یادگیری انفرادی:پایان نامه رایگان روانشناسی,مقایسه تاثیر الگوی مبتنی بر روش مشارکتی و الگوی مبتنی بر روش یادگیری انفرادی

دانلود پایان نامه

ب: یادگیری انفرادی[۱]

در محیط انفرادی دانش آموزان نگران این نیستند که ممکن است دیگران باعث شوند تا او بد جلوه کند آنها به تنهایی و با سرعت خود کار می کنند و (‌اگر نخواهند ) با خودشان رقابت می‌کنند که ببینند چه مقدار می‌توانند پیش بروند . تعامل آنان با دانش آموزان دیگر در وقتهای غیر کلاسی ، مثلاً هنگام زنگ تفریح ، وقت نهار و یا در زمین ورزشی است .

(‌قبلاً نیز به طور مختصر توضیحاتی در این مورد ارائه شد )

شعار کلاس انفرادی ممکن است چنین باشد :« ما همه در این کار تنها هستیم» دانش آموزان از همکلاسی‌های خود توقع کمک و حمایت ندارد معلم مرجع اصلی آنها است و این نقص یادگیری انفرادی است زیرا یادگیری اساساً یک فعالیت اجتماعی است . ( الیس و والان ، ترجمه رستگار و ملکان ، ۱۳۷۹)

در محیط انفرادی هر فردی به تنهایی تلاش می‌کند تا به هدفهای خود برسد و موفقیت همکلاسان خود را مانع موفقیت خود نمی‌داند . هدف هر دانش آموز مستقل از هدف سایرین است و در نتیجه موفقیت فردی ارزشمند تلقی می شود ( جانسون و جانسون ، ۲۰۰۱)

مادن و اسلاوین ( ۱۹۸۳) در مطالعاتی به معلمان و شاگردانشان تکنیکهای یادگیری گروهی را پیشنهاد و آموزش دادند ، از این تکنیکها برای جایگزین کردن به جای رویکردهای انفرادی و رقابت جویانه در یادگیری که بیشتر در کلاسها متداولند و همیشه دانش آموزان معمولی از همین بابت زیان می‌بینند استفاده شد در محیط تعاونی دانش آموزانی که وارد جریان عادی آموزش شده بودند موفقیت تحصیلی بیشتری داشتند و بیشتر مورد پذیرش اجتماعی قرار می‌گرفتند به طور کلی در محیطهای گروهی و مبتنی بر مشارکت و همکاری نتایج بیشتری به دست آمده است .( گیج و برلاینر ، ۱۹۸۳ ، ترجمه لطف آبادی ، ۱۳۷۸)

این نوع یادگیری ،‌ همان شکل سفتی یادگیری است ،‌در این حالت یادگیرنده ، به صورت مستقل دست به انجام کار یا فعالیت درسی می‌زند . در یادگیری انفرادی به ندرت ، کار یک دانش آموز با کار دانش آموز دیگر پیوند می‌خورد .(‌جانسون و جانسون ۱۹۸۷ ،‌به نقل از آقا زاده ، ۱۳۸۳)

آقا زاده (۱۳۸۴) یادگیری انفرادی را فعالیتی می‌ داند که از یک فرد برای دست یابی به هدفی سر می‌زند (‌آقا زاده ، ۱۳۸۴، ص ۷۱) اهداف فردی دانش آموزان را به بی‌توجهی نسبت به همکلاسی‌هایشان ، تشویق می‌کند و ارزشیابی آن وابسته به ملاک است و دانش آموز مراقب منابع شخصی ، اهداف ویژه و یا برتری شخصی خود است .( الیور ۱۹۹۹، به نقل از آقا زاده ، ۱۳۸۳)

ج : یادگیری مشارکتی ( یادگیری از طریق همیاری ) :

حال به نوع سومی محیطی که معلم می‌تواند ایجاد کند می رسیم یعنی محیط همیاری و مشارکتی .

در کلاس همیاری ، دانش آموزان به جای اینکه معلم را مرجع اصلی بدانند ،‌ به همکلاسی‌های خود به عنوان مراجع مهم و با ارزش نگاه می کنند .( الیس و والن ، ۱۳۷۹)

شعار کلاس همیاری این است :« یا همه با هم شنا می‌کنیم و نجات می‌یابیم یا با هم غرق می‌شویم» (‌ارمرود ، ۱۹۹۵، به نقل از سیف ، ۱۳۸۰)

از نظر والکر ( ۲۰۰۴) اصل اساسی در این نوع محیط یادگیری این است که ما با هم هستیم و یکدیگر را برای موفقیت یاری می‌کنیم .

در ساختار یادگیری مشارکتی یا یادگیری توام با همکاری معمولاً دانش آموزان برای پاداش گروهی در یک گروه کوچک با یکدیگر کار می‌کنند . این بدان معنی است که برای بدست آوردن پاداش ، اعضایی که توانایی بالایی دارند با اعضایی که توانایی آنها پایین است با یکدیگر کار می‌کنند ،‌ چنین ساختاری ، دانش آموزان با توانائی بالا را قادر می‌سازد که به دانش آموزان با توانایی پایین‌تر کمک کنند و این عمل آنها را تشویق می‌شود . در همین حال ، این ساختار یا محیط پیامدهای منفی برای دانش آموزان با توانایی بالا را مرتفع می‌سازد .

آنها می‌توانند بیشترین تلاششان را انجام دهند و همانطور که در برخی از مدارس اتفاق می‌افتد . ضرورتی ندارد آنها استعدادشان را مخفی نگه‌دارند . به نظر می‌رسد که یک عامل کلیدی در موفقیت ساختارهای کلاس توام با همکاری این باشد که همکاری واقعی تنها راهی است که به پاداش منتهی می شود ( اسلاوین ، ۱۹۸۳، به نقل از گیج و برلاینر ، ۱۹۸۴)‌

در این نوع ساختار کلاسی ، اثرات عدم موفقیت تخفیف می‌یابد و می‌تواند تاحدی بیرونی تلقی شود ( « ما همگی بد انجام دادیم » ) و در مقابل دانش آموزان با توانایی پایین نیز می‌توانند در حکم بخشی از گروه همکاری کننده موفق تلقی شوند ( « ما انجام دادیم ») در واقع در چنین ساختاری ، دانش آموزان ممکن است یادبگیرند که کمک کردن به موفقیت دیگران به همان نسبت لذت بخش است که تلاش و پیشی گرفتن از آنان .( بارکلی[۲] ودیگران )

مطالعات و تحقیقات نیز نشان می‌دهد که محیط یادگیری مبتنی بر تعاون و همکاری نسبت به محیطهای مبتنی بر رقابت مفیدتر و موثرتر است .

برای مثال گوکال در تحقیق خود تحت عنوان تاثیر یادگیری مشارکتی بر تقویت فکر انتقادی ،یادگیری مشارکتی را در مقابل یادگیری انفرادی قرار می‌دهد و بر این باور است که در یادگیری مشارکتی دانش آموزان برای رسیدن به هدف علمی مشترک تلاش می‌کنند ، در حالی که در یادگیری انفرادی دانش‌آموزان برای رسیدن به هدفهای علمی متناسب با توانایی و سرعت عمل خودکار می‌کنند (‌گوکال ، ۱۹۹۵، به نقل از کرامتی )

سایر برتری‌های رویکرد مشارکتی بر رویکرد رقابتی و انفرادی عبارتند از :

۱- « در رویکرد مشارکتی دانش آموزان هم از یکدیگر و هم از معلم یاد می‌گیرند ، ارتباط محکم‌تری بین دانش آموزان ایجاد می شود و مهارت گوش دادن وتمرکز کردن روی مطالب تقویت می‌شود »(‌گاردنر و جولر ، ۲۰۰۰)

۲- مشارکت فعال دانش آموزان در فرایند یادگیری مشارکتی موجب افزایش یادگیری می شود تحقیق اخیر جانسون نشان دادن نمره دانش آموزانی که از طریق یادگیری مشارکتی یاد می گیرند . ۷۰ درصد بیشتر از دانش آموزانی است که در موقعیتهای رقابتی می‌پردازند .( جویس[۳]و همکاران ، ۱۳۸۰) همچنین دانش آموزانی که در کلاس درس سنتی تمایلی به صحبت کردن ندارند وقتی در گروههای کوچک قرار می‌گیرند راحت‌تر صحبت می‌کنند و این امر در رشد مهارتهای ارتباطی و اجتماعی آنان موثر است .( گاردنر و جولر ، ۲۰۰۰)

۳- « دوفکر بهتر از یکی است.بر این اساس یادگیری مشارکتی می‌تواند به نظرگاه‌های بهتر و بیشتر ، چشم اندازهای تازه‌تر و راه‌حلهای پخته تر منجر شود» ( گاردنر و جولر ، ۲۰۰۰)

۴- « در گروههای مشارکتی به دلیل اینکه همه اعضای گروه فرصت اظهار نظر و رهبری کردن را پیدا می‌کنند مهارتهای رهبری تقویت می شود . ضمناً دانش آموزان می‌آموزند که چگونه با یکدیگر کار کنند و همکاری کردن بادیگران یا کمک خواستن از دیگران را عملاً تجربه می‌کنند . این تجارب زمینه موفقیتهای آتی آنها را فراهم می‌سازد .» (‌گاردنر و جولر ، ۲۰۰۰)

۵- « یادگیری مشارکتی در مقایسه با یادگیری انفرادی و رقابتی معلومات بیشتر و عمیق‌تری را در اختیار دانش آموزان قرار می‌دهد . ضمن اینکه دانش آموزان از یادگیری مطالب درسی لذت بیشتری می‌برند ، در برابر مسائل واکنش بهتری نشان می‌دهند ، برخوردهای اجتماعی آنها اصلاح و بهبود می‌یابد، نگرش مثبتی نسبت به مدرسه و تحصیل پیدا می‌کنند و در نتیجه معلمان نیز بهتر می‌توانند در زمینه حل مسائل و مشکلات دانش آموزان تصمیم بگیرند .» ( هیبرانک ، ۲۰۰۰)

۶- « یادگیری مشارکتی در مقایسه با رویکرد رقابتی و انفرادی کمتر وضعیت برد و باخت را در کلاس بوجود می‌آورد و دانش آموزان را به جای هدفهای فردی به هدفهای مشترک گروهی رهنمون می‌سازد .»( جانسون و جانسون ، ۱۹۹۱)

۷- « در رویکرد یادگیری مشارکتی ، گروهی موفق هستند که پیشرفت اعضاء آن قابل ملاحظه باشد نه گروهی که میانگین نمراتش بالاترین باشد . دانش آموز ضعیف که در مدت یک هفته پیشرفتش از ۵۰ درصد به ۶۰ درصد رسیده است به اندازه دانش آموزقوی‌تر که پیشرفتش از ۸۵ درصد به ۹۵ درصد افزایش یافته در موفقیت گروه نقش دارد .

هر دو دانش آموز عضو ارزشمند گروه محسوب می شوند . رویکرد مشارکتی سعی می‌کند رقابت فرد با خود را مورد توجه قرار دهد و از این جهت که با رویکرد انفرادی هم پوشی[۴]پیدا می‌کند .( کرامتی ، ۱۳۸۴)

۸- انگیزش ناشی از هم افزایی بوجود آمده در محیطهای مبتنی بر همیاری برای رفتار بیش از محیطهای مبتنی بر رقابت و فراگرایی است . تاثیر گروههای منسجم اجتماعی بیش از مجموع اخیر آن می‌باشد . احساس یکپارچگی توان مثبتی را ایجاد می‌کند، اعضاء گروهها از یکدیگر می‌آموزند و هر فراگیری از دستهای یادگیری بیشتری نسبت به ساختاری که ایجاد انزوا می‌کند برخوردار است . (‌جویس و همکاران ، ترجمه بهرنگ ، ۱۳۸۰)

۹- « تعامل با یکدیگر در مقایسه با روش مطالعه جدا از دیگران به افزایش شناخت ناشی از ترکیبات بیشتر ذهنی و خلق فعالیت بیشتر عقلی منجر شده که آن خود سبب افزایش یادگیری می‌شود ( جویس و همکاران ، ترجمه بهرنگی ، ۱۳۸۰ )

۱۰ – « همیاری منجر به افزایش احساسات مثبت نسبت به یکدیگر کاهش جدایی و تنهایی ، ایجاد روابط و نگرشهای مثبت نسبت به افراد دیگر شده و عزت نفس را از طریق افزایش یادگیری و احساس شخص از اینکه مورد توجه واحترام سایرین قرار گرفته افزایش می‌دهد . بعلاوه دانش آموزان از توان خود برای انجام کار با یکدیگر بهره‌مند می‌گردند و از مهارتهای کلی اجتماعی بیشتری برخوردار می‌گردند . دانش آموزان دبستانی از طریق مهارت آموزی در کار جمعی توان خود را برای کارکردن با یکدیگر افزایش می‌دهند .» (‌جویس و همکاران ، ترجمه بهرنگی ، ۱۳۸۰)

۱۱- رقابت بین دانش آموزان در مدرسه موجب می‌شود که آنها یادگیری را همچون وسیله‌ای برای رسیدن به هدف (‌از دیگران بهتر شدن ) به حساب آورند و بیشتر به حفظ موقعیت نسبی خود در کلاس علاقه‌مند باشند تا عملکرد واقعی خود تنها تعداد انگشت شماری از دانش آموزان می‌توانند موفقیت را تجربه کنند و تمایل به امنیت جای رشد و شکوفایی و حرکت را خواهد گرفت به منظور اجتناب از این جنبه‌های منفی بهتر است دانش آموزان را به رقابت با خود تشویق نمود ( بیلر ، ترجمه کدیور ، ۱۳۷۱) بعلاوه یکی از راههای کم رنگ کردن این جنبه‌های منفی ترغیب دانش آموزان به همکاری کردن با یکدیگر است که این امر از طریق کاربرد رویکرد یادگیری مشارکتی در کلاس درس انجام می‌شود .

۱۲- آموزش از طریق روشهای رقابتی ممکن است هیجان و کنش یادگیری را افزایش داده و موجب بالا رفتن نمرات امتحانی آنها شود ولی خطر تقویت و شکل‌گیری شخصیتی رقابت جو و از خود بیگانه نیز وجود دارد . مطالعات نشان می‌دهد که رقابت بین فردی نه تنها وسعت یادگیری را کم می‌کند ،‌بلکه اضطراب باختن را نیز افزایش می‌دهد . لذا لازم است انواع رویکردهای تیمی تشویق شود تا رقابت به همکاری مبدل گردد در رویکردهای تیمی دانش آموزان کارکردن با یکدیگر را می‌آموزند و برای زندگی دموکراتیک و وظایف دشوار زندگی گروهی در آینده آماده می‌شوند . (‌همان منبع )‌

چنانچه رویکرد یادگیری مشارکتی به خوبی سازماندهی و اجرا شود و امکانات لازم نیز در اختیار باشد علاوه بر اینکه هدفهای رویکرد انفرادی ویادگیری در حد تسلط را پوشش می‌دهد فوایدی که اکثر صاحبنظران در خصوص رویکرد مشارکتی ذکر می‌کنند را نیز عاید دانش آموزان خواهد نمود .

مراد از همیاری هم اندیشی و تلاش عملی به صورت گروهی است .( آقا زاده ، ۱۳۸۴، ص ۷۱)

به نظر الیور اهداف مشارکتی بر همیاری و فهم مشترک تاکید دارد . ارزشیابی آن وابسته به دیگران است و یک گروه باید موفق شود تا یک شخص موفق شود (‌الیور ، ۱۹۹۹، ص ۱)

این نوع یادگیری دارای ساختاری است که دانش آموزان را بر می‌انگیزد به صورت گروهی کار کنند و یادگیریشان را از طریق یادگیری همشاگردی خود تقویت کنند .( حیدر تبار ، ۱۳۸۵، ص ۱)

در تعریف دیگری آمده است : مشارکت به معنای وسیع کلمه ، عبارتست از اتحاد و هماهنگی منابع و کوششهای هر فرد در تلاش مشترک برای نیل به نتایجی که توسط همگان جستجو می‌شود.( نوروزی ، ۱۳۸۲) .

میلر در تعریفی دیگر یادگیری مشارکتی را به عنوان گروه کوچکی از یادگیرندگان که با همدیگر به عنوان یک تیم به منظور حل یک مساله کامل کردن یک وظیفه یا رسیدن به یک هدف ‌، کار می‌کنند را عنوان می کند. یادگیری از طریق همیاری راهبردی است که دانش آموزان را در قالب گروههای منسجم و پایدار برای کار و تعامل با یکدیگر بر می‌انگیزد کار گروهی بخش اصلی تحقق اهداف یادگیری در کلاس درس است . یادگیری از طریق همیاری مسئولیت‌پذیری شخصی را در میان تعاملات گروهی پرورش می‌دهد .( به نظر آلیسون کینگ به نقل از آقا زاده ، ۱۳۸۳) در یادگیری از طریق همیاری ، نقش معلم از « دانای صحنه کلاس به راهنمای عمل » تغییر می یابد . دانش آموزان اگر چه بصورت گروهی به یادگیری اقدام می‌کنند ، ولی پیشرفت آنان در یادگیری به صورت انفرادی سنجیده می شود .

یادگیری از طریق همیاری دارای نظم و ساختار است و تمرکز اساسی‌اش بر اطمینان یافتن از رخ دادن یادگیری است . انتخاب و فعال سازی گروه سبب می شود دانش آموزان بنا به دیدگاهها ،‌توانائیها ، قومیت و نژادهای مختلفی که دارند به صورت خلاقانه عمل کنند . واگذار کردن تشکیل گروه به خود دانش آموزان امکان دارد سبب تشکیل گروههای همگن شود یعنی امکان دارد دانش آموزانی که گرایش هنری ،‌علمی ،‌اجتماعی خانواگی ، طبقه اجتماعی و … خاص دارند به گروههای خاص تقسیم شوند . این کار سبب می‌شود کارایی گروهها کاهش یابد و کسب مهارتهای اجتماعی به تاخیر افتد و تمرکز بر انجام تکلیف محوله تنزل یابد. از این روست که توصیه می شود ، معلم برای یادگیری از طریق همیاری و به منظور تشکیل گروهها باید خود راساً وارد عمل شود و گروههای ناهمگنی بسازد .( آقا زاده ، ۱۳۸۴، ص ۹۰) بدینصورت کلاسهای درس را می‌توان همانند گروهها به گونه‌ای سازمان داد که همیاری را تشویق کنند غالباً اعضای گروه در برابر فراگیری محتوای درس از همدیگر مسئولیت نشان می‌دهند ، از طرف دیگر یادگیری از طریق همیاری بین مسئولیت شخصی و گروهی یادگیرندگان ایجاد توازن می‌کند هر گروه و هر دانش آموز در درون گروه باید کاری برای انجام دادن داشته باشد . یک فرد یادگیرنده دانش آموز موفق و مسئولی کسی است که مسئولیت یادگیری خود را بر عهده دارد . چنین دانش آموزانی توسط خود اداره می‌شوند و قادر هستند که هداف یادگیری خود را شخصاً تعیین کنند و موفقیتهایی را که کسب می‌نمایند مورد ارزشیابی قرار دهند .

همچنین این افراد از یادگیری خود لذت می‌برند و در سراسر عمر خود مشتاق به حل مسئله ، درک موضوعات و ایجاد پیشرفت و ارتقاء در سطح تفکر خود می باشند . چنین یادگیرندگانی روش و راهبردهای خاص خود را دارند و می‌دانند چگونه یاد بگیرند ، یادگیری مسئولانه همچنین هماهنگ بودن با سایرین را ،‌ یعنی ارزش قائل بودن و داشتن مهارتهای لازم برای کار وهمکاری با دیگران را نیز در بر می‌گیرد .( نوروزی ، ۱۳۸۲)

برای شروع کار و استفاده از شیوه همیاری در کلاس معلم باید سه چیز را رعایت کند :

۱- هنگامیکه دانش آموزان در گروه کار می‌کنند رفتار آنها را زیر نظر داشته باشد .

۲- نتایج حاصل از مهارتهای اجتماعی را که دانش آموزان به کار می‌برند ، به آنها بگوید و کمک کند تا از این مهارتها آگاهانه استفاده کنند .

۳- در هنگامیکه از این مهارتها استفاده می‌کنند آنان را تشویق کند .

۴- فقط در مواقع ضروری و برای آموزش مهارتهای لازم در کارگروهها دخالت کند .

اما مهمتر از همه این است که معلم خود به یادگیری مشارکتی اعتقاد داشته باشد .

یک دلیل عمده برای ایجاد شرایط « یادگیری از طریق همیاری » این است که در این نوع یادگیری معلم و دانش آموز هر دو بهره می‌برند هم بهره درسی و هم بهره اجتماعی (‌ادیب نیا ، ۱۳۸۶، ص ۱۷۱)

یادگیری از طریق همیاری نسبت به یادگیری انفرادی و یا رقابتی در موفقیتهای تحصیلی کودکان به همراه رشد ادراک آنها موثرتر است .

برای این موضوع چندین دلیل وجود دارد دلیل اول را روان پزشکان به « تمرین شفاهی » یا « بلند فکر کردن » تعبیر کرده‌اند .زیرا برای یادگیری لازم است در مورد آن چه فکر می‌‌کنیم سخن بگوئیم ووقتی که می‌شنویم حرفهایی می‌زنیم که بی‌معنی است ،‌فکر خود را اصلاح می‌کنیم .

دلیل دیگر افزایش موفقیت تحصیلی بر اثر یادگیری از طریق همیاری ، افزایش مدت زمان است که دانش آموز حواسش متوجه کار است . معلمانی که این شیوه آموزش از طریق گروههای همیاری را تجربه نکرده‌اند معمولاً نسبت به یافته‌ها شک دارند ولی معلمانی که از این روش استفاده کرده‌اند ، اظهار می‌کنند که این نکته اولیه چیزی است که متوجه شده‌اند .( ادیب نیا ، ۱۳۸۳ ، ص ۱۷۵)

و اینکه یادگیری از طریق همیاری در پرورش اعتماد به نفس دانش آموزان بسیار موثر است .( همان منبع )

در این محیط دانش آموزان از طریق همکاری و مشارکت و در قالب گروهها به یادگیری می‌رسند و در قبال یادگیری دیگران احساس مسئولیت می‌نمایند زمانی که همکلاسانشان نیاز به کمک داشته باشند به کمک آنها می‌شتابند و موفقیت دیگران موفقیت آنها و شکست دیگران شکست آنها محسوب می شود این رویکرد موجب یادگیری عمیق‌تر و خلاقیت و نوآوری بیشتر شاگردان می‌شود .( شافر ، ۲۰۰۱، به نقل از کرامتی)

جانسون و جانسون یکی از مشخصه‌های اصلی یادگیری مشارکتی را تعامل بین دانش آموزان معرفی می‌کنند و آن را چنین معرفی می‌کنند : تعامل بین دانش آموزان به وسیله وابستگی مثبت نسبت به هدف و مسئولیت فردی مشخص می‌شود . این وابستگی مثبت نسبت به هدف وابسته به این است که اعضای گروه درک بکنند « یا با هم شنا می‌کنند » یا « با هم غرق می شوند» در این موقعیت نمرات هر یک از دانش آموزان توسط نمره‌هایی که توسط اعضای گروهش می‌گیرد تقویت می شود از دانش آموز انتظار می‌رود که به نحوه کار خودش و نحوه کار گروه توجه داشته باشد . اگر نمرات به دانش آموزان به عنوان پاداش داده شود اعضای کلاس گسترش پیدا می‌کند و این زمانی است که تمام کلاس بتواند تکالیفش را بهتر از آن معیاری که معلم کلاس در نظر گرفته است انجام دهد .( جانسون و جانسون ۲۰۰۱)

در موقعیتهای رقابتی و انفرادی معلم سعی می‌کند که دانش آموزان را از همدیگر دور کند :« کپی نکنید ، در موردهمکلاسانتان نگران نباشید ، تکالیف خودتان را انجام دهید .» اینها اصطلاحاتی هستند که به طور معمول به گوش می‌رسند در حالیکه یادگیری مشارکتی به دانش آموزان اجازه می‌دهد که اهداف مشترکشان را توسعه دهند .( هیرست و اسلاویک[۵] ، ۲۰۰۵)

اساساً اعتقاد بر این است زمانی که اعضای گروه به یک طریقی به یکدیگر متصل می‌شوند و سپس درک می کنند که نمی‌توانند موفق باشند مگر با هم ، آنها به صورت فعال همدیگر را کمک خواهند کرد تا مطمئن شوند که تکلیف تمام شده است و اهداف گروهی به دست آمده است .

آنها با کمک ومساعدت به هم در تکلیف ، اشتراک در منابع و تقویت تلاشهای همدیگر ، به این مهم نائل می‌شوند ، علاوه بر این اعضای گروه که به صورت مشارکتی کار می‌کنند از آنهایی که به صورت انفرادی یا در رقابت با یکدیگر هستند نتایج بهتری می گیرند .( جانسون و جانسون ۱۹۹۹) همچنین یادگیری مشارکتی به عنوان یک روش برای تدریس راه مناسبی برای ارضای نیازهای نوجوانان در مورد وفای به عهد ، تمرین آزاد و اظهار خواستهایشان برای پیشرفت می‌باشد.( اسلاوین ، ۱۹۹۶) در واقع تجربه یادگیری مشارکتی یک عامل حیاتی برای کم کردن بسیاری از مسائل مرتبط با جوانان و نوجوانان وکودکان است . ( جانسون و جانسون و استن[۶] ، ۲۰۰۱ ، به نقل از گیلیس ، ۲۰۰۳)

[۱] . Individualized Learning

[۲] . Barkley

[۳] .Joyce

[۴] .Over Lap

[۵] .Slavik

[۶] . Stanne

این تکه ای از پایان نامه رایگان رشته روانشناسی و علوم تربیتی

با موضوع :

بررسی رابطه عزت نفس با پرخاشگری در دانش آموزان ۱۰۵ص

می باشد برای دیدن بقیه قسمت ها می توانید از قسمت بالای سایت کلمه کلیدی مورد نظر را سرچ کنید

سایت ما حاوی تعداد زیادی پایان نامه رایگان در رشته روانشناسی و علوم تربیتی و مشاوره (هم در مقطع کارشناسی و هم در مقطع کارشناسی ارشد)می باشد

می توانید از قسمت دسته بندی که در بالای سایت قرار دارد بقیه پایان نامه ها را هم ببینید و از متن کامل آنها استفاده نمایید البته ممکن است بعضی از متون موقع انتقال از فایل ورد به هم بریزد یا عکس ها درج نشود برای دانلود پایان نامه ها با فرمت ورد به همراه تمام پیوست ها به لینک زیر مراجعه کنید:

در سایت مرجع دانلود پایان نامه می توانید صدها پایان نامه رافقط با داشتن یک پسورد  دانلود کنید و به متن کامل آنها دسترسی بدون محدودیت داشته باشید.

برای جزییات بیشتر اینجا کلیک کنید 

سایت فوق (payanname.net) قوی ترین سایت در زمینه دانلود پایان نامه است 

کافیست عبارت

دانلود پایان نامه

را در گوگل سرچ کنید

خواهید دید که گوگل این سایت را به عنوان اولین گزینه معرفی می کند 

برای دانلود متن کامل پایان نامه های جدید کارشناسی ارشد روانشناسی و علوم تربیتی  می توانید لینک های زیر را هم ببینید :

قسمت سوم لیست پایان نامه های دانلودی رشته روانشناسی و علوم تربیتی  ۲۰۸ پایان نامه

قسمت پنجم لیست پایان نامه های دانلودی رشته روانشناسی و علوم تربیتی  ۲۲۲ پایان نامه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *