتهای تحصیلی كودكان به همراه رشد ادراك آنها موثرتر است .

برای این موضوع چندین دلیل وجود دارد دلیل اول را روان پزشكان به « تمرین شفاهی » یا « بلند فكر كردن » تعبیر كرده‌اند .زیرا برای یادگیری لازم است در مورد آن چه فكر می‌‌كنیم سخن بگوئیم ووقتی كه می‌شنویم حرفهایی می‌زنیم كه بی‌معنی است ،‌فكر خود را اصلاح می‌كنیم .

دلیل دیگر افزایش موفقیت تحصیلی بر اثر یادگیری از طریق همیاری ، افزایش مدت زمان است كه دانش آموز حواسش متوجه كار است . معلمانی كه این شیوه آموزش از طریق گروههای همیاری را تجربه نكرده‌اند معمولاً نسبت به یافته‌ها شك دارند ولی معلمانی كه از این روش استفاده كرده‌اند ، اظهار می‌كنند كه این نكته اولیه چیزی است كه متوجه شده‌اند .( ادیب نیا ، 1383 ، ص 175)

و اینكه یادگیری از طریق همیاری در پرورش اعتماد به نفس دانش آموزان بسیار موثر است .( همان منبع )

در این محیط دانش آموزان از طریق همكاری و مشاركت و در قالب گروهها به یادگیری می‌رسند و در قبال یادگیری دیگران احساس مسئولیت می‌نمایند زمانی كه همكلاسانشان نیاز به كمك داشته باشند به كمك آنها می‌شتابند و موفقیت دیگران موفقیت آنها و شكست دیگران شكست آنها محسوب می شود این رویكرد موجب یادگیری عمیق‌تر و خلاقیت و نوآوری بیشتر شاگردان می‌شود .( شافر ، 2001، به نقل از كرامتی)

جانسون و جانسون یكی از مشخصه‌های اصلی یادگیری مشاركتی را تعامل بین دانش آموزان معرفی می‌كنند و آن را چنین معرفی می‌كنند : تعامل بین دانش آموزان به وسیله وابستگی مثبت نسبت به هدف و مسئولیت فردی مشخص می‌شود . این وابستگی مثبت نسبت به هدف وابسته به این است كه اعضای گروه درك بكنند « یا با هم شنا می‌كنند » یا « با هم غرق می شوند» در این موقعیت نمرات هر یك از دانش آموزان توسط نمره‌هایی كه توسط اعضای گروهش می‌گیرد تقویت می شود از دانش آموز انتظار می‌رود كه به نحوه كار خودش و نحوه كار گروه توجه داشته باشد . اگر نمرات به دانش آموزان به عنوان پاداش داده شود اعضای كلاس گسترش پیدا می‌كند و این زمانی است كه تمام كلاس بتواند تكالیفش را بهتر از آن معیاری كه معلم كلاس در نظر گرفته است انجام دهد .( جانسون و جانسون 2001)

در موقعیتهای رقابتی و انفرادی معلم سعی می‌كند كه دانش آموزان را از همدیگر دور كند :« كپی نكنید ، در موردهمكلاسانتان نگران نباشید ، تكالیف خودتان را انجام دهید .» اینها اصطلاحاتی هستند كه به طور معمول به گوش می‌رسند در حالیكه یادگیری مشاركتی به دانش آموزان اجازه می‌دهد كه اهداف مشتركشان را توسعه دهند .( هیرست و اسلاویك[5] ، 2005)

اساساً اعتقاد بر این است زمانی كه اعضای گروه به یك طریقی به یكدیگر متصل می‌شوند و سپس درك می كنند كه نمی‌توانند موفق باشند مگر با هم ، آنها به صورت فعال همدیگر را كمك خواهند كرد تا مطمئن شوند كه تكلیف تمام شده است و اهداف گروهی به دست آمده است .

آنها با كمك ومساعدت به هم در تكلیف ، اشتراك در منابع و تقویت تلاشهای همدیگر ، به این مهم نائل می‌شوند ، علاوه بر این اعضای گروه كه به صورت مشاركتی كار می‌كنند از آنهایی كه به صورت انفرادی یا در رقابت با یكدیگر هستند نتایج بهتری می گیرند .( جانسون و جانسون 1999) همچنین یادگیری مشاركتی به عنوان یك روش برای تدریس راه مناسبی برای ارضای نیازهای نوجوانان در مورد وفای به عهد ، تمرین آزاد و اظهار خواستهایشان برای پیشرفت می‌باشد.( اسلاوین ، 1996) در واقع تجربه یادگیری مشاركتی یك عامل حیاتی برای كم كردن بسیاری از مسائل مرتبط با جوانان و نوجوانان وكودكان است . ( جانسون و جانسون و استن[6] ، 2001 ، به نقل از گیلیس ، 2003)

[1] . Individualized Learning

[2] . Barkley

[3] .Joyce

[4] .Over Lap

[5] .Slavik

[6] . Stanne

این تکه ای از پایان نامه رایگان رشته روانشناسی و علوم تربیتی

با موضوع :

بررسی رابطه عزت نفس با پرخاشگری در دانش آموزان 105ص

می باشد برای دیدن بقیه قسمت ها می توانید از قسمت بالای سایت کلمه کلیدی مورد نظر را سرچ کنید

سایت ما حاوی تعداد زیادی پایان نامه رایگان در رشته روانشناسی و علوم تربیتی و مشاوره (هم در مقطع کارشناسی و هم در مقطع کارشناسی ارشد)می باشد

می توانید از قسمت دسته بندی که در بالای سایت قرار دارد بقیه پایان نامه ها را هم ببینید و از متن کامل آنها استفاده نمایید البته ممکن است بعضی از متون موقع انتقال از فایل ورد به هم بریزد یا عکس ها درج نشود برای دانلود پایان نامه ها با فرمت ورد به همراه تمام پیوست ها به لینک زیر مراجعه کنید:

در سایت مرجع دانلود پایان نامه می توانید صدها پایان نامه رافقط با داشتن یک پسورد  دانلود کنید و به متن کامل آنها دسترسی بدون محدودیت داشته باشید.

برای جزییات بیشتر اینجا کلیک کنید 

سایت فوق (payanname.net) قوی ترین سایت در زمینه دانلود پایان نامه است 

کافیست عبارت

دانلود پایان نامه

را در گوگل سرچ کنید

خواهید دید که گوگل این سایت را به عنوان اولین گزینه معرفی می کند 

برای دانلود متن کامل پایان نامه های جدید کارشناسی ارشد روانشناسی و علوم تربیتی  می توانید لینک های زیر را هم ببینید :

قسمت سوم لیست پایان نامه های دانلودی رشته روانشناسی و علوم تربیتی  208 پایان نامه

قسمت پنجم لیست پایان نامه های دانلودی رشته روانشناسی و علوم تربیتی  222 پایان نامه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *