نقش اجتماع در بزهكاری:دانلود رایگان پایان نامه رشته روانشناسی:بررسی مشکلات زندانیان زن پس از آزادی از زندان


دانلود پایان نامه

نقش اجتماع در بزهكاری

با توجه به قدرت و نفوذی كه اجتماع دارد و تأثیری كه بر افراد می گذرد ،‌جرم شناسی مسئولیت خطا و اشتباهاتی را كه افراد مرتكب می‌شوند متوجه اجتماع می داند. بدان جهت كتله بلژیكی می‌گوید : اجتماع مسئول كلیه جرائمی است كه رخ می‌دهد . زیرا خود عامل بوجود آوردندة آنهاست و بزهكار جز آلت اجرائی در دست اجتماع چیزی دیگری نیست . اجتماع آلوده از انسان سازگار، ‌درستكار و پاك سرشت، موجودی ناسازگار و پست و ناپاك می آفریند و تخم بزهكاری را در میان انسان های سالم پرورش می‌دهد و آنان را برای ایفای نقش آن آماده می‌سازد .

زمانی كه اجتماع آلوده باشد و عوامل جرم زایش در همه حا گریبان افراد را بگیرد ، عجیب خواهد بود اگر افراد مرتكب جرم نشوند و گرد اعمال بزهكارانه نگردند. دكتر مظلومان در كتاب كیفر شناسی می نویسد : جامعه‌شناسی كیفری از كسانی كه نقش اجتماع را به هیچ می انگارند و یا اهمیت چندانی برای آن قائل نیستند و آنرا سبب وقوع جرائم مختلف نمی دانند ، چنین سؤال می‌كند :

 • پس به چه دلیل گروهی از مردم مرتكب جرم می‌شوند و گروهی دیگر در اجتماع از ارتكاب آن خودداری می ورزند ؟
 • به چه علت در نقاط مختلف یك كشور نسبت مجرمان و نوع جرائم متفاوت است ؟
 • چرا با تغییر شرایط و اوضاع اجتماعی ، نوع جرم و تعداد آن تغییر می‌كند ؟ اگر جرم به عوامل اجتماعی وابستگی ندارد ، این دگرگونی ها به چه علت صورت می‌گیرد و این اختلافات دلیل چیست ؟

آنریكوفری در جواب طرفداران مكتب ملاسیك كه فقط به ادارة آزادو وجود مسئولیت تكیه می‌كردند و كوچكترین توجهی به محیط و تأثیر آن در جرم نداشتند می‌گوید : پس چرا جرم به طور ناگهانی در فلان و فلان محله زیاد می‌شود ودر فلان و فلان محله كاهش می یابد ؟

 • چرا آدم كشی در فلان محله بیشتر از جاهای دیگر است ؟
 • چرا در برخی از سالها ، برخی از جرائم رو به افزایش می‌نهد ؟

همانطور كه فری می نویسد ، طرفداران مكتب كلاسیك جوابی برای سؤالات او نداشتند .

بعد از ملاحظه بعضی از نظریه های مربوط به اهمیت محیط اجتماع راجع به موقعیت جرم ، در اینجا باید این نكته بیان شود كه اگر چه تحقیقات این جنبه از جرم خیلی وسیع است ولی باید بطور خلاصه آنچه راجع به این متون كلاسیك در زمینه علل جرم موجود است به شكل فشرده و جامع مورد مطالعه قرار گیرد .

اخیراً نظریه ای در ایالات متحده آمریكا در حال تكوین است و جرم شناسان دانشگاه بوستون به عقیده جامعه شنسان قرن نوزدهم روی آورده اند . و علاوه بر این ، محققان اجتماعی اغلب به این واقعیت توجه كرده اند كه هر چند تئوری های بیان شده دربارة جرم ممكن است برای تمام طبقات مشترك باشد ، اما به نظر می آید كه تخلفات انجام یافته درگروههای پائین اجتماعی ـ اقتصادی جدی تر و شایع تر اتفاق می‌افتد . اما برای این امر چه دلیلی وجود دارد ؟

 • آیا افراد این گروهها اساساً بد ذات هستند ؟
 • آیا آنها برای ایجاد تنوعات زندگی فرصت های كمی دارند ؟

اینها سؤالاتی هستند كه در قرن بیستم در میان جامعه‌شناسان و جرم شناسان مطرح شده و آنها در بعضی از تحقیقات خودكوشیده اند تاافزایش جرائم و تخلفات را بر حسب اینكه این جرائم در اثر خرده فرهنگ جرم زا كه از طریق دوستان و همقطاران منتقل می‌شود شرح می‌دهند .

 

تئوری ادوین ساترلند:

یكی از نمایندگان عمدة این نظریه ، جرم شناس معروف آمریكائی ـ ادوین ساترلند است كه با تئوری خود نام آور شده ، مفهوم نظریه او به اختصار این است : اگر فردی در محیط مجاور خود در معرض عوامل جرم زا قرار گیرد تا غیر جرم زا ، شانس و احتمال قانون شكنی اش افزایش می یابد . بعلاوه ساترلند اظهار می‌كند كه اشخاص در معرض عوامل جرم زا واقع می‌شوند كه برای سهیم بودن در همان فرهنگ ، علایق و عقایدی داشته باشدو در آن اشكال معینی از رفتار ضد اجتماعی و جنائی ممكن است مورد اغماض واقع شده و مردم احساس كنندكه برای همنوائی به آنها نیاز دارند.

به همین سبب بعضی از مددكاران اجتماعی برای فرمول بندی این عقیده ، ابتدا                « حوزه تخلف » و سپس حوزه « خرده فرهنگ جرم زا » را مطرح كرده اند كه در آن مناطق این نوع عقاید و رفتارها باید متداول تر از مناطق دیگر باشند .

پارك ، شاو و مك كی ـ محققان آمریكائی ـ ثابت كرده اند كه در مناطق كثیف               ( محلات كثیف ) ، همراه با از بین رفتن كنترل های اجتماعی كه بوسیلة آنها مردم به رعایت قیود نیز اعتقاد پیدا می‌كنند ، اعمال جنائی به شكل طبیعی جلوه می‌كند . تراشر چنین می نویسد : حالا كه یك تعریف كلاسیك از زندگی گروهی در دست داریم ، می‌توان گفت كه تخلف و جنایت نتیجه طبیعی این نوع محیط است .

دراینجا مفهوم گروه را توصیغ می‌كنیم :« گروه اجتماعی » كه صورت كامل آن جامعه است ، واحدی اجتماعی است و مركب از دو تن یا عدة بیشتری از انسانها است كه بر اثر « كنش های متقابل اجتماعی » به یكدیگر پیوند خورده باشند . كنش های متقابل اجتماعی افعالی هستند كه بین دو تن یا عده بیشتری انسان در می‌گیرندو در آن نوعی هماهنگی بوجود می آورند . كنش های متقابل اجتماعی بر « ارتباط متقابل اجتماعی » استوارند و ارتباط متقابل اجتماعی مستلزم این است كه دو تن یا عده بیشتری انسان برای یكدیگر منشاء تأثیر شوند و حالات روانی خود را با وسائلی به یكدیگر انتقال دهند .

تلقین و تلقید از عوامل ارتباط اجتماعی هستند . تلقین تأثیری است كمابش عاطفی و بی واسطه كه شخصی در شخص دیگر می‌گذارد ، و تقلید رفتاری است كمابیش عمدی كه مطابق نمونه ای معین صورت می‌گیرد .

جان میزرابطة خرده فرهنگ لیورپول را بطور وسیع شرح می‌دهد . او مدعی است اولین كسی است كه اصطلاح « خرده فرهنگ » متخلف را در سال 1958 بكار برده         است . اسپنلی نیز اولین كسی است كه زندگی پست را توصیف كرده است . هاریت ویلسون با تحقیق از 52 خانواده در شهر و نیز راجع به بزهكاری اطفال به سبك برت و بگت و منهیم اثر خود را دربارة روابط بین عواملی مانند « بیكاری و طبقه اجتماعی و تبهكاری » انتشار داد . از تحقیقات این نویسندگان چنین بر می آید كه فرد بالغ به سهولت به طرف تحریكات ، جاذبه ها و سرگرمی های پایگاه گروهی كشیده می‌شود. (همان منبع : 23)

 

تئوری كوهن و كلو وارد و اهلاین :

یك نظریه همه جانبه در جامعه‌شناسی از طرف كوهن و كلووارد و اهلاین ارائه شده ، و اگر چه در اینجا امكان قضاوت درست دربارة كلیة نظرات ایشان وجود ندارد ، اما می‌توان به اختصار توضیح داد كه تخلف ،شكلی از راه حل « جمعی » اتخاذ شده بوسیله طبقه پائین است كه از سرخوردگی ناشی می‌شود ، سرخوردگی نیز معلول فقدان فرصت ها برای پیشرفت است . این نوع فرضیه سازی جرم شناسان آمریكا كاملاً بر مفهوم نابهنجاری در مسأله خودكشی كه دوركیم جامعه‌شناس فرانسه آن را شرح داده است منطبق می‌شود .

دوركیم چنین اظهار می دارد : در جوامعی كه استانداردها و قیود ضعیف می‌شوند ، یك وضع نابهنجار اتفاق می‌افتد و این امر باید برای افزایش جنایت و اشكال دیگر انحرافات اساسی تلقی شود .

كلووارد و اهلاین پدیدة گروه را بعنوان یك پدیده ، از نو بررسی كردندو به سئوالاتی از این قبیل اشاره می‌كنند :

 • چرا گروهها وسعت می یابند ؟
 • گروهها چگونه اعضای خود را به عضویت می پذیرند ؟
 • چرا و به چه نحو آنها طرق مختلف اعمال خلاف قانونی را اتخاذ می‌كنند ؟
 • چگونه این روشها مداومت پیدا كرده و دگرگون می‌شوند ؟

كلووارد و اهلاین از گروههای بزهكار سه تیپ اصلی زیر را ارائه می‌دهند :

الف) درمیان یك گروه از بزهكاران ،‌اعمال جنائی مختص به اعمال غیر قانونی است كه اعضای آنها اغلب روش تبهكاریشان را در سلسله اعمال جنائی مجرمان حرفه ای انجام می‌دهند .

ب) گروه ستیزه جوبه جرائم و اعمال هتك ناموس مرتكب می‌شوند و آنرا وسیله ای برای برقراری پایگاه گروهی قرار می‌دهند .

ج) گروه تیماردار كه اعضایشان متعلق به خرده فرهنگ هستند ، به استعمال مخدرات گرایش می‌كنند.

كوهن یك نكته فوق العاده مهم را مطرح می‌كند و چنین اظهار می دارد : پسران طبقه پایین اجتماعی از نظر آموزش در سطح پائین قرار دارند و آنها همانند بچه های طبقه متوسط تربیت نمی‌شوند و مانند طبقات متوسط از شایستگی های آموزشی برخوردار نمی گرداند ، از این رو آنها برای رقابت های سالم در مقابل دیگران و حل مشكلات اجتماعیشان بخوبی مجهز نمی‌شوند . بنابراین ریشة تمایلات ضد اجتماعی نتایج اینگونه عناصر است . زیرا مسائل این تیپاز جوانان قبلاً حل شده و اولیای امور نیز به مسائل و مشكلاتشان بی توجهی نشان داده و به همین علت ، این گروه از جوانان به جای آنكهمسائلشان را با والدینشان درمیان بگذارند و به آنها ابراز دارند و یا به مقامات مسئول و اولیای امور اعتنا كنند ، می خواهند مشكلاتشان را با روشهای انحرافی و اعمال ضد اجتماعی حل نمایند .

این تکه ای از پایان نامه رایگان رشته روانشناسی و علوم تربیتی

با موضوع :

بررسی مشکلات زندانیان زن پس از آزادی از زندان

می باشد برای دیدن بقیه قسمت ها می توانید از قسمت بالای سایت کلمه کلیدی مورد نظر را سرچ کنید

سایت ما حاوی تعداد زیادی پایان نامه رایگان در رشته روانشناسی و علوم تربیتی و مشاوره (هم در مقطع کارشناسی و هم در مقطع کارشناسی ارشد)می باشد

می توانید از قسمت دسته بندی که در بالای سایت قرار دارد بقیه پایان نامه ها را هم ببینید و از متن کامل آنها استفاده نمایید البته ممکن است بعضی از متون موقع انتقال از فایل ورد به هم بریزد یا عکس ها درج نشود برای دانلود پایان نامه ها با فرمت ورد به همراه تمام پیوست ها به لینک زیر مراجعه کنید:

در سایت مرجع دانلود پایان نامه می توانید صدها پایان نامه رافقط با داشتن یک پسورد  دانلود کنید و به متن کامل آنها دسترسی بدون محدودیت داشته باشید. برای جزییات بیشتر اینجا کلیک کنید 

سایت فوق (payanname.net) قوی ترین سایت در زمینه دانلود پایان نامه است 

کافیست عبارت

دانلود پایان نامه

را در گوگل سرچ کنید

خواهید دید که گوگل این سایت را به عنوان اولین گزینه معرفی می کند 

برای دانلود متن کامل پایان نامه های جدید کارشناسی ارشد روانشناسی و علوم تربیتی  می توانید لینک های زیر را هم ببینید :

قسمت اول لیست پایان نامه های دانلودی رشته روانشناسی و علوم تربیتی  176 پایان نامه

قسمت دوم لیست پایان نامه های دانلودی رشته روانشناسی و علوم تربیتی  163 پایان نامه

قسمت سوم لیست پایان نامه های دانلودی رشته روانشناسی و علوم تربیتی  208 پایان نامه

قسمت چهارم لیست پایان نامه های دانلودی رشته روانشناسی و علوم تربیتی  214 پایان نامه

قسمت پنجم لیست پایان نامه های دانلودی رشته روانشناسی و علوم تربیتی  222 پایان نامهدانلود رایگان پایان نامه روانشناسی:بررسی رابطه بین سبك های دلبستگی و انگیزه پیشرفت 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *