نتایج پژوهشها:دانلود پایان نامه رشته علوم تربیتی,بررسی علل فرار دختران

دانلود پایان نامه

 

نتایج پژوهشهایی که در خصوص دختران انجام شده است

نتایج یک پایان‌نامه کارشناسی ارشد روانشناسی عمومی نشان داد: میزان افسردگی در دختران نوجوان بیشتر از پسران است. نصرت‌الله نوروزی در پایان‌نامه خود با موضوع ارتباط بین افسردگی، احساس‌تنهایی و باورهای غیرمنطقی در نوجوان و تفاوت‌های جنسی، آورده است: «میزان افسردگی در دوران نوجوانی از هر دوره سنی دیگر بیشتر است و طرف دیگر در دوران نوجوانی تفاوت‌های جنسی در ارتباط بین افسردگی و احساس‌تنهایی و باورهای غیرمنطقی خود را نشان می‌دهند، ولی چگونگی این تفاوت‌های جنسی سؤال برانگیز است.

بدین معنی که با وجود میزان افسردگی بیشتر دختران نسبت به پسران، دختران تنهاتر از پسران نیستند، همین‌طور با وجود همبسته بودن افسردگی و باورهای غیر منطقی، میزان باورهای غیرمنطقی در دختران بیشتر از پسران نیست. ولی با وجود اهمیت دوران نوجوانی، تحقیقات زیادی در این ارتباط در داخل کشور صورت نگرفته است. بنابراین با توجه به نکات فوق این سؤالات مطرح گشته‌اند که، در جامعه ایرانی از نظر میزان افسردگی و احساس‌تنهایی چه تفاوتهایی بین نوجوانان دختر و پسر وجود دارد و آیا ارتباط بین افسردگی و احساس‌تنهایی در دختران و پسران نوجوان متفاوت است و یا اینکه باورهای منطقی تا چه حد در این تفاوت‌ها مؤثر می‌باشند.»

نتایج این پایان‌نامه که در سال ۱۳۷۷ با راهنمایی دکترمحمود ساعتچی در دانشگاه علامه‌طباطبایی تدوین شده، می‌افزاید: میزان افسردگی در نوجوانان دختر بیشتر و میزان تنهایی نیز در نوجوانان دختر بیشتر است. از نظر میزان باورهای غیرمنطقی در بین دو جنس تفاوتی وجود ندارد. همبستگی بین افسردگی و احساس‌تنهایی در نوجوانان دختر بیشتر از نوجوانان پسر است و همبستگی بین افسردگی و باورهای غیرمنطقی در دو جنس تفاوتی با هم ندارند.

در این پایان‌نامه برای بررسی این مسأله، فرضیات تحقیق عبارتند از:

 • میزان افسردگی در نوجوانان پسر بیشتر از نوجوانان دختر است.
 • از نظر میزان احساس‌تنهایی تفاوتی بین دختران و پسران نوجوان وجود ندارد.
 • از نظر میزان باورهای غیرمنطقی تفاوتی بین دختران و پسران نوجوان وجود ندارد.
 • همبستگی بین افسردگی و احساس‌تنهایی در نوجوانان پسر بیشتر از نوجوانان دختر است.
 • همبستگی بین افسردگی و باورهای غیرمنطقی در نوجوانان پسر بیشتر از نوجوانان دختر است.

برای آزمون این فرضیه‌ها از بین جامعه آماری «دانش‌آموزان سالهای دوم و سوم دبیرستان شهرستان نکا» تعدادیک دبیرستان دخترانه و یک دبیرستان پسرانه و از هر دبیرستان تعداد ۵ کلاس انتخاب شدند که در مجموع ۱۱۷ پسر و ۱۲۶ دختر در تحقیق شرکت داشته‌اند و میانگین سنی پسران شرکت کننده در پژوهش برابر ۸/۱۶ سال است و میانگین سنی دختران برابر ۳/۱۶ سال است. اما پس از جمع‌‌آوری اطلاعات، نمرات آزمودنی‌ها از طریق برنامه کامپیوتری SPSS مورد تجزیه و تحلیل کامپیوتری قرار گرفت و بر اساس نتایج حاصله فرضیه‌های اول و سوم تأیید شدند ولی فرضیه‌های دوم، چهارم و پنجم تحقیق رد شدند.

تبعیض جنسی در خانواده و جامعه می‌تواند منجر به مشکلات روانی «آرزوی مرگ، انزجار از جنس مذکر، پرخاشگری، افسردگی و غیره» و مشکلات اجتماعی «فرار از منزل، فساد و فحشا، تن به ازدواج اجباری و نامناسب، عدم پیشرفت تحصیلی و غیره» در دختران می‌شود.

نتایج تحقیقات مشترک سرور پرویزی و لیلا جویباری دانشجوی دکتری پرستاری دانشگاه‌های علوم پزشکی گرگان و تهران که به بررسی تبعیض جنس «توصیف علل، عوارض» از دیدگاه دختران نوجوان پرداختند، می‌افزاید: توصیف دختران نوجوان از تبعیض جنس و علل و عوارض آن بیانگر آن است که تبعیض می‌تواند تمام ابعاد سلامت را تحت تأثیر قرار دهد. عمق آثار سوءتبعیض با توجه به اینکه دختران امروز، فردا نقش مادری، تربیت فرزند و مدیریت خانه را تجربه خواهند نمود بیشتر می‌شود.

فرهنگ‌سازی، توجه و رفع علل و عوامل زمینه‌ساز اقتصادی، اجتماعی با پیشگیری از تبعیض می‌تواند موجب شود به جای اندیشه خودکشی با نشاط و سالم زندگی کنند.

پژوهشگران در این مطالعه از پدیدارشناسی توصیفی برای کمک به درک تجارب زندگی پیرامون موضوع مورد پژوهش استفاده کردند.

مشارکت‌کنندگان در این پروژه ۲۶ دختر نوجوان با سنین ۱۴ تا ۲۶ ساله شاغل به تحصیل در یکی از مدارس راهنمایی ویژه بزرگسالان جنوب شهر تهران بوده‌اند که با نمونه‌گیری مبتنی بر هدف انتخاب شدند. همچنین داوطلبان دارای تجربه غنی در این زمینه بوده و در بحث گروهی و مصاحبه‌ای انفرادی باز و نیمه ساختار یافته شرکت جستند، مکالمات بر روی نوار ضبط‌صوت و سپس کلمه به کلمه دست‌نویس و مطابق شیوه کلایزی مورد تحلیل قرار گرفتند.

یافته‌ها نشان می‌دهد، از تحلیل دست‌نوشته‌‌ها، تم‌های زیر در مورد توصیف اشکال تبعیض جنس در خانواده و جامعه به دست آمد که شامل محدودیت «در امکانات رفت‌ و آمد، خواب و استراحت، لباس و اشتغال، تفاوت چشمگیری در برخورداری از حمایت‌های مالی و غیره در خانواده و جامعه و تمایل جامعه به داشتن فرزند پسر، محبت بیشتر به پسران، توجه بیشتر به فرزند ذکور در میزان وجه روزانه، تغذیه، البسه و غیره» مورد بی‌احترامی واقع‌شدن «بی‌احترامی در خانه، جامعه و بی‌اعتمادی به آنان» و سوءاستفاده «تنبیه بدنی، استثمار در منزل و محل کار» و نداشتن قدرت انتخاب «حاکمیت پسران در منزل، عدم نظرخواهی در ازدواج و تحمیل شرایط و غیره» می‌باشد.

یافته‌های این تحقیق می‌افزاید: به نظر نوجوانان علل ایجاد تبعیض جنسی در خانواده‌ و جامعه عبارتند از: باورهای فرهنگی «اقامت موقت در منزل پدری و ازدواج، هزینه تهیه جهیزیه، سربلندی و حفظ نام خانوادگی توسط پسران» مشکلات اجتماعی ـ اقتصادی «بیکاری، تورم، فقر و بیماری‌روانی والدین».

نتایج پژوهش دانشگاهی نشان داد که میزان اختلالات رشدی در دختران بیشتر از پسران است.

نتایج پژوهش شیرین حسن‌پور کارشناس ارشد مامایی و مربی باعنوان «رشد کودکان تحت مراقبت در مراکز بهداشتی درمانی شهر تبریز در دو سال اول تولد در سال ۸۱» می‌افزاید: «۶۵ درصد کودکانی که دچار اختلالات رشدی بودند در ۲ سال اول تولد خود دچار بیماری‌های عفونی و اسهال شده بودند، اما هیچ ارتباط معنی‌داری بین اختلالات و سایر متغیرهای مورد بررسی وجود نداشت.»

بنابر نتایج این تحقیق که در دانشگاه پرستاری و مامایی دانشگاه علوم پزشکی تبریز بر روی ۵۰ دختر و ۵۰ پسر ۲ ساله انجام شده، «۱۱ درصود کودکان مورد بررسی از رشد مطلوب برخوردار بوده و ۸۹ درصد آنان از الگوی رشد مطلوب منحرف شده بودند.»

این محقق در پایان آورده است: «با توجه به آمار بالای اختلالات رشد در نمونه‌های مورد پژوهش و اینکه این اختلالات در دختران بیشتر از پسران می‌باشد، بنابراین، ارتقای سطح فرهنگی خانواده‌ها، آموزش کادر بهداشتی ـ درمانی و مادران در زمینه خطر رعایت نکردن نکات بهداشتی و تغذیه‌ای کودک، استفاده بجا و صحیح از غذاهای کمکی و لزوم تغذیه با شیر مادر و پیشگیری از بیماریهای عفونی و واگیردار و توجه مسوولین امر به اهمیت موضوع پایش در رشد کودکان ضروری است.

تحقیقات نشان می‌دهد: عفونت دستگاه ادراری یکی از بیماریهای شایع بویژه در کودکان و در جنس مؤنث است که شیوع آن در دختران سه برابر پسران است.

نتایج تحقیقات دکترمهرانگیز امیری و دکترعلی شبستانی‌منفرد از بخش پزشکی هسته‌ای بیمارستان شهید‌بهشتی دانشگاه علوم پزشکی بابل که به ارزش تشخیصی اسکان رادیوایزوتوپ در بررسی ریفلاکس در عفونت‌های اداری کودکان پرداختند، حاکی از آن است که اهمیت تشخیص و درمان به موقع و پیگیری مناسب کودکان مبتلا به عفونت از طریق اسکن رادیوایزوتوپ را با توجه به حساسیت بالا و دز تشعشعی کم، برای پیشگیری از عوارض زیانبار ریفلاکس مشخص می‌سازد.

در این مطالعه توصیفی قطعی که به منظور بررسی میزان فراوانی ریفلاکس و زیکویورترال در بیماران ۲۸ روزه تا ۱۴ ساله مراجعه کننده به مرکز پزشکی هسته‌ای بیماران شهیدبهشتی با تشخیص عفونت ادراری صورت گرفت، اسکن رادیوایزوتوپ برای همه بیماران انجام شد و نتایج به تفکیک سن، جنس و شدت بیماری مورد ارزیابی قرار گرفت.

یافته‌های تحقیق نشان می‌دهد، در طی این مطالعه از ۳۰ بیمار مراجعه‌کننده با عفونت ادراری، بعد از انجام مراحل مختلف جمع‌آوری و آنالیز اطلاعات، مشخص نمود که عفونت ادراری تمام دوره‌های سنی کودکان را درگیر می‌کند. همچنین درصد بالایی از این کودکان همزمان با عفونت ادراری یا در طی پیشگیری بعد از عفونت ادراری دچار ریفلاکس و زیکویورترال به درجات مختلف بودند.

شایان ذکر است، با استناد این موضوع هرچه سن ابتلا به عفونت ادراری و ریفلاکس کمتر باشد احتمال بروز عوارض زیانبار آن بیشتر خواهد بود.

پژوهشگران یادآور شده‌اند: عفونت ادراری به رغم پیشرفت فزاینده‌ی طب کودکان، هنوز از بیماریهای قابل بحث و بعضاً از مشکلات طب امروزی است. به دلیل آسیب‌پذیری دستگاه ادراری و کلیوی در این محدوده سنی، عوارض عفونت بسیار جدی بوده و در صورتی که درمان صحیح و پیشگیری مناسب صورت نگیرد، مشکلات فروانی به دنبال خواهد داشت.

از سوی دیگر علیرغم درمان‌های متفاوت و آنتی‌بیوتیک‌های متعددی که در درمان عفونت ادراری اطفال به کار برده می‌شوند، هنوز میزان شیوع عوارض این بیماری در اطفال بالاست.

در ادامه این تحقیقات امده است: این بیماری در حد ۲۰ درصد مراجعات پزشکان متخصص اطفال را تشکیل می‌دهد و مسؤول ۱۰ درصد افزایش فشار خون اطفال و نیز پیوند کلیه در کودکان است، از میان روشهای تشخیصی علل عفونت ادراری، تکنیک سیتوگرافی رادیوایزوتوپیک در مقایسه با VCUG «با استفاده از اشعه X »، از نظر تابش اشعه به کودک ایمن‌تر بوده و همچنین در ارایه اطلاعات کمی که با تکنیک‌های رادیو‌گرافیک قابل دسترسی نیست، بسیار کم کننده است.

مقایسه میزان مطالعه درسی و غیردرسی دختران و پسران نشان داد که دختران در مطالعات درسی و غیردرسی بیش از پسران وقت صرف می‌کنند.

بگزارش سرویس پژوهش ایسنا، دکترمحمود بحرانی عضو هیأت علمی دانشگاه شیراز با بررسی عوامل مؤثر بر میزان کتابخوانی و مطالعه آزاد دانش‌آموزان متوسطه استان فارس ضمن تحقیق در این زمینه اظهار داشت: ۸ درصد کل اوقات فراغت دختران و ۶ درصد کل این اوقات پسران صرف مطالعه غیردرسی می‌شود. 

بر اساس پژوهش عضو هیأت علمی دانشگاه شیراز، میانگین اوقات فراغت دانش‌آموزان پس از ترک مدرسه تا زمان خواب هشت ساعت برآورده شده است که بیش از ۳/۱ آن فاقد برنامه‌ریزی می‌باشد.

بر اساس این تحقیق ۸/۲۲ درصد اوقات آزاد جامعه‌آماری که به صورت تصاوفی گزینش شده است به انجام امور درسی طی می‌شود و ۱۷ درصد این زمان به تماشای تلویزیون تخصیص می‌یابد و تنها یک درصد از این زمان صرف مطالعه غیردرسی می‌شود.

پژوهنده در پایان این تحقیق تأکید می‌کند که مدرسه و معلمان می‌توانند در پژوهش عادت خواندن نقش مهمی را ایفا کنند. در حال حاضر اغلب مدارس اقدام به دایر کردن کتابخانه‌های کوچکی در محل آموزشگاه‌ کرده‌اند اما صرف دسترسی به کتاب کافی نیست بلکه مهمتر از آن ایجاد رغبت و انگیزه در دانش‌آموزان است.

به عقیده‌ی پژوهنده، این کار از طریق برگزاری جلسات روخوانی و نقد کتاب، روزنامه‌ها و مجلات امکان‌پذیر است و می‌توان در قالب ساعت‌های پژوهشی با ارائه خلاصه ای از کتاب‌های جذاب و مطالعه مهم روزنامه‌ها و مجلات به ترویج این عادت پرداخت.

 

منابع:

 • زواره‌ای، فاطمه: بررسی علل خانوادگی و اجتماعی فرار دختران «۲۰ـ۱۴» ساله از منزل.
 • پایان‌نامه کارشناسی ارشد روانشناسی عمومی «نصرت‌الله نوروزی» با راهنمایی دکترمحمود ساعتچی در دانشگاه علامه‌طباطبایی تدوین شده است.
 • گدازنده، زهرا: بحران و فرار «تعریف، علل و پیشنهادهایی برای پیشگیری و درمان»، مقاله، مرکز مداخله در بحرانهای اجتماعی شهیدنواب صفوی. ۱۳۸۰.
 • اقلیما، مصطفی: بررسی عوامل مؤثر در بازگشت مجدد زنان و دختران آسیب‌دیده اجتماعی به مراکز بازپروری سازمان بهزیستی، معاونت پژوهشی دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی ۱۳۸۰.
 • رفیع‌پور: فرامرز: کندوکاوها و پنداشته‌ها، تهران: شرکت سهامی انتشار، چاپ دهم ۱۳۷۸.
 • توسلی، غلام‌عباس: نظریه‌های جامعه‌شناسی، انتشارات سخت، چاپ پنجم، بهار ۷۴.
 • دلاور، علی: مبانی نظری و عملی پژوهش در علوم انسانی و اجتماعی، تهران: انتشارات رشد، چاپ سوم ۱۳۷۸.
 • پاکدل‌سلطانی، علی‌اصغر و پرویز شمس: ریشه‌های مفاهیم مدکاری اجتماعی در ادب فارسی، تهران: انتشارات دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی، چاپ اول ۱۳۷۴.
 • ارونسون، الیوت: روانشناسی اجتماعی، ترجمه حسین شکرشکن، انتشارات رشد.
 • آلافیلیپ، دانیل و دیگران، درآمدی بر روانشناسی اجتماعی، مجموعه ضرورت‌های جامعه‌شناسی‌روانی، ترجمه درتضی کتبی، تهران نشرنی، چاپ اول ۱۳۷۹.
 • بولتن‌ها و مقالت سازمان بهزیستی، بررسی عوامل مؤثر در بازگشت مجدد دختران آسیب دیده اجتماعی «فراری» به مراکز بازپروری.

 دکتر محمود بهرانی عضوء هیأت علمی دانشگاه شیراز، بررسی چگونگی گذراندن اوقات فراغت در بین دختران و پسرا

این تکه ای از پایان نامه رایگان رشته روانشناسی و علوم تربیتی

با موضوع :

بررسی رابطه عزت نفس با پرخاشگری در دانش آموزان ۱۰۵ص

می باشد برای دیدن بقیه قسمت ها می توانید از قسمت بالای سایت کلمه کلیدی مورد نظر را سرچ کنید

سایت ما حاوی تعداد زیادی پایان نامه رایگان در رشته روانشناسی و علوم تربیتی و مشاوره (هم در مقطع کارشناسی و هم در مقطع کارشناسی ارشد)می باشد

می توانید از قسمت دسته بندی که در بالای سایت قرار دارد بقیه پایان نامه ها را هم ببینید و از متن کامل آنها استفاده نمایید البته ممکن است بعضی از متون موقع انتقال از فایل ورد به هم بریزد یا عکس ها درج نشود برای دانلود پایان نامه ها با فرمت ورد به همراه تمام پیوست ها به لینک زیر مراجعه کنید:

در سایت مرجع دانلود پایان نامه می توانید صدها پایان نامه رافقط با داشتن یک پسورد  دانلود کنید و به متن کامل آنها دسترسی بدون محدودیت داشته باشید.

برای جزییات بیشتر اینجا کلیک کنید 

سایت فوق (payanname.net) قوی ترین سایت در زمینه دانلود پایان نامه است 

کافیست عبارت

دانلود پایان نامه

را در گوگل سرچ کنید

خواهید دید که گوگل این سایت را به عنوان اولین گزینه معرفی می کند 

برای دانلود متن کامل پایان نامه های جدید کارشناسی ارشد روانشناسی و علوم تربیتی  می توانید لینک های زیر را هم ببینید :

قسمت سوم لیست پایان نامه های دانلودی رشته روانشناسی و علوم تربیتی  ۲۰۸ پایان نامه

قسمت پنجم لیست پایان نامه های دانلودی رشته روانشناسی و علوم تربیتی  ۲۲۲ پایان نامه

این تکه ای از پایان نامه رایگان رشته روانشناسی و علوم تربیتی

با موضوع :

بررسی رابطه عزت نفس با پرخاشگری در دانش آموزان ۱۰۵ص

می باشد برای دیدن بقیه قسمت ها می توانید از قسمت بالای سایت کلمه کلیدی مورد نظر را سرچ کنید

سایت ما حاوی تعداد زیادی پایان نامه رایگان در رشته روانشناسی و علوم تربیتی و مشاوره (هم در مقطع کارشناسی و هم در مقطع کارشناسی ارشد)می باشد

می توانید از قسمت دسته بندی که در بالای سایت قرار دارد بقیه پایان نامه ها را هم ببینید و از متن کامل آنها استفاده نمایید البته ممکن است بعضی از متون موقع انتقال از فایل ورد به هم بریزد یا عکس ها درج نشود برای دانلود پایان نامه ها با فرمت ورد به همراه تمام پیوست ها به لینک زیر مراجعه کنید:

در سایت مرجع دانلود پایان نامه می توانید صدها پایان نامه رافقط با داشتن یک پسورد  دانلود کنید و به متن کامل آنها دسترسی بدون محدودیت داشته باشید.

برای جزییات بیشتر اینجا کلیک کنید 

سایت فوق (payanname.net) قوی ترین سایت در زمینه دانلود پایان نامه است 

کافیست عبارت

دانلود پایان نامه

را در گوگل سرچ کنید

خواهید دید که گوگل این سایت را به عنوان اولین گزینه معرفی می کند 

برای دانلود متن کامل پایان نامه های جدید کارشناسی ارشد روانشناسی و علوم تربیتی  می توانید لینک های زیر را هم ببینید :

قسمت سوم لیست پایان نامه های دانلودی رشته روانشناسی و علوم تربیتی  ۲۰۸ پایان نامه

قسمت پنجم لیست پایان نامه های دانلودی رشته روانشناسی و علوم تربیتی  ۲۲۲ پایان نامه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *