نماز موجب نجات:پایان نامه رایگان رشته روانشناسی;ارزیابی فرهنگ نماز و اثرات دنیوی و اخروی آن بر افراد


دانلود پایان نامه

نماز موجب نجات و به ارث بردن مینوی همیشگی :

خدای تعالی صفات برجسته مؤمنان را در آغاز سوره مؤمنون بر شمرده است دو مورد از آنها خشوع در نماز و محافظت بر نماز است و دو مورد از نتایج آنها كه بیان شده است یكی رسیدن به فلاح قطعی و دیگری به ارث بردن فردوس جاوید است.

خشوع حالت تواضع و ادب جسم و روح است كه در برابر حقیقت یا یك شخص در انسان بروز می كند و خشوع در نماز همان تواضع و ادب جسمانی و روحانی در پیشگاه خداوند عالم است. محافظت بر نماز نگهبانی از اوقات نماز و خودداری از تباه كردن آن است.

و فلاح معنای گسترده ای دارد و هم رستگاری معنوی را در برمی گیرد و هم پیروزیهای مادی را زیرا فلاح در اصل به معنای شكافتن و بریدن است. آنگاه آن را به هر نوع رهیدن و رسیدن به هر گونه پیروزی و خوشبختی اعم از مادی و معنوی و این جهانی و آن جهانی اطلاق كرده اند.

رستگاری این جهانی این است كه انسان آزاد و رها بی نیاز و عزیز و سربلند زندگی كند و این جز در سایه ایمان میسر نیست. و رستگاری آخرت هم این است كه در میان انبوه نعمتهای همیشگی در كنار دوستانی پاك وشایسته و در جوار رحمت حضرت حق و خشنودی و رضوان او بسر ببرد. راغب اصفهانی در كتاب المفردات می نویسد :

رستگاری این جهانی در سه چیز است : بقا، غنا، عزت و فلاح اخروی در چهار چیز است : بقای بدون فنا، غنای بدون فقر، عزت بدون ذلت و علم بدون جهل. بكار رفتن فعل ماضی افلح درباره رستگاری مؤمنان برای تأكید است یعنی رستگاری آنان به اندازه ای قطعی و حتمی است كه گویی تحقق یافته است و استعمال كلمه قد نیز تأكید دیگری بر این امر است.

قابل توجه است كه قرآن، خواندن نماز را در اینجا از نشانه های مؤمنان نشمرده است بلكه خشوع در نماز را از ویژگیهای آنان برشمرده است :

قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون

به تحقیق مؤمنان رستگار شدند همانان كه در نماز خود خشوع می ورزند.

تا اشاره ای باشد به اینكه نماز آنان صرف حركات و الفاظی بدون روح و فاقد معنا نیست بلكه آنان موقع نماز چنان متوجه پروردگار خود می شوند كه از غیر او جدا و به او متصل می گردند چنان غرق در حضور و راز و نیاز با معبود می شوند كه خود را ذره ای در برابر وجودی بی پایان و قطره ای در برابر دریای بیكران می بینند و روایت كرده اند كه رسول خدا (ص) فرمودند :

من صلی نجا و من ترك هلك

كسی كه نماز گزارد رستگار گردد و آن كه آن را واگزارد هلاك شود

هر یك از لحظه ها، حركتها و سكونها و هر یك از الفاظ و اذكار نماز درسی از خودسازی و تربیت و وسیله ای برای تهذیب روح و جان آنان است.

این روایت را در جای دیگر نیز آورده ام كه رسول خدا (ص) مردی را كه دیدند كه در حال نماز سرگرم بازی با ریش خویش بود فرمودند :

لو خشع قلب هذا لخشعت جوارحه

اگر این مرد دلش خاشع بود جوارحش نیز خاشع بود

یعنی خشوع و فروتنی یك حالت درونی است كه در اندامهای برونی نیز اثر دارد چون قلب هر كس امام اوست و دیگر اعضای او مأمومین آن هستند و به آن اقتدا و از آن پیروی می كنند و نماز امام قلب است و قلب باید به آن اقتدا و از آن پیروی كند و چون نماز عبارت از خشوع و ادب در برابر پروردگار و قلب عبارت از كل حوزه دریافت درونی انسان است نتیجه این می شود كه در نماز باید ظاهر و باطن و جسم و روح و حس و درك او یعنی تمام وجود او در حال خشوع باشد و بلكه سراسر وجودش عین خشوع شود و در این حال است كه اگر تیر از پایش درآورد حس نخواهد كرد. چون در این حال حس و اندام او شأن دیگری دارند و در كار دیگری هستند.

گفته اند پیامبر اكرم (ص) پیش از نزول این آیه گاهی در نماز خود به آسمان نظر می كرد. اما پس از نزول آن دیگر فقط به زمین نگاه می كرد و به آسمان نمی نگریست.

با توجه به آیات آغازین سوره مؤمنون نماز نخستین صفت از صفات برجسته مؤمنان است اما صفات دیگری كه همراه نماز دارند و در رستگاری آنان مؤثر است عبارتند از :

روی گردانی از كردار و گفتار بیهوده و غیر سازنده كه از آن تعبیر به لغو می شود.

والذین هم عن اللغو معرضون

همان مؤمنانی كه از گفتار و كردار بیهوده روی می تابند

كلمه لغو تنها سخنان و افعال بیهوده و غیر مفید را در بر نمی گیرد بلكه شامل افكار بی پایه و بیهوده ای كه نه تنها سازندگی ندارند بلكه بنیاد و بنای ایمان را تخریب می كند و انسان را غافل و از خدا بی خبر و به خود مشغول می كند نیز می شود.

بنابراین مؤمنان نمازگزار به گونه ای تربیت می شوند كه نه تنها سرگرم اندیشه های باطل و گفتار و كردار غیر مفید نمی گردند بلكه از آنها روی می تابند.

سومین ویژگی مؤمنان راستین، پرداختن زكات است كه از مسائل مالی اجتماع است.

والذین هم للزكوه فاعلون

همان مؤمنانی كه پرداخت كننده زكات می باشند

توضیح آنكه در مواردی كه قرآن زكات و نماز را در كنار هم ذكر می كند دادن زكات به همان معنای انفاق اموال است نه هر كار نیكوی دیگری كه تزكیه روح و پاكسازی جان را نتیجه می دهد.

چهارمین خصوصیت آنان دوری كردن از آلودگی جنسی و رعایت عفت و پاكدامنی است.

والذین هم لفروجهم حافظون

همان مؤمنانی كه دامنهای خود را پاك نگه می دارند شهوات خود را حفظ می كنند و عنان آنها را در اختیار می گیرند

خدای تعالی در هشتمین آیه از سوره مؤمنون به پنجمین و ششمین صفت برجسته مؤمنان اشاره می كند و می گوید

والذین هم لأماناتهم و عهدهم راعون

كسانی هستند كه امانت ها و پیمانهای خود را مراعات می كنند

بنابراین حفظ و ادای امانت و پایبندی به عهد و پیمان در برابر خلق خدا و خدا به معنای وسیع آن از صفات بارز مؤمنان است.

مراد از امانت در مفهوم عام و گسترده آن همان نعمت های گوناگون خداوند است كه شامل نعیم نبوت و ولایت نیز می شود چنان كه زراره از شاگردان بزرگ صادقین گفته است از كریمه

أن تودوا الأمانات الی اهلها

این است كه ولایت و حكومت را به اهلش واگذارید

بنابراین حكومت از بزرگترین ودیعه های الهی است كه مردم باید آن را به اهلش بسپارند. دلیل عمومیت معنای عهد و پیمان در این آیه نیز تعبیراتی است كه در سایر آیات قرآن دیده می شود مانند

و اوفو بعهد الله اذا عاهدتم

هنگامی كه پیمان بستید به پیمان خدا وفا كنید

این نكته نیز در خور توجه است كه در بعضی از آیات قرآن ادای امانت بكار رفته است اما در این آیه از رعایت امانت و عهد و پیمان سخن رفته است كه شامل ادا و محافظت هر دو می شود.

خدای بزرگ در نهمین آیه از سوره مؤمنون آخرین ویژگی مؤمنان را كه محافظت بر نماز هاست بیان كرده است می فرماید :

والذین هم علی صلواتهم یحافظون

مؤمنان كسانی هستند كه در نگاهداشت نمازهای خود می كوشند

جالب است كه در این آیات می بینیم نخستین ویژگی نمایان مؤمنان خشوع و آخرین صفت برجسته آنان محافظت بر نماز است شمارش صفات مؤمنان از نماز شروع و به نماز ختم می شود و این علاوه بر آنكه اهمیت نماز در تقویت ایمان و نگاهبانی از آن را می رساند اشاره به این حقیقت دارد كه مؤمنان صفات دیگری نیز به نمازشان بستگی دارد و نماز در ایجاد تنظیم و نگاهداشت دیگر صفات مؤمنان اثر دارد چنان كه گویی خشوع در نماز و محافظت بر آن حصن و حصار محافظی برای دیگر صفات نیكوی مؤمنان و در عین حال مهم ترین رشته ای برای برقراری ارتباط میان آفریده و آفریدگار می باشد.

در آیه نخست صلوه بصورت مفرد و در آیه اخیر به صورت جمع آمده است اولی از خشوع در نماز كه امری درونی و قلبی است و با تأثیر در اندام های ظاهری ایجاد خشوع جسمی می كند سخن می گوید و دومی ناظر بر رعایت شرایط آداب و اوقات نماز است و به مؤمنان نمازگزار سفارش می كند كه در همه نمازهای خود آنها را مراعات كنند.

از این آیات می فهمیم كه اگر نماز با آرامش اجرا شود زمینه مورد اعتمادی برای تمام خوبی ها و نیكی ها و وسیله ای برای بیداری روح و جان انسانها و بیمه كننده آنان در برابر گناهان است و خلاصه بهترین و برترین مكتبی برای تربیت است.

قرآن كریم پس از ذكر صفات برجسته مؤمنان نتیجه نهایی آن را بیان می كند می فرماید :

 اولئك هم الوارثون

مؤمنانی كه صاحب این صفاتند وارثانند

الذین یرثون الفردوس هم فیها خالدون

همان وارثانی كه بهشت برین را به ارث می برند و در آن جاودانه می مانند

گفته اند فردوس باغ ویژه ای است كه همه نعمتها و موهبتهای الهی در آن جمع است و می توان آن را بهشت برین نامید.

این كه در كریمه اخیر فرموده است مؤمنان بهشت را به ارث می برند شاید از آن جهت است كه آنان بدون زحمت به آن دست می یابند چنان كه وارثان ارثیه را بدون آنكه زحمتی برای آن بكشند از پدران و مادران و اسلاف خود به ارث می برند و اگرچه فردوس برین بدون كوشش بدست نمی آید اما آن پاداش به اندازه ای عظیم و كوشش بنده در برابر آن چنان ناچیز است كه گویا آن را به رایگان و بی زحمت كسب كرده است.

رسول خدا (ص) فرمودند :

أبشروا أبشروا أبشروا من صلی الصلوات الخمس واجتنب الكبائر السبع دخل من أی ابواب الجنه شاء عقوق الوالدین و الشرك بالله و قتل النفس و قذف المحصنات و أكل مال الیتیم و الفرار من الزحف و أكل الربا

مژده دهید مژده دهید مژده دهید  كسی را كه نمازهای پنجگانه بگزارد و از گناهان بزرگ هفتگانه اجتناب كند به این كه از هر دری كه خواهد به بهشت در آید هفت گناه بزرگ عبارت است از : نافرمانی از امر والدین، شرك به خدا، قتل نفس، متهم كردن زنان شوهردار به زنا، خوردن مال یتیم، گریز از كارزار با دشمنان خدا و رباخوری.

از پیامبر اكرم (ص) روایت شده كه فرمودند :

ما منكم من احد الا و له منزلان : منزل فی الجنه و منزل فی النار فأن مات و دخل النار ورث اهل الجنه منزله

هر كدام از شما بدون استثنا دارای دو منزل است جایگاهی در بهشت و جایگاهی در جهنم. اگر بمیرد و به دوزخ در آید بهشتیان جای او را به ارث می گیرند.

برخی دیگر از آنچه از آیات اول سوره مؤمنون استفاده می شود این است كه درجات عالی جنت ویژه مؤمنانی است كه دارای چنان صفاتی باشند و دیگر بهشتیان در مدارج پایین تر آن قرار می گیرند.[1]

  1. نماز شناسی جلد دوم حسن راشدی ناشر ستاد اقامه نماز

این تکه ای از پایان نامه رایگان رشته روانشناسی و علوم تربیتی

با موضوع :

بررسی تاثیر زنگ ورزش بر روی سلامت روانی دانش آموزان مقطع پنجم ابتدایی  100صفحه

می باشد برای دیدن بقیه قسمت ها می توانید از قسمت بالای سایت کلمه کلیدی مورد نظر را سرچ کنید

سایت ما حاوی تعداد زیادی پایان نامه رایگان در رشته روانشناسی و علوم تربیتی و مشاوره (هم در مقطع کارشناسی و هم در مقطع کارشناسی ارشد)می باشد

می توانید از قسمت دسته بندی که در بالای سایت قرار دارد بقیه پایان نامه ها را هم ببینید و از متن کامل آنها استفاده نمایید البته ممکن است بعضی از متون موقع انتقال از فایل ورد به هم بریزد یا عکس ها درج نشود برای دانلود پایان نامه ها با فرمت ورد به همراه تمام پیوست ها به لینک زیر مراجعه کنید:

در سایت مرجع دانلود پایان نامه می توانید صدها پایان نامه رافقط با داشتن یک پسورد  دانلود کنید و به متن کامل آنها دسترسی بدون محدودیت داشته باشید. برای جزییات بیشتر اینجا کلیک کنید 

سایت فوق (payanname.net) قوی ترین سایت در زمینه دانلود پایان نامه است 

کافیست عبارت

دانلود پایان نامه

را در گوگل سرچ کنید

خواهید دید که گوگل این سایت را به عنوان اولین گزینه معرفی می کند 

برای دانلود متن کامل پایان نامه های جدید کارشناسی ارشد روانشناسی و علوم تربیتی  می توانید لینک های زیر را هم ببینید :

قسمت اول لیست پایان نامه های دانلودی رشته روانشناسی و علوم تربیتی  176 پایان نامه

قسمت دوم لیست پایان نامه های دانلودی رشته روانشناسی و علوم تربیتی  163 پایان نامه

قسمت سوم لیست پایان نامه های دانلودی رشته روانشناسی و علوم تربیتی  208 پایان نامه

قسمت چهارم لیست پایان نامه های دانلودی رشته روانشناسی و علوم تربیتی  214 پایان نامه

قسمت پنجم لیست پایان نامه های دانلودی رشته روانشناسی و علوم تربیتی  222 پایان نامه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *