نقش ورزش در پیشرفت تحصیلی:دانلود پایان نامه رشته روانشناسی:بررسی رابطه بین فشار روانی و پیشرفت تحصیلی دانش آموزان دختر و پسر مقطعه متوسطه


دانلود پایان نامه

 

ت- داشتن هدف

مهمترین اصل در موفقیت، این است که اهداف فرد از تحصیل به طور گویا و روشن مشخص شود و برای رسیدن به این اهداف برنامه‌ریزی صورت گیرد.(سیف، ۱۳۷۳)

ث- برنامه ریزی کردن

یک دانش آموز خوب در برنامه خود اوقات معینی را به مطالعه اختصاص می‌دهد. یک قانون خوب در برنامه ریزی زمان مطالعه این است که وقت مطالعه یک درس را نزدیک ساعت کلاس آن قرار دهید. در دبیرستان که اکثر کلاسها هر روز تشکیل می شود شاید این کار همیشه میسر نباشد. اما می‌توانید بعد از کلاس هرچه زودتر فرصتی برای مرور یادداشتها و انجام تمرینهای کلاسی بیابید و سپس تکالیف خواندنی را قبل از شروع کلاس انجام دهید.(زندی‌پور، برنامه ریزی تحصیلی شغل ۱۳۸۳)

ج- سازماندهی:

در سازماندهی هریک رشته از اجزاء‌ و بخشهای مختلف معلومات به یکدیگر پیوند می‌یابند و به عنوان یک کل با معنی ادراک می‌شوند. سازماندهی فرایندی است که موادخام یادگیری را به وسیله سازماندهی تبدیل می‌کند که نیل به هدفهای تربیتی را آسان می‌کند.

چ- پشتکار و تلاش

مطمئن باشید، ذوق و استعداد و هیچ چیز دیگری در دنیا وجود ندارد که بتواند جایگزین پافشاری و پشتکار شود. پافشاری و استقامت، رمز موفقیت است افراد موفق از تأثیر پافشاری آگاهند، ولی بازندگان، پافشاری را به منزله نوعی تلاش اضافی بی‌مورد تلقی می‌کنند. تاریخ بشر مملو از نمونه‌های بارز پافشاری در عرصه‌های گوناگون فرهنگ، هنر، اقتصاد و سیاست است. ادیسون گفته است:« یک درصد نبوغ و الهام ، و نود و نه درصد بقیه‌اش بسته به سرشت انسان است. من هرگز هیچ‌کار ارزشمندی را تصادفی انجام ندادم و تمامی اختراعات من با کار و کوشش خستگی‌ناپذیر به دست آمدند.» (نظری، عوامل موفقیت در تحصیل ، انتشارات مدرسه ، تهران ۱۳۷۴)

ح- تمرین و تکرار

برای موفقیت در تحصیل علاوه بر تلاش و پشتکار، تمرین و تکرار لازم است. تکرار اگر درست بکار گرفته شود، گرایش و توانایی یادگیرنده را برای به خاطر سپردن یا کاستن از تأثیر نامطلوب فراموشی افزایش می‌دهد. تکرار دوباره‌کاری یا دوباره‌سازی محض نیست، فعالیت برای یادگیرنده باید با هدف و دارای ارزش واقعی باشد. پرآموزی از نظر انگیزش ذاتی بسیار مطلوب است.(سیف، ۱۳۷۳)

خ- تمرکز:

تمرکز یکی از مهمترین رموز موفقیت در تحصیل است. تمرکز یعنی حفظ و نگهداری

توجه و حواس روی موضوعی معین. استعداد تمرکز، مسأله‌ای ذاتی نیست. تمرکز یک ویژگی اکتسابی است و هرکس با هوش عادی خود می‌تواند به آن دست یابد.(نظری، ۱۳۷۴)

تمرکز را باید متمایز از توجه صرف دانست. در واقع تمرکز توجه با هدفی است که به گونه‌ای مؤثر به سوی یادگیری سوق می‌یابد.(محمودی‌اصل،۱۳۸۱، نقل از پارسا، ۱۳۷۱)

د- سازش نایافتگی رفتاری:

دانش‌آموزانیکه به ناسازگاری عاطفی مبتلا هستند، از نظر رفتاری با محیط سازش ندارند و از یک ارتباط بین فردی به نحو مطلوب برخوردار نیستند، در معرض انواع افتهای تحصیلی هستند. به عنوان مثال دانش‌آموزانیکه به بیش فعالی دچار هستند اصلاً آرامش ندارند و یک کار را هیچوقت تمام نمی‌کنند. ۹۹ درصد این بچه‌ها در مدارس عادی هستند و معمولاً دارای افت تحصیلی می‌باشند.(جعفری مورخه، ۱۳۷۱، نقل از مجله پیوند)

 

 

ذ- واکنش نسبت به ناکامی:

وقتی شخص به مانعی برخورد می‌کند یا برای رسیدن به هدف ناکام می‌شود به تعبیر و تفسیر و سازماندهی مجدد رفتارش می‌پردازد. این عمل به لحاظ گزینش مسیر جدید برای وصول به هدف یا گزینش هدفی که جانشین آن شود ضرورت دارد..

بنابراین وقتی به مشکلی برخورد کردید، نهراسید، بلکه در حل آن بیندیشید و حتی از دیگران کمک بخواهید و مطمئن باشید. بسیاری از افراد به شما کمک خواهند کرد و شما نیز سرانجام گره را باز خواهید کرد پس استوار باشید و نهراسید وبه قول شاعر:

مشکلی نیست که آسان نشود         مرد باید که هراسان نشود

اگر مایلید در جامعه، انسانی مؤثر و کارآمد باشید و نامتان به نیکی و بزرگی بدرخشد باید کمر همت ببندید و از شکستها ، تجربه کسب کرده و برای پیروزی آینده از آنها سود ببرید.(نظری، ۱۳۷۴)

نقش ورزش در پیشرفت تحصیلی

ورزش از جهات و جنبه‌های مختلف بر کیفیت و کمیت فرایند آموزشی اثر می گذارد. این اثر در جنبه‌های فیزیولوژیکی، ذهنی، شناختی، عاطفی، ادراکی، محیطی، اجتماعی، گروهی و غیره اثر می‌گذارد.بدیهی است که پیشرفت تحصیلی نیز با تقویت قوای فیزیولوژیکی ، ذهنی ، شناختی ، عاطفی ، ادراکی ، محیطی رابطه مستقیم و غیر مستقیم دارد. یکی از مهمترین عوامل افت تحصیلی عدم تقابل و شرکت و مشارکت دانش آموزان در فرایند تدریس است و این مهم از آنجا ناشی می‎شود که دانش آموزان از حضور در جمع وحشت دارند. و به محض حضور در کلاس ابهامات و تخیلات فراوان در عدم پاسخگویی به سؤالات در ذهن دانش آموزان تداعی می‎کند در صورتی که ورزش که نوعی شرکت در فعالیت‎هاست این احساس را کاهش می‎بخشد و حضور در جمع به خصوص در سر کلاس را ممکن و عملی می‎سازد .. (حیدربیگی ، ۱۳۸۳)

علاوه بر آنچه گفته شد، عوامل دیگری مانند شیوه‎های ارزشیابی از آموخته های دانش آموزان ، شیوه مدیریت مدرسه وصلاحیت مدیر ، اصول صحیح مطالعه و مقابله با استرس و حواسپرتی ، در پیشرفت تحصیلی دانش آموزان مؤثرند که در اینجا مجال بسط آن مقدور نمی‎باشد.

ارزشیابی پیشرفت تحصیلی :

استفاده از آزمونها و سایر ابزارها و فنون ارزشیابی پیشرفت تحصیلی یکی از مهمترین فعالیتهای آموزشی معلمان است. بر طبق نظریه‌های جدید آموزش، معلم نه تنها در پایان دوره‌ آموزشی، بلکه در سراسر جریان آموزشی باید میزان یادگیری دانش آموزان و دانشجویان خود را ارزشیابی کند. این کار به معلم کمک می کند تا هم از چگونگی توفیق و شکست یادگیرندگان در یادگیری و هم از نقاط قوت و ضعف فعالیتهای آموزشی خود آگاهی حاصل نماید. اندازه‌گیری بازده‌های یادگیری دانش‌آموزان علاوه بر ثمره دادن و صدور گواهینامه به بهبود شیوه های آموزشی معلم و تشخیص و دفع نواقص یادگیری دانش‌آموزان نیز کمک می کند.(سیف، ۱۳۷۳)

آزمونهای پیشرفت تحصیلی:

اندازه‌گیری پیشرفت تحصیلی، بخشی از آزمونهای استاندارد را تشکیل می‌دهد که بیشتر دانش‌آموزان نه یک یا دوبار، بلکه احتمالاً بارها در طول برنامه تحصیلی خود به آنها پاسخ می‌دهند. آزمونهای پیشرفته تحصیلی از نظر موضوع، دفعات اجرا و تعداد افراد مختلفی که در آنها شرکت می‌کنند، کم نظیرند. آزمونهای معلومات و پیشرفت تحصیلی تأثیر یک دوره و یا یک برنامه آموزشی را روی دانش‌آموزان مورد سنجش قرار می‌دهد. مثلاً پس از آموزش هردرس، امتحانی شامل مواد تدریس شده از داش‌آموزان به عمل می‌آید تا تأثیر آموزش، نقاط ضعف دانش‌آموزان، اشتباهات عمومی آنها و بالاخره تغییرات رفتاری که بر اثر آموزش این درس در آنها ایجاد شده است، مشخص گردد.(مقدم، کاربرد روانشناسی در آموزشگاه (روانشناسی آموزشگاهی) تهران ، انتشارات سروش، ۱۳۷۹).

ساکس۱(۱۹۸۰) بر این باور است که آزمونهای پیشرفت تحصیلی را می‌توان ابزارهایی تعریف کرد که برای اندازه‌گیری میزان یادگیری دانش آموزان در مواد درسی خاص، ساخته می‌شوند..موادی که در اکثر مدارس تدریس می‌گردند.

  تحقیقات انجام شده در ایران:

صحتی و سلطانی (۱۳۷۶) در خصوص « بررسی و مقایسه میزان اضطراب و پیشرفت تحصیلی در جامعه دختران پایه سوم راهنمایی منطقه ۳ تهران» تحقیق انجام دادند که نتیجه گرفتند که هرچه دانش‌آموزان از لحاظ وضعیت تحصیلی ضعیف‌تر باشند، میزان اضطراب آنان بیشتر است.

اژنگ ، (۱۳۸۰). در رابطه با بررسی وضعیت خانواده‌های از هم گسیخته و تأثیرآن بر پیشرفت تحصیلی دانش‌آموزان در مقطع راهنمایی منطقه ۲۰ تهران تحقیقی انجام داده است که نتیجه آن بدینگونه است:

  1. به طور متوسط سطح پیشرفت تحصیلی با جو خانواده و محیط داخلی آن رابطه دارد؛ می‌توان گفت که در خانواده های با محیط آرام، گرم و باصفا، فرزندان پیشرفت تحصیلی بهتری نسبت به خانواده‌های از هم گسسته دارند.
  2. توانایی و انگیزه یادگیری دانش‌آموزان با محیط خانواده و پیوند والدین با هم و با فرزندان رابطه دارد.
  3. براساس نتایج به دست آمده از بررسی مشکلات افراد میزان موفقیت تحصیلی دانش‌آموزانی که خانواده های از هم پاشیده ندارند، بیشتر از آنهایی است که از محرومیت بیشتر در خانواده برخوردارند.
  4. برپایه مطالعات موجود در خانواده‌هایی که روابط عاطفی و اجتماعی مناسبی بین افراد خانواده برقرار است، فرزندان از سلامت و پختگی عاطفی و اجتماعی بهتری برخوردار هستند که طبعاً در یادگیری و پیشرفت تحصیلی آنها مؤثر خواهد بود.

واعظی (۱۳۸۱) در خصوص « رابطه بین امنیت عاطفی و پیشرفت تحصیلی در مقطع راهنمایی» تحقیقی انجام داده است که مشخص نمود که رابطه ای کاملاً محسوس مابین امنیت عاطفی و پیشرفت تحصیلی در مقطع راهنمایی وجود دارد که اگر این رابطه به نحو احسن حفظ و رعایت گردد، (چه از طرف پدرو مادر و چه از طرف مدرسه) می تواند نقشی سازنده در پیشرفت تحصیلی دانش‌آموزان ایفا کند، یکی دیگر از تحقیقاتی که درباره تأثیر محیط خانوادگی در آموزش و پرورش کودکان در ایران صورت گرفته است، تحقیقی است با عنوان « بررسی پیشرفت تحصیلی فرزند خوانده‌ها» که توسط « آموزشگاه عالی خدمات اجتماعی» انجام شده است. در این بررسی وضع پیشرفت تحصیلی دانش‌آموزانی که قبلاً در سازمان تربیتی شهر تهران نگهداری می شدند ولی اکنون به فرزند خواندگی پذیرفته شده‌اند با فرزندان سازمان مقایسه گردیده است. نتایج این بررسی گویای آنست که فرزند خوانده‌ها پیشرفت تحصیلی بهتری نسبت به فرزندان سازمان تربیتی داشته‌اند و محقق در پایان چنین نتیجه گیری کرده است که فرزند خوانده‌ها در اثر برخورداری از کانون گرم خانوادگی و تأمین عاطفی و روانی بیشتر انگیزه بهتری برای یادگیری و آموزش دروس خود داشته‌اند.

در تحقیق دیگری با عنوان « بررسی عوامل مؤثر خانوادگی در مردودی از دانش آموزان ، محقق به این نتیجه رسیده است که اختلافات خانوادگی و یا جدایی والدین ، فوت پدر یا مادر، ضربات روانی بیشماری را به فرزندان خانواده وارد می‎آورد و از مهمترین عوامل مؤثر در عدم پیشرفت تحصیلی دانش آموزان می‎باشد.

۱ Sacks

این تکه ای از پایان نامه رایگان رشته روانشناسی و علوم تربیتی

با موضوع :

بررسی رابطه بین فشار روانی و پیشرفت تحصیلی دانش آموزان دختر و پسر مقطعه متوسطه

می باشد برای دیدن بقیه قسمت ها می توانید از قسمت بالای سایت کلمه کلیدی مورد نظر را سرچ کنید

سایت ما حاوی تعداد زیادی پایان نامه رایگان در رشته روانشناسی و علوم تربیتی و مشاوره (هم در مقطع کارشناسی و هم در مقطع کارشناسی ارشد)می باشد

می توانید از قسمت دسته بندی که در بالای سایت قرار دارد بقیه پایان نامه ها را هم ببینید و از متن کامل آنها استفاده نمایید البته ممکن است بعضی از متون موقع انتقال از فایل ورد به هم بریزد یا عکس ها درج نشود برای دانلود پایان نامه ها با فرمت ورد به همراه تمام پیوست ها به لینک زیر مراجعه کنید:

در سایت مرجع دانلود پایان نامه می توانید صدها پایان نامه رافقط با داشتن یک پسورد  دانلود کنید و به متن کامل آنها دسترسی بدون محدودیت داشته باشید. برای جزییات بیشتر اینجا کلیک کنید 

سایت فوق (payanname.net) قوی ترین سایت در زمینه دانلود پایان نامه است 

کافیست عبارت

دانلود پایان نامه

را در گوگل سرچ کنید

خواهید دید که گوگل این سایت را به عنوان اولین گزینه معرفی می کند 

برای دانلود متن کامل پایان نامه های جدید کارشناسی ارشد روانشناسی و علوم تربیتی  می توانید لینک های زیر را هم ببینید :

قسمت اول لیست پایان نامه های دانلودی رشته روانشناسی و علوم تربیتی  ۱۷۶ پایان نامه

قسمت دوم لیست پایان نامه های دانلودی رشته روانشناسی و علوم تربیتی  ۱۶۳ پایان نامه

قسمت سوم لیست پایان نامه های دانلودی رشته روانشناسی و علوم تربیتی  ۲۰۸ پایان نامه

قسمت چهارم لیست پایان نامه های دانلودی رشته روانشناسی و علوم تربیتی  ۲۱۴ پایان نامه

قسمت پنجم لیست پایان نامه های دانلودی رشته روانشناسی و علوم تربیتی  ۲۲۲ پایان نامهدانلود رایگان پایان نامه روانشناسی:بررسی رابطه بین سبک های دلبستگی و انگیزه پیشرفت 

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *