نتیجه گیری :دانلود رایگان پایان نامه روانشناسی,بررسی تأثیر میزان تحصیلات بر ملاکهای ازدواج در بین دانشجویان


دانلود پایان نامه

 

فصل پنجم

” نتیجه گیری”

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

نتیجه گیری

همسر گزینی و ازدواج بعنوان پایه ای جهت تشكیل خانواده از اهمیت بسیاری برخوردار است . هر چند بر خلاف گذشته ، امروزه زوجین آزادی بیشتری در انتخاب یكدیگر دارند اما سؤالی كه اساساً در این پژوهش مطرح است و در اینجا در پی پاسخ به آن هستیم اینكه « آیا افزایش میزان تحصیلات افراد در ملاكهای انتخاب همسر تأثیر دارد؟ برای پاسخ به این سئوال تئوریهایی مطرح گردید از جمله؛ تئوری همسان همسری و مجاورت مكانی و تئوری مبادله در تئوری همسان همسری به این مسئله پرداخته شد كه افراد اغلب تمایل دارند با كسانی ازدواج كنند كه ویژگیهای مشابه با آنها داشته باشند از جمله كركاف و دیویس از طرفداران عمده این دیدگاه هستند، كه در بررسیهای خود به این نتیجه رسیدند، كه افراد همسان در بیشتر اوقات یكدیگر را انتخاب می كنند و هر چه شباهت و همگونی میان آنها آشكارتر باشد این چنین بنظر می رسد كه پیوند میان آنها استوارتر است. و تئوری مخالف این دیدگاه كه از جنبه روانشناسی مطرح شد تئوری نیازهای مكمل است. عمده ترین طرفدار این تئوری رابرت وینچ و پیروانش هستند. آنها معتقدند فرد در میان افراد واجد شرایط در جستجوی زن یا مردی است كه بتواند بیش از دیگران نیازهای او را ارضاء كند در واقع فرضیه اصلی آنها این است كه در مورد همسرگزینی الگوی احتیاجات هر همسر، متمم و مكمل الگوی احتیاجات فرد است و نه مشابه آن. البته بعضی از جامعه شناسان سعی كردند همسان همسری و ناهمسان همسری را با اندكی مسامح به یكدیگر نزدیك نمایند.

از طرف دیگر افرادی نظیر ریچارد ازلی بر مجاورت مكانی زوجین قبل از ازدواج تأكید دارند. ازلی عقیده دارد اصل عمومی همسان همسری، همسران بالقوه را به دو دسته واجد شرایط و فاقد شرایط قرار می دهد، به لحاظ نظری گروه واجد شرایط برای اكثر افراد بسیار بزرگ است ،‌اما عملاً مجاورت مكانی شرایط را محدود می سازد.

از بین دیدگاههای مطرح شده می توان گفت تقریباً تمام تحقیقاتی كه تاكنون در زمینه همسرگزینی انجام شده اند این نتیجه را نشان می دهند كه همسان همسری به عنوان متداولترین شكل انتخاب همسر می باشد. پژوهش حاضر نیز تئوری همسان همسری را در زمینه تحصیلی و سنی در بین افراد تحصیل كرده تأیید
می كند، زیرا بر اساس نتایج بدست آمده هر چقدر سطح تحصیلات افراد افزایش یافته تمایل به داشتن همسری كه شرایط تحصیلی و سنی مشابه داشته باشند بیشتر شده است. امّا بر خلاف نظریه مجاورت مكانی ، نتایج این پژوهش نشان داد كه افراد تحصیل كرده به تشابه قومی و مكانی در امر ازدواج اهمیتی نمی دهند.

در نظریه مبادله، ازدواج به عنوان نمونه ای از مبادله اجتماعی تلقی می گردد. یعنی ازدواج بین زن و مرد در صورتی شكل می گیرد كه هر كدام چیزی از خود مایه می گذارند و چیزی نیز كسب می كنند. بر این اساس هر چقدر سطح تحصیلات افزایش یابد توجه به ملاكهای مادی نیز بیشتر می شود، در حالی كه نتایج این بررسی حاكی از آن است كه هر چند ملاكهای مادی برای همه افراد اعم از دختر و پسر در امر ازدواج بسیار مهم است اما این معیار متأثر از تحصیل نمی باشد. در واقع امروزه توجه به مسائل اقتصادی نه تنها برای افراد تحصیل كرده ، بلكه برای تمام افراد جامعه در ازدواج نقش تعیین كننده و مهمی دارد و اغلب افراد آنرا عامل موفقیّت در زندگی آتی می دانند.

به این ترتیب می توان چنین نتیجه گرفت كه در این پژوهش از بین معیارهای مطرح شده برای ازدواج ملاكهای رفاه مادی، اعتقادات مذهبی، زیبایی ظاهری، و اصالت خانواده و قومیت چندان تحت تأثیر تحصیل قرار نگرفته اند، یعنی در بین دانشجویان در دو مقطع كارشناسی ارشد و كارشناسی ترم اول تفاوت در این زمینه زیاد نیست . هر چند توجه به ملاكهای مادی، زیبایی ظاهری و اصالت خانواده برای هر دو گروه در حد بالا اهمیت دارد. ملاكهای اعتقادات مذهبی و قومیت در حد متوسط مورد توجه آنها قرار دارد ، ولی توجه به تشابه تحصیلی و تشابه سنی در بین دانشجویان در دو مقطع متفاوت بوده است ، بگونه ای كه با افزایش میزان تحصیلات تمایل به همگنی سنی و تحصیلی در امر ازدواج بیشتر می شود. هر چند مطالعات پیشین در مورد همسان همسری زوجین حاكی از آن است كه تفاوت سنی زن و مرد همواره به نفع مردان بوده و بعنوان هنجاری مسلط پذیرفته شده بود و تحقیقاتی كه توسط ساروخانی و شهابی و صدیق اورعی در ایران بعمل آمده نیز مؤید این مدعاست. اما مطالعات نشان می دهد امروزه با گسترش تحصیلات به ویژه در میان زنان تمایل به همسان همسری از نظر سنی و تحصیلی افزایش یافته بگونه ای كه در آینده شاهد افزایش ازدواج های همسان از نظر سنی و تحصیلی خواهیم بود. در این پژوهش نیز این گرایش مشخص شده است .


محدودیت ها

ضروری می نماید در این بخش به محدودیت های مشاهده شده در جریان تحقیق اشاره شود.

یكی از مهمترین محدودیت هایی كه در حین انجام تحقیق با آن مواجهه بودم عدم همكاری بسیاری از دانشگاههای دولتی در ارائه كتب به دانشجویان دانشگاه آزاد بود. در واقع بدست آوردن كتابهای مورد نیاز با سختی و با گذراندن مراحل طولانی امكانپذیر بود، در حالی كه تحقیقاتی این چنینی نیاز به همكاری مراكز علمی و آموزشی دارد.

مسئله دیگری كه با آن مواجهه شدم عدم تمایل دانشجویان در تكمیل پرسشنامه بود بخصوص دانشجویان كارشناسی ارشد كه بدون میل و رغبت به این مسئله پرداختند. شاید دلیل این مسئله اینچنین باشد كه هنوز در بین افراد جامعه ما، حتی افراد تحصیل كرده، تحقیق و پژوهش جایگاه خود را نیافته است .

نكته دیگری كه می توان به آن اشاره كرد اینست كه از آنجایی كه پژوهش حاضر بر اساس نمونه ای از دانشجویان دانشگاه آزاد رودهن انجام پذیرفته و چون دانشجویان از سطح آگاهی بالایی برخوردارند و عموماً ویژگیهای خاصی را دارا می باشند لذا در تعمیم یافته های تحقیق به كل جامعه باید جانب احتیاط را رعایت نمود و نهایت دقت را در این خصوص بعمل آورد.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

پیشنهادات

با توجه به محدودیت های مورد اشاره و با عنایت به تعداد قابل ملاحظه جمعیت كشور و اینكه بر اساس آمار رسمی ، كشور در آینده دارای سیزده میلیون زوج آماده ازدواج خواهد بود پیشنهاد می شود تا تحقیقی جامع و كامل پیرامون آرمانها، الگوها و شیوه های همسرگزینی در بین جوانان انجام گیرد. این امر مسئولان جامعه را قادر خواهد ساخت، تا بتوانند سیاستگزاری و برنامه ریزی خود را بر اساس اطلاعات بدست آمده و حقیقی استوار سازند تا از هر گونه استناد به موارد غیر واقعی خودداری گردد. آگاهی از علائق ، دیدگاهها و جهت گیریهای جوانان ( بخصوص جوانان تحصیل كرده ) می تواند در صد كثیری از مشكلات این قشر ویژه و حساس را مرتفع سازد.

همچنین انجام یك تحقیق مقایسه ای بین الگوهای جوانان دانشگاهی و غیر دانشگاهی نیز ضروری است چرا كه قشر پرجمعیت خود شامل چندین زیر مجموعه می شود كه می توانند متأثر از جمعیت، سن ، سطح سواد مسائل اقتصادی ، اجتماعی ، جغرافیایی و …. دیدگاههای متفاوتی داشته باشند و غالباً نگرشهای افراد تحصیل كرده و افرادی كه فاقد تحصیلات دانشگاهی هستند تفاوتهای جوی وجود دارد، كه شناخت آنها در انجام ازدواجهای موفق می تواند مؤثر باشد.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

این تکه ای از پایان نامه رایگان رشته روانشناسی و علوم تربیتی

با موضوع :

بررسی رابطه عزت نفس با پرخاشگری در دانش آموزان 105ص

می باشد برای دیدن بقیه قسمت ها می توانید از قسمت بالای سایت کلمه کلیدی مورد نظر را سرچ کنید

سایت ما حاوی تعداد زیادی پایان نامه رایگان در رشته روانشناسی و علوم تربیتی و مشاوره (هم در مقطع کارشناسی و هم در مقطع کارشناسی ارشد)می باشد

می توانید از قسمت دسته بندی که در بالای سایت قرار دارد بقیه پایان نامه ها را هم ببینید و از متن کامل آنها استفاده نمایید البته ممکن است بعضی از متون موقع انتقال از فایل ورد به هم بریزد یا عکس ها درج نشود برای دانلود پایان نامه ها با فرمت ورد به همراه تمام پیوست ها به لینک زیر مراجعه کنید:

در سایت مرجع دانلود پایان نامه می توانید صدها پایان نامه رافقط با داشتن یک پسورد  دانلود کنید و به متن کامل آنها دسترسی بدون محدودیت داشته باشید.

برای جزییات بیشتر اینجا کلیک کنید 

سایت فوق (payanname.net) قوی ترین سایت در زمینه دانلود پایان نامه است 

کافیست عبارت

دانلود پایان نامه

را در گوگل سرچ کنید

خواهید دید که گوگل این سایت را به عنوان اولین گزینه معرفی می کند 

برای دانلود متن کامل پایان نامه های جدید کارشناسی ارشد روانشناسی و علوم تربیتی  می توانید لینک های زیر را هم ببینید :

قسمت سوم لیست پایان نامه های دانلودی رشته روانشناسی و علوم تربیتی  208 پایان نامه

قسمت پنجم لیست پایان نامه های دانلودی رشته روانشناسی و علوم تربیتی  222 پایان نامه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *