نقش ورزش در پیشرفت تحصیلی:دانلود پایان نامه رشته روانشناسی:بررسی رابطه بین فشار روانی و پیشرفت تحصیلی دانش آموزان دختر و پسر مقطعه متوسطه


دانلود پایان نامه

 

ت- داشتن هدف

مهمترین اصل در موفقیت، این است كه اهداف فرد از تحصیل به طور گویا و روشن مشخص شود و برای رسیدن به این اهداف برنامه‌ریزی صورت گیرد.(سیف، 1373)

ث- برنامه ریزی كردن

یك دانش آموز خوب در برنامه خود اوقات معینی را به مطالعه اختصاص می‌دهد. یك قانون خوب در برنامه ریزی زمان مطالعه این است كه وقت مطالعه یك درس را نزدیك ساعت كلاس آن قرار دهید. در دبیرستان كه اكثر كلاسها هر روز تشكیل می شود شاید این كار همیشه میسر نباشد. اما می‌توانید بعد از كلاس هرچه زودتر فرصتی برای مرور یادداشتها و انجام تمرینهای كلاسی بیابید و سپس تكالیف خواندنی را قبل از شروع كلاس انجام دهید.(زندی‌پور، برنامه ریزی تحصیلی شغل 1383)

ج- سازماندهی:

در سازماندهی هریك رشته از اجزاء‌ و بخشهای مختلف معلومات به یكدیگر پیوند می‌یابند و به عنوان یك كل با معنی ادراك می‌شوند. سازماندهی فرایندی است كه موادخام یادگیری را به وسیله سازماندهی تبدیل می‌كند كه نیل به هدفهای تربیتی را آسان می‌كند.

چ- پشتكار و تلاش

مطمئن باشید، ذوق و استعداد و هیچ چیز دیگری در دنیا وجود ندارد كه بتواند جایگزین پافشاری و پشتكار شود. پافشاری و استقامت، رمز موفقیت است افراد موفق از تأثیر پافشاری آگاهند، ولی بازندگان، پافشاری را به منزله نوعی تلاش اضافی بی‌مورد تلقی می‌كنند. تاریخ بشر مملو از نمونه‌های بارز پافشاری در عرصه‌های گوناگون فرهنگ، هنر، اقتصاد و سیاست است. ادیسون گفته است:« یك درصد نبوغ و الهام ، و نود و نه درصد بقیه‌اش بسته به سرشت انسان است. من هرگز هیچ‌كار ارزشمندی را تصادفی انجام ندادم و تمامی اختراعات من با كار و كوشش خستگی‌ناپذیر به دست آمدند.» (نظری، عوامل موفقیت در تحصیل ، انتشارات مدرسه ، تهران 1374)

ح- تمرین و تكرار

برای موفقیت در تحصیل علاوه بر تلاش و پشتكار، تمرین و تكرار لازم است. تكرار اگر درست بكار گرفته شود، گرایش و توانایی یادگیرنده را برای به خاطر سپردن یا كاستن از تأثیر نامطلوب فراموشی افزایش می‌دهد. تكرار دوباره‌كاری یا دوباره‌سازی محض نیست، فعالیت برای یادگیرنده باید با هدف و دارای ارزش واقعی باشد. پرآموزی از نظر انگیزش ذاتی بسیار مطلوب است.(سیف، 1373)

خ- تمركز:

تمركز یكی از مهمترین رموز موفقیت در تحصیل است. تمركز یعنی حفظ و نگهداری

توجه و حواس روی موضوعی معین. استعداد تمركز، مسأله‌ای ذاتی نیست. تمركز یك ویژگی اكتسابی است و هركس با هوش عادی خود می‌تواند به آن دست یابد.(نظری، 1374)

تمركز را باید متمایز از توجه صرف دانست. در واقع تمركز توجه با هدفی است كه به گونه‌ای مؤثر به سوی یادگیری سوق می‌یابد.(محمودی‌اصل،1381، نقل از پارسا، 1371)

د- سازش نایافتگی رفتاری:

دانش‌آموزانیكه به ناسازگاری عاطفی مبتلا هستند، از نظر رفتاری با محیط سازش ندارند و از یك ارتباط بین فردی به نحو مطلوب برخوردار نیستند، در معرض انواع افتهای تحصیلی هستند. به عنوان مثال دانش‌آموزانیكه به بیش فعالی دچار هستند اصلاً آرامش ندارند و یك كار را هیچوقت تمام نمی‌كنند. 99 درصد این بچه‌ها در مدارس عادی هستند و معمولاً دارای افت تحصیلی می‌باشند.(جعفری مورخه، 1371، نقل از مجله پیوند)

 

 

ذ- واكنش نسبت به ناكامی:

وقتی شخص به مانعی برخورد می‌كند یا برای رسیدن به هدف ناكام می‌شود به تعبیر و تفسیر و سازماندهی مجدد رفتارش می‌پردازد. این عمل به لحاظ گزینش مسیر جدید برای وصول به هدف یا گزینش هدفی كه جانشین آن شود ضرورت دارد..

بنابراین وقتی به مشكلی برخورد كردید، نهراسید، بلكه در حل آن بیندیشید و حتی از دیگران كمك بخواهید و مطمئن باشید. بسیاری از افراد به شما كمك خواهند كرد و شما نیز سرانجام گره را باز خواهید كرد پس استوار باشید و نهراسید وبه قول شاعر:

مشكلی نیست كه آسان نشود         مرد باید كه هراسان نشود

اگر مایلید در جامعه، انسانی مؤثر و كارآمد باشید و نامتان به نیكی و بزرگی بدرخشد باید كمر همت ببندید و از شكستها ، تجربه كسب كرده و برای پیروزی آینده از آنها سود ببرید.(نظری، 1374)

نقش ورزش در پیشرفت تحصیلی

ورزش از جهات و جنبه‌های مختلف بر كیفیت و كمیت فرایند آموزشی اثر می گذارد. این اثر در جنبه‌های فیزیولوژیكی، ذهنی، شناختی، عاطفی، ادراكی، محیطی، اجتماعی، گروهی و غیره اثر می‌گذارد.بدیهی است كه پیشرفت تحصیلی نیز با تقویت قوای فیزیولوژیكی ، ذهنی ، شناختی ، عاطفی ، ادراكی ، محیطی رابطه مستقیم و غیر مستقیم دارد. یكی از مهمترین عوامل افت تحصیلی عدم تقابل و شركت و مشاركت دانش آموزان در فرایند تدریس است و این مهم از آنجا ناشی می‎شود كه دانش آموزان از حضور در جمع وحشت دارند. و به محض حضور در كلاس ابهامات و تخیلات فراوان در عدم پاسخگویی به سؤالات در ذهن دانش آموزان تداعی می‎كند در صورتی كه ورزش كه نوعی شركت در فعالیت‎هاست این احساس را كاهش می‎بخشد و حضور در جمع به خصوص در سر كلاس را ممكن و عملی می‎سازد .. (حیدربیگی ، 1383)

علاوه بر آنچه گفته شد، عوامل دیگری مانند شیوه‎های ارزشیابی از آموخته های دانش آموزان ، شیوة مدیریت مدرسه وصلاحیت مدیر ، اصول صحیح مطالعه و مقابله با استرس و حواسپرتی ، در پیشرفت تحصیلی دانش آموزان مؤثرند كه در اینجا مجال بسط آن مقدور نمی‎باشد.

ارزشیابی پیشرفت تحصیلی :

استفاده از آزمونها و سایر ابزارها و فنون ارزشیابی پیشرفت تحصیلی یكی از مهمترین فعالیتهای آموزشی معلمان است. بر طبق نظریه‌های جدید آموزش، معلم نه تنها در پایان دورة‌ آموزشی، بلكه در سراسر جریان آموزشی باید میزان یادگیری دانش آموزان و دانشجویان خود را ارزشیابی كند. این كار به معلم كمك می كند تا هم از چگونگی توفیق و شكست یادگیرندگان در یادگیری و هم از نقاط قوت و ضعف فعالیتهای آموزشی خود آگاهی حاصل نماید. اندازه‌گیری بازده‌های یادگیری دانش‌آموزان علاوه بر ثمره دادن و صدور گواهینامه به بهبود شیوه های آموزشی معلم و تشخیص و دفع نواقص یادگیری دانش‌آموزان نیز كمك می كند.(سیف، 1373)

آزمونهای پیشرفت تحصیلی:

اندازه‌گیری پیشرفت تحصیلی، بخشی از آزمونهای استاندارد را تشكیل می‌دهد كه بیشتر دانش‌آموزان نه یك یا دوبار، بلكه احتمالاً بارها در طول برنامه تحصیلی خود به آنها پاسخ می‌دهند. آزمونهای پیشرفته تحصیلی از نظر موضوع، دفعات اجرا و تعداد افراد مختلفی كه در آنها شركت می‌كنند، كم نظیرند. آزمونهای معلومات و پیشرفت تحصیلی تأثیر یك دوره و یا یك برنامه آموزشی را روی دانش‌آموزان مورد سنجش قرار می‌دهد. مثلاً پس از آموزش هردرس، امتحانی شامل مواد تدریس شده از داش‌آموزان به عمل می‌آید تا تأثیر آموزش، نقاط ضعف دانش‌آموزان، اشتباهات عمومی آنها و بالاخره تغییرات رفتاری كه بر اثر آموزش این درس در آنها ایجاد شده است، مشخص گردد.(مقدم، كاربرد روانشناسی در آموزشگاه (روانشناسی آموزشگاهی) تهران ، انتشارات سروش، 1379).

ساكس1(1980) بر این باور است كه آزمونهای پیشرفت تحصیلی را می‌توان ابزارهایی تعریف كرد كه برای اندازه‌گیری میزان یادگیری دانش آموزان در مواد درسی خاص، ساخته می‌شوند..موادی كه در اكثر مدارس تدریس می‌گردند.

  تحقیقات انجام شده در ایران:

صحتی و سلطانی (1376) در خصوص « بررسی و مقایسه میزان اضطراب و پیشرفت تحصیلی در جامعه دختران پایه سوم راهنمایی منطقه 3 تهران» تحقیق انجام دادند كه نتیجه گرفتند كه هرچه دانش‌آموزان از لحاظ وضعیت تحصیلی ضعیف‌تر باشند، میزان اضطراب آنان بیشتر است.

اژنگ ، (1380). در رابطه با بررسی وضعیت خانواده‌های از هم گسیخته و تأثیرآن بر پیشرفت تحصیلی دانش‌آموزان در مقطع راهنمایی منطقه 20 تهران تحقیقی انجام داده است كه نتیجه آن بدینگونه است:

  1. به طور متوسط سطح پیشرفت تحصیلی با جو خانواده و محیط داخلی آن رابطه دارد؛ می‌توان گفت كه در خانواده های با محیط آرام، گرم و باصفا، فرزندان پیشرفت تحصیلی بهتری نسبت به خانواده‌های از هم گسسته دارند.
  2. توانایی و انگیزه یادگیری دانش‌آموزان با محیط خانواده و پیوند والدین با هم و با فرزندان رابطه دارد.
  3. براساس نتایج به دست آمده از بررسی مشكلات افراد میزان موفقیت تحصیلی دانش‌آموزانی كه خانواده های از هم پاشیده ندارند، بیشتر از آنهایی است كه از محرومیت بیشتر در خانواده برخوردارند.
  4. برپایه مطالعات موجود در خانواده‌هایی كه روابط عاطفی و اجتماعی مناسبی بین افراد خانواده برقرار است، فرزندان از سلامت و پختگی عاطفی و اجتماعی بهتری برخوردار هستند كه طبعاً در یادگیری و پیشرفت تحصیلی آنها مؤثر خواهد بود.

واعظی (1381) در خصوص « رابطه بین امنیت عاطفی و پیشرفت تحصیلی در مقطع راهنمایی» تحقیقی انجام داده است كه مشخص نمود كه رابطه ای كاملاً محسوس مابین امنیت عاطفی و پیشرفت تحصیلی در مقطع راهنمایی وجود دارد كه اگر این رابطه به نحو احسن حفظ و رعایت گردد، (چه از طرف پدرو مادر و چه از طرف مدرسه) می تواند نقشی سازنده در پیشرفت تحصیلی دانش‌آموزان ایفا كند، یكی دیگر از تحقیقاتی كه درباره تأثیر محیط خانوادگی در آموزش و پرورش كودكان در ایران صورت گرفته است، تحقیقی است با عنوان « بررسی پیشرفت تحصیلی فرزند خوانده‌ها» كه توسط « آموزشگاه عالی خدمات اجتماعی» انجام شده است. در این بررسی وضع پیشرفت تحصیلی دانش‌آموزانی كه قبلاً در سازمان تربیتی شهر تهران نگهداری می شدند ولی اكنون به فرزند خواندگی پذیرفته شده‌اند با فرزندان سازمان مقایسه گردیده است. نتایج این بررسی گویای آنست كه فرزند خوانده‌ها پیشرفت تحصیلی بهتری نسبت به فرزندان سازمان تربیتی داشته‌اند و محقق در پایان چنین نتیجه گیری كرده است كه فرزند خوانده‌ها در اثر برخورداری از كانون گرم خانوادگی و تأمین عاطفی و روانی بیشتر انگیزه بهتری برای یادگیری و آموزش دروس خود داشته‌اند.

در تحقیق دیگری با عنوان « بررسی عوامل مؤثر خانوادگی در مردودی از دانش آموزان ، محقق به این نتیجه رسیده است كه اختلافات خانوادگی و یا جدایی والدین ، فوت پدر یا مادر، ضربات روانی بیشماری را به فرزندان خانواده وارد می‎آورد و از مهمترین عوامل مؤثر در عدم پیشرفت تحصیلی دانش آموزان می‎باشد.

1 Sacks

این تکه ای از پایان نامه رایگان رشته روانشناسی و علوم تربیتی

با موضوع :

بررسی رابطه بین فشار روانی و پیشرفت تحصیلی دانش آموزان دختر و پسر مقطعه متوسطه

می باشد برای دیدن بقیه قسمت ها می توانید از قسمت بالای سایت کلمه کلیدی مورد نظر را سرچ کنید

سایت ما حاوی تعداد زیادی پایان نامه رایگان در رشته روانشناسی و علوم تربیتی و مشاوره (هم در مقطع کارشناسی و هم در مقطع کارشناسی ارشد)می باشد

می توانید از قسمت دسته بندی که در بالای سایت قرار دارد بقیه پایان نامه ها را هم ببینید و از متن کامل آنها استفاده نمایید البته ممکن است بعضی از متون موقع انتقال از فایل ورد به هم بریزد یا عکس ها درج نشود برای دانلود پایان نامه ها با فرمت ورد به همراه تمام پیوست ها به لینک زیر مراجعه کنید:

در سایت مرجع دانلود پایان نامه می توانید صدها پایان نامه رافقط با داشتن یک پسورد  دانلود کنید و به متن کامل آنها دسترسی بدون محدودیت داشته باشید. برای جزییات بیشتر اینجا کلیک کنید 

سایت فوق (payanname.net) قوی ترین سایت در زمینه دانلود پایان نامه است 

کافیست عبارت

دانلود پایان نامه

را در گوگل سرچ کنید

خواهید دید که گوگل این سایت را به عنوان اولین گزینه معرفی می کند 

برای دانلود متن کامل پایان نامه های جدید کارشناسی ارشد روانشناسی و علوم تربیتی  می توانید لینک های زیر را هم ببینید :

قسمت اول لیست پایان نامه های دانلودی رشته روانشناسی و علوم تربیتی  176 پایان نامه

قسمت دوم لیست پایان نامه های دانلودی رشته روانشناسی و علوم تربیتی  163 پایان نامه

قسمت سوم لیست پایان نامه های دانلودی رشته روانشناسی و علوم تربیتی  208 پایان نامه

قسمت چهارم لیست پایان نامه های دانلودی رشته روانشناسی و علوم تربیتی  214 پایان نامه

قسمت پنجم لیست پایان نامه های دانلودی رشته روانشناسی و علوم تربیتی  222 پایان نامهدانلود رایگان پایان نامه روانشناسی:بررسی رابطه بین سبك های دلبستگی و انگیزه پیشرفت 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *