نمودارها و فرضیه ها:پایان نامه رایگان رشته روانشناسی;ارزیابی فرهنگ نماز و اثرات دنیوی و اخروی آن بر افراد

دانلود پایان نامه

 

  • به چه میزان نماز خواندن افراد به دلیل اجبار اطرافیان است؟

 

جمع کم متوسط زیاد خیلی زیاد گزینه ها
۴۰ ۳۰ ۱۰ ۰ ۰ فراوانی
۱۰۰% ۷۵% ۲۵% ۰ ۰ درصد

نمودار ستونی شماره ۱۶:

 

 

  • به چه میزان به دلیل ترک نماز احساس گناه می کنید؟

 

جمع کم متوسط زیاد خیلی زیاد گزینه ها
۴۰ ۰ ۰ ۱۰ ۳۰ فراوانی
۱۰۰% ۰ ۰ ۲۵% ۷۵% درصد

 

با توجه به اینکه ۷۵% از پاسخ دهندگان گزینه خیلی زیاد را انتخاب کرده اند بنابراین سوال۱۷  تایید می شود

نمودار ستونی شماره ۱۷:

 

 

 

 

 

 

 

 

اثبات فرضیه شماره ۱:

فرضیه شماره ۱: رابطه معناداری بین نماز و بی اطلاعی افراد در عدم گرایش افراد به نماز وجود دارد.

در این فرضیه تعداد چهار سوال مطرح شده است (۱ تا ۴) و نتایج بدست آمده از سئوالات فرضیه در جدول زیر آمده است.

 

 

جمع کم متوسط زیاد خیلی زیاد گزینه ها
۴۰ ۱۸ ۶ ۴ ۱۲ نتایج حاصل از جواب سوال ۱
۴۰ ۶ ۶ ۱۰ ۱۸ نتایج حاصل از جواب سوال ۲
۴۰ ۰ ۴ ۱۰ ۲۶ نتایج حاصل از جواب سوال ۳
۴۰ ۲ ۰ ۱۰ ۲۸ نتایج حاصل از جواب سوال ۴
۱۶۰ ۲۶ ۱۶ ۳۴ ۸۴ جمع
۱۰۰% ۱۶.۲۵% ۱۰% ۲۱.۲۵% ۵۲.۵% درصد متوسط

 

با توجه به سوالاتی که بر اساس این فرضیه مطرح شده بود و پاسخهای جمع آوری شده می توان نتیجه گرفت: فرضیه مورد نظر از این جهت که بی اطلاعی مردم از نماز و مفاهیم و معانی آن باعث شده که این فرضیه مورد تایید قرار گیرد و می توان به عنوان فرض تحقیق به حساب آورد و باید سعی بیشتری در پخش اطلاعات بین مردم و ترغیب آنان به نماز فراهم شود.

 

 

 

 

اثبات فرضیه شماره ۲:

فرضیه شماره ۲: رابطه معناداری بین نماز و برنامه های رسانه های گروهی بخصوص تلویزیون, علاقه به خواندن نماز را در افراد ایجاد میکند.

در این فرضیه تعداد ۴ سوال مطرح شده (۵ تا ۸) و نتایج بدست آمده از سئوالات فرضیه در جدول زیر آمده است:

 

 

جمع کم متوسط زیاد خیلی زیاد
گزینه ها
۴۰ ۴ ۴ ۲۰ ۱۲ نتایج حاصل از جواب سوال ۵
۴۰ ۲۴ ۸ ۶ ۲ نتایج حاصل از جواب سوال ۶
۴۰ ۲ ۶ ۲۲ ۱۰ نتایج حاصل از جواب سوال ۷
۴۰ ۰ ۸ ۱۰ ۲۲ نتایج حاصل از جواب سوال ۸
۱۶۰ ۳۰ ۲۶ ۵۸ ۴۶ جمع
۱۰۰% ۱۸.۷۵% ۱۶.۲۵% ۳۶.۲۵% ۲۸.۷۵% درصد متوسط

 

 

با توجه به اینکه ۶۵% از پاسخ دهندگان به سئوالات خیلی زیاد و زیاد در رابطه با سئوالات این فرضیه انتخاب نموده اند, بنابراین فرضیه شماره ۲ نیز فرض تحقیق به حساب می آید.

 

 

 

 

 

 

اثبات فرضیه شماره ۳:

فرضیه شماره ۳: رابطه معناداری بین نماز و سست بودن پایه های مذهبی خانواده در عدم گرایش افراد به نماز موثر است.

در این فرضیه تعداد چهار سوال مطرح شده (۹ تا ۱۱) و نتایج بدست آمده از سئوالات فرضیه در جدول زیر آمده است:

 

 

جمع کم متوسط زیاد خیلی زیاد گزینه ها
۴۰ ۰ ۰ ۱۰ ۳۰ نتایج حاصل از جواب سوال ۹
۴۰ ۰ ۲ ۱۰ ۲۸ نتایج حاصل از جواب سوال ۱۰
۴۰ ۰ ۰ ۱۰ ۳۰ نتایج حاصل از جواب سوال ۱۱
۱۲۰ ۰ ۲ ۳۰ ۸۸ جمع
۱۰۰% ۰ ۲% ۲۵% ۷۳% درصد متوسط

 

 

با بررسی و تجزیه و تحلیل پاسخهای ارائه شده مربوط به فرضیه شماره ۳ به این نتیجه می رسیم که اکثر پاسخ دهندگان به وجود رابطه ای بین نماز و سست بودن پایه های مذهبی خانواده و عدم گرایش افراد به نماز توجه کرده اند و اکثر افراد به این نکته مهم پی برده اند و در نتیجه فرضیه شماره ۳ تایید و یکی از فرضیه های اساسی تحقیق به حساب می آید.

 

 

 

اثبات فرضیه شماره ۴:

فرضیه شماره ۴: رابطه معناداری بین نماز و شیوه های تربیتی مناسب در ترغیب افراد به نماز وجود دارد. در این فرضیه تعداد سه سوال مطرح شده (۱۲ تا ۱۴) و نتایج بدست آمده از سئوالات فرضیه در جدول زیر آمده است.

 

 

جمع کم متوسط زیاد خیلی زیاد گزینه ها
۴۰ ۲۲ ۱۰ ۸ ۰ نتایج حاصل از جواب سوال ۱۲
۴۰ ۲ ۴ ۲۶ ۸ نتایج حاصل از جواب سوال ۱۳
۴۰ ۲۶ ۸ ۶ ۰ نتایج حاصل از جواب سوال ۱۴
۱۲۰ ۵۰ ۲۲ ۴۰ ۸ جمع
۱۰۰% ۴۲% ۱۸% ۳۳% ۷% درصد متوسط

 

 

 

 

با توجه به اینکه ۴۲% از پاسخ دهندگان گزینه کم را انتخاب نموده اند بنابراین این فرضیه رد می شود و به حساب نمی آید و شیوه های تربیتی افراد هرچه بهتر و مطلوبتر صورت پذیرد رغبت و گرایش آنان به نماز بیشتر می شود و اکثر افراد این مطلب را تایید می کنند.

 

 

 

 

 

اثبات فرضیه شماره ۵:

فرضیه شماره ۵: رابطه معناداری بین نماز و میزان گرایش فطری مردم به نماز وجود دارد.

در این فرضیه تعداد سه سوال مطرح شده است (۱۵ تا ۱۷) و نتایج بدست آمده از سئوالات فرضیه در جدول زیر آمده است.

جمع کم متوسط زیاد خیلی زیاد گزینه ها
۴۰ ۰ ۴ ۱۰ ۲۶ نتایج حاصل از جواب سوال ۱۵
۴۰ ۳۰ ۱۰ ۰ ۰ نتایج حاصل از جواب سوال ۱۶
۴۰ ۰ ۰ ۱۰ ۳۰ نتایج حاصل از جواب سوال ۱۷
۱۲۰ ۳۰ ۱۴ ۲۰ ۵۶ جمع
۱۰۰% ۲۵% ۱۱% ۱۷% ۴۷% درصد متوسط

 

با توجه به اینکه ۴۷% از پاسخ دهندگان گزینه خیلی زیاد را انتخاب نموده اند, این فرضیه هم مانند سه فرضیه اول تایید می شود و از فرضهای  تحقیق   محسوب می شود.

 

 

 

 

 

 

این تکه ای از پایان نامه رایگان رشته روانشناسی و علوم تربیتی

با موضوع :

بررسی تاثیر زنگ ورزش بر روی سلامت روانی دانش آموزان مقطع پنجم ابتدایی  ۱۰۰صفحه

می باشد برای دیدن بقیه قسمت ها می توانید از قسمت بالای سایت کلمه کلیدی مورد نظر را سرچ کنید

سایت ما حاوی تعداد زیادی پایان نامه رایگان در رشته روانشناسی و علوم تربیتی و مشاوره (هم در مقطع کارشناسی و هم در مقطع کارشناسی ارشد)می باشد

می توانید از قسمت دسته بندی که در بالای سایت قرار دارد بقیه پایان نامه ها را هم ببینید و از متن کامل آنها استفاده نمایید البته ممکن است بعضی از متون موقع انتقال از فایل ورد به هم بریزد یا عکس ها درج نشود برای دانلود پایان نامه ها با فرمت ورد به همراه تمام پیوست ها به لینک زیر مراجعه کنید:

در سایت مرجع دانلود پایان نامه می توانید صدها پایان نامه رافقط با داشتن یک پسورد  دانلود کنید و به متن کامل آنها دسترسی بدون محدودیت داشته باشید. برای جزییات بیشتر اینجا کلیک کنید 

سایت فوق (payanname.net) قوی ترین سایت در زمینه دانلود پایان نامه است 

کافیست عبارت

دانلود پایان نامه

را در گوگل سرچ کنید

خواهید دید که گوگل این سایت را به عنوان اولین گزینه معرفی می کند 

برای دانلود متن کامل پایان نامه های جدید کارشناسی ارشد روانشناسی و علوم تربیتی  می توانید لینک های زیر را هم ببینید :

قسمت اول لیست پایان نامه های دانلودی رشته روانشناسی و علوم تربیتی  ۱۷۶ پایان نامه

قسمت دوم لیست پایان نامه های دانلودی رشته روانشناسی و علوم تربیتی  ۱۶۳ پایان نامه

قسمت سوم لیست پایان نامه های دانلودی رشته روانشناسی و علوم تربیتی  ۲۰۸ پایان نامه

قسمت چهارم لیست پایان نامه های دانلودی رشته روانشناسی و علوم تربیتی  ۲۱۴ پایان نامه

قسمت پنجم لیست پایان نامه های دانلودی رشته روانشناسی و علوم تربیتی  ۲۲۲ پایان نامه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *