نتایج کلی پژوهش : دانلود رایگان پایان نامه رشته روانشناسی : بررسی تأثیر استفاده از وسایل کمک آموزشی


دانلود پایان نامه

نتایج کلی پژوهش

 • تقریبا تمامی معلمین معتقدند که استفاده و کاربرد مواد و وسایل کمک آموزشی در ایجاد انگیزه یادگیری ،تمرکز و پیشرفت تحصیلی ضرورت دارد.
 • تقریبا یک چهارم معلمین از آشنایی و مهارت کافی در استفاده از مواد و وسایل کمک آموزشی برخوردارند.
 • قریب به اتفاق معلمین معتقدند که مطالب کتاب علوم تجربی را می توان ضمن تدریس با آزمایش همراه کرد.
 • اکثر مدارس ناحیه یک اسلامشهر فاقد آزمایشگاه و تجهیزات مورد نیاز در این زمینه هستند.
 • اکثر معلمین این ناحیه آزمایشهای کتاب را به دلیل نداشتن آزمایشگاه در کلاس درس انجام می دهند.
 • در بیشتر مدارس این ناحیه آزمایشهای کتاب بوسیله معلم انجام می شود و دانش آموزان در انجام این فعالیت نقشی ندارند.
 • بیش از نیمی از معلمان و متصدیان آزمایشگاه در ساخت وسایل آموزشی فعال هستند.
 • تقریبا تمامی معلمان از مشارکت شاگردان در تهیه و ساخت وسایل آموزشی مناسب استفاده می کنند.
 • اکثر معلمین این ناحیه دانش آموزان را به استفاده از مجلات رشد و کتب تکنولوژی آموزشی هدایت و ترغیب می کنند.
 • همه معلمین معتقدند که برقراری کلاسهای ضمن خدمت در بالا بردن سطح آگاهی معلمین از نحوه استفاده و کاربرد وسایل کمک آموزشی مفید است.
 • اکثر معلمین و متصدیان آزمایشگاه تجهیزات آزمایشگاه مرکزی را موثر و قابل استفاده می دانند ولی از این امکانات استفاده نمی کنند.
 • تقریبا در نیمی از مدارس این ناحیه مجلات رشد و کتابهای تکنولوژی آموزشی وجود دارد.
 • تقریبا تمامی مدیران علاقه مندی و پیگیری لازم برای تهیه و یا تعمیر وسایل آزمایشگاهی را دارند.

۱۳-۲- تحقیق در مقطع راهنمایی منطقه بوئین زهرا

 • پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی در رشته علوم تجربی

موضوع : بررسی وضع موجود و مطلوب کاربرد مواد و وسایل کمک آموزشی در مقطع راهنمایی منطقه بوئین زهرا

استاد راهنما : آفای دکتر سید مجید محمودیان

محقق : عباسعلی قنبرلو

سال اجرا: شهریور ماه سال ۷۶

مرکز آموزش عالی ضمن خدمت فرهنگیان حکیم ابوالقاسم فردوسی

بیان مسئله : وضع موجود و مطلوب کاربرد مواد و وسایل کمک آموزشی در مقطع راهنمایی بوئین زهرا چقدر با یکدیگر فاصله دارند و دلایل این فاصله چیست ؟

هدف تحقیق : عمده ترین هدف این تحقیق شناسایی  علل عدم کاربرد مواد آموزشی در مدارس راهنمایی بوئین زهرا و روستاهای تابعه می باشد.

اهمیت و ضرورت تحقیق : یکی از اساسی ترین مسائل آموزش و پرورش مسئله یادگیری دانش آموزان است زیرا بدون آن آموزش و پرورش بی معنی خواهد بود. مقصد نهایی همه دستگاه های آموزشی فراهم ساختن شرایط مساعدی است که به پیروی از برنامه های منظم و موثر امر یادگیری انجام پذیرد پس می توان گفت : یادگیری مهمترین قسمت فعالیت دستگاه های آموزشی است و بر هیچ کس پوشیده نیست که یادگیری بیشتر از راه دیدن و لمس کردن و در یک کلام از راه تکنولوژی آموزشی میسر است.

فرضیه های تحقیق :

 • در صورت امکان دبیران از ابزار و مواد آموزشی کمک می گیرند.
 • معلمان راهنمایی درحد متوسطی از تکنولوژی آموزشی موجود استفاده می کنند.
 • معلمان راهنمایی بیشتر با کمبود امکانات آموزشی روبرو هستند.
 • معلمان راهنمایی بیشتر با کمبود شدید ابزارهای دیداری و شنیداری روبرو هستند.
 • مدارس این منطقه مجهز به آزمایشگاه و کارگاه مخصوص نیستند.
 • بعضی از دبیران این منطقه مهارت استفاده از ابزار آموزشی را ندارند.
 • اکثر دبیران از کمبود وقت برای کارهای عملی ناراضی هستند.

جامعه آماری : ۳۰۳ نفر از همکاران مقطع راهنمایی منطقه بوئین زهرا می باشند که ۱۰ نفر آنها بصورت تصادفی انتخاب شدند و مورد سوال قرار گرفتند.

ابزار گرد آوری اطلاعات : در این تحقیق به دلیل گسترده بودن جامعه آماری از روش پرسشنامه استفاده شده است.

طرح مسئله : بدون شک ابزار و مواد آموزشی در دنیای امروز باید در راس اولویتهای آموزشی مدارس و آموزش و پرورش هر کشور باشد، چرا که بعنوان مثال تا دانش آموز سلول واقعی را در زیر میکروسکوپ نبیند و سوختن آهن را در شرایطی که دمای آهن بالا و اکسیژن خالص در کنار آن قرار دارد نبیند و تا دانش آموزان با چشم نبینند پدیده های فیزیکی و شیمیایی و یا اثرات آن پدیده ها را، دانش آموز هرگز به هدف آموزشی آموزش و پرورش نخواهد رسید و فقط مطالب درسی را حفظ خواهد کرد و کاملا درک نخواهد کرد به همین منظور وضع موجود تکنولوژی آموزشی باید بررسی شود و مشکلات رفع گردد.

نتایج پژوهش :

در مدارس مقطع راهنمایی شهرستان بوئین زهرا و روستاهای تابعه شرایط زیر از لحاظ کاربرد مواد و وسایل کمک آموزشی حاکم بود.

همکاران از حداقل ابزار و مواد کمک آموزشی استفاده می کنند و بر اهمیت ابزار آموزشی تا حدود زیادی پی برده اند اما علل ذیل مانع از انجام تمام و کمال فعالیت های آموزشی با استفاده از تکنولوژی آموزشی می شوند :

 • بعضی از ابزار آموزشی در تمام مواد درسی کاربرد ندارند و لذا درهمه موارد استفاده نمی شود.
 • نبود امکانات کافی بزرگترین مشکل مدارس است.
 • مدارس ما از امکانات سمعی بصری حداقلی هم برخودار نیست.
 • کمبود وقت هم مشکلی قابل توجه در کاربرد تکنولوژی آموزشی است.
 • مهارت نداشتن همکاران در استفاده از ابزار آموزشی هم مانع از کاربرد تکنولوژی آموزشی می شود.

۱۴-۲- تحقیق بر روی مدارس ابتدایی منطقه آبیک

 • پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی رشته آموزش ابتدایی

موضوع : بررسی تاثیر استفاده معلمین ابتدایی منطقه آبیک از وسایل کمک آموزشی در تدریس درس علوم

استاد راهنما : علیرضا میرجد

محقق : علی پرند آور

سال تحصیلی ۷۷-۷۶

مرکز آموزش عالی ضمن خدمت فرهنگیان حکیم ابوالقاسم فردوسی

اهداف تحقیق :

 • شناسایی وضعیت مدارس از لحاظ داشتن وسایل کمک آموزشی علوم.
 • راههای ایجاد علاقه و انگیزه در معلمان جهت استفاده بهتر از وسایل کمک آموزشی در جهت تفهیم مطالب درسی .
 • بررسی نگرش و میزان اعتقاد معلمان نسبت به ثمر بخشی و نقش مواد و وسایل کمک آموزشی در تدریس .
 • بررسی نحوه تسلط و آگاهی آموزگاران در استفاده از وسایل کمک آموزشی در تدریس .
 • راههای ایجاد تغییر و تحول در روش تدریس معلمان و تشویق آنها به کاربرد وسایل کمک آموزشی .
 • آگاهی از متناسب بودن حجم کتاب با زمان آموزش.
 • عینیت بخشیدن به مطالب تئوری کتاب.
 • ارائه راه حل های لازم در زمینه بهبود وضع وسایل کمک آموزشی در مدارس.
 • برگزاری دوره های کوتاه مدت یا دراز مدت برای معلمان جهت یادگیری کاربرد وسایل کمک آموزشی .نتایج کلی پژوهش
  • تقریبا تمامی معلمین معتقدند که استفاده و کاربرد مواد و وسایل کمک آموزشی در ایجاد انگیزه یادگیری ،تمرکز و پیشرفت تحصیلی ضرورت دارد.
  • تقریبا یک چهارم معلمین از آشنایی و مهارت کافی در استفاده از مواد و وسایل کمک آموزشی برخوردارند.
  • قریب به اتفاق معلمین معتقدند که مطالب کتاب علوم تجربی را می توان ضمن تدریس با آزمایش همراه کرد.
  • اکثر مدارس ناحیه یک اسلامشهر فاقد آزمایشگاه و تجهیزات مورد نیاز در این زمینه هستند.
  • اکثر معلمین این ناحیه آزمایشهای کتاب را به دلیل نداشتن آزمایشگاه در کلاس درس انجام می دهند.
  • در بیشتر مدارس این ناحیه آزمایشهای کتاب بوسیله معلم انجام می شود و دانش آموزان در انجام این فعالیت نقشی ندارند.
  • بیش از نیمی از معلمان و متصدیان آزمایشگاه در ساخت وسایل آموزشی فعال هستند.
  • تقریبا تمامی معلمان از مشارکت شاگردان در تهیه و ساخت وسایل آموزشی مناسب استفاده می کنند.
  • اکثر معلمین این ناحیه دانش آموزان را به استفاده از مجلات رشد و کتب تکنولوژی آموزشی هدایت و ترغیب می کنند.
  • همه معلمین معتقدند که برقراری کلاسهای ضمن خدمت در بالا بردن سطح آگاهی معلمین از نحوه استفاده و کاربرد وسایل کمک آموزشی مفید است.
  • اکثر معلمین و متصدیان آزمایشگاه تجهیزات آزمایشگاه مرکزی را موثر و قابل استفاده می دانند ولی از این امکانات استفاده نمی کنند.
  • تقریبا در نیمی از مدارس این ناحیه مجلات رشد و کتابهای تکنولوژی آموزشی وجود دارد.
  • تقریبا تمامی مدیران علاقه مندی و پیگیری لازم برای تهیه و یا تعمیر وسایل آزمایشگاهی را دارند.

  ۱۳-۲- تحقیق در مقطع راهنمایی منطقه بوئین زهرا

  • پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی در رشته علوم تجربی

  موضوع : بررسی وضع موجود و مطلوب کاربرد مواد و وسایل کمک آموزشی در مقطع راهنمایی منطقه بوئین زهرا

  استاد راهنما : آفای دکتر سید مجید محمودیان

  محقق : عباسعلی قنبرلو

  سال اجرا: شهریور ماه سال ۷۶

  مرکز آموزش عالی ضمن خدمت فرهنگیان حکیم ابوالقاسم فردوسی

  بیان مسئله : وضع موجود و مطلوب کاربرد مواد و وسایل کمک آموزشی در مقطع راهنمایی بوئین زهرا چقدر با یکدیگر فاصله دارند و دلایل این فاصله چیست ؟

  هدف تحقیق : عمده ترین هدف این تحقیق شناسایی  علل عدم کاربرد مواد آموزشی در مدارس راهنمایی بوئین زهرا و روستاهای تابعه می باشد.

  اهمیت و ضرورت تحقیق : یکی از اساسی ترین مسائل آموزش و پرورش مسئله یادگیری دانش آموزان است زیرا بدون آن آموزش و پرورش بی معنی خواهد بود. مقصد نهایی همه دستگاه های آموزشی فراهم ساختن شرایط مساعدی است که به پیروی از برنامه های منظم و موثر امر یادگیری انجام پذیرد پس می توان گفت : یادگیری مهمترین قسمت فعالیت دستگاه های آموزشی است و بر هیچ کس پوشیده نیست که یادگیری بیشتر از راه دیدن و لمس کردن و در یک کلام از راه تکنولوژی آموزشی میسر است.

  فرضیه های تحقیق :

  • در صورت امکان دبیران از ابزار و مواد آموزشی کمک می گیرند.
  • معلمان راهنمایی درحد متوسطی از تکنولوژی آموزشی موجود استفاده می کنند.
  • معلمان راهنمایی بیشتر با کمبود امکانات آموزشی روبرو هستند.
  • معلمان راهنمایی بیشتر با کمبود شدید ابزارهای دیداری و شنیداری روبرو هستند.
  • مدارس این منطقه مجهز به آزمایشگاه و کارگاه مخصوص نیستند.
  • بعضی از دبیران این منطقه مهارت استفاده از ابزار آموزشی را ندارند.
  • اکثر دبیران از کمبود وقت برای کارهای عملی ناراضی هستند.

  جامعه آماری : ۳۰۳ نفر از همکاران مقطع راهنمایی منطقه بوئین زهرا می باشند که ۱۰ نفر آنها بصورت تصادفی انتخاب شدند و مورد سوال قرار گرفتند.

  ابزار گرد آوری اطلاعات : در این تحقیق به دلیل گسترده بودن جامعه آماری از روش پرسشنامه استفاده شده است.

  طرح مسئله : بدون شک ابزار و مواد آموزشی در دنیای امروز باید در راس اولویتهای آموزشی مدارس و آموزش و پرورش هر کشور باشد، چرا که بعنوان مثال تا دانش آموز سلول واقعی را در زیر میکروسکوپ نبیند و سوختن آهن را در شرایطی که دمای آهن بالا و اکسیژن خالص در کنار آن قرار دارد نبیند و تا دانش آموزان با چشم نبینند پدیده های فیزیکی و شیمیایی و یا اثرات آن پدیده ها را، دانش آموز هرگز به هدف آموزشی آموزش و پرورش نخواهد رسید و فقط مطالب درسی را حفظ خواهد کرد و کاملا درک نخواهد کرد به همین منظور وضع موجود تکنولوژی آموزشی باید بررسی شود و مشکلات رفع گردد.

  نتایج پژوهش :

  در مدارس مقطع راهنمایی شهرستان بوئین زهرا و روستاهای تابعه شرایط زیر از لحاظ کاربرد مواد و وسایل کمک آموزشی حاکم بود.

  همکاران از حداقل ابزار و مواد کمک آموزشی استفاده می کنند و بر اهمیت ابزار آموزشی تا حدود زیادی پی برده اند اما علل ذیل مانع از انجام تمام و کمال فعالیت های آموزشی با استفاده از تکنولوژی آموزشی می شوند :

  • بعضی از ابزار آموزشی در تمام مواد درسی کاربرد ندارند و لذا درهمه موارد استفاده نمی شود.
  • نبود امکانات کافی بزرگترین مشکل مدارس است.
  • مدارس ما از امکانات سمعی بصری حداقلی هم برخودار نیست.
  • کمبود وقت هم مشکلی قابل توجه در کاربرد تکنولوژی آموزشی است.
  • مهارت نداشتن همکاران در استفاده از ابزار آموزشی هم مانع از کاربرد تکنولوژی آموزشی می شود.

  ۱۴-۲- تحقیق بر روی مدارس ابتدایی منطقه آبیک

  • پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی رشته آموزش ابتدایی

  موضوع : بررسی تاثیر استفاده معلمین ابتدایی منطقه آبیک از وسایل کمک آموزشی در تدریس درس علوم

  استاد راهنما : علیرضا میرجد

  محقق : علی پرند آور

  سال تحصیلی ۷۷-۷۶

  مرکز آموزش عالی ضمن خدمت فرهنگیان حکیم ابوالقاسم فردوسی

  اهداف تحقیق :

  • شناسایی وضعیت مدارس از لحاظ داشتن وسایل کمک آموزشی علوم.
  • راههای ایجاد علاقه و انگیزه در معلمان جهت استفاده بهتر از وسایل کمک آموزشی در جهت تفهیم مطالب درسی .
  • بررسی نگرش و میزان اعتقاد معلمان نسبت به ثمر بخشی و نقش مواد و وسایل کمک آموزشی در تدریس .
  • بررسی نحوه تسلط و آگاهی آموزگاران در استفاده از وسایل کمک آموزشی در تدریس .
  • راههای ایجاد تغییر و تحول در روش تدریس معلمان و تشویق آنها به کاربرد وسایل کمک آموزشی .
  • آگاهی از متناسب بودن حجم کتاب با زمان آموزش.
  • عینیت بخشیدن به مطالب تئوری کتاب.
  • ارائه راه حل های لازم در زمینه بهبود وضع وسایل کمک آموزشی در مدارس.
  • برگزاری دوره های کوتاه مدت یا دراز مدت برای معلمان جهت یادگیری کاربرد وسایل کمک آموزشی .

این تکه ای از پایان نامه رایگان رشته روانشناسی و علوم تربیتی

با موضوع :

بررسی رابطه عزت نفس با پرخاشگری در دانش آموزان ۱۰۵ص

می باشد برای دیدن بقیه قسمت ها می توانید از قسمت بالای سایت کلمه کلیدی مورد نظر را سرچ کنید

سایت ما حاوی تعداد زیادی پایان نامه رایگان در رشته روانشناسی و علوم تربیتی و مشاوره (هم در مقطع کارشناسی و هم در مقطع کارشناسی ارشد)می باشد

می توانید از قسمت دسته بندی که در بالای سایت قرار دارد بقیه پایان نامه ها را هم ببینید و از متن کامل آنها استفاده نمایید البته ممکن است بعضی از متون موقع انتقال از فایل ورد به هم بریزد یا عکس ها درج نشود برای دانلود پایان نامه ها با فرمت ورد به همراه تمام پیوست ها به لینک زیر مراجعه کنید:

در سایت مرجع دانلود پایان نامه می توانید صدها پایان نامه رافقط با داشتن یک پسورد  دانلود کنید و به متن کامل آنها دسترسی بدون محدودیت داشته باشید.

برای جزییات بیشتر اینجا کلیک کنید 

سایت فوق (payanname.net) قوی ترین سایت در زمینه دانلود پایان نامه است 

کافیست عبارت

دانلود پایان نامه

را در گوگل سرچ کنید

خواهید دید که گوگل این سایت را به عنوان اولین گزینه معرفی می کند 

برای دانلود متن کامل پایان نامه های جدید کارشناسی ارشد روانشناسی و علوم تربیتی  می توانید لینک های زیر را هم ببینید :

قسمت سوم لیست پایان نامه های دانلودی رشته روانشناسی و علوم تربیتی  ۲۰۸ پایان نامه

قسمت پنجم لیست پایان نامه های دانلودی رشته روانشناسی و علوم تربیتی  ۲۲۲ پایان نامه

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *