نماز و امنیت روانی:پایان نامه رایگان رشته روانشناسی;ارزیابی فرهنگ نماز و اثرات دنیوی و اخروی آن بر افراد


دانلود پایان نامه

نماز چگونه ایجاد امنیت روانی می كند؟

آنان كه زندگی را پوچ، بی معنی و بی هدف تصور می كنند و آن را رنگ باخته و از دست رفته می بینند به نومیدی، افسردگی، اضطراب، روان پریشی، درون گرایی و انزوا طلبی مبتلا می گردند.

آنان بعلت آنكه برای خود و كار خود قایل به ارزش و ارزش گذاری نمی باشند و قدرتی ماورایی را كه ناظر بر اعمالشان باشد قبول ندارند اعتماد به نفس و امنیت روانی خود را از دست می دهند اما نماز دست كم روزی ده بار به نمازگزار می گوید : این جهان آفریننده و پرورش دهنده ای دارد كه بر آن نظارت دارد و داور و ارزش گذار كار بندگان خود است.

كوچكترین كار آنان را زیر نظر دارد به آنان نمره می دهد و برای آن درجه ثواب و عقاب معین می كند او مالك روز محاسبه (یوم الدین) است. نمازگزار به یقین میداند كه از ذره حساب است و ریزترین كار نیك و بدش بدون پاداش نمی ماند این باور همان چیزی است كه به او آرامش جمعیت خاطر و امنیت روانی می دهد گرفتاریهای دنیا، رنج ترك گناه و تكلف عمل به تكلیف را راحت و آسان می كند. اما بی نمازان از خیرات و بركات نماز بی بهره و گرفتار اضطراب و دلهره اند بی خدایان كه خود را بی پناه و سرگردان و كارهای خود را بیهوده و بی نتیجه می دانند، مشكلات و مصیبتهای كوچك دنیا آنان را از پا می اندازد زیرا بر این باورند كه چیزی را از دست داده اند بدون آنكه در برابر آن چیزی به دست آورند آنان همانند ورشكستگانی هستند كه بر خدای روزی رسان توكل ندارند و از شدت غم دق می كنند.

 

 

نماز مائده ای آسمانی برای روح بشر

در خبر است كه :

الا ان الصلوه مأدبه الله فی الارض قد هناها لأهل رحمته فی كل یوم خمس حسرات.

بدانید نماز غذایی روحی و آسمانی است كه خدا برای زمینیان قرار داده است و به تحقیق آن را برای شایستگان رحمت خویش گوارا كرده است خوراكی روحی و روانی كه در هر شبانه روز پنج نوبت از آن تغذیه می كنند و رشد می یابند.

و امام علی فرمودند :

الذكر قوت الارواح و مفتاح الصلاح

یاد خدا غذای جانها و كلید خودسازی است.

ویلیام جیمز می نویسد :

اگر نیرویی برای تحمل پیشامدها لازم باشد، در اثر دعا و نماز به دست می آید هرگونه دعا و نمازی نشانه این اعتقاد است كه با ارتباط با خداوند نیرویی ملكوتی كه غذای روح است بدست می آید همین قدر كه به حقیقی بودن این نیروی ملكوتی معتقد شویم دیگر چندان اهمیتی ندارد كه بخواهیم بدانیم این نیروی معنوی چگونه است. از نظر مذهب اهمیت در این است كه یك نیروی معنوی كه تاكنون از ما پنهان بوده است در اثر دعا و نماز به كار می افتد.

نماز سفره پر نعمتی است كه خداوند آن را در هر شبانه روز پنج بار برای بندگان خود می گستراند و آنان را به بهره برداری از آن می خواند در این سفره انواع و اقسام غذاها و خوراكی ها وجود دارد و هر كس می تواند بر وفق ذوق و سلیقه و به تناسب صحت و سقم خود از آن استفاده كند مطمئناً آنان كه بیمارند نمی توانند بهره كافی از آن ببرند اما آنان كه ایمان سالمی دارند به اندازه ظرفیت خود از غذاهای روحی آن ارتزاق و كسب نشاط خواهند كرد. از این روست كه پیامبر اكرم فرمودند :

الصلوه قربان كل تقی

نماز برای همه نسلها در همه عصرها درسها و پیامهای آموزنده ای دارد و خاص و عام می توانند از آن بهره ور شوند نماز گنجینه ذكر و رازی است كه آن را نهایت نیست و كتاب بی انتهایی است كه باید آن را بیشتر و بیشتر مطالعه كرد و درسهای زیادی برای زندگانی این جهان و آن جهان از آن آموخت و سفره پهناوری است كه نعمتهای موجود در آن قابل شمارش نیست.

 

تأثیر نماز و نیایش در تلطیف روح و روان و تعالی آن

نمازی كه می خوانیم باید همراه با خشوع باشد و خشوع در نماز به تدریج روح و روان را نرم و لطیف می سازد خشوع در نماز كه خشوع در پیشگاه كردگار است باید به گونه ای باشد كه مایه رستگاری ابدی گردد چهره، چشم، صورت و حنجره، قلب و روح و خلاصه نمای اندامهای جسمی و قوای روحی انسان باید به حال خشوع باشد به عبارت دیگر همچنان كه نماز نباید فقط نماز جسم باشد و روح و روان هم باید همزمان با بدن به نماز بپردازد، خشوع در نماز هم باید خشوع كاملی باشد جسم و روح هر دو باید خاشعانه نماز بگذارند. روح خاشع، همانند آب نرم و لطیف است و هیچ نقشی را در خودش نگه نمی دارد و روحی كه دارای قساوت است به دیوار سخت و خشن می ماند كه كوچكترین خدشه وارد شده را در خودش حفظ می كند. اگر دست خود را در آب فرو برید و بیرون بیاورید اثری از فرو رفتن دست شما در آن نمی ماند اما اگر میخی را به دیوار فرو كنید و بیرون بیاورید اثر میخ به نحو پایداری در آن می ماند روح كودك كه لطیف است كدورتی را در خودش نگه نمی دارد اگر كودكی كه روحش بر فطرت سلیم خداداد باقی مانده است از كسی آزرده خاطر شود و قهر كند به زودی آن را به فراموشی می سپارد و اثری از كدورت در روان او نمی ماند و چون چنین است كینه ها، خصومت ها و حسادت ها در او بوجود نمی آید و از رنج این صفات ناپسند در امان می ماند اما روح یك انسان بزرگسال كه به انواع گناهان آلوده است و بر اثر تیرگی های گناه سخت و خشن شده است پیشامدها و برخوردهای نامطلوب اثر مخرب و پایداری را در روح او باقی می گذارد.

آثاری كه بصورت كینه ها، حسادتها و دیگر مرضهای روحی و اخلاقی بجا می ماند و رشد می یابد.

دعا در چهره مردانی مثل علی زیباست كه از شمشیرش مرگ می بارد و از زبانش عاجزانه، ناله و از چشمش اشك، این است كه هم انسان متمدن و متفكر غربی از او كوچكتر و پایین تر است و هم آن حكیم عارف شرقی هندی، و او مثل یك عقاب بلند پرواز، با هر دو بال، در ماورای وجود، ماورای تاریخ و ماورای همه ما در پرواز است و با چه قدرتی؟ و كیست كه احساس نكند كه به همان اندازه خواستن، كرنش، ذلت و عجز انسان در برابر انسان دیگر زشت است و نفرت آور، اظهار خضوع و خشوع و فروتنی و عاجزانه التماس كردن و ستایش و سپاس در برابر پروردگار از انسان غرورآفرینی كه مظهر قدرت و دلاوری و خشونت در برابر قدرتهای دیگر است چقدر زیباست؟ زیرا این انسان در برابر معشوق و معبود خود به خضوع و خشوع افتاده است و ستایش و سپاس می گذارد و این نهایت است، آنچه زشت است تملق از قدرت است اما در برابر عشق و دوست داشتن، هر اندازه كه انسان خاكسار است خدایی است در مسیر زندگی به میزانی كه رشد عقلی، رشد فكری، رشد تكنولوژیك، رشد اقتصادی، رشد نظامی اجتماعی و تسلط بر همه قوانین طبیعت آدمی بخصوص انسان امروز را در دنیا و طبیعت قوی و متمدن می كند و به همان میزان نیز آدمی لطافت روح و زیبایی معنا را از دست می دهد. و در نتیجه آدمی مقتدر دارای یك روح خشن و آدمی حسابگر و دیگر هیچ پرورده می شود. اگر انسانی كه در قدرت پیش می رود عشق را و تجلی عشق را نفهمد و خضوع و خشوع و نفی خویش را در برابر عشق، در برابر زیبایی مطلق، در برابر خداوند، احساس نكند به هر میزانی كه رشد عقلی و تسلط بر طبیعت پیدا می كند، یك موجود خشن، خشك، فلزی و مصنوعی بار می آید گاه بصورت گرگی در می آید كه بیش از همه فلاسفه عاقل است و خطر برای انسان امروز این است.

این تکه ای از پایان نامه رایگان رشته روانشناسی و علوم تربیتی

با موضوع :

بررسی تاثیر زنگ ورزش بر روی سلامت روانی دانش آموزان مقطع پنجم ابتدایی  100صفحه

می باشد برای دیدن بقیه قسمت ها می توانید از قسمت بالای سایت کلمه کلیدی مورد نظر را سرچ کنید

سایت ما حاوی تعداد زیادی پایان نامه رایگان در رشته روانشناسی و علوم تربیتی و مشاوره (هم در مقطع کارشناسی و هم در مقطع کارشناسی ارشد)می باشد

می توانید از قسمت دسته بندی که در بالای سایت قرار دارد بقیه پایان نامه ها را هم ببینید و از متن کامل آنها استفاده نمایید البته ممکن است بعضی از متون موقع انتقال از فایل ورد به هم بریزد یا عکس ها درج نشود برای دانلود پایان نامه ها با فرمت ورد به همراه تمام پیوست ها به لینک زیر مراجعه کنید:

در سایت مرجع دانلود پایان نامه می توانید صدها پایان نامه رافقط با داشتن یک پسورد  دانلود کنید و به متن کامل آنها دسترسی بدون محدودیت داشته باشید. برای جزییات بیشتر اینجا کلیک کنید 

سایت فوق (payanname.net) قوی ترین سایت در زمینه دانلود پایان نامه است 

کافیست عبارت

دانلود پایان نامه

را در گوگل سرچ کنید

خواهید دید که گوگل این سایت را به عنوان اولین گزینه معرفی می کند 

برای دانلود متن کامل پایان نامه های جدید کارشناسی ارشد روانشناسی و علوم تربیتی  می توانید لینک های زیر را هم ببینید :

قسمت اول لیست پایان نامه های دانلودی رشته روانشناسی و علوم تربیتی  176 پایان نامه

قسمت دوم لیست پایان نامه های دانلودی رشته روانشناسی و علوم تربیتی  163 پایان نامه

قسمت سوم لیست پایان نامه های دانلودی رشته روانشناسی و علوم تربیتی  208 پایان نامه

قسمت چهارم لیست پایان نامه های دانلودی رشته روانشناسی و علوم تربیتی  214 پایان نامه

قسمت پنجم لیست پایان نامه های دانلودی رشته روانشناسی و علوم تربیتی  222 پایان نامه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *