هدف شاخه متوسطه فنی و حر فه ای : دانلود رایگان پایان نامه روانشناسی :بررسی علل و انگیزه های گرایش جوانان به رشته های فنی و حرفه ای


دانلود پایان نامه

هدف شاخه متوسطه فنی و حر فه ای :
هدف از شاخه متوسطه فنی و حر فه ای، اعتلای سطح فرهنگ و دانش عمومی و شناخت بهتر استعداد و علاقه دانش آموزان و ایجاد زمینه مناسب برای هدایت آنان سمت اشتغال مفید و احراز آمادگی نسبی برای ادامه تحصیلات عالی تر کاربردی ،علمی است .
این شاخه مشتمل بر چند گروه است از جمله :صنعت ، کشاورزی ، اداری ،بازر گانی ، هنر ، مدیریت خانواده ، بهیاری ،تربیت بدنی ، دانش آموزان طی سه سال باید حدود ۹۶ واحد درس بگذارنند که حدود شصت واحد آن دروس مشترک تمام گرو هها است . بیشتر در دو پایه اول و دوم ارائه می شود . این دروس با دروس مشترک شاخه نظری همسان است . دروس اختصاصی در هر رشته نیز ۳۶ واحد است که بیشتر در پایه اول ارائه میشود. (صافی ،۱۳۷۴ )شاخه متوسطه کار دانش :هدف از شاخه متوسطه کار و دانش (مهارت آموزی ) تربیت نیروی انسانی ، سطوح نیمه ماهر و استاد کار و سر پرست مورد نیاز بخش های صنعت ، کشاورزی ،خدمات بر اساس نیاز های اقتصادی ،اجتماعی و فرهنگی کشور است به نحوی که هر یک از افراد شاغل یا متقاضیان اشتغال در جامعه برای کاری که انجام می دهند یا داوطلب انجام آن هستند ، دانش ومهارت کافی کسب کنند .
فارغ التحصیلان این شاخه در صورت احراز شرایط می توانند در دور ههای علمی – کار بردی ادامه تحصیل دهند . به فارغ التحصیلان دوره راهنمایی یا معادل آن پس از گذراندن ۳۲ واحد پودمان مهارت و توفیق در آزمون جامع استاندارد مهارت در حرفه مر بوط ،گواهینامه درجه دوم مهارت داده می شود . دارند گان گواهینامه درجه دوم مهارت یا معادل آن پس از گذراندن حدود شانزده واحد پودمان مهارت و توفیق در آزمون جامع استاندارد مهارت در حرفه مربوط، گواهینامه درجه دوم مهارت داده می شود . دارندگان گواهینامه درجه دوم مهارت یا معادل آن ، پس از گذراندن حدود شانزده واحد پودمان مهارت و توفیق در آزمون استانداردمهارت به دریافت گواهینامه درجه یک مهارت نائل می شوند به کسانی که دیپلم کاردانی داده می شود ، که علاوه بر اخذ گواهینامه درجه یک مهارت یا معادل آن در حرفه مورد نظر ۴۸ واحد دروس عمومی شاخه های نظری و فنی و حرفه ای را بگذرانند . (صا فی ، ۱۳۷۴ )
با ایجاد مدارس فنی و حرفه ای و کار و دانش :
۱- عدم تساوی امکانات آموزش از میان می رود .
۲- از عدم علاقه به مدرسه و ترک تحصیل دانش آموزان کاسته می شود .
۳- شکست های تحصیلی در بین دانش آموزان کم می شود .
۴- تاءکید بیش از حد بر رشته ای خاص کاسته می شود .
۵- از ساختمان مدرسه در تمام سال حداکثر استفاده به عمل می آید .
۶- بیگانگی ، یاس و نا کامی به دلیل عدم پیشرفت تحصیلی از میان می رود .
فارغ التحصیلان این دبیرستان ها هنگامی که تصمیم به اشتغال بگیرند مدرک تحصیلی آنها مهارت و علاقه آنها را در زمینه ای خاص به وضوح نشان می دهد .
در حالی که فارغ التحصیلان دروس نظری تازه باید بیندیشند که علاقه آنها در چه زمینه ای است .
برنامه تحصیلات حرفه ای:
دوره تحصیلات حرفه ای بدین منظور مطرح گردیده است که دانش آموزان را جهت اشتغال به کار سود مند ، بلافاصله پس از اتمام این دوره دبیرستان آماده سازد . به طور کلی در این برنامه دانش آموزان نیمی از وقت خود را صرف آموزش های عمومی و نیمی دیگر را صرف درس های حرفه ای می کنند . حدود ۲۰% محصلین دبیرستانی سراسر کشور در این برنامه تحصیل می کنند . میزان بیکاری در بین فارغ التحصیلان دبیرستان در رشته تعلیمات حرفه ای از ۵% در مقایسه با ۱۲% یا بیشتر گروه سنی خود در رشته های دیگر ،کمتر است .بیش از ۲۰% فارغ التحصیلان از مدارس ، احساس می کنند که در درجه دوم اهمیت قرار دارند و یا هوش و استعداد کافی ندارند . لیکن این ها سریع تر کار پیدا می کنند .از مشاغل خود فنی تر هستند و بیش از فارغ التحصیلان رشته های دیگر دبیرستان کارهای خود را نگه می دارند .

کمک به هر محصل در آماده شدن برای یک شاخه :
مدارس کشور معمولاً از اهداف مختلفی بر خوردار ند، که یکی از اهداف موضوع آماده سازی دانش آْموزان برای کار بعد از فارغ التحصیل شدن می باشد . در دبیرستان های آمریکا همیشه به منزله وسیله جهت آماده سازی افراد برای کار محسوب شده اند . اغلب کار فرمایان انتظار دارند که تعلیم و تربیت فرد او را در زمینه مهارت های مربوط ارتباط و تبادل نظر ، عادات مطلوب کار و احساس مسوولیت آماده سازد . در حالی که افرادی که به دانشگاه می روند پیوسته رو به تزاید است .
اغلب دانش آموزان به تحصیلات رسمی خود ،بعد از کلاس دوازدهم یا قبل از آن ، خاتمه می دهند . این دسته از محصلین طالبی آمادگی برای کاری هستند ، که در آمدی ثابت داشته و امنیت آنها را تا حدی تاءمین نماید . این ها به دنبال مشاغلی هستند که نیازمند مهارت هایی است که در خلال سال های تحصیلی خود کسب کرده اند . کار زمان کارگرانی را می خواهند که ماهر ، قابل اعتماد و دقیق ووقت شناس بوده ، بتوانند با همکاران و سر پرستان خود کنار آیند و علاقمند به منافع شرکت باشند .(بروس ،۱۳۶۹ )
هر جامعه ای برای رشد و شکوفایی افراد خود برنامه هایی را متناسب با وضع موجود در زمینه های مختلف ارائه می دهد ، تا زمینه ترقی و رشد برای جامعه و افراد آن تسریع گردد. یکی از برنامه ریز ی ها در ارتباط با نیازمندی های صنعتی جامعه است که کشور ما با درایت پایه ای و اساسی طرح ریزی نگردد ، همان خواهد شد که در سایر رشته ها انبوه تحصیل کرده متوسطه و عالی داشته باشیم ولی جامعه ما در حل بسیاری از معضلات اجتماعی و مشکلات علمی و صنعتی عاجز مانده باشد .
اهداف کمی در برنامه نیم سال ۶۶-۶۲
۱-تعداد هنر جویان فنی و حرفه ای از ۸۸۹/۱۲۸ نفر در سال ۱۳۶۱ به ۳۸۷۰۴۳ نفر در سال ۱۳۶۶ خواهد رسید .
۲- رشته آموزش متوسطه عمومی در طول برنامه به طور متوسط ۶% و رشد آموزش متوسطه فنی و حرفه ای به طور متوسط ۲% افزایش خواهد داشت .
۳-سهم هنر جویان رشته کشاورزی از ۱/۴% به ۶/۶% در سال ۱۳۶۶ و سهم هنر جویان رشته صنعت از ۲/۶۲ % به ۸/۵۹% و سهم هنر جویان رشته خدمات از ۷/۳۳ به ۶/۳۳% خواهد رسید .(تعلیم و تربیت ،۱۳۶۵ )
آموزش متوسطه از نظر کمی در سال تحصیلی ۶۵-۶۴
در سال تحصیلی ۶۵- ۶۴ تعداد دانش آموزان مشغول به تحصیل در دوره های مختلف ۳۲۸/ ۵۶۱ /۱۰ نفر بالغ گردیده است .در نشریه خلاصه آمار وزارت آموزش و پرورش دفتر هماهنگی طرح ها و برنامه ریزی توسعه آماده است که تعداد دانش آموزان نسبت به سال تحصیلی گذشته بیش از ۰۰۰/۸۰۶ نفر (۳۰/۸% ) افزایش داشته است . از این تعداد ۳۳۵ /۱۴۴/۶ نفر پسر و ۰۰۳/۴۱۷/۴ نفر دختر بوده است .از تعداد کل دانش آمو زان ۸/۳۷۰/۴ نفر در مناطق روستایی تحصیل کرده اند . تعداد ۳۲۸/۵۶۱/۱۰ دانش آموزدر ۴۸۳/۳۷۰ کلاس و ۷۰۰۲۵ مدرسه بوده اند و جمع کارکنان شاغل در مدارس و ادارات آموزش در این سال به ۱۴۵/۶۳۴ نفر بالغ گردیده است . از۳۲۸/۵۶۱/۱۰ دانش آموز ۲۸۳/۹۹۴ نفرمتوسطه و ۳۵۲/۱۹۵ نفر در متوسطه فنی و حرفه ای به تحصیل اشتغال داشته اند که ۴۱۳/۱۰۴ نفر در هنرستان های فنی و ۵۷۸/۸۳ نفر در مدارس بازر گانی و حرفه ای و ۷۳۶۱ نفر و در مدارس متوسطه فنی و حرفه ای روستا ها ۵۸۴۹ نفر تحصیل کرده اند .
بررسی وضعیت کار کنان مدارس متوسطه نشان می دهد که در سال تحصیلی ۶۴-۶۳در این دوره (عمومی ، فنی ،حرفه ای ، ۷۰۸۴۵ نفر فعالیت داشته اند ، که ۵۲۷۶۹ نفر در دوره متوسطه عمومی و بقیه در فنی و حرفه ای بوده اند . از ۵۲۷۶۹ نفر کارکنان دوره متوسطه نظری ۱۹۴۴۰ نفر زن بوده اند . از ۷۰۸۴۵ نفر کارکنان دوره متوسطه ۳۵۳۹۵ نفر یعنی ۱۹/۶۶ % لیسانس بالاتر بوده اند .(تعلیم و تربیت ،۱۳۵۶ )
در سال ۶۴-۶۳ از ۰۰۰/۷۶۰ ۹ دانش آموز حدود ۰۰۰/۹۰۱ نفر در دوره متوسطه نظری وحدود ۰۰۰/۱۷۰ در دوره متوسطه فنی و حرفه ای تحصیل کرده اند .در سال تحصیلی ۶۵-۶۴ حدود ۰۰۰/۱۹۵ دانش آموز هنرستانی نیز در ۷۰۸ مدرسه فنی و حرفه ای تحصیل کرده اند .
در سال تحصیلی ۶۵-۶۴ از حدود ۰۰۰/۱۹۵/۱ دانش آموز دوره متوسطه ۰۰۰/۱۹۵ در متوسطه فنی و حرفه ای ۸۶۱/۰۴۳/۱ دانش آموز فنی و ۸۳۶۴۷ دانش آموز بازرگانی و حرفه ای ۳۹۷/۷ دانش آموز کشاورزی تحصیل کرده اند .
توزیع داوطلبان در امتحانات نهایی متوسطه ۶۵-۶۴ از ۰۰۰/۲۶۰ داوطلب دوره متوسطه نظری وفنی و حرفه ای ۰۷۴/۲۲ نفر در فنی و کشاورزی و ۰۳۵/۹ نفر در آموزش بازرگانی و حرفه ای در امتحانات نهایی متوسطه ۶۵- ۶۴ از ۰۰۰/۲۶۰ داوطلب دوره متوسطه نظری و فنی و حرفه ای ۰۷۴/۲۲ نفر در فنی و کشاورزی و ۰۳۵/۹ نفر در آموزش بازرگانی و حرفه ای در امتحانات نهایی خرداد شرکت داشته اند (تعلیم و تربیت ،۱۳۵۶ )

نتیجه گیری :
در یک جمع بندی کلی به نظر می رسد که روند تعلمی و تربیت جهانی از توجه به مبانی و مسائل ذهنی و معنوی شروع شده و به سوی عملی و یدی شدن حرکت کرده و در نهایت به نقطه ای رسیده است که ما به آن تعلیم و تربیت ، فنی و حرفه ای می گوییم .این جریانات بالنده ناشی از نیاز جوامع گوناگون به رشد و توسعه امکانات مادی و رفاهی بوده است . که نتیجه آن اختراعات و اکتشافات مهمی است که انجام شده وزندگی انسان های دگرگون ساخته است .
در موقعیت کنو نی کشور ما که از نتایج از این اختراعات و تکنو لوژی سود می برد و خود نیز در آن سهم می باشد. لازم است که توجه بیشتری بدان مبذول دارد .
با گسترش تحقیقات در کلیه علوم جاری علی الخصوص علوم فنی و حرفه ای در متن کار قرار گیرد تا بتوانندپا به سوی کشور های اروپایی و پیشرفته حرکت کرده و از قافله عقب بماند .
مدارس فنی و حرفه ای و رشته های مربوط به کار و دانش می توانندپاسخگوی نیازهای فنی و حرفه ای کشور باشند .به شرط آن که این امر جدی گرفته شود و روز به روز با باز خوردهای علمی ، اشکالات و معایب آنها بر طرف شده و بر اساس نیاز های جدید جامعه تغییر نماید.

این تکه ای از پایان نامه رایگان رشته روانشناسی و علوم تربیتی

با موضوع :

بررسی علل و انگیزه های گرایش جوانان به رشته های فنی و حرفه ای

می باشد برای دیدن بقیه قسمت ها می توانید از قسمت بالای سایت کلمه کلیدی مورد نظر را سرچ کنید

سایت ما حاوی تعداد زیادی پایان نامه رایگان در رشته روانشناسی و علوم تربیتی و مشاوره (هم در مقطع کارشناسی و هم در مقطع کارشناسی ارشد)می باشد

می توانید از قسمت دسته بندی که در بالای سایت قرار دارد بقیه پایان نامه ها را هم ببینید و از متن کامل آنها استفاده نمایید البته ممکن است بعضی از متون موقع انتقال از فایل ورد به هم بریزد یا عکس ها درج نشود برای دانلود پایان نامه ها با فرمت ورد به همراه تمام پیوست ها به لینک زیر مراجعه کنید:

در سایت مرجع دانلود پایان نامه می توانید صدها پایان نامه رافقط با داشتن یک پسورد  دانلود کنید و به متن کامل آنها دسترسی بدون محدودیت داشته باشید.

برای جزییات بیشتر اینجا کلیک کنید 

سایت فوق (payanname.net) قوی ترین سایت در زمینه دانلود پایان نامه است 

کافیست عبارت

دانلود پایان نامه

را در گوگل سرچ کنید

خواهید دید که گوگل این سایت را به عنوان اولین گزینه معرفی می کند 

برای دانلود متن کامل پایان نامه های جدید کارشناسی ارشد روانشناسی و علوم تربیتی  می توانید لینک های زیر را هم ببینید :

قسمت سوم لیست پایان نامه های دانلودی رشته روانشناسی و علوم تربیتی  ۲۰۸ پایان نامه

قسمت پنجم لیست پایان نامه های دانلودی رشته روانشناسی و علوم تربیتی  ۲۲۲ پایان نامه

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *